El Niño och La Niña

160316-El Niño

Vad är egentligen dessa fenomen, som påverkar vädret över hela globen ?

De äger rum längs ekvatorn mellan Peru i öster och Australien, Nya Guinea samt Filippinerna i väster. Avståndet utgör nästan hälften av Jordens omkrets.

Solen värmer mest över ekvatorn. Där blir luften varmare och lättare, så den stiger uppåt. Då dras luft i norr och söder in mot ekvatorn. Där snurrar Jorden mot öster med hastigheten 1.674 km/tim. I norr och söder är rotationsradien mindre, så att hastigheten mot öster är lägre. Luftmassorna därifrån släpar alltså efter, när de kommer till ekvatorn, så att de bildar vindar mot väster, passadvindar.

Dessa trycker ytvattet mot väster. På vägen värms det av solen från cirka 20 grader vid Peru till cirka 28 grader vid Nya Guinea, se figurens övre del. Det varmare vattnet ger varmare luft och starkare vindar, som trycker upp vattnet mot stränderna i väster, så att där stiger havets nivå till slut en halv meter. Varmt vatten trycks ner ända till 300 meters djup. På motsvarande sätt sugs kallt djupvatten upp vid Perus kust. Detta är ett normalt förlopp som tar några år att utvecklas.

Kallt vatten är rikt på syre och näring, vilket drar till sig stora fiskstim. Detta tillstånd är gynnsamt för Perus fiskare. Varmt vatten undviks av de flesta fiskarter.

Men det varma vattnet i väster skapar så starka uppvindar att luft sugs in även från väster, det bildas moln och regn, vilket försvagar passadvindarna. De ”tappar taget” om nivåskillnaden. Ytvattnet sköljer iväg mot öster. Efter några månader är havet varmt hela vägen från Australien till Peru, se figurens nedre del.

Det är El Niño! Denna stora varma yta värmer hela globen och påverkar vädret överallt.

Det tar några månader innan de 300 meterna varmvatten i väster tar slut. Då har ytvattnet så god fart mot Peru, att det fortsätter att strömma dit. Då sugs kallt djupvatten upp i väster och havets yta blir kall.

Det är La Niña. Då kyls hela globen.

Havet höjs vid Peru, så att vattnet sedan skvalpar fram och tillbaka ett par år innan normaltillståndet uppnås igen och allt börjar om.

Efter varje El Niño följer på olika håll extremväder som torka, skyfall och orkaner. Detta ingår alltså i vårt normala klimat och är inte tecken på ”klimatförändringar”.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “El Niño och La Niña

  1. Man kan nog inte påstå att detta fenomen är ordentligt utrett, men din kvalitativa beskrivning är helt ok ur min synpunkt.
    Gösta

Comments are closed.