Unger förnekar bullret

????????????????????????????????????

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, förnekar störningarna av infraljud.

DD-Logga

Dalademokraten tog in den redovisning av mätfelen avseende infraljud, som signaturen Realism fått införd i flera tidningar:

Döljer sanningen om bullret

Charlotte Unger svarade den 20/5:

Svar om buller

Där skriver hon: “När det gäller infraljud finns idag inga belägg för att exponering för vindkraft kan medföra allvarliga hälsoeffekter. . .”.

Hon bekräftar alltså den förnekelse, som signaturen anklagat Svensk Vindenergi för. Signaturen har fått ett genmäle infört enligt nedan.

2016-05-25

Varför dölja sanningen om vindkraftsbullret?

Svar till Charlotte Unger Larssons insändare: svar om buller (20/5).

Ungers argumenterande i olika insändare får mig att osökt tänka på en gammal tjuvjägare i mina hemtrakter. Han var instämd för tinget för tjuvjakt och innan hans mål ropats upp ställde han sig upp och med ljudlig stämma deklarerade “Jag förnekar allt”.

När det gäller infraljud så antar jag att Unger inte förnekar att tillräckligt höga nivåer kan medföra de allvarliga hälsoeffekterna som nämns. Frågan är då om vindkraften ger tillräckligt höga nivåer och hur ska man nu veta det om man inte mäter på ett korrekt sätt?

När det gäller sömnsvårigheter, som i sig är en allvarlig effekt, så gäller lägre nivåer och då ökar risken för att störningar verkligen sker. Ett citat från en av Naturvårdsverkets experter: Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både väg och flyg.

Även när ljudet ligger inom dagens riktvärde uppger var tredje person att de blir störda eller mycket störda, visar forskning.

Att 30 procent är störda vid en ljudnivå på 40 decibel tycker jag är väldigt mycket, säger Gösta Bluhm, forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet (DN 2011.01.22).

Det är dyrt att mäta, men är det enda skälet till att man döljer sanningen om vindkraftbullret? Miljard efter miljard investeras i vindkraft och då är det väl rimligt att några tusenlappar går till att säkerställa att människor inte mår illa av etableringarna.

Realism

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Unger förnekar bullret

  1. OCH

    “Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller. ”

    Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Comments are closed.