Monthly Archives: July 2016

Balans för både energi och effekt

160731-Hylander-Siden-1

Jonny Hylander – professor i energiteknik, och Göran Sidén – universitetslektor i elkraftteknik.

VT-Logga

16-07-26

VT tog in min recension av Hylander-Sidéns rapport.

16-07-28 Replik

Effektbalans kan skapas

16-07-30 Genmäle

Balans för både energi och effekt

Herrarna Hylander och Sidén bekräftar nivån på sin kompetens.

1. Istället för att som vetenskapsmän diskutera sakfrågan, ägnar de mer än en fjärdedel av repliken åt min person med det nedsättande epitetet ”klimatförnekare”.

2. Civilingenjör Sivert Göthlin visade hur okunnigt det är att föreslå solceller, när dessas bidrag till effekten är noll vid vinterns maxbehov.

3. Det är naivt att diskutera priset för kapitalintensiv elproduktion utan hänsyn till antalet timmar den kan få betalt för driften. I Tyskland har norska Statkraft monterat ner en gasturbin, som fick gå med full effekt bara under 100 timmar på ett helt år.

Rapporten föreslår nästan en fördubbling av vindkraften, som står stilla ibland. Den kraft som då behövs, får alltså leverera och få betalt under exempelvis 1000 timmar, medan det normala för kol-, gas- och kärnkraft är 7000–8000 timmar. I Tyskland inför man nu subventioner till kolkraft, för att fler verk inte skall läggas ner.

4. Rapporten utgår från elbehovet 2015, som var både lite varmare och lite blåsigare än vanligt. Ett “normalår” behövs ytterligare 6 TWh och sedan finns det ”kallår” också. Ett ”torrår” kan vatten saknas för 20 TWh. Ett kompetent förslag till en omställning av hela elsystemet måste behandla alla sorters år.

5. Mest avslöjande är att de även i repliken bara nämner siffror på energi, fast det svåraste problemet är effekt: Var produceras elen, då sol- och vindkraft ger noll? Det händer ofta även våra grannländer.

Balans krävs för både energi och effekt. Då rapporten blundar för det senare, svårare problemet, har den naturligtvis ringa värde.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förnybart på Teneriffa ökar CO2

Wahlsten-160727-El_Tanque

Media på Kanarieöarna basunerar återkommande ut det glädjande beskedet att man på ön El Hierro genererat 100 % förnybar el, även om det bara handlar om några enstaka timmar. Detta har dock stimulerat de lokala politikerna på de övriga öarna att bli lika duktiga. Ö-rådet på Teneriffa vill nu bygga ett system för att lagra energi med hjälp av två dammar och dubbla vattenledningar, se figuren ovan.

För att undvika korrosion kan systemet inte arbeta med salt havsvatten, det måste avsal-tas. Man behöver också ständigt tillföra avsaltat vatten för att kompensera den avdunst-ning som sker i det varma klimatet.

De två dammarna, 7.000 meter vattenledningar samt fyra ”portabla” avsaltningsanlägg-ningar beräknas kosta 279 miljoner Euro. Till detta kommer ca 21 miljoner Euro för vattenpumpar, turbiner och en styrcentral. Turbinerna skall kunna leverera 207 MW, vilket är mycket med tanke på att den totala effekten på Teneriffa som mest ligger runt 550 MW.

Strävan att ta fram förnybar energi på Kanarieöarna har resulterat i en energiplan, Pecan. Målet var att år 2015 skulle 30% av elbehovet täckas av sol och vind. Med kraftiga subventioner har man uppnått målet på El Hierro. Där kom 34,6% av elenergin från vindkraft under de första 12 månaderna. Projektet kallas ”El Hierro – 100% förnybar” eftersom man förmodade att vindkraften skulle ge ett så stort överskott att dieselgeneratorerna aldrig mer behövde startas, se posten ”Måste El Hierro halvera sin befolkning?”. I juli 2016 blåste det stormvindar på El Hierro, så att anläggningen gav 100% förnybar el, ett nytt rekord. Att det varade bara under 55 timmar är det ingen som reagerat på.

