Monthly Archives: December 2015

IPCC är en bluff

151215-FAO-Spannmål-05-15

Statistik från FAO visar att skörden av spannmål har ökat med närmare 25 % på tio år. En betydande del av den ökningen kan tillskrivas den ökade halten koldioxid i luften.

KK-Logga

Närmast nedan mitt införda svar på en insändare av Gunnel Malm, som finns längre ner. Där kommenterar jag mer utförligt än som får plats på insändarsidan.

2015-12-15

Svar till Gunnel Malm 8/12

Världen har blivit bättre: 2 miljarder människor har lyfts ur extrem fattigdom, medan utsläppen ökat. Dessa har varit nyttiga för hela mänskligheten. IPCC är en bluff. Det börjar man förstå runt om i världen. Därför blev avtalet i Paris en flopp. Fast det handlar inte om klimatet utan om pengar: En global omfördelningspolitik på vägen till planekonomi. Det som gjort Zimbabwe och Venezuela utfattiga.

På hemsidan säger sig IPCC vara ett vetenskapligt organ. Några rader längre ner är de ett politiskt organ, som styrs av alla FN:s nationer. De flesta är U-länder och många är korrupta diktaturer, utan erfarenhet av vetenskap. När IPCC hävdar att de är vetenskapliga hissar de alltså falsk flagg, en bluff som manar till vaksamhet.

De katastrofer IPCC larmat om har inte inträffat. Det har inte blivit varmare de senaste 19 åren, fast de spått ständig uppvärmning till år 2100. De har fått mer och mer fel. Exempelvis skulle söderhavsöarna vara hotade. Men i mätningarna stiger havet där inte alls och de flesta växer i omfång. Deras presidenter ljuger för att få pengar.

När IPCC först hävdade att 97 % av klimatforskarna stöder hypotesen om koldioxi-dens verkan, refererade de till en enkät vid universitetet i Illinois, som var så usel att den bara visade 7 promille. Senare har de beställt flera liknande studier, som alla varit bluffar. Det visar att IPCC:s ledning varit endera okunnig eller ohederlig.

IPCC:s inkompetens har gjort att världens kompetenta forskare numera finns utanför dess krets. De är fler än 30 000.

Riksmedia basunerar ständigt ut IPCC:s och Rockströms verklighetsfrämmande skrämsel, medan vi som sprider fakta inte får plats alls. Du är systematiskt vilseledd. Vill du vara en god människa, erkänner du dig lurad och lovar att inte fortsätta lura andra med falska larm.

Katrineholms-Kuriren har stor heder av att följa de pressetiska reglerna om allsidig information.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Detta är Malms insändare, där jag med kursiv stil lagt in lite fylligare kommentarer än vad som får plats i en tidning. Hennes text är typisk för många debattörer, varför jag ger den denna uppmärksamhet. Hon är givetvis välkommen att svara här i fältet för kommentarer.

2015-12-08

Varför ifrågasätta forskarkåren?
Insändare

Kommentar till Sture Åström, angående klimatet 28/11

Du kallar oss andra okunniga, när vi tror att människan ställt till det med klimatet.

Ja, de som debatterar utan att ha skaffat sig kunskap om fakta måste väl kallas okunniga ? Nu avsåg mitt omdöme inte Gunnel Malm utan den professionelle aktivisten Pontus Björkman.

Du slår fast att uppvärmningen har varit bra och utsläppen av koldioxid har varit bra.

Detta är ovedersägliga sanningar. Malm försöker inte ens motsäga dem. Hon tycks inte inse hur dramatisk denna information är. IPCC:s larmande under 25 år har alltså varit obefogat. Och för framtiden: Varför skall vi motarbeta en utveckling som varit bra för hela mänskligheten?

Vet du att det är väl bara att titta ut genom fönstret så undrar man vad som varit bra i det hela.

Malm baserar alltså sina åsikter om klimatet i världen på det hon ser genom fönstret i Julita. Vidare kommentar överflödig.

Vet inte var du bor men vi hade en av SMHI:s kunniga meteorologer här i Julita för ett tag sedan, den intresserade hade kunnat komma hit. Det hon berättade borde fått den mest rabiate klimatförnekare att gå därifrån fullständigt övertygad. Alltså att vi har en klimatförändring, orsakad av människan. Oss i väst alltså.

Malm har ovan visat sin kompetens, som absolut inte räcker för att bedöma professionella forskares kvalifikationer. Sedan handlar klimatet om mycket mer än meteorologi. En kunnig meteorolog är inte automatiskt expert på klimatet. Till sist tycks SMHI som institution helt okritiskt ha accepterat IPCC:s felaktiga rapporter utan att kolla deras underliggande fakta.

Vi som konsumerar ohejdat, som snurrar runt klotet för att få hippa semesterupplevelser.

Här kommer arvsynden fram: ”Eftersom vi fått det så väldigt bra, kan det inte ha skett utan att vi syndat.” Och synden är förbränningen av kol och olja, det som gjort vårt välstånd möjligt.

Och där jag hela tiden hör folk säga att de vill komma bort så fort det är något regnstänk och lite gråväder. Och så bidrar man ett snäpp till med utsläppen.

Ja, det är ju faktiskt bättre med lite varmare klimat. Och utsläppen påverkar inte klimatet. Tidigare högkulturer har uppstått då klimatet varit storleksordningen en grad varmare under Medeltiden, två grader varmare under Romartiden och tre eller fyra grader varmare under Bronsåldern och den Minoiska högkulturen. Då var skörden god, rikedomen växte, så man behövde inte kriga.

Jag vet inte vad du har för utbildning, eller bakgrund/jobb men att inte lita på den samlade forskareliten är nog lite udda. IPCC, FN:s klimatpanel, sammanställer forskningsresultat från hela världen, tror du inte på dem? Jag gör det, varför skulle jag inte göra det? De har missat något någon gång, visst, vem har inte gjort det, eller är kanske du själv helt perfekt i sammanhanget? Vet allt, kan allt och undervisar gärna oss andra att vi har fel.

IPCC styrs av politiker, varav de flesta saknar erfarenhet av riktig forskning. Den kanadensiska journalisten Donna Laframboise har avslöjat att aktivister från WWF och Greenpeace infiltrerat organisationen, så att deras aktivister besätter en stor andel av de ledande positionerna. Och bland dem finns studenter utan akademiska meriter. IPCC:s mångårige ordförande Rajendra Pachauri har erkänt att han i en rapport tagit in en lögn om glaciärerna i Himalaja, för att han hade det höga syftet att provocera politikerna till aktion. IPCC har levt på bluffen om ”den samlade forskareliten”, fast verkligheten varit att de kompetenta forskarna inte accepterat IPCC:s vanställning av deras rön och därför finns nu de mest kompetenta forskarna utanför kretsen runt IPCC. De allra flesta av dess larm har varit falska.

Tack men nej tack, jag kan läsa själv, dra egna slutsatser och de slutsatser du drar är inte mina och inte trovärdiga. Nu, med klimatmötet i Paris och allt som skrivs, måste det kännas lite ensamt att framföra det positiva i ändrat klimat. Folk är knappast roade av fler stormar, översvämningar och annat elände. Personligen hoppas jag på en global överenskommelse, där vi i västvärlden har det största ansvaret. Och tar det största ansvaret.

Tja, det hon visat är dels att hon inte förmår läsa innantill och dels att hon inte förmår dra logiska slutsatser. Hon har inte kollat att ”stormar, översvämningar och annat elände” faktiskt minskat det senaste decenniet och definitivt inte har något med koldioxid att göra.

Hon bekräftar sig som troende i klimatkyrkan, där fakta inte räknas, men man vill visa sin godhet genom att föreskriva späkningar i form av lägre energitillgång, som med nödvändighet leder till lägre skördar. Det skapar svält och nöd bland de fattigaste i världen, helt motsatt vad man säger sig vilja åstadkomma.

Det är moraliskt förkastligt att hålla fast vid så destruktiv politik, när det finns fakta som motsäger dess verkan. Där är okunnighet ingen ursäkt.

Gunnel Malm
Julita

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tro inte på klimatreligionen

151102-COP21-Eiffel

SLA-Logga

2015-12-14

Klimatmötet i Paris är över och resultatet är lika anorektiskt som vanligt. Att detta var väntat är något som effektivt har dolts i den massiva hotpropagandan i svenska media. Den som istället följt internationella nyheter kan konstatera att de uppblåsta förväntningarna, överdrifterna och undergångsprofetiorna nästan helt saknats. Inga observerade fakta stöder nämligen hypotesen att koldioxid driver den uppvärmning som pågått sedan den Lilla istiden. Jordens klimat har heller inte blivit varmare under de senaste nästan 20 åren, fast nära en tredjedel av alla utsläpp ägt rum under den tiden.

Om man inte är troende i klimatreligionen vill säga. För visst är det en religion, den har alla attribut en religion har: Dogmer som inte får ifrågasättas, inkvisition och hot mot dem som ändå gör det, tro som går före vetenskap och krav på bekännelser till den rätta läran. Även Svenska kyrkan, med ärkebiskopen i spetsen, har anammat den nya religionen och gör anspråk på en ny andlighet i sekulariseringens spår. Bättre någon religion, än ingen religion tycks vara mottot.

Deklarationen i Paris är emellertid ytterligare ett bevis på att de flesta länder inte vill ha några bindande klimatavtal, än mindre vill man tvingas att minska sina koldioxidutsläpp. Istället är åtagandena frivilliga, utan någon internationell legal bindning eller tillsyn. Till skillnad från Kyotoprotokollet så tar man nu bort kravet på att de nationella regeringarna måste stoppa eller reducera koldioxidutsläppen. Med de löften som nu lämnats från olika länder kommer utsläppen att öka med minst 20 procent fram till 2030. Kina kan dubbla sina utsläpp och Indien kan tredubbla dem. Det är precis dessa möjligheter som nu gjort att man kommit överens i Paris.

I Sverige tar tyvärr klimatreligionen alltmer absurda former, bland det värsta i år var Telge Energis internationella barnklimatmöte i Södertälje där 64 hjärntvättade barn tvingades uppträda i SVT med inlärda trosbekännelser om kommande katastrofer. Flera andra, mer eller mindre extrema uttryck har också vädrat morgonluft: Miljö- och djurrättsextremister, veganer, bilhatare, tillväxtmotståndare, vind- och subventionsindustrin, kärnkraftshatare och diverse vänstergrupper. Någon framtid har emellertid inte den nya religionen. Allt fler pekar nu på forskningsfusket, lögnerna, politiseringen och den bristande insynen i klimatreligionen.

Låt oss slutligen vara glada över att det fortfarande finns kloka människor i andra länder som står starka mot propagandan och dogmerna. För Sverige kommer att vara sist i kön att förstå förändringen. Då är det emellertid försent. Kraftproduktionen, transportsystemen och exportindustrin är borta och välfärden lagd i ruiner.

Jonny Fagerström
Skövde

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Häxjakten saknar all vetenskaplig relevans

140207-CO2

Krbl-Logga

2015-12-15

Den häxjakt som pågår mot koldioxiden (CO2) saknar all vetenskaplig relevans.

Att gröna politiker, klimatalarmister och media framställer koldioxiden som giftig, smutsig (svart rök ur skorstenarna) och onödig är bara ett tecken på en häpnadsväckande okunnighet inom det naturvetenskapliga området.

Koldioxiden är lukt-färglös, giftfri men framför allt tillsammans med solen och vatten en förutsättning för allt liv på jorden. Vår ”gråtande minister” Åsa Romson önskade man ”kunde dammsuga atmosfären fri från koldioxid”, vilket skulle leda till att allt liv på jorden skulle upphöra.

Koldioxidhalten har ökat från 0,03 procentenheter till 0,04. Problemet är inte en ökning av halten utan en minskning (även om det förefaller osannolikt) till omkring 0,02 procentenheter vilket skulle innebära svår hungersnöd, öknarna vuxit och ekosystemet skulle närma sig kollaps. Att atmosfären har berikats med mer koldioxid har tillsammans med den måttliga och välkomnande temphöjningen lett till dramatiskt ökade skördar och billigare livsmedel till gagn för den svältande befolkningen. Den har även bidragit till ökad tålighet mot torka samt en större motståndskraft mot insekts- och svampangrepp.

Koldioxidens betydelse för den marginella tempökning, cirka 0,85 grader, de senaste 100-150 åren finns det inga vetenskapliga bevis för. Det är möjligt på marginalen och i så fall välkommet. Ingen global uppvärmning de senaste 18-20 åren trots kraftigt stigande utsläpp av växthusgaser. Med klimatet är allt normalt och vädret håller sig stabilt inom sin normala variabilitet.

Vi kan inte styra klimatet, bara anpassa oss efter de långsamma förändringarna.

Jan Dahlquist

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Faran över för Grönland

151214-Grönland-Glob

Angående RIFO seminariet om Grönlands bidrag till havsnivån

Den 10 december ordnade Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskning (RIFO) ett
seminarium om ”Hur mycket kan havet smälta Grönlandsisen?”. Som föredragshållare hade två forskare från Stockholms universitet kallats: Professor Martin Jakobsson (maringeologi och geofysik) som studerat iskanten förändringar i nordvästra Grönland, och Docent Nina Kirchner (glaciologi) med specialisering på numeriska modeller.

Jakobsson höll ett alldeles utmärkt föredrag där han visade att de isar som går ut i havet varit under ett tillbakadragande stadium; i Diskobukten (sydvästra Grönland) sedan mitten på 1800-talet och i nordvästra Grönland åtminstone under de senaste 50-100 åren. Jacobsson framhöll mycket föredömligt att det ännu föreligger omfattande och centrala osäkerheter.

Kirchner stödde sig på IPCC’s havsyteberäkningar, och levererade nya numeriska värden för hur mycket Grönlandsisens avsmältning skulle kunna tänka sig kunna ändra havsytan till år 2100. Hennes olika beräkningsmodeller gav värden varierande mellan 4 och 66 cm.

Därmed hade vi information från en forskare som visste vad han talade om när det gäller
iskantens förändringar i Grönland, och en forskare som kan hantera numeriska modeller. Vad som saknades var förstås en information on havsytans rörelser och de processer som styr dessa från en specialist just på detta. Eftersom detta just är mitt centrala forskningsfält så fyllde jag i med adekvat information under efterföljande diskussion.

Perspektiv

Jacobsson visade vilka stora osäkerheter som vidlåder. Något som bör ställas i relation till de till synes bergfasta uppgifter som förekommer i media.

Kirchner visar en mycket stor spridning i sina modellberäkningar. Det kan dock vara av
intresse att hennes ”värsta scenario” anger en havsytestigning på maximalt 66 cm år 2100,
vilket är långt under de skräckscenarier som förekommer i massmedia.

Grönland är den stora ismassa som teoretiskt skulle kunna påverka havsytan på ett negativt sätt (andra isar är marginella, och Antarktis är snarare i ökning). Vad föredragshållarna inte gick in på var hur mycket Grönlandsisen dragit sig tillbaka under det ” postglaciala värmeoptimum” då temperaturen var 2.5 °C varmare än idag, och det är ju en central fråga.

Vidare tillkommer det faktum att solen är på väg in i ett nytt ”grand solar minimum” runt
2030-2040. Vid tidigare sådana minima hade vi kallare klimat (”små istider”) i mitten på
1400-talet, i slutet på 1600-talet och i början på 1800-talet. Allt talar därför att klimatet inte alls går rätlinjigt mot varmare, utan att vi runt 2030-2040 får en omfattande nerkyl-ning.

Vidare är det ju så att havsytan inte alls stiger på det sätt som IPCC hävdar – och här talar jag som specialist just på detta – utan under de senaste 50 åren bara har förändrats med värden som varierar mellan ±0,0 och 1,0 mm/år, vilket innebär negligerbara effekter för låga öar och kuster runtom i världen. Någon sentida ”acceleration” förekommer inte alls.

Så egentligen måste vi ”blåsa faran över”, och ägna oss åt verkliga problem (och de är många och allvarliga) i världen.

Nils-Axel Mörner
Havsytespecialist
Paleogeofysik & Geodynamik

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dansen kring guldkalven klimatfonden

151209-Guldkalven

PT-logga

Klimatmöten har förekommit varje år sedan 1995 och Parismötet tycks följa samma liturgi som tidigare möten. Efter några dagar signaleras tidsbrist och stor oenighet. Detta trots att åtskilliga gjort vad de kan för att öka delegaternas motivation med hjälp av moderna regndanser som löpning eller cykling någon udda sträcka, stafett till Paris och så vidare.

Man kan dela upp de flera tiotusentals deltagarna i tre grupper. En är de som har huvudrollen, politiker och tjänstemän. Under klimatmötet är inte klimatet huvudpunkten utan pengar. Beroende på ursprungsland argumenterar delegaterna antingen för att betala så litet som möjligt till uppbyggnaden av klimatfonden medan en betydligt större grupp utvecklingsländer försöker kamma hem så stor andel av fonden som möjligt.

Den andra gruppen är media. Den tredje är många så kallade NGO:s, Non Governmental Organisations, som exempelvis Greenpeace och WWF. Beteckningen NGO innebär att de inte representerar någon stat och då kan man undra varför de är i Paris. Deras roll är lobbyistens. Dessutom ägnar de sig åt olika aktioner som skall ge intryck av stort folkligt stöd. Just i år är denna verksamhet begränsad på grund av terroristhotet. De flesta grupperna är inte särskilt idealistiska utan lever gott i rollen som anställda opinionsbildare och avlönas med bland annat skattemedel och donationer. WWF hade till exempel under 2010 cirka femtusen anställda i 30 länder och en budget på runt fyra miljarder kronor.

Ytterst ansvarig för behovet av dessa konferenser sägs vara den koldioxid vi släpper ut. Den har suttit på de anklagades bänk sedan slutet av 80-talet anklagad för att inom en snar framtid åstadkomma en farlig ökning av den globala medeltemperaturen. Strax före klimatmötena ökar alltid antalet artiklar om koldioxidens fördärvliga egenskaper; detta år till rent absurda nivåer. Den beskylls för i princip allt i väderväg. Trots de enorma penningsummor som spenderats av alla åklagare under denna långa tid är bevisningen fortfarande tunn för att inte säga obefintlig. Försvaret får tack vare något som på sina håll påminner om censur, särskilt hos SR och SVT, ytterst sällan komma till tals. Därför får de som inte frivilligt fördjupar sig i ämnet den felaktiga uppfattningen att koldioxiden är skyldig till anklagelsen.

Att det mest fundamentala motivet för klimatmötena saknas har inte bekymrat mötesarrangörerna FN av det enkla skälet att huvudsyftet aldrig varit klimatet. Det handlar i stället om att få världens länder att underteckna ett avtal där FN med en växande byråkrati får använda klimatfonden för att omfördela världens rikedomar i en form av planekonomi. Detta framgår av uttalanden från FN-dignitärer och dokumentet Agenda 2030 som kan hämtas på nätet.

Många klimatlarm bygger på medvetna fel och överdrifter som tillsammans med det mediala övertaget gett effekter som förskräcker. Många, särskilt ungdomar, vittnar om bristande framtidstro och klimatångest, känslor som de inte skulle behöva ha. Ansvaret för detta vilar tungt på de som ägnat sig åt desinformation oavsett om det sker för egen vinning, okunnighet eller politisk övertygelse.

Lennart Back

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2015-12-10

Dansen kring guldkalven klimatfonden

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vetenskapliga data och “vettiga”

151208-Bo Frank i aktuellt

SMP-Logga

Kommunalrådet Bo Frank och två andra politiker förklarade att de reser till Paris för att bidra till jordens överlevnad. De skrev ett inlägg som inleddes med: “Allt vettigt folk anser med stöd av fakta att människan orsakar den globala uppvärmningen”.

Det föranledde följande inlägg:

2015-11-30

Klimatförändringar är mer komplexa

Vi fick i ett debattinlägg lära oss av tre framstående Växjöpolitiker att det finns vettigt folk och följdaktligen ovettigt folk. Intressant indelning.

IPCC arbetar i samma anda. Det finns vettiga resultat och resultat som inte stödjer deras datamodeller och spådomar. Det var därför forskningsresultat inom till exempel vetenskapen om solens aktiviteter och hur dessa påverkar jorden uteslöts från IPCC faktaunderlag och vilken roll spelar luftfuktigheten. De mest vettiga resultaten enligt IPCC gäller växthusgasernas ökning och främst då koldioxiden som medverkat till mångdubbla skördar och minskad världssvält. Inom vetenskap måste man dock utvärdera alla forskningsresultat, inte vettiga men vetenskapliga. Några exempel:

Enligt Nobelpristagaren och miljökämpen Al Gore skulle nordpolens is vara smält för ett par år sedan. Även ovettiga personer kan följa isens utbredning på nord och sydpolen genom att googla på Arctic ice cap. Nordpolens is ligger fortfarande inom +/- 2 % av medelvärdet 1981 – 2010 och sydpolsisen har ökat med 112 billion tons/year 92 – 01 och 82 billion tons/year 03 – 08 (Nasa) och ligger fortfarande över snittet 1981 – 2010. Dessutom har Global warming tagit en paus de senaste 18 åren (RSS sat.) medan koldioxidhalten ökar. Den globala temperaturen har ökat nästan en grad C sedan förra lilla istiden som tog slut för nästan 200 år sedan. På vissa glaciärer smälter isarna och i nordostamerika var förra vintern den kallaste på 120 år. Det är en del av vad vi vet idag, men IPCC´s datamodeller skådar in i framtiden med hjälp av vettiga data.

Lokala vettigheter är det t.ex. att satsa på vindkraft i Sverige vilken åstadkommer 3 gånger mera koldioxid per kWh än den med straffskatt dödshotade kärnkraften? Jag hoppas de tre framstående politikerna har vetenskapliga data över eventuella nanopartikelutsläpp i Sandsviksverken ty de har samma dödliga cancerkonsekvenser som de från diesellastbilarna som kör flisen till anläggningen.

Vi bör alla värna jordens klimat och naturresurser men förlita oss på vetenskapliga data, inte vettiga.

Lars Carlsson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En riktig klimatkonferens i Paris

150329-Patrick Moore

Paris har haft två konferenser om klimatet samtidigt. FN:s COP 21 drar 40.000 deltagare. Den handlar egentligen inte om klimatet, utan om fördelningen av världens rikedomar. Vilka U-länder skall dela på de 100 miljarder dollar om året, som I-länderna skall betala. Vilka skall betala? Åsa Romson har utlovat 4 miljarder svenska kronor.

Där finns ingen som kan eller vill diskutera själva klimatet.

Det gör istället 40 av världens kunnigaste klimatforskare på konferensen ”The Paris Climate Challenge 2015”. En initiativtagare var den svenska auktoriteten på havets nivå, Nils-Axel Mörner. Därifrån finns en rapport av dr. Patrick Moore, som var en av de två som grundade Greenpeace, googla ”two climate paris subsiding”:


1. Inga observerade fakta
stöder hypotesen att koldioxid driver den uppvärmning som pågått i 300 år sedan den Lilla Istidens kallaste år omkring år 1700. Våra utsläpp var obetydliga innan 1950.

2. Jordens klimat har inte blivit nämnvärt varmare under närmare 20 år, fast nära en tredjedel av alla utsläpp ägt rum under den tiden.

3. Påståendet att havet blir surt och utrotar många skaldjur och livet på korallreven är ett rent påhitt. Havet omges av basiska mineraler, som håller det lätt basiskt.

4. Ingen oroande höjning av havet har noterats de senaste decennierna. Satellitmätningarna har godtyckligt ”justerats”, så att en höjning verkar ha skett. På många håll sjunker landet, så att havet verkar höjas. Det gäller uppslammad mark vid stora floders deltan.

5. Extrema väderhändelser som stormar, orkaner, tromber, översvämningar, värmeböljor eller köldknäppar har inte blivit vanligare de senaste åren. Detta erkänns av klimatpanelen IPCC.

6. Solen är den främsta drivkraften för klimatet. Detta följer solens varierande aktivitet mycket bättre än den stigande halten av koldioxid. Det kommer att bekräftas de närmaste 20 åren, när solen har en period med minimal aktivitet, om klimatet då blir kallare.

Så ser sann, opolitisk, klimatforskning ut.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

PT-logga

2015-12-11

Paris riktiga klimatkonferens

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Bräcklig vetenskap

151202-COP21-Delegater
Flera tusen delegater deltar i COP21 i Paris

HH-Logga

2015-12-02

Klimatavtal på bräcklig vetenskaplig grund

Den mediala liturgin inför klimattoppmötet i Paris har antagit oanade proportioner, skriver artikelförfattaren.

Alla inblandade i den enorma propagandan utgår från att vetenskapen är entydig. Men faktum är att klimathotet vilar på en mycket svag vetenskaplig grund.

Samvariationen mellan den monotont stigande koldioxidhalten i atmosfären och global uppvärmning är illusorisk. Temperaturdata från de senaste hundra åren visar omväxlande perioder av uppvärmning och avkylning. 1930-talet var en period av uppvärmning som följdes av trettiosju års avkylning från 1940 till 1976. Då skrevs det böcker som i vetenskapliga termer varnade för den största utmaning mänskligheten ställts inför. Avkylningen riskerade våra barns och alla arters överlevnad. Den uppvärmning som följde under de två sista decennierna på 1900-talet avstannade och någon signifikant uppvärmning har inte skett under senaste ca arton åren trots stigande koldioxidhalt.

Något orsakssamband mellan halten koldioxid i atmosfären och den måttliga globala uppvärmningen, cirka 0,8 grader de senaste hundra åren, kan inte fastställas. Faktum är att korrelationen mellan solens aktivitet (antalet solfläckar) och global temperatur är starkare. Om man drar ut konsekvensen av detta skulle en snar global avkylning vara troligare eftersom vi nu är på väg in i ett solfläcksmönster som liknar det som rådde under Lilla Istiden fram till mitten av 1800-talet.

Man kan peka på den så kallade växthuseffekten för att det borde finnas ett samband mellan koldioxidhalt och global temperatur. Men komplexiteten i klimatsystemet gör att det inte går att säkert urskilja ett sådant samband från en mängd naturliga krafter som vi vet är drivkrafter för klimatförändringar.

Idén att farlig global uppvärmning förorsakas av den så kallade växthuseffekten har ingen grund i observerade fakta. Klimathotet finns bara i datormodellerna och stöds bara genom ett selektivt sökande efter bevis som bekräftar en förutfattad mening. Trots mer än tjugofem års forskning och hundratals spenderade miljarder har osäkerheten om den så kallade klimatkänsligheten för koldioxid inte minskat.

Vad vi sett och hört i media, inte minst i Public Service, under upptakten till det pågående klimattoppmötet i Paris, kan närmast beskrivas som hysteri. Det finns inte längre utrymme för saklig information. Praktiskt taget alla väderhändelser har plötsligt blivit en följd av våra koldioxidutsläpp. Inte sällan antyds att det är det kapitalistiska systemet som lett fram till eländet. Att vädret var minst lika dramatiskt för hundra år sedan när koldioxiden var under 0,03 procent (nu 0,04) har helt försvunnit ur medvetandet. Vissa år, månader eller årstider är vädret regnigare eller torrare än normalt, andra år eller årstider är det mildare eller kallare än normalt osv. Den obetydliga trend som nu kan beräknas är av samma storleksordning som uppvärmningen under 1930-talet och inte märkbar för gemene man.

I brist på forskningsresultat som kan säga något om framtiden har klimatfrågan tagits över av gröna politiker och miljöaktivister. Vetenskapen har satts på undantag. Vad gör då dessa klimathotstroende när de vetenskapliga argumenten tryter? Jo, man skruvar upp larmandet och påstår att man redan ser en massa katastrofer inträffa till följd av den blygsamma globala uppvärmningen under förra århundradet. Till exempel påstår man att extremväder som stormar, orkaner, skyfall, torka och översvämningar har ökat. Men faktum är att det inte finns någon klar trend som visar detta. Även IPCC är tydlig på denna punkt.

Hur kan det komma sig att alla större massmedia inklusive Public Service så okritiskt förmedlar dessa överdrifter och i vissa fall rena felaktigheter?

Sigvard Eriksson
medlem i Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

PT-logga

2015-12-03

Klimatavtal på bräcklig vetenskaplig grund

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2015-12-05

Klimatavtal på bräcklig vetenskaplig grund

+ – + – + – +

NoT-Logga

2015-12-08

Inga bevis finns för klimathotet

+ – + – + – +

Folk-Logga

2015-12-08

Klimathotet är en myt

(Något avkortad version)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather