Vi skall vara rädda om kärnkraften

160127-Elkontakt i väggen

2016-01-18

ÖP-Logga

Om vi vill behålla välfärden i landet behövs kärnkraften. Tillskottet av el från vindkraften bör reserveras för kommande elbilssatsningar.

För de som jobbar för att minska människans koldioxidutsläpp måste en nedläggning av väl fungerande kärnkraft vara kontraproduktivt. Inget energislag ger under sin livscykel så litet koldioxidutsläpp som kärnkraften. Inte ens vindkraften.

De miljöpartister som inom regeringen drivit igenom en extra effektskatt på kärnkraft biter sig själva i foten. En skatt som gör att väl fungerande kärnreaktorer måste läggas ned i förtid, då denna skatt gör kärnkraften olönsam. Man tror att den kraftigt subventionerade vindkraften skall kunna ersätta kärnkraften. Kanske till viss del när det blåser starkt, men det gör det ju inte alltid.

Man gör även det felet att man jämför den samlade toppeffekten av vindkraften med kärnkraftens motsvarande effekt. Skillnaden är bara den att kärnkraftens effektleverans är väderoberoende. Medan vindkraftens effektleverans är helt och hållet väderberoende.

En kärnreaktor behöver stängas av då och då för underhåll. Därför behöver vi ett par rektorer för mycket. Den elen kan exporteras, för att minska koldioxidutsläppen i Tyskland när alla våra reaktorer är igång.

Björn Wahlberg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Vi skall vara rädda om kärnkraften

 1. Hej,

  Idag är det mesta av vattenkraften tagen i anspråk som baskapacitet på vintern när eluttaget är stort. Vattenkraften i Sverige ger då ca 50% av den totala elkapaciteten (totalt ca 26TW) och kan av miljöskäl ej utökas mycket.

  Om alla bilar i Sverige (ej lastbilar, traktorer och arbetsmaskiner som ej kan elektrifieras) ca 5 miljoner, skulle ersättas med elfordon kräver det vid en samtidig (ej trolig men ej heller omöjlig) trefassnabbladdning med 80A säkring: 80*400*1,7*5 000 000 = 270TW. Sannolikheten för att en massiv övergång till elbilar orsakar totalt haveri i dagens elsystem är således mycket stor.

  (270 GW rättat)

 2. Kända tillgångar av litium för tillverkning av batterier till elfordon räcker idag till 250.000.000 bilar. Så många fossilbilar tillverkas vart 14:e år.

 3. Hej igen,

  Ett stavfel i #1: 270 TW skall det vara, inte GW. Så även om bara 10 % av bilarna snabbladdas räcker det för att stjäla all tillgänglig producerad effekt.

  (Rättelse införd.)

 4. Lägg till i ekvationen att vi behöver bygga ut elnäten och installera laddstationer. När vi lagom är klara med det har bilindustrin övergivit elbilen.

  Ytterligare ett exempel på gigantisk slöseri som centralplanering och missriktade investeringar orsakar.

 5. Två energislag ljuger massor av folk om. När det gäller vindkraft handlar det om att ljuga för att få den att framstå som billig, tillförlitlig, miljövänlig, klimatsmart och bra. När det gäller kärnkraft handlar det om att ljuga för att få den att framstå som farlig, miljöskadlig och dålig. Det är märkligt det där med att vissa är så fast i en fantasivärld att de hellre ljuger än anpassar sina åsikter till fakta och verklighet.

Comments are closed.