Energilagringen ger stora förluster. Pumpar och turbiner för så högt tryck som 100 bar har låg verkningsgrad. Det blir tryckförluster i de långa ledningarna. Dammarna måste fyllas på med avsaltat vatten, vilket är energikrävande. Turbinerna måste hållas snurrande, när de skall ha beredskap för att balansera lasten. På El Hierro läcker dessutom den övre dammen, se posten ”El Hierro, fiasko för ”förnybart”.

Tillför man 100 kWh till energilagret, får man bara 60 kWh tillbaka.

NÄR ÄR DET DÅ MOTIVERAT ATT LAGRA ENERGI?
ENBART DÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GER ETT ÖVERSKOTT SOM INTE KAN BRUKAS DIREKT.

På El Hierro existerar ett överskott under ett fåtal timmar under året. På Teneriffa planeras en total kapacitet av förnybart som ALDRIG kommer att ge ett överskott. Eftersom vi inte kan styra sol och vind kommer därför den lagrade energin i dammarna att bestå av ”fossil energi”. När den lagrade energin senare tas tillvara, har 40% gått förlorade. Varför elda för kråkorna?

Även på Gran Canaria satsar man just nu på liknande kostnadskrävande projekt. Motivet att minska utsläppen av koldioxid har fallit, då det nu är klart att de inte påverkar klimatet, men är välgörande för växtlighet och mänsklighet. Bara i den meningen är den föreslagna energilagringen på Teneriffa positiv, den ökar utsläppen av koldioxid.

Mitt förslag är att man stänger ner pumpar och turbiner på El Hierro och stoppar all planering av liknande projekt.

Björn Wahlsten
civ. ing. Teneriffa

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Okunnigt om förnybart och kärnkraft

160725-Ringhals

HN-Logga

2016-07-25

Okunnigt om förnybart och kärnkraft i rapport

Den 30/6 kom en rapport med titeln: 100 procent förnybar elenergi, där man hävdar att Sverige till år 2020, 2025 eller 2030 kan bygga bort behovet av kärnkraft utan att bygga fossilkraft. Rapporten har författats av fyra personer vid forskningsmiljön BLESS i Halmstad med professor Jonny Hylander och lektor Göran Sidén i spetsen. Den är beställd av Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och organisationen 100 procent förnybart (googla greenpeace hylander förnybart).

Författarna presenterade rapporten på DN Debatt den 12/7 under rubriken: Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020. Dagen efter infördes en replik av civilingenjören Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet. Han har alltså upplevt villkoren för att Svensson skall få lampan att lysa varje gång han trycker på knappen, inte bara ibland:

”Författarna saknar de mest elementära kunskaper om elförsörjningens krav. . . Förbrukningen är som störst en kall vinterdag i december-januari. Toppen nås på morgonen före klockan 9 eller efter klockan 15 på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det mörkt och solceller ger garanterat noll oberoende av hur mycket som byggs ut.”

Som ersättning för kärnkraft är solceller således värdelösa, helt värdelösa. Enda alternativet är vindkraft. Det allt överskuggande problemet är: Varifrån kommer elen vid vindstilla?

Detta negligerar författarna, men konstaterar i förbigående att vindkraften är beroende av vädret. De har dock inte undersökt hur vanligt det är med vindstilla, fast sådana uppgifter är lätt tillgängliga (googla vindstilla Europa och Sveriges el maj 2016). Under maj levererade vindkraften mellan 3,2 och 0,3 GW, gigawatt. Kapaciteten var sällan mer än 1 GW, det vill säga 17 procent av vindkraftens totala märkeffekt, 6,0 GW. Under en hel månad!

De refererar till professor Lennart Söder, KTH, som förklarar att det svenska nätet visat sig ha förmågan att reglera mellan det maximala behovet, 26 GW och det minimala behovet, 9 GW. Därför kan det givetvis balansera variationer i vindkraft om exempelvis 12 GW.

Således: Dagens alla elgeneratorer kan producera 26 GW. Och några kan stängas av, så det istället blir 9 GW.

Rapporten förutsätter att kärnkraftens generatorer är stängda, ersatta av vindkraft. Men denna levererar ibland så lite som ett par procent. Alltså behövs generatorer, som inte finns i dag, (googla efter kärnkraften gaskraft). Det är så självklart att ett barn kan förstå det!

Rapporten består av idel misstag: Den utgår från 2015, som var ett varmt år. Ett normalår krävs ytterligare 6 TWh, terawatt-timmar. Ett torrår saknas vatten för 20 TWh. Beräkningarna av kostnader är naiva utan hänsyn till kapitalkostnadernas beroende av utnyttjningsgrad.

Vår medlem Björn Viklund noterade att koldioxid inte påverkar klimatet och konstaterade:

”Så det finns ingen lösning för vind utan kärnkraft. . .Och en lösning med kärnkraft behöver inte vind. . .”

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

VT-Logga

2016-07-26

Okunnigt om sol- och vindkraft

En något förkortad version.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Venus och koldioxiden

160725-Venus passerar solen

Venus passerar framför solen, den lilla pricken uppe till höger.

Dess atmosfär består till mer än 90 % av koldioxid och är så tjock att trycket vid marken är mer än 90 ggr det på Jorden. Där är temperaturen över 400 grader C.

VLT-Logga

2016-07-19

VLT-160719-Per Såthe-Venus-2

2016-07-25

VLT-160725-Göran-Venus-1

+ – + – + – +

Per Såthe må vara ursäktad för sin grova missuppfattning om förhållandena på Venus. Han återger bara vad många “stora” debattörer förklarat. Värre är att på SMHI:s hemsida förklarar professor Markku Rummukainen:

På Venus råder en s.k. skenande ( runaway ) växthuseffekt.

SMHI har inte förstått att det är trycket vid marken, som är den viktigaste faktorn. IPCC har ännu inte kunnat visa att halten koldioxid i luften har någon mätbar verkan.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

All el förnybar – en orealistisk dröm

160718-Nordin-Bergström

NWT-Logga-0

2016-07-18

Men med nuvarande teknik är 100 procent förnybar el av flera skäl en orealistisk dröm och vilka alternativ som kommer i framtiden vet ingen, skriver Lennart Back.

Svar till Lise Nordin och Stina Bergström (NWT 9/7)

Verkligheten har slagit Miljöpartiet på fingrarna flera gånger senaste tiden men de har fortfarande inte lärt sig att förankra sina idéer i den fysikaliska verkligheten. Elproduktionen skall bli 100 procent förnybar och kärnkraften kommer att skrotas, skriver Nordin och Bergström närmast upphetsat, för nu har vi fått en energiöverenskommelse. Men med nuvarande teknik är 100 procent förnybar el av flera skäl en orealistisk dröm och vilka alternativ som kommer i framtiden vet ingen.

Trots vad som påstås är varken sol- eller vindkraft förnybara. Vindkraft är i själva verket den minst förnybara elproducenten som finns i kommersiellt bruk. Per producerad kWh kräver den mer av icke förnybara resurser som stål, koppar, betong och utrymme än något annat elproduktionssystem och producerar dessutom mer koldioxid än kärnkraft. Detta är emellertid något som tyvärr inte bara miljöpartister förtränger. Att det inte är vettigt att byta ut Sveriges kärnkraft mot vindkraft visar en vetenskaplig studie, Googla ”phys.org windpower sweden”.

Den så kallade energiöverenskommelsen är en papperstiger. Svante Axelsson har fått uppgiften att samordna vår energiproduktion så att den blir 100 procent förnybar 2040. Anställningen kanske är ett tack för att han som ordförande i Naturskyddsföreningen förvandlat den från en intresseförening till något som starkt erinrar om en statsunderstödd klimatalarmistisk tankesmedja. Att man utser en samordnare ser jag som ett tecken på att man inte har en aning om hur förverkligandet skall gå till, men vill ha något pågående att hänvisa till. Herr Axelsson kommer då att upptäcka att han fått en verklig nöt att knäcka.

Skribenterna ställer den retoriska frågan hur vi skall få el när solen inte lyser och det inte blåser och påstår sedan felaktigt att vattenkraft är en del av svaret. Om Miljöpartiet mot all förmodan och sunt förnuft lyckas i en av sina hjärtefrågor och får all kärnkraft skrotad kan vattenkraften inte samtidigt vara både baskraft och reglerkraft. Att skribenterna undviker resten av svaret är inte förvånande.

När det förnybara inte levererar och vattenkraften inte räcker till får vi göra det exempelvis tyskar och engelsmän tvingats till – bygga ut den fossila energin om man inte tänker införa ransonering eller bygga ut vattenkraften rejält. Men med de ”moderna miljökrav” på all vattenkraft som man tänker införa finns det snarare en risk att vi framöver får mindre med vattenkraft att luta oss mot.

Man vill nu försöka få Vattenfall att göra ytterligare en idiotaffär genom att rea ut brunkolsverksamheten i Tyskland. Och som grädde på moset vill man framöver köpa utsläppsrätter för totalt drygt sex miljarder och annullera dem. Dessa symbolhandlingars effekt på klimatet är noll. Man slänger med andra ord våra skattepengar i sjön. Jag kommer osökt att tänka på Margaret Thatchers omdöme om socialister. Hon sa att problemet med dem var att de alltid förr eller senare får slut på andras pengar.

Lennart Back
Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Efter kärnkraften: Gaskraft

160710-Gas Cykler

Fig. 1. Principen för två vanliga konstruktioner av kraftverk för naturgas.

Till vänster: Det enklaste systemet består av en gasturbin som driver en generator. Turbinen fungerar ungefär som en reamotor. Luft sugs in av en kompressor, som skapar ett betydande tryck. Gasen matas in därefter och förbränns i luften, vilket ger mycket hög temperatur med en stor ökning av volymen. Den heta gasblandningen trycks ut genom en turbin, som driver en generator.

Systemet är enkelt, så att det snabbt kan anpassa kapaciteten efter behovet. Det är billigt att bygga, varför det används som reglerkraft, där drifttiden blir något enstaka tusental timmar per år.

Avgaserna är heta, vilket innebär en betydande energiförlust. Det betyder att verknings-graden blir medioker.

Till höger: Gasturbinens avgaser passerar en ångpanna, vars rörslingor kyler gaserna och bildar högtrycksånga. Denna leds till en ångturbin och vidare till en kondensor, som kyls av vatten från kyltorn eller vattendrag. Turbinen driver en mindre generator.

Investeringen blir betydligt högre än för det enkla systemet och blir därför aktuellt då antalet drifttimmar blir flera tusen.

Systemet kallas: ”Combined Cycle Power Plant”, CCPP.

+ – + – + – +

160710-SE-Energimix

Fig. 2. Energimixen för den svenska elmarknaden. Produktionen av biokraft och vindkraft är liten jämfört med kärnkraften.

Kärnkraften i Sverige skall ju avvecklas. Eller Inte ?

Tidskriften ”The European Physical Journal Plus” publicerade den 26/5 en studie av förutsättningarna för att avveckla kärnkraften Sverige. Författarna är:

F. Wagner, Max-Planck-Institut, Tyskland, och
E. Rachlew, KTH, Stockholm

Artikelns Abstract finner man genom att googla: ”hypothetical replacement sweden”.

De konstaterar att kärnkraften har fungerat som baskraft och att vattenkraften fungerar både som baskraft och till en del som reglerkraft, för att balansera variationer i efterfrågan och andra kraftkällors produktion. Dessutom finns goda förbindelser med de andra nordiska länderna via Nordpol, så att assistans kan erhållas vid torrår och särskilt kalla år.

Läggs kärnkraften ner måste annan kraft byggas. De konstaterar att vattenkraften inte kan expanderas tillräckligt mycket. Dagens kraftverk med bränslen från biomassa och avfall är beroende på tillgången på bränslen, vilken är begränsad. Solpaneler i stor skala är otänkbara. Det förklarar Sivert Göthlin på DN Debatt 12/7 så här:

Förbrukningen är som störst en kall vinterdag i december–januari. Toppen nås på morgonen före klockan 9 eller efter klockan 15 på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det mörkt och solceller ger garanterