Sydsvenskans klimat

160324-Björck-Avellan

Ingela Björck till vänster och Heidi Avellan till höger

I Svenska Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Lund arbetar Ingela Björck 69 år som sekreterare. Hon var vetenskapsjournalist vid Lunds Universitet och har efter pensionen haft en 30 % tjänst.

Som professionell skribent har hon varit flitig i klimatdebatten och fått sina alster införda i ett flertal lokaltidningar. Som representant för SNF har hon åtnjutit förmånlig behandling, medan mina bemötanden av hennes ofta helt felaktiga påståenden sällan tagits in.

Den 22/3 fick hon ett manus infört på ledarsidan i Sydsvenskan-Helsingborgs Dagblad. På nätet anges den 21/3. Jag sände omedelbart in manus till en replik enligt nedan. Den mejlväxling som följde illustrerar hur temat ”klimat” behandlas i media. Därför återger jag mejlen nedan. Mina reaktioner och kommentarer visar jag med kursiv stil.

Liksom i de större rikstidningarna är Sydsvenskans skribenter på ledarsidan och i kulturdelen helt övertygade om det ödesdigra hotet från ”Global Uppvärmning”. De argumenterar för ”klimatsmart klimatkompensation”, etc. Jag har erbjudit mig att besöka redaktionerna och redovisa de fakta som visar dels att IPCC:s hypotes är obevisad och dels att verkliga fakta från solforskare gör det mera troligt att vi får en avkylning än en uppvärmning.

En koll på Google visar hittills följande länkar till Björcks införanden:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/med-andra-ord/att-harmas-ar-bra/
http://www.sydsvenskan.se/asikter/harma-andra-lander-och-bli-en-miljovinnare/
http://kkuriren.se/asikter/insandare/1.3921615
http://markbladet.se/?artikel=201603230844252139

Därav kan man dra följande slutsatser:

– Förutom i Sydsvenskan noteras införanden i lokaltidningen i Katrineholm och i gratistidningen i Marks kommun. Eftersom de flesta tidningar inte sätter insändare på nätet, kan antalet införanden vara betydligt större. Efter några dagar kan fler komma. Hon har uppenbarligen sänt manuset till många tidningar i hela Sverige.

– Jag läser Helsingborgs Dagblad, som har samma ledarsida som Sydsvenskan, men en egen insändarsida. Under mejlväxlingen visste jag inte att Björcks text kommit i tryck även på Sydsvenskans insändarsida. Dubbla införanden samma dag vittnar om hennes mycket goda relationer till Sydsvenskans redaktioner.

Här mitt manus:

+ – + – + – +

Härma andra eller tänka själv

Ingela Björck vill att vi skall härma andra, som minskat sina utsläpp av koldioxid, men hon vill inte tänka själv. Hon undrar inte VARFÖR. Gör man det, tittar man på historien:

Under ett halvt sekel har klimatet blivit några tiondels grader varmare och halten koldioxid stigit med 30 procent. Det vi vet med säkerhet är att både värme och koldioxid gynnar växtligheten. Professionella odlare i växthus ökar skördarna både genom att värma och spruta in koldioxid.

Detsamma har vi sett för hela globen: Skördarna har femdubblats sedan 30-talet och ökat med 40 % de senaste 20 åren. De fattigaste har fått mer mat och billigare mat. Närmare två miljarder har lyfts ur sitt elände.

Vi har alltså ett fullskaleprov som visar att det är BRA med lite mera värme och mycket mer koldioxid. Klimatpanelen IPCC påstår motsatsen och bygger det på datasimuleringar, som deras egna experter ansett meningslösa.

Medgrundaren av Greenpeace, Patrick Moore, anser att vi BÖR gynna växtligheten med MER koldioxid.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

1. Kl 10.58, mitt första mejl med manuset som bilaga:

Hej !
Jag ber om plats för en replik till Ingela Björck.
MVH
Sture Åström
Sekreterare i Nätverket KLIMATSANS

2. Den 2016-03-22 kl. 11:00, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):

Hej,
Tack, men vi avstår – det är ju inte en replik på det hon skrev utan en
upprepning av det du skrivit så många gånger förr.

mvh
Heidi Avellan

Oj då, svar på direkten. Vad roligt. Det har jag inte varit med om förut. De flesta redaktioner hör aldrig av sig. Ringer jag, får jag ofta veta att manuset inte ”kommit fram” eller gått till fel person eller något annat. Ibland får jag sända manuset igen, kanske till en annan adress. Sen får jag veta att ”det finns inte plats” utan vidare förklaring. Avellan tar mig på så stort och hedrande allvar, att hon ger en förklaring. Då försöker jag med lite övertalning.

3. Kl 11.31 mitt andra mejl:

Tack för ditt snabba svar !

Jo, just det. I sak.

Men jag har inte anfört “fullskaleprovet” någon gång tidigare. Det är ju en ganska dramatisk jämförelse: Ett fullskaleprov, som säger att det är BRA med mera koldioxid emot datorsimuleringar, som IPCC:s egna experter säger är meningslösa.

Ni har inte givit mig plats “många gånger”, fast påståendena om koldioxidens skada upprepas flera gånger om dagen på era sidor.

Hur vill du åstadkomma någon balans i debatten ?

Jag bifogar något som du kan behandla som en nyhet. (Det var brevet till SMHI, klicka på den röda texten)

Hela klimathotet vilar på en obevisad hypotes och meningslösa datorsimuleringar.

Det är inte oanständigt att erkänna att man blivit lurad. Men det är oanständigt att inte underrätta sig om seriösa invändningar och fortsätta lura läsarna.

Jag kommer gärna upp till redaktionen och visar dig utförliga fakta, som visar dels att det är mer sannolikt att de närmaste decennierna blir kallare och dels att IPCC:s offentliga agerande avslöjar grav inkompetens, vilket du inser, om du bara tänker efter. Ex.vis finns inga 97 % stöd för deras hypotes. De studier de hänvisat till är riggade och visar egentligen noll (felformulerade frågor) eller några få procent eller promille.

Håll dig informerad om “civilisationens överlevnad” innan Kung Bore bevisar att du blivit lurad. Var bland de första att inse att klimathotet är en bluff. Historiens största.

Börja med att hedra de pressetiska reglerna:

”Var generös med bemötanden”

”Hör båda sidor”

MVH

4. Den 2016-03-22 kl. 11:36, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):
Hej,
Att vara generös med bemötanden är en viktig princip. Absolut.
Men kan inte åberopas här; varken du eller Klimatsans har replikrätt eftersom ni överhuvudtaget inte nämns. Det handlade inte om er.

Mvh
Heidi Avellan

Här blir jag lite konsternerad. Jag förstår inte logiken. Det blir knappast någon seriös debatt, om det är den förste skribenten, som skall bestämma vilka som får svara. I en debatt om sakfrågor har jag aldrig hört talas om sådant och inte heller sett det praktiseras. Jag finner det närmast vara ett svepskäl.

5. Kl 11.42 mitt tredje mejl:

Är inte det att betrakta som en liten formalitet ?

Det handlade om den stora frågan: Klimatet.

Klimatsans förefaller var den ENDA organisation som i den frågan aktivt försvarar fakta, sans och logik offentligt.

MVH

6. Den 2016-03-22 kl. 11:44, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):
Du hänvisade till pressetiken. Vi tar den på stort allvar. Därav svaret.
Mvh
Heidi Avellan

Jag har uppfattat Heidi Avellan som en allvarligt syftande journalist. Här är hon så hederlig att hon inte hänvisar till ”ingen plats”, vilket de flesta andra skulle göra. Istället visar hon att hon gör en prioritering och tar ansvar för det.

+ – + – + – +

Konklusion:

Somliga anser att juridik är till för att luras. Jag har sett ett par mål inifrån, där domslutet baserades på formuleringar, som gavs juridisk betydelse, men inte hade något att göra med det sakliga läget. Utslagen var således vettlösa.

Här påstår Avellan att hon tar pressetiken på ”stort allvar”, fast hon just demonstrerat att hon inte vill ”höra båda sidor” och absolut inte är ”generös med bemötanden”. Vad kallar man sådant agerande ?

Detta gäller den fråga som handlar om ”civilisationens överlevnad”. Något viktigare tema för en ledarsida kan knappast finnas. Frågan om invandring är förstås mer brådskande, men den handlar inte om hela civilisationen. Enligt Lena Ek måste klimatpolitiken beröra ”alla politikområden”.

För detta politikens viktigaste tema måste den allra viktigaste frågan att debattera vara OM fakta stöder påståendena att all skrämsel är en gigantisk BLUFF. All annan debatt om klimatet är ju meningslös tills den frågan är utredd.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

12 thoughts on “Sydsvenskans klimat

 1. Det är ju märkligt hur bluffen om människans påverkan på klimatet kan överleva och ha sådant genomslag i massmedia. Man funderar vilka krafter som ligger bakom och åstadkommer detta. Det är inte bara så att IPCC:s hypotes om orsaken till den globala uppvärmningen inte bevisats (validerats). Den har också motbevisats, dels genom jämförelser mellan prognoser och uppmätta temperaturer, dels genom att parallella mätningar av temperatur och koldioxidhalt klart och entydigt visar att det inte är koldioxidhalten som styr temperaturen.

 2. Har inget begrepp om huruvida Sydsvenskan snart går i konkurs men att Bonnierfamiljen gärna vill bli av med tidningarna är allom känt.
  Eller är det Avellan som kan vara orsaken?
  Du är fantastisk som inte låter Dig nedslås.
  Glad Påsk!

 3. En seriös finländsk forskare har från Helsingin Sanomats chefred. hört att chef- och ledarredaktörer på större nordiska nyhetsmedia gemensamt enats om att utgå från FN och dess klimatpanel som gällande sanning. Jag har upplevt samma sak i kontakt med många svenska ledar- och chefredaktörer: alla hänvisar okritiskt till IPCC.

  Det är som forna tiders bibeltroende med Giordano Bruno och Galileo Galilei som exempel på hur faktagranskande kritiker då behandlades. I dag bränns vi visserligen inte på bål eller får husarrest men förtigs, förlöjligas och marginaliseras.

  Märkligt är att flertalet svenska nyhetsmedia har liberala/marknadsekonomiska ledarredaktioner som annars förtjänstfullt värnar liberala värden mot socialistiska angrepp. Men i fråga om klimatet anammar de utan egen sakkunskap påståenden som i konkret politik leder till just den plan- och subventionsekonomi som de annars bekämpar.

  Bakom detta ligger nog ett gnagande dåligt samvete över hur dagens människa lever och verkar. Naturen har tagit Guds plats, och arvsynden gäller inte längre Gud utan Naturen. Klen eller ingen naturvetenskaplig utbildning bäddar för detta synsätt.

  Motmedel mot detta är rimligen att föra fram och betona den för Jordens biologiska liv gynnsamma effekten av mer värme och koldioxid. Tema: ransonera inte växternas näring! Vi måste visa hur knapert det varit under rena istider och kalla perioder.

  Expressen ägnade i går ett helt uppslag åt vikingarnas färder och kolonisationer åt olika håll ca 900-1200. Bara i förbifarten nämns att det var kallare före och efter – utan att någon riktig slutsats dras av det.

  Men det kan vi nu göra åt dem!

  1. Frågan är om det finns några liberala redaktioner? De flesta är pigga på förbud av olika slag. Det finns inte direkt någon skillnad på liberala eller socialistiska förbud. Förbud är förbud. Det parti som kallar sig Liberalerna är inte alls liberalt.

   Det som slog mig med din artikel är det ensidiga ställningstagande media har gjort för klimathysteri. Det går emot vad media gör i andra frågor. Tar vi frågan om kost, så skriver media totalt diametralt i den fråga. Ena dagen är något bra och nästa dag är det dåligt. På fråga om hur de agerar på det viset uppger massmedia att det skulle vara att döda sin egen marknad om de intog en partisk ståndpunkt.

   Hur kommer det sig då att de tar en parts ställning i klimatfrågan? Borde det inte döda marknaden? Lite tror jag att jag kan besvara den frågan själv. Media behöver ha en hållning som stämmer överens med den indoktrinering som varje människa bär med sig från sin tid i den statliga skolan om tidningen vill få läsare. Marknaden är för liten (inkomstbringande) om man vänder sig till de individer som inte skadats av den statliga skolan eller som har lyckats rehabilitera sig från den.

  2. Hur kan de hävda att de hänvisar till IPCC när de ständigt kommer med påståenden som strider mot vad som står i IPCC:s rapporter? I alla fall i de vetenskapliga rapporter som kommer från WGI.

 4. Härligt med en journalist som rakryggat vågar stå på sig mot klimatförnekarnas flummerier. Heja Heidi!

  MVH
  Clas

  1. När du uttrycker dig så, får du allt precisera vad du anser vara “flummerier”. Siffrorna från FAO och Världsbanken är korrekta. Konklusionen blir rent logiskt att IPCC inte vet vad de sysslar med, när de i 25 år hävdat motsatsen till vad “fullskaleprovet” visat, något som stått klart i flera år.

   Kom med ett relevant svar eller håll dig härifrån i fortsättningen.

  2. Det finns inga klimatförnekare. Redan på lågstadiet får barnen veta att klimatet ändrar sig genom att t.ex. studera senaste istiden och dess verkningar.

   Jag tror du stavade fel Clas. Det ska stå ynkrygg om journalisten eftersom det är termen på personer som följer med massan.

 5. Apropå tidningar: Läs NWT:s ledare, “De rödgröna släcker Sverige”.
  Intressant läsning.

 6. Replik till Clas.
  Här har Du ytterligare en hjälte i Din smak: Al Gore.
  Al Gore har, som beskrivs i bloggen WUWT, försökt samla ett antal delstatsjustitieministrar till ett program för att åtala inte bara de som “falskligen” försöker förneka den globala uppvärmningen utan även de som försöker baktala fossilfria energikällor. Han fick bara några ministrar med sig i denna upprörande attack på det fria ordet och på den vetenskapliga metodiken. Intressant är att han med sin föreslagna nya lag då riskerar att behöva åtala även sådana gröna personer (J Hansen etc) som inte tror att förnyelsebara källor som sol och vind ger en tillförlitlig elproduktion och som därför vill öka kärnkraftens betydelse.

 7. “klimathotet” är ett ben i new world order, att skrämma alla på olika sätt för att få genom sin agenda. Exemplet Al Gore ovan, han är ännu en ledhund för att få genom NWO. Rothshild familjen, bilderberggruppen, soros, Rockefeller etc etc. Dom gör allt för att få genom sin agenda, dom har pengar, makt och tid. Deras kommande generationer är inskolade på målen, hur man tar sig dit är oviktigt.
  T.o.m det ” nya”zika viruset som härjar i Brasilien /Sydamerika, patenterat av Rockfellers 1947…
  Finns mkt information på nätet om allt detta och hur det hänger ihop för den som öppen för att se en annan syn på det. I gammelmedia kommer sanningen aldrig fram för Bonniers går i samma ledband.

Comments are closed.