Motsatsen till SVT:s uppdrag

160614-SVT-Friktion-2

I programmet FRIKTION avsnitt 10 deltog:

Frida Berry Eklund, “Global Call for Climate Action”, tidigare verksam i Oxfam.
David Fjäll, programledare.
Michael Tjernström, professor i meteorologi, Stockholms Universitet.

Anmälan till Granskningsnämnden för Radio och TV. Reg.nr 16/01708

Program: Friktion Avsnitt 10, Den överhettade planeten. SVT2 2016-06-14 kl. 20.30

Programmet uppfyller inte kraven på saklighet och opartiskhet.

Brister i saklighet därför att det saknas väsentlig information, som pekar i annan riktning än den skrämselpropaganda, som programmet uppenbarligen vill förmedla. Ett exempel är att El Niño bara nämndes i förbigående som orsak till några varma månader och att den nu avlösts av den avkylande La Niña.

Annat att kritisera är det urval av faktiska förhållanden som gjordes. Vilket syfte hade det att välja Nigeria. Knappast ett exempel som är representativt för planeten om man nu inte menar att skrämma tittarna med en bild av hur vi alla kan få det framöver. Uppvärmningstakten är inte unik. I realiteten har den stigit ca 0.9 grader sedan 1880-talet t o m 2014 och under åren 1996 – 2014 inte alls? Källa: IPCC. Senaste månadernas “värmerekord” ligger inom mätnoggrannhetens felmarginal och klimat måste ses på längre sikt än ett par år efter IPCC-statistiken till och med 2014.

Valet att visa en stackars bonde på uttorkad krackelerad jord med en eländig oxe framför plogen och samtidigt bortse från det faktum att den högre koldioxidhalten bidragit till att planeten blivit grönare och öknarna minskat enligt NASA:s satellitmätningar är medvetet vilseledande.

När man spekulerade om att Nilendeltat kommer att bli omöjligt att odla kring på grund av havsnivåhöjningen utgår man från värsta fall i IPCC:s felaktiga scenarier, som flitigt kommuniceras. Dr Nils-Axel Mörners forskning visar att havsnivåhöjningen sedan hundratals år ligger rätt konstant på 1 – 2 mm/år och att landhöjning på en del håll är större och landsänkning på andra ställen är huvudorsak till översvämningar.

Detta är bara exempel på ett helt igenom tendensiöst program, som inte borde sänts.

• Brister i opartiskhet därför att representanten för en aktivistorganisation som Global Call for Climate Action, Frida Berry Eklund, utan vetenskapliga referenser fick utveckla sina föreställningar om klimathot oemotsagd och med intryck av att vara expert. Professor Michael Tjernström verkade inte helt uppdaterad, men företräder samma grunduppfattning. Det finns faktiskt välrenommerade vetenskapsmän med annan uppfattning. Programmet visar ensidigt upp den ena sidan av frågan och på ett mycket överdrivet sätt. Måste ses som ren propaganda. Borde inte sänts.

Denna uppläggning av programmet visar att avsikten inte varit att förmedla information utan att förmedla alarmistisk propaganda för politiska ändamål, d.v.s. direkta motsatsen till SVT:s uppdrag. Därför bör programmet prickas av granskningsnämnden.

Evert Andersson
Mats Kälvemark
Göran Wickström

Medlemmar i Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Motsatsen till SVT:s uppdrag

  1. Mycket bra tack. Hur SVT missleder Sveriges folk når ständigt nya höjder.

  2. Lovvärt och som plikten bjuder – men tyvärr som att hälla vatten på en gås. Granskningsnämnden utgår okritiskt från att IPCC står för den samlade expertisen. Alltså måste vi först punktera IPCC!

    1. Och tidigare anmälningar har ju avvisats med hänvisning till att inte Rockström säger så. Frågan är om det går att dränka en gås med tillräckligt mycket vatten??

  3. Såg inte programmet, men generellt är SVT dåligt insatt i klimatfrågan, liksom de flesta. De ser inte sambandet människor, djur som tar upp syre och släpper ifrån sig koldioxid å ena sidan medan växter ter upp koldioxid och släpper ut syre. Dessutom tycks de flesta inte veta hur liten andel koldioxid som finns i luft. Avrundat ungefär 0,0400 % eller 0,0385 %. Naturen har vanligtvis större marginaler. Men måga tjänar pengar på skrämselpropaganda!

  4. Programmet var ett i raden med samma ensidiga budskap som kavlas ut i samtliga media om hur vi ska kunna minska den av människan orsakade koldioxiden i vår luft. Denna lilla andel av växthusgasen kan ju inte ha någon reell påverkan på vårt klimat. När ska vi få en offentlig debatt i frågan där samtliga parter får komma till tals.

    Bert Andersson

Comments are closed.