Arktis is växer

151023-DMI-Is

Dannmarks Meteorolgiske Institut, DMI, visar tydligt att isen på havet i Arktis befinner sig i tillväxt.

Krbl-Logga

Kristianstadsbladet tog in mitt manus om polarisarna 2015-10-14:

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens (Klicka på röd text, så kommer du till sidan.)

Christer Neideman, SNF (Svenska Naturskyddsföreningen), replikerade 2015-10-19:

Den arktiska isen minskar!

Där utgår han från en graf på hemsidan för NSIDC, National Snow and Ice Data Center i USA. Där har man gjort statistik av uppmätta värden sedan satellitåldern började utefter en rät linje. Men de har inte förstått och inte velat förstå att isen på havet varierar i storlek enligt ett regelbundet mönster. Då blir statistik efter en rät linje helt fel.

Han har inte insett att “myndigheterna” nu luras med förfalskade data på uppmätta temperaturer. Därför tror han på nyårets rubriker om år 2014 som det varmaste året i modern tid, ett påstående som var möjligt endast sedan man i datorerna sänkt temperaturen för år 1934.

Sen tycker han det är oförskämt att påvisa inkompetens hos dem som representerar “ett enigt globalt forskarsamhälle”.

+ – + – + – +

Redaktionen har stor heder av att ta in mitt genmäle 2015-10-24:

IPCC demonstrerar okunnighet

Christer Neideman har förletts att tro på osanningar

1  Den arktiska isen på havet var den 21/10 större än alla de senaste tio åren enligt DMI, som maskerar kusterna, för att inte förvillas av snö där. Arean visas på flera håll med lite olika gränsdragning mellan istäcke och hav. Alla visar större area nu än de senaste 3, 7 och 10 åren, det vill säga den växer.

Christer Neideman och NSIDC har inte förstått att isen normalt växer och krymper. Inget i universum rör sig linjärt. Rapporter från 1922 visar att isen då var lika liten som nu.

2 Det finns inget ”globalt forskarsamhälle” bakom IPCC. När de påstod sig ha 97 procents majoritet bland ”klimatforskarna”, var det endast 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

Det är okunnigt eller ohederligt.

3 Det är inte oförskämt att tala om sanningar. IPCC är ett ”mellanstatligt” organ, det vill säga så politiskt det kan bli. Det styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet väntar sig att få ett pengaflöde från den Gröna Klimatfonden.

Därför behöver de klimathotet och forskning som kan stödja det. 

När IPCC kallar sig ett ”vetenskapligt organ” på hemsidan, hissar de falsk flagg. Politikernas okunniga behandling av forskare har gjort att de mest kompetenta nu finns utanför dess krets. 

4 Det finns inga bevis för att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Solforskarna runt om i världen noterar att solen nu uppträder som för 200 år sedan, då det var kallt. Vi kan vänta oss några kalla decennier. Då blir IPCC:s 25 år ett stort misstag.

Sture Åström

+ – + – + – +

Christer Neideman är en hedervärd medborgare, som gjort många berömvärda insatser för miljön och belönades därför med Region Skånes miljöpris 2005. I motiveringen nämndes hans mångåriga arbete för att skydda den skånska örnstammen.

Det är beklämmande att föreningen vilseleder medlemmarna så grovt att de tror på IPCC:s fabler. Dess generalsekreterare Svante Axelsson har offentligt förklarat att han ser föreningens uppgift som att “skapa den opinion” som “politikerna behöver” för att kunna driva igenom de drastiska lagar de önskar. Föreningen har stora bidrag av skattepengar. Sådana får absolut inte användas för politisk propaganda i en riktig demokrati.

I Almedalen höll föreningen seminariet:

En ny världsordning

Det vill säga argument för the “New World Order”, en politisk rörelse med Rom-Klubben i centrum, som enligt IPCC:s ledande företrädare skall leda till en “Global Omfördelnings-politik”. Det blir svårt att skilja från kommunism.

Jag tror inte många medlemmar i SNF inser att de arbetar för införande av kommunism med grön färg istället för röd.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Arktis is växer

 1. 10 år är en mycket kort tidsperiod och räcker inte för att hävda att Arktis istäcke växer. Riktiga forskare menar tvärtom att

  “The current reduction in Arctic ice cover started in the late 19th century, consistent with the rapidly warming climate, and became very pronounced over the last three decades. This ice loss appears to be unmatched over at least the last few thousand years and unexplainable by any of the known natural variabilities.”

  Läs mer i artikeln “History of sea ice in the Arctic” som har citerats 224 gånger och kan hämtas här: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.364.2502&rep=rep1&type=pdf

  MVH
  Clas

  1. Du behöver bara fråga hur de kan veta hur stor areal isen hade under flera tusen år, när det varit så svårt att mäta i modern tid innan satelliterna. Då förstår du att rapporten var skriven av oerfarna forskare. De har inte förstått att isen växer och krymper i ett regelbundet mönster med c:a 60 års period.

   Det bekräftas av de konkreta rapporterna från 1922, som visar att isens utbredning då var ungefär lika liten som nu. Deras påstående är alltså vederlagt omedelbart.

   Både tio år och 30 år är för korta perioder att bedöma utvecklingen på. Jag kan påstå att isen växer, därför att jag är övertygad om att den ökning vi sett de senaste åren är början på en 30-årig tillväxtfas.

   1. Läs hela artikeln istället, så får du svar på många av dina frågor.

    MVH
    Clas

Comments are closed.