Monthly Archives: November 2015

Wetterstrands motsagda klimatlarm

151130-Wetterstrand

AB-Logga

2014-11-26

Klimatfrågan kan inte vänta längre

Jag sände omedelbart in följande mycket kortfattade replik, som jag nu fått besked om att den inte tas in.

Maria Wetterstrand vädrar åter myten om klimatkatastrof med falska data:

1. Verkligheten är rakt motsatt hennes antagande beträffande livsmedelsförsörjningen. Koldioxid är växternas viktigaste näring. Tillsammans har den ökade halten koldioxid i luften och den lilla uppvärmningen av en knapp grad på hundra år bidragit till dramatiskt större skördar. FAO noterar plus 42 procent på 20 år för spannmål.

2. Världsbanken anger att extremt fattiga i världen minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. De fossila bränslena har givit dem billig energi och de större skördarna billig mat. I-länderna har alltså ingen ”klimatskuld” till U-länderna. Utsläppen av koldioxid har varit bra för mänskligheten, googla: koldioxid växt välgörande.

3. Torka är en återkommande väderhändelse i ökenområden som Etiopien, Syrien och Kalifornien. I de två sistnämnda har antalet människor fördubblats på ett par decennier och de har vant sig vid mera vatten än sina föräldrar. Koldioxiden har gjort växterna tåligare mot torka, så att jorden blivit 11 procent grönare på 30 år. Öknarna har minskat, tvärt emot Wetterstrands antagande.

4. Sidorna 16 och 17 i samma nummer visar att Etiopien drabbats av torka och svält 1958, 1972 – 1973, 1984 – 1985 samt nu. Detta visar att torkan är ett väderfenomen, inte ett förändrat klimat.

5. Ingen uppvärmning har noterats på 18 år, vilket visar att koldioxiden inte styr samt att ingen som helst brådska föreligger.

Utsläppen har varit bra!
Värmen har varit bra!

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Rätt och fel om klimatet

151130-Jorden bränns

HH-Logga

2015-11-26

Med ovanstående suggestiva bild illustrerades ledaren av Susanne Nyström från Liberala Nyhetsbyrån, LNB, med följande rubrik:

Därför ska du bry dig om klimatförändringarna

+ – + – + – +

2015-11-28

Nyström har rätt och fel om klimatet

Ledarskribenten Susanne Nyström i torsdagens tidning har rätt på en del punkter och fel på de flesta, skriver Bengt Abelsson:

Här har hon rätt: “tillgången på mat”: Tack vare ökad koldioxidhalt trivs många växter, jorden blir grönare och skördar ökar; vi får mer mat.

Här har hon rätt: “Luftföroreningar och kolanvändning ger hjärt- och lungsjukdomar…”

Matlagning över öppna eldar, inomhus, medför hundratusentals dödsfall, helt i onödan. Om dessa fattiga människor fick pålitlig och billig el skulle de kunna ha kylskåp, elspisar och tvättmaskiner.

Nyström vill förvägra dessa fattiga en dräglig livssituation.

Här har hon fel: Det finns inget samband mellan torka och konflikten i Syrien. Ökad befolkning och dåligt styre av vattentillgångarna räcker utmärkt som förklaring, någon mindre nederbörd syns inte i regnmätarna.

Här är hon i konstigt sällskap: “Påve Franciskus menar att vi hotar skapelsen”. Om Nyström tror på den kyrkliga skapelseberättelsen kan hon tro på tomtar och troll också. Själv lutar jag mig mot vetenskap och fakta.

Om, med ett stort om, alla länder verkligen fullföljer all sina åtaganden inför Parismötet, och ingen fuskar, kan resultatet som mest bli en skillnad på 0,2 till 0,3 grader, till år 2100. Källa Björn Lomborg.

Oavsett utgången av Parismötet måste vi fortsätta att anpassa oss till verkligheten.

Verkligheten är att det moderna välfärdssamhället, med god tillgång till pålitlig energi, kan vara väl rustat att ta hand om de problem som uppstår.

Fattiga länder drabbas mycket hårt av stormar, orkaner, jordbävningar och andra naturkatastrofer.

Verkligheten är att den globala medeltemperaturen de senaste 15–18 åren stått i stort sett stilla – därför finns förstås ingen temperaturhöjning att följa.


Bengt Abelsson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Väntar en ny istid ?

150805-Glaciär

GD-00-Logga

Väntar en ny istid runt hörnet?

2015-11-28

FN:s klimatpanel IPCC varnar för hotande uppvärmning, påstått orsakad av ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet. IPCC hotar med 2-4 graders och kanske högre ökning fram år till 2050.

Men det är egentligen inget hot utan ett löfte om bättre klimat. Varmast sedan senaste istiden var det så kallade klimatoptimum för 8 000-5 000 år sedan. Då var det upp till fyra grader varmare än nu och mycket gynnsamt för Jordens dåvarande liv – inklusive 10-20 miljoner människor.

Varmare än nu var också bronsåldern, romartiden och den sena medeltiden. Trädgränsen var högre, odlingsgränsen längre norrut och medellivslängden högre än under den mörka tidiga medeltiden och den periodvis kalla Lilla Istiden.

Än varmare var det för cirka 300-65 miljoner år sedan – förutom istider. Då var växt- och djurliv som rikast. Det var 5-10 grader varmare än nu med flerfalt högre koldioxidhalt.

Sedan dess har återkommande istider sänkt temperaturen och minskat koldioxidhalten till nivåer strax över överlevnad för växtligheten. Allt mer livgivande koldioxid har bundits i hav, mark och sediment efter gamla växter och djur. En del av detta återför vi nu med gynnsam effekt på växtlighet och grödor.

Men IPCC varnar för uppvärmning. IPCC glömmer – eller förtiger – att i det långa perspektivet blir det fortlöpande kallare. Enligt iskärnor i Antarktis var det för fem miljoner år sedan 7-8 grader varmare än nu – med fortsatt långsiktigt fallande tendens.

Nu är solen åter minimalt aktiv. Det förebådar kommande kyligare klimat.

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

DT-Logga-Liten

2015-11-28

Uppvärmning, något positivt

+ – + – + – +

Ex-130511-Geting

2015-11-30

Manuset även infört i Expressen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatångest är onödig

151127-Munch-Skriet

Krbl-Logga

Verkligheten visar att klimatångest är onödig

2015-11-26

Inför det stora klimatmötet i Paris i december översköljs vi av klimatlarm och vittnesmål om klimatångest. Larmen baseras på datorsimuleringar om framtiden, men dessa har visats meningslösa av verkligheten.

1 Sedan 1997 noteras ingen global uppvärmning i de officiella mätserierna. Larmrapporterna om ”det varmaste året” och den ”varmaste månaden” gäller någon hundradels grad med mångdubbelt större felmarginal.

Inga riktiga forskare kallar det för rekord. De mätresultat som finns tyder inte på fortsatt långsiktig uppvärmning men i stället på avkylning, tvärtemot larmen.

2 Dessförinnan steg temperaturen en knapp grad på hundra år i omväxlande perioder av stigande och sjunkande temperatur, medan halten koldioxid ständigt ökade.

Det bevisar att koldioxid inte styr klimatet. Inga forskare har kunnat mäta någon verkan av koldioxid, varför den kan anses försumbar.

3 Koldioxid är växternas viktigaste näring. Med högre halt i luften har de blivit tåligare för torka, så att de vandrat in i öknarna.

Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år. Skog växer upp till 30 procent snabbare. Skördarna av spannmål har ökat med 42 procent på 20 år enligt FAO. Utsläppen av koldioxid har varit bra för mänskligheten, googla: koldioxid växt välgörande.

4 Enligt Världsbanken har den andel av världens befolkning, som lever i extrem fattigdom minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. De fossila bränslena har givit dem billig energi och de större skördarna billig mat. I-länderna har alltså ingen ”klimatskuld” till U-länderna.

Greenpeaces medgrundare Patrick Moore konstaterar att växter och djur har sugit åt sig koldioxid från luften och omvandlat den till mineraler som kalksten och stenkol. Halten i luften har minskat, så växterna fått andnöd. Om det får fortsätta, upphör allt liv. Han hävdar att vi ”räddar planeten” genom att berika atmosfären med koldioxid. 

Klimatpanelen IPCC har fullständigt fel:

Varmare klimat är bra.
Utsläppen är bra.

Det är vad verkligheten visar.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

ÖA-Logga-1

2015-11-26

Klimatsans: Klimatpanelen IPCC har fullständigt fel – varmare klimat är bra

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det politiska klimatet

151127-Mencken-Alarmed-Clamorous
Hela syftet med praktisk politik är att hålla folket skrämt (och därmed skrikande efter ledning till säkerhet) genom att hota det med en ändlös rad av troll, alla imaginära.

Henry Louis Mencken (1880 – 1956)

PT-logga

2015-11-27

Vi översköljs sedan en tid med larm om hur illa det är ställt med klimatet. Fantasin har skruvats upp på högvarv inför klimatmötet i Paris. Nästan allt tycks duga bara det kan ge bra rubriker och intryck av viktigt motiv för mötet. Att larmens koppling till utsläpp av koldioxid i de flesta fall är okänd eller obefintlig struntar man uppenbarligen i.

Enligt engelska parlamentets rådgivare professor David MacKey är EU:s mål för så kallad grön energi baserat på vetenskapligt nonsens. Samma mål ingår i agendan för FN:s klimatmöten. Tillkomsten av detta nonsens har kantats av åtskilliga övertramp. Ett exempel är datafusket som FN:s klimatpanel IPCC ägnade sig åt. Det uppdagades i mejl som offentliggjordes i den så kallade Climategate-skandalen.

Vidare har bland andra NOAA, den amerikanska motsvarigheten till SMHI, ägnat sig åt omotiverade justeringar av klimatdata, sannolikt för att anpassa den globala medeltemperaturens variation bättre till sina datamodeller. Modellernas felaktiga resultat är det enda klimathotslarmare kan hänvisa till. Verkliga mätdata stöder inte larmen. Till detta kan fogas den närmast slentrianmässiga demoniseringen av de som öppet redovisar ”fel” åsikter om klimatet och oviljan att ta debatt med så kallade skeptiker.

Klimatmötets syfte blir tydligare när IPCC:s Edenhofer och FN:s miljöchef Figueres uttalar sig. Man vill att jordens monetära system skall transformeras till en form av global planekonomi som väst skall finansiera. Figueres ogillar demokrati och anser Kinas styrelseskick föredömligt. Någonstans försvann omtanken om klimatet, om den nu överhuvudtaget funnits. Den har ersatts av politiska ambitioner och pengahunger.

Avtalet går i korthet ut på att …

… minska en uppvärmning som inte finns och bekämpa den med minskning av utsläpp som minskar jordens växtlighet och försörjningsförmåga.

… förmena oss och de fattigaste billig energi och billig mat

… slösa resurser på ineffektiv energiteknik.

… utöka FN till en sorts global regering som med en snabbt växande byråkrati övertar allt mer av staters självbestämmande.

… sätta enorma penningbelopp i händerna på dessa FN-byråkrater.

Perspektivet är skrämmande och avtalet bör förhindras. Det känns motiverat att citera H.L. Mencken:

Viljan att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk fasad för viljan att härska över den.

Lennart Back

+ – + – + – +

LTZ-Logga

Länstidningen i Östersund

2015-11-29

Falska “klimatfakta”

+ – + – + -+

SkD-Logga

2015-12-02

Det politiska klimatet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Avtal om annat än klimat

62-NASA Temp fabricated
De amerikanska myndigheterna NASA och NOAA administrerar databaserna med världens temperaturer. De har beslagits med utbrett fusk genom att sänka gamla värden och höja sena värden, så att en tydlig uppvärmning verkar ha skett. I utländska media har detta fusk uppmärksammats. Nu har kongressen begärt en utredning av den interna hanteringen av data. Larmen om “det varmaste året i historien” har åstadkommits genom att falskeligen sänka temperaturerna för år 1934.

Folk-Logga

2015-11-23

Den svenska klimatdebatten gör mig både fascinerad och lite trött. Fler borde genom-skåda de sedan flera år uttjatade domedagsprofetiorna. Om man bara höjer blicken och tittar på det som skett sedan slutet av 1800-talet finner man att förändringarna inte är särskilt dramatiska. Koldioxidhalten har stigit med 115 ppm men globala medeltemperaturen har trots det bara gått upp en knapp grad.

Om inte annat borde man fundera på hur institutioner som inte ens kan spå väder på 10 dagars sikt kan veta att en höjning av halten koldioxid med 2 ppm per år så plötsligt och snabbt kan få så dramatiska följder som de exempelvis Johan Rockström spekulerar om. Svaret är att det vet man inte.

Det borde också väcka en viss förvåning att en ständigt stigande koldioxidhalt påstås kunna dominera ändringarna hos den globala medeltemperaturen som stigit, sjunkit, stigit igen och sedan i princip planat ut. Visserligen håller flera institutioner, som amerikanska NOAA, på med justeringar av temperaturdata så att anpassningen till deras datamodeller blir bättre, men i alla fall….

Klimathotens historia från 80-talet och framåt visar upp en gradvis allt otäckare bild. men det otäcka ligger inte i klimatvariationerna. Det handlar i stället exempelvis om FN:s avsiktsförklaring Agenda 21 och den nya radikalare versionen Agenda 2030, det datafusk som uppdagades i Climategate-skandalen och hockeyklubbskurvans uppgång och fall, de nu pågående omotiverade justeringarna av klimatdata, den närmast slentrianmässiga demoniseringen av de som har åsikter om klimatet som avviker från de politiskt korrekta och vägran att delta i öppen debatt.

Någonstans försvann omtanken om klimatet, om den nu överhuvudtaget funnits, och ersattes av politiska ambitioner och pengahunger som många nu hoppas skall stadfästas i vad som ironiskt nog kallas ett klimatavtal. Perspektivet är skrämmande och avtalet bör förhindras. Det känns motiverat att citera H.L. Mencken: Viljan att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk fasad för viljan att härska över den.

Lennart Back

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Datasimulering dålig metod

150913-Spencer CMIP5-73-models
Diagrammet visar 73 av IPCC:s datasimuleringar med svart linje för deras medelvärde. Uppmätta värden från 4 serier ballongmätningar visas med cirklar och från två satelliter med kvadrater. Efter 1995 blir simuleringarna alltmer fel varje år.

EP-Logga

2015-11-24

Dagligen möts vi i snart sagt alla medier av budskapet att jordens undergång är nära. Alla inblandade i denna enorma propaganda utgår från att vetenskapen är entydig: Koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter kommer att höja temperaturen med 2 – 5 grader, om vi agerar genom att minska utsläppen av livets gas, koldioxid.

Klimatet är ett ”kaos-system” därför att jordens atmosfär inte är en stabil luftmassa. Då kan framtiden inte förutspås genom datasimuleringar. Man kan inte simulera ett system, som man inte vet hur det uppför sig. Det räcker med att ta del av SMHI:s väderprognoser, som håller max några dagar. Att SMHI kan förutspå vad som kommer att hända i Sverige om 50 år är därför en ren gissningslek, men riskfri eftersom ingen kommer att få stå till svars.

Om man jämför sammanställningar från ett 70-tal datasimuleringar av jordens medeltemperatur med olika modeller mellan åren 1978 och 2013 med mätningar från väderballonger och två satelliter, så visar verkligheten något helt annat.

Jordens medeltemperatur har legat i stort sett still. Att den plötsligt skall stiga 2 – 5 grader som diverse ”förståsigpåare” i massmedia hotar med, verkar inte speciellt troligt.

Koldioxidhalten i atmosfären har ökat långsamt men stadigt. Den är nu cirka 400 miljondelar eller ppm. Det tycks därför inte finnas något synbart samband mellan människans utsläpp av koldioxid och jordens temperatur.

Dyra klimatinvesteringar som enbart tar sikte på att minska koldioxidutsläpp är bortkastade pengar. Att investera pensionsfonderna i så kallade klimatsmarta företag riskerar därför att ruinera fonderna framöver, och att centralisera styret av fonderna är ett sätt att återinföra de 5-årsplaner som Sovjet höll på med tidigare och som ledde till armod och misär.

Hur kan det komma sig att alla större massmedia som dagstidningar, radio och TV så okritiskt förmedlar dessa villfarelser? Hur kan det komma sig att någon genomlysning i klimatfrågan inte kommer till stånd i massmedia? Vilka mäktiga intressen styr klimatdebatten så ensidigt?

Staffan Wohrne, Bålsta

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatpanelen litar på felaktiga datamodeller

151125-Pachauri
Klimatpanelen IPCC:s förre ordförande Rajendra Pachuri

Syd-Logga

2015-11-25

Sedan 1988 har FN:s klimatpanel IPCC försökt bedöma risken för klimatförändringar orsakade av människor. Jag anser att uppdraget är omöjligt eftersom vi inte vet gränserna för klimatets naturliga variationer. Då kan vi inte heller säga om, eller hur mycket, människan påverkar det. Vi bör inte heller lättvindigt bolla med begrepp som ”klimatförändringar” eller ”klimatsmart”.

Klimatförändringarna har trots detta blivit en allmän sanning. Men det har förstås krävt mycket fusk. Högvärmen under vikingatiden och kölden under den lilla istiden 1300-1850 har trollats bort. En skrämmande, skräddarskydd rapportsammanfattning för policymakare och pressen släpps ett halvår innan man släpper den nedtonade, och ibland nedskurna, huvudrapporten.

E-brev från forskare som förser IPCC med sina tillrättalagda data har läckt och det finns en brist på forskning som är granskad av sakkunniga kollegor. Kritiken har varit omfattande.

Min uppfattning är att klimatpanelen – och därmed en vilseledd värld – litar på felaktiga datamodeller som med ”95 procents säkerhet” ritar sina branta kurvor hela vägen till år 2100. Något bevis som jag litar på för att koldioxid – livets gas – har, eller kommer att ha, en farlig påverkan på klimatet finns inte. Tvärtom, tillsammans med den lilla värmningen under slutet av 1900-talet, så har en ökad koncentration bidragit till att jorden blivit grönare och bördigare.

Men det är på detta underlag det är tänkt i Paris att våra pengar ska lovas bort till internationella fonder utanför demokratisk kontroll.

Kevin Benn

+ – + – + – +

I den omröstning tidningen har beträffande insändarens innehåll hade vid middagstid den 26/11 270 läsare röstat.

82 % håller med.
18 % håller inte med.

Det tycks vara så, att en mycket större andel av befolkningen än vad media förstått, insett att klimathotet är en bluff.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SvD:s trasiga heder

151125-Ymnighetshorn

Det kapitalismens ymnighetshorn, som klimatförhandlarna vill åt

SvD:s chefredaktör Fredric Karén tycks ha så brått, att han inte hinner läsa de mejl han får. Vi är flera som lovat att hjälpa honom att göra satsningen på klimatet så balanserad som de pressetiska reglerna och hans egna uttalanden förutsatt. Emellertid sprider SvD istället falska nyheter, vilket trasar sönder förtroendet för redaktionen och för hans egen heder.

Kanske nås han säkrare av en bloggpost ute i “Cyber-rymden”, det moderna medium han visat respekt för. Därför visar vi här det senaste mejlet från en mycket kunnig läsare, som upprepade gånger beriktigat påståenden i den omfattande satsningen, utan reaktion från honom:

+ – + – + – +

Herr Chefredaktör!

Här kommer nya synpunkter på er satsning “SvD-2 grader”:

2015-11-13 utbreder sig Johan Kuylenstierna under rubriken “Starka krafter motarbetar klimatforskningen”. Han pratar om klimatforskningen som om man inte får kritisera den, och han vet alltså inte vad en korrekt bedriven vetenskap innebär. Var “de starka krafterna” han talar om skulle ha fått utrymme i den hårt censurerade svenska medievärlden kan han inte ge exempel på, utan detta verkar han (tyvärr) ha drömt. Hans prat om “starka krafter” låter som nazisternas tal på 30-talet om den “judiska konspirationen”, där en i verkligheten svag och förföljd folkgrupp beskylldes för att med oändlig ondska och gigantiska finansiella resurser sprida falska budskap. Sedan är frågan vilka krafter som är starkast: Finansieringen (och därmed antalet rapporter och skriverier) av “global uppvärmning” överträffar med kanske en faktor 100 skeptikernas finansiering. Ändå är rapporterna och propagandan om en överhängande global uppvärmning nästan helt befriad från mätresultat, men innehåller så mycket mer av simuleringar på dubiösa förutsättningar och en myckenhet rena spekulationer.

2015-11-16: SvD har en ny braskande artikel där Naomi Klein (aktiv för bl.a. “Reclaim Wall Street”) fiskar i grumligt vatten (de vatten som Åsa Romson bara “tappade håven” i) efter terroristattackerna i Paris. Hon beskyller oljan och kapitalismen för att orsaka både klimatförändringar och krig och därmed också terrorism. Hon verkar vara lika verklighetsfrämmande som Evo Morales (president i Bolivia), som också beskyller kapitalismen för allt ont. Eftersom han (liksom Venezuela, Brasilien, Argentina och Ecuador, se ledaren i SvD: ”Nu är de skrupelfrias ymnighetshorn tomt”) länge har bedrivit en vänsterpolitik, som fått kassakistorna att sina, vill han gärna att den kapitalistiska västvärlden, som av förståeliga skäl länge haft god ekonomi och kunnat samla pengar på hög, skickar dem till honom.

Jag har också sammanställt en moteld till “6 svar på tal till klimatskeptikerna” som Kuylenstierna publicerat på “SvD-2 grader”. Motelden är riktad mot de budskap (de själva säger “berättelser”) som alarmister av alla schatteringar får sådan hjälp av godtrogna massmedia att sprida. Till skillnad från “SvD-svaret” som baseras på tyckanden, finns det rejält med fakta som stöder min moteld. Jag gör gärna en sammanställning med referenser.

1. “Klimatet håller på att förstöras”.

Fakta: Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker och den globala temperaturen har nu varit i stort sett konstant i 19 år. Den lilla ökning av temperatur och koldioxidhalt som skett sedan 1850 har varit bra för människor och växtlighet.

2. “Koldioxiden är orsaken till temperaturhöjningen och en fortsatt ökning medför att gränsvärden överskrids vilket leder till en katastrof”.

Fakta: Det är matematiskt bevisat (faktiskt!) att koldioxiden inte kan vara huvudorsaken till klimatvariationer. Alarmister övertolkar simuleringar, men även mer måttfulla klimatoroade baserar sina spådomar enbart på simuleringar, som förutsätter att koldioxiden är huvudorsaken och som anger en temperaturhöjning de senaste 19 åren, som inte funnits i verkligheten. Det finns inga fakta eller teorier som motiverar Rockströms prat om “gränser som inte får överskridas” och framtida “katastrofer”.

3. “Det finns en konsensus på 97 % att människan är huvudorsaken till klimatförändringar”.

Fakta: Konsensus 97 % är en fabrikation och konsensus är inget argument för vetenskaplig relevans (konsensus var på sin tid 100 % att relativitetsteorin var fel och att solen kretsar runt jorden).

4. “Vi måste omedelbart sluta använda fossila bränslen och gå över till 100% förnyelsebar energiproduktion, som är billigare än konventionella metoder”.

Fakta: Förnyelsebar produktion, oavsett storleken på installerad effekt, kan bara ge en bråkdel av behovet på vintern i Sverige. En övergång till 100 % förnyelsebar energi kostar mycket mer per producerad kWh än dagens produktionsmetoder, om man inte förutsätter fortsatt stora subventioner, som alla måste betala och som snedvrider marknaden. Förnyelsebar produktion kräver (eftersom sol + vind ger i medeltal ca 14 % och som minimum nära 0 % av installerad effekt) att ledningskapaciteten måste byggas ut kraftigt för transferering minut för minut av hela det nationella effektbehovet. Dessutom krävs antingen att kapaciteten i dagens energiproduktionsmedel behålls som back-up, eller att man skaffar en landsomfattande lagringskapacitet, som klarar både topp- och medelbehovet (vilket är mycket dyrt i de flesta länder utan vattenkraft).

5. “En omställning till förnyelsebar elproduktion kostar inget sett över hela jorden, eftersom man finansierar detta genom att utnyttja dagens gigantiska fossilsubventioner och enorma klimatkostnader”.

Fakta: Dagens fossilsubventioner förekommer mest i tredje världen och, om dessa pengar används för omställningen, sänks levnadsstandarden där. Klimatkostnaderna är enbart en teoretiskt (och överdrivet) framräknad kostnad, som inte betalas av eller på annat sätt “drabbar” någon idag. Den kan därför inte användas för finansiering av någonting, eftersom de inte finns som reda pengar.

6. “Klimatet är för viktigt för att man skall hantera frågorna i demokratisk ordning. För att genomdriva den krävda övergången till ett 100 % fossilfritt samhälle måste världssamhället omstöpas”.

Fakta: Ett sådant program föreslås av FN, påven, svenska kyrkan och vänsterextremisten Naomi Klein och har kallats en “utökning av demokratin”. Men i verkligheten är det ett program i Pol Pots anda. Det kan genomdrivas enbart genom beslut i FN, som då blir världsregering utan att vi fått rösta om saken. “Ett första steg är den konferens i Paris som skall ordnas i dec 2015” (med 40 000 deltagare!!).

7. “Eftersom klimatförändringarna mest drabbar de fattiga i världen kallar vi ett sådant program för klimaträttvisa och västvärlden skall för sin tidigare miljöförstöring kompensera tredje världen med 100 miljarder $/år (eller totalt 750 000 miljarder kronor enligt IMF)”.

Fakta: Ett sådant program ger lägre (i stället för en önskad högre) levnadsstandard framförallt åt de fattiga genom högre energipriser och därför motarbetas det av Kina och Indien. Ingen kan förklara varför västvärlden skall betala något, om det som det påstås inte kommer att kosta något. Västvärldens subventioner innebär att befintliga resurser skall omfördelas mellan fattiga och rika i världen. Detta är klassisk kommunistisk politik som alltid förutsätter att kakan inte går att fås att växa utan skall fördelas “rättvist”.

En omfördelning gör dock inte ens i teorin den fattigare delen av världen så mycket rikare än idag, medan den rikare blir nästan lika fattig som den idag fattiga delen. Bägge grupperna förlorar helt incitamentet till att förbättra sin situation. Metoden för överföring som FN framfört är att omfördelningen av resurser skall ske i form av en skatt som betalas till tredje världen. Det är ett annat namn för bistånd av den typen som i många länder hittills har utgjorts av ren penningöverföring till några styrande i landet med en våldsam korruption som följd. Att jordens befolkning har fått ett mycket högre välstånd och att många färre klassas som fattiga de senaste trettio åren (snabbare än FN haft som mål), har inte skett genom penningbistånd utan genom kapitalistiska metoder med satsningar i infrastruktur och utbildning.

8. “Kärnkraft och annan högteknologisk energiproduktion behövs inte”.

Fakta: Den fattiga delen av världen behöver en välståndsökning och förbättrad teknologi (på både hög och låg nivå). En ökad energiproduktion i tredje världen är en förutsättning för detta. En frysning av teknologin förstör alla incitament till en förbättring.

Med vänlig hälsning,

Claes Lindskog

+ – + – + – +

Det är inte skamligt att erkänna att man blivit lurad av IPCC m.fl.

Men det ÄR skamligt att fortsätta lura läsarna, sedan man fått besked om fakta och inte underrättar läsarna om dessa, så att läsarna själva kan bedöma deras trovärdighet.

Det är medias kärnuppgift: Att ge allsidig information.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ett överdrivet koldioxidhot

151112-Tellus

VK-Logga

2015-11-23

Kunniga vetenskapsmän glider närmare åsikten att ökad mängd koldioxid påverkar jordens temperatur endast obetydligt. Det är inget att oroa sig för, och de ursprung-liga larmen har kunnat förpassas till myternas värld. Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta.

Det skriver Peter Stilbs, professor emeritus som företräder klimatupplysningen.se tillsammans med Leif Kullman, Umeå som professor emeritus i naturgeografi och Lars Cornell som företräder nätverket Klimatsans.

För 15 år sedan hade IPCC och SMHI en hypotes om att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle få jorden att bli 3 – 6 grader varmare. Datormodellerna är emellertid dåliga och de visade sig vara fel.

Kunniga vetenskapsmän glider nu närmare åsikten att ökad mängd koldioxid påverkar jordens temperatur endast obetydligt. Det är inget att oroa sig för och de ursprungliga larmen har kunnat förpassas till myternas värld. Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta. Sådan är jordens rytm.

Gröna politiker vill införa planekonomi under FN liknande den i det gamla kommunistiska Sovjetunionen. De behöver klimatlarmen för att motivera en sådan omställning av global maktutövning.

Därför trissar de upp den gamla uppfattningen ytterligare helt utan vetenskapligt stöd. Men den informationen når dig inte eftersom vetenskapsmän som kan berätta hela sanningen ej får komma till tals i SVT.

Missledda tar upp ämnet utan att ens veta vad som är störst, nyttan av mer koldioxid eller skadan. Sveriges folk borde göra uppror över SVT:s ensidiga och vilseledande information som kan leda till katastrofalt felaktiga beslut.

Vetenskapligt belagt är att ismassorna i Arktis, Antarktis och Himalaya nu ligger inom normala variationer. Havet höjer sig ej mer än vad det gjort i 200 år och orkanerna är snarare färre än fler.

Det vi också kan se är att växterna gynnas av förhöjd koldioxidhalt. Produktionen av säd har ökat med 15 procent, vissa andra växter mångfalt mer än så och den svenska skogen växer ”så det knakar”. Till och med öknarna börjar grönska eftersom koldioxid gör att växterna tål torka bättre.

Den globala nyttan av mer koldioxid har beräknats till tusen miljarder dollar. Det skall vägas mot koldioxidens skadeverkan som är ringa om den ens finns.

Vi kan ta ut något mer biobränslen ur skogen, men inte mycket. Det räcker inte till och ”förnybart” är inte detsamma som bra. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. Byt därför ut begreppet ”förnybart” mot ”långsiktigt hållbart”. Det lyfter tanken till en mer intelligent nivå.

När livet kom till jorden och fotosyntesen tog fart för några miljarder år sedan var koldioxidhalten tiofalt den nuvarande. Sedan dess har kolet långsamt lagrats i marken och koldioxiden minskat till nära den gräns då allt liv upphör.

Den gröna politiken är därför fientlig mot livet självt och förstör vår miljö och våra livsbetingelser. Koldioxid borde av kyrkan förklaras helig och ej bespottas som en medeltida häxa.

Om vi fördelar jordens landyta blir det två hektar (0,02 kvadratkilometer) per invånare. Något mer än hälften kan användas för produktion av livsmedel, bränsle och tekniska produkter. Hur mycket skulle du vilja avsätta av det för att framställa bränsle till din bil och hur långt tror du att du kan köra på det?

På den jord som snart måste föda tio miljarder människor är det därför människans plikt mot allt liv att föra upp åtminstone en del av kolet till atmosfären för att på så sätt öka fotosyntesen på land och till havs. Nere i marken gör kolet ingen nytta.

Efter decennier av grön indoktrinering kan det här vara omvälvande tankar. Många förstår sambanden meddetsamma men för andra tar det litet längre tid.

Peter Stilbs
Leif Kullman
Lars Cornell

+ – + – + – +

VT-Logga

2015-11-16

Koldioxid inget problem

+ – + – + – +

Baro-logga

2015-12-03

Koldioxid, vän eller fiende

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather