Mer förnuft i energipolitiken, tack

160402-Möllor-EK

EK-Logga

2016-04-02

Många propagerar för ett utsläpps- och fossilfritt samhälle men hur många av dem känner till och har tänkt igenom konsekvenserna av detta? Vad skall exempelvis järnvägar och vindkraftverk tillverkas av utan stål och betong?

I praktiken innebär vägen mot nollvisionerna en gradvis avindustrialisering av Sverige. Och detta trots att ingen lyckats visa utsläppens påstått skadliga inverkan på global temperatur och klimat. En grundbult i detta framtida gröna “paradis” är hundra procent så kallad förnybar energi. Sol- och vindkraft är visserligen helt olämpliga som ersättare för kärnkraften men det struntar dessa verklighetsfrämmande visionärer i eller tycks sakna förutsättningar för att förstå.

Förnuftet säger att vi bör satsa på ny kärnkraft. Den gör problemet med slutförvaringen avsevärt enklare och minst tre utredningar visar att ny vindkraft är ungefär dubbelt så dyr som ny kärnkraft. Det pris på ny kärnkraft som kärnkraftsmotståndare anger kommer sannolikt från England där man garanterade en inkomst på cirka en krona per kWh till kommande leverantörer för att inte äventyra tillgången på kärnkraftsel. Den höga prissättningen har således mycket litet med produktionskostnaden att göra men säger en del om tilltron till alternativen.

På vår elmarknad är marknadskrafterna satta ur spel av klåfingriga politiker. Resultatet är ett sammelsurium av straffskatter och subventioner. I fjol fanns enligt IVA 18 olika tariffer varav 12 gällde subventioner av så kallat förnybart. Ett urval: Vattenkraften beskattades med 9 öre och kärnkraften med 8 öre. Kommersiell vindkraft subventionerades med 14 öre eller 19 öre beroende på om den var storskalig eller småskalig. Egenanvänd vindkraft fick 49 öre. Storskalig kommersiell solkraft fick 25 öre medan privat solkraft fick upp till en dryg krona. Allt räknat per kWh till nätet levererad el.

Kärnkraften förlorar alltså 8 öre av sin inkomst per kWh medan vindkraften får minst 14 öre i bidrag. Trots denna generositet gnäller vindindustrin efter “större ambitioner i certifikatsystemet”, alltså mer pengar. Utan subventioner hade det inte byggts en enda ny väderkvarn. Försvinner subventionerna försvinner vindkraften. Danmark och Tyskland är skolexempel på att ju större andel förnybart elnätet innehåller desto högre elpris. Gör man å andra sidan som i Sverige och trycker in mer el på en övermättad marknad sjunker priset, men det kan knappast fortgå i längden. All verksamhet bör förr eller senare stå på egna ben utan subventioner.

Beteckningen förnybart borde orsaka en artig fundering även hos de som saknar naturvetenskaplig bakgrund. Utan maskiner – ingen el. För sol- och vindkraft krävs större insats av icke förnybara material, pengar och utrymme per producerad kWh än andra elproduktionssystem – detta oavsett att sol och vind är gratis om och när de behagar uppträda. Epitetet förnybart är ett oblygt försök att blanda bort korten och bortse från helheten – något som många med oförtjänt framgång har praktiserat under lång tid.

Lennart Back
Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

LTZ-Logga

Länstidningen i Östersund

2016-03-31

Mer förnuft i energipolitiken tack!

+ – + – + – +

Östran-Logga

2016-04-04

Förnuftigt att satsa mer på kärnkraften

+ – + – + – +

GD-00-Logga

2016-04-04

Mer förnuft i energipolitiken, tack!

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2016-04-07

Det behövs mer förnuft i den svenska energipolitiken

+ – + – + – +

Folk-Logga

2016-04-07

Marknaden satt ur spel

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Mer förnuft i energipolitiken, tack

 1. Jag har väldigt svårt att förstå mentaliteten hos dem som vill ha vindkraft och att andra ska betala för den än de som konsumerar vindkraften.

  På elavtalet borde det stå olika former av energislag och vad varje energislag kommer att kosta mig per kWh. Vill jag ha vindkraft eller solenergi så betalar jag vad det kostar utan subventioner. Vill många betala vad vindkraft verkligen kostar så skapar det ett incitament att bygga mer vindkraft. Tillgång och efterfrågan. Kan inte bli enklare. Allt annat är omoraliskt.

 2. En glasklar beskrivning av dumheterna kring förnybart och s k hållbart. Dyrt, dumt, fult, konfliktskapande och knappast fungerande som system.

 3. Hej!

  Mycket bra synpunkter från Dig,Lennart och gläjande kommentarer som stöd
  att fortsätta protesterna. Jag känner att kärnkraften vinner “mark” och det skulle
  höras tydligare om väljarna från SD fick komma till tals mer i energidebatten.
  Kämpa på !!!

  mvh / Olof H -m

 4. Storbritanniens en krona / kWh är ett populärt argument mot ny kärnkraft. Om man är välvillig till kärnkraft, som jag, väljer jag att se det som att de fått känna på bristerna i drömmen om 100 procent förnybart och därför vet vad tillförlitlig el är värt!

Comments are closed.