Wetterstrands motsagda klimatlarm

151130-Wetterstrand

AB-Logga

2014-11-26

Klimatfrågan kan inte vänta längre

Jag sände omedelbart in följande mycket kortfattade replik, som jag nu fått besked om att den inte tas in.

Maria Wetterstrand vädrar åter myten om klimatkatastrof med falska data:

1. Verkligheten är rakt motsatt hennes antagande beträffande livsmedelsförsörjningen. Koldioxid är växternas viktigaste näring. Tillsammans har den ökade halten koldioxid i luften och den lilla uppvärmningen av en knapp grad på hundra år bidragit till dramatiskt större skördar. FAO noterar plus 42 procent på 20 år för spannmål.

2. Världsbanken anger att extremt fattiga i världen minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. De fossila bränslena har givit dem billig energi och de större skördarna billig mat. I-länderna har alltså ingen ”klimatskuld” till U-länderna. Utsläppen av koldioxid har varit bra för mänskligheten, googla: koldioxid växt välgörande.

3. Torka är en återkommande väderhändelse i ökenområden som Etiopien, Syrien och Kalifornien. I de två sistnämnda har antalet människor fördubblats på ett par decennier och de har vant sig vid mera vatten än sina föräldrar. Koldioxiden har gjort växterna tåligare mot torka, så att jorden blivit 11 procent grönare på 30 år. Öknarna har minskat, tvärt emot Wetterstrands antagande.

4. Sidorna 16 och 17 i samma nummer visar att Etiopien drabbats av torka och svält 1958, 1972 – 1973, 1984 – 1985 samt nu. Detta visar att torkan är ett väderfenomen, inte ett förändrat klimat.

5. Ingen uppvärmning har noterats på 18 år, vilket visar att koldioxiden inte styr samt att ingen som helst brådska föreligger.

Utsläppen har varit bra!
Värmen har varit bra!

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather