Klimatambassadören i Agenda

151101-Lindstedt

Nedanstående manus har nu legat på närmare 20 redaktioner i en vecka, men jag har inte noterat något införande ännu. Det förefaller märkligt, då det borde vara en stor sensation att Sveriges officiella representant vid förhandlingarna är grovt felinformerad. Det är så mycket märkligare som det är undertecknat av två ledamöter i Kungliga VetenskapsAka-demien, KVA.

Förhandlingarna i Paris handlar om fantasier

Från regeringen, SVT, TT och andra media har vi fått veta att i december skall klimatförhandlingarna i Paris rädda oss från katastrofen. Vår chefsförhandlare, Anna Lindstedt, intervjuades i Agenda den 1/11 på TV2. Hon gjorde flera felaktiga påståenden:

1. ”Vi ser effekterna av klimatförändringarna och de är allvarliga.” Den enda förändringen som kunnat mätas är en knapp grads höjning av den globala temperaturen sedan 1880. Den och den ökade halten av koldioxid i luften har varit positiva med en grönare jord, krympta öknar och större skördar, + 42 % på 20 år enligt FAO.

2. ”Vetenskapen är mer säker nu.” Klimatpanelen IPCC säger så, men den består av politiker och representerar inte vetenskapen. Sedan uppvärmningen slutade för mer än 15 år sedan finns inga mätbara indikationer på fortsatt uppvärmning förutom en kortsiktig sådan på grund av en trolig El Niño till jul. Däremot gör mätningar av solens aktivitet en kommande kall period högst sannolik.

3. ”Förändringarna beror på människan.” Den uppvärmning som skett har omväxlande avbrutits av decennier med sjunkande temperatur oavsett om halten koldioxid stigit eller inte. Det senaste decenniet har halten stigit, men inte temperaturen. Verkan av koldioxid är således så liten att den inte kunnat mätas.

4. ”Stigande havsnivåer kan leda till att små ö-stater försvinner.” Naturlagarna begränsar havens höjning till c:a 2 mm per år och korallerna växer lika snabbt. Fler söderhavsöar växer än som krymper enligt 60 års studier vid universitet i Auckland, Nya Zeeland.

5. Inslaget inleddes med FN:s klimatansvariga Christiana Figueres. Hon förklarade att med de minskningar av utsläppen som staterna nu utlovat skulle uppvärmningen begränsas till 2,7 grader år 2100. Den beräkningen vilar på IPCC:s datorsimuleringar, som helt missat att temperaturen inte stigit alls på sistone. Redan 2001förklarade IPCC:s arbetsgrupp I att klimatet är så kaotiskt och dess icke-linjära drivkrafter så dåligt kända, att datorsimuleringar av framtida klimat är meningslösa. Det gör hennes siffror till fria fantasier.

Således avser förhandlingarna att:

– minska en uppvärmning som inte finns,
– bekämpa den med minskade utsläpp som inte gör någon skillnad,
– förmena oss och de fattigaste billig energi och billig mat,
– slösa våra resurser på ineffektiv energiteknik, och
– sätta enorma penningbelopp i händerna på FN:s byråkrater.

Någon bättre grogrund för storskalig korruption kan vi inte tänka oss.

Varför förses inte vår chefsförhandlare med korrekt information?

Nätverket KLIMATSANS

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing., nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather