Vetenskapliga data och “vettiga”

151208-Bo Frank i aktuellt

SMP-Logga

Kommunalrådet Bo Frank och två andra politiker förklarade att de reser till Paris för att bidra till jordens överlevnad. De skrev ett inlägg som inleddes med: “Allt vettigt folk anser med stöd av fakta att människan orsakar den globala uppvärmningen”.

Det föranledde följande inlägg:

2015-11-30

Klimatförändringar är mer komplexa

Vi fick i ett debattinlägg lära oss av tre framstående Växjöpolitiker att det finns vettigt folk och följdaktligen ovettigt folk. Intressant indelning.

IPCC arbetar i samma anda. Det finns vettiga resultat och resultat som inte stödjer deras datamodeller och spådomar. Det var därför forskningsresultat inom till exempel vetenskapen om solens aktiviteter och hur dessa påverkar jorden uteslöts från IPCC faktaunderlag och vilken roll spelar luftfuktigheten. De mest vettiga resultaten enligt IPCC gäller växthusgasernas ökning och främst då koldioxiden som medverkat till mångdubbla skördar och minskad världssvält. Inom vetenskap måste man dock utvärdera alla forskningsresultat, inte vettiga men vetenskapliga. Några exempel:

Enligt Nobelpristagaren och miljökämpen Al Gore skulle nordpolens is vara smält för ett par år sedan. Även ovettiga personer kan följa isens utbredning på nord och sydpolen genom att googla på Arctic ice cap. Nordpolens is ligger fortfarande inom +/- 2 % av medelvärdet 1981 – 2010 och sydpolsisen har ökat med 112 billion tons/year 92 – 01 och 82 billion tons/year 03 – 08 (Nasa) och ligger fortfarande över snittet 1981 – 2010. Dessutom har Global warming tagit en paus de senaste 18 åren (RSS sat.) medan koldioxidhalten ökar. Den globala temperaturen har ökat nästan en grad C sedan förra lilla istiden som tog slut för nästan 200 år sedan. På vissa glaciärer smälter isarna och i nordostamerika var förra vintern den kallaste på 120 år. Det är en del av vad vi vet idag, men IPCC´s datamodeller skådar in i framtiden med hjälp av vettiga data.

Lokala vettigheter är det t.ex. att satsa på vindkraft i Sverige vilken åstadkommer 3 gånger mera koldioxid per kWh än den med straffskatt dödshotade kärnkraften? Jag hoppas de tre framstående politikerna har vetenskapliga data över eventuella nanopartikelutsläpp i Sandsviksverken ty de har samma dödliga cancerkonsekvenser som de från diesellastbilarna som kör flisen till anläggningen.

Vi bör alla värna jordens klimat och naturresurser men förlita oss på vetenskapliga data, inte vettiga.

Lars Carlsson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Vetenskapliga data och “vettiga”

  1. Att sluta med kärnkraft nu är ungefär som om vi hade slutat tillverka bilar efter T-Forden. Det finns oerhört mycket kvar att lära om kärnkraft.

    Idag larmar tidningen Dagens Industri om brist på sand i världen, vilket det har larmats om i flera år faktiskt. Undrar vad de flesta vindkraftverk står på? Hur mycket sand behövs per installerad effekt på 1 MW för respektive vind- eller kärnkraftverk.

    Det finns väldigt mycket att ta hänsyn till, vilket det klart framgår av politikers kalkyler att de inte har den minsta aning om. För den delen är det nog få som har det. Med det sagt att vi under hand kommer upptäcka mer och mer oönskade konsekvenser.

  2. Göran: Vindkraft kräver ca 50 gången mer av jordens resurser som betong, stål, koppar, plast och neodym i förhållande till kärnkraft per MWh räknat. Och då kan kärnbränslet få vara inräknat.

  3. Det var inte lite mer! Räknar vi sedan på kWh så kan vi ta 50 x 3 = 150. Tre kommer från att jag tar medelvärdet av installerad vindkraftseffekt från Tyskland i november vilket innebär att vi måste ha 3 gånger så stor installerad effekt för att få ut lika mycket energi som kärnkraft. Det blir ändå en önskesiffra åt det högre. Nu kommer knäckfrågan: vad gör vi när det inte blåser? När det var som sämst i Tyskland slogs 99,99 procent av vindkraften ut i november.

  4. Den som är osäker om vilka miljöfakta som är korrekta och vilka som är manipulerade bör lyssna på Dr. Patrick Moore – tidigare en av toppcheferna inom Greenpeace.

    Starta YouTube.com och sök på “2015 GWPF Annual Lecture Patrick Moore”.

Comments are closed.