Modellerna bevisar inte att det blir katastrof

150913-Spencer CMIP5-73-models

IPCC:s “klimatmodeller” har skapats med datorsimuleringar, som programmerats så att koldioxiden dominerar inverkan på den globala temperaturen. Då utsläppen förutsätts öka, visar modellerna hela tiden stigande temperatur. Som synes har detta blivit mer och mer fel sedan 1997.

NoT-Logga

2016-01-16

I ett debattinlägg 21 december ställer sig Wenda Jones frågande till en mening i mitt debattinlägg i NT 8 december: ”Idén att farlig global uppvärmning förorsakas av våra koldioxidutsläpp har ingen grund i observerade fakta”.

Wenda Jones invänder att det numera är välkänt att majoriteten av världens klimatforskare är överens om att global uppvärmning orsakas av människans missbruk av planeten.

Med all respekt för Wenda Jones; min diskussion handlade om bristen på observerade fakta till stöd för att våra koldioxidutsläpp förorsakar farlig global uppvärmning. Om vi skall kritisera varandras ståndpunkter är det bra om vi håller oss till vad som faktiskt sagts.

Det som de flesta klimatforskare är överens om är att det finns en växthuseffekt och att den verkar så att stigande koncentration av växthusgaser medför en uppvärmning vid jordytan. Den avgörande frågan är emellertid hur stor den uppvärmningen är i jämförelse med naturliga klimatpåverkande krafter. Och här är det vetenskapliga läget högst oklart. Det framgår av att IPCC i sin femte utvärdering (AR5) 2013 säger att klimatkänsligheten för koldioxid sannolikt (”likely”) är i spannet 1,5-4,5 oC, utan att ange ett mest troligt värde.

Ett antal studier som presenterades 2014 anger betydligt lägre värden. Lägsta värdet anges i en norsk studie (Skeie med flera 2014) med 0,9–3,2 oC.

Miljarder dollar har satsats på att ta fram klimatmodeller för att göra prognoser som skall visa vad som händer med klimatet om koldioxidutsläppen fortsätter. Men de duger inte att göra prognoser med. Alltsedan 2007 har IPCC själva övergått till att kalla dem för scenarier eller projektioner i stället för prognoser. Dessa scenarier har inte kunnat visa den utplaning av temperaturen som skett sedan 1997. Avvikelsen från faktiska, observerade data ökar år för år.

Så här skrev IPCC i sin tredje utvärdering (AR3) 2001: ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible”.

Hypotesen att våra koldioxidutsläpp kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning är just en hypotes som inte alls bevisas av klimatmodellerna.

Sigvard Eriksson
Norrtälje

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

13 thoughts on “Modellerna bevisar inte att det blir katastrof

 1. Lite olyckligt att Ni visar ett diagram med felaktiga uppgifter.

  Både RSS och UAH som beräknat temperaturer från satellitdata påvisar en temperaturökning på c:a 0,4 grader sedan början på 80-talet.
  Ballongmätningarna visar på högre temperaturökning än det.

  Det är många som känner till felaktigheterna i diagrammet och i synnerhet de politiker som sysslar med klimatpolitik.

  Vill man kunna påverka skall man inte komma dragandes med ett diagram där många känner till att det är felaktigt. Det påverkar även trovärdigheten för andra argument.

 2. Vilka kriterier har IPCC på växthusgas? Är koldioxid en växthusgas? Hur mäter IPCC växthuseffekten? Är temperaturen i atmosfären runt jorden avtagande eller finns varmare skikt? Existerar någon metod att mäta koldioxidens växthuseffekt? Är den mätbar? Kan man få ut något ur Bondepraktikan?Har kanske koldioxiden andra uppgifter i vår tillvaro?
  Jag ställer frågorna till Sommar- och Vinterkåsören Rockström som vet allt.

  1. Sedan slutet på 1800-talet har man genom laboratorieprov god kunskap om koldioxid och andra växthusgasers fysiska förutsättningar. Om koldioxiden var den enda växthusgasen skulle det vara ganska enkelt att teoretiskt beräkna koldioxidens påverkan i atmosfären. Nu är vattenångan den vanligaste växthusgasen och det gör alla teoretiska beräkningar om koldioxidens påverkan osäkra.

 3. Om jag har förstått det hela rätt släpper koldioxid igenom kosmisk strålning och absorberar infraröd strålning (den strålning jorden sänder ut). Det innebär att koldioxiden borde värmas upp. Någon sådan uppvärmning har man dock inte lyckats mäta hos koldioxiden i atmosfären. Således bör man ställa sig frågan om koldioxiden verkligen är en växthusgas som har någon påverkan på jordens klimat.

  1. Du har inte förstått hela förloppet.
   Den energi koldioxiden tar upp avger den i form av infraröd strålning. Hälften av den strålningen riktas tillbaka mot jorden.
   Det där lyckades man mäta redan i slutet på 1800-talet.

 4. Ivar! Vilken strålning är det koldioxiden tar upp. Jag har läst att jorden avger infraröd strålning, vilket är en strålning som koldioxiden tar upp.

  1. Hej Göran

   Jag tror inte jag kan förklara för dig hur det fungerar för du verkar ha svårt att förstå.

   Du kanske känner till att det finns något som kallas för lågemissionsglas som används i fönster för att få bättre värmeisolering. Där utnyttjar man att det är skillnad på fysiska egenskaper hos långvågig och kortvågig strålning. Visserligen är det numera reflektion som används men på 70- och 80-talen så forskades det kring glas som absorberade långvågig strålning. Många vet att lågemissionsglas fungerar utan att veta hur. Har man inte kunskaperna måste man acceptera att andra kan bättre.

 5. Det är möjligt att jag har svårt att förstå men kan bero på att jag får information som är svår att förstå eller ofullständig. Om jag först får en information och sedan får en information från dig, Ivar, som inte stämmer riktigt med information jag först läst är det ganska naturligt att jag blir konfunderad och gärna vill undersöka vad som kan stämma.

  Så jag förstår nu att koldioxid inte absorberar kortvågig strålning med absorberar långvåg strålning och därtill själv sänder ut en del av den energin.

  Då återstår för min svårförstådda hjärna att förstå hur det kommer sig att någon uppmätt ökning av koldioxidens temperatur i atmosfären inte har gjorts vilket borde ske om den är en växthuseffekt.

  1. Hej Göran !

   Det är alltid svårt att förstå det som är orimligt och således oförståeligt: Fel. Det kan vara så med hypotesen om koldioxidens verkan på klimatet.

   Det är sant att prov i laboratorier visat att koldioxid absorberar IR-strålning inom ett smalt spektralband. Absorption av energi bör betyda att temperaturen stiger.

   Det finns emellertid många invändningar:

   1. Fysiker hävdar att CO2-molekylen vibrerar så snabbt att en inkommande foton sänds ut innan molekylen hunnit ändra hastighet, det som betyder temperatur i gaser.

   2. Det är ett mycket stort steg mellan prov i labb och tillämpning för klotets hela atmosfär. Några faktiska försök att kolla denna tillämpning känner jag inte till.

   3. Vattenångans spektralband överlappar en stor del av koldioxidens, varför denna inte träffas av så många fotoner. Nära marken finns 10 – 50 ggr så mycket vattenånga som koldioxid.

   4. Studier av planeternas atmosfärer visar att det vi oegentligt kallar “växthuseffekten” inte påverkas av atmosfärens sammansättning av olika gaser. Det spelar ingen roll om där finns koldioxid eller inte. Energibalans med rymden uppstår där trycket är c:a 0,1 bar, 11km höjd på Jorden. Molekylerna rusar ständigt omkring och kolliderar med varandra. Temperaturen är ett mått på deras hastighet. De som boxas nedåt får givetvis ett tillskott av fart av gravitationen. Gasen blir varmare och varmare ju längre ner den kommer. Det betyder att trycket vid marken ger den höjning av temperaturen som uppstår över energibalansen med rymden: Det vi kallar “växthuseffekten”, ett uttryck som är alldeles ologiskt.

   5. Efter 25 år av forskning har IPCC inte kunnat visa något samband mellan halten koldioxid och den globala temperaturen. Däremot är sambandet mellan solens varierande aktivitet och klimatet tydligt. Det noterades av William Herschel redan 1801. De är ett tecken på djup inkompetens att IPCC då försummat solforskningen och till och med motarbetat försöken att verifiera Svensmarks teori om solens verkan på molnbildningen via sitt magnetfält och dettas verkan på den kosmiska strålningen. Många forskare har nu accepterat den som en av de viktigaste förklaringarna till de naturliga klimatförändringarna, men den negligeras fortfarande av IPCC.

   Anledningen är uppenbar: Om det inte är koldioxiden som styr klimatet, så att “människan” kan göras ansvarig, och man kan göra politik av ansvaret, finns inget existensberättigande för IPCC.

   Det har jag tyckt länge.

  2. Göran

   Atmosfären har blivit varmare. Det är inte bara genom strålning som koldioxiden avger energi när den tagit upp värme från långvågig strålning, det är även genom konvektion.

   Jag tycker inte det är så svårt att förstå hur det hänger ihop. Det som är svårt är att förklara för en person som inte vill förstå eller som kanske saknar lite basala kunskaper i fysik. Det blir inte bättre av att jag själv har svårt att uttrycka mig lättfattligt i det svenska språket.

   1. Det kan nog var svårt att förstå. Fysiker förklarar att koldioxidens molekyl vibrerar så snabbt att den inte hinner ta upp den energi en foton kommer med. Denna skickas vidare innan molekylen ändrat sin hastighet, d.v.s. sin temperatur.

    Och även viktigt: vattenångans spektralband överlappar koldioxidens.

    Till slut visar planeternas atmosfärer att halten koldioxid inte har någon inverkan på planetens marktemperatur.

    Det kan alltså vara svårare än du tror. Det som är visat i labb gäller inte för hela klotet, förrän man visat hur. Och det har ingen ännu.

 6. Ivar! Jag har inte studerat fysik på någon högre nivå. Jag vill dock lära mig att förstå och det är inte så lätt att hitta några förklaringar om koldioxid. När det sedan på lite basal nivå kan ges motsatta beskrivningar, då blir det lite förvirrande.

  1. Hej Göran
   Det där med växthuseffekt är en del i ett rätt okomplicerat kretslopp.
   Om du eldar med ved eller fossila ämnen bildas co2
   När det är varmt, fuktigt och soligt blir det fart på fotosyntesen hos växter som nu omvandla CO2 till kol och syrgas. Nu får du ny ved som du kan elda med om och om igen med ett antal års mellanrum.
   Kretsloppet och koldioxidbildningen förändras inte om du låter den nya veden ligga kvar i skogen tillsammans med löv gräs och koskit mm som i en långsam förbränningsprocess förmultnar och bildar nya växthusgasen. Fotosyntesen är mycket energikrävande vilket gör att den accelerera när klimatet blir varmare.
   ANMÄRKNING: Fotosyntesen är den process som styr all växtlighet och därmed allt liv på jorden. Utan kodioxid svälter vi ihjäl.

Comments are closed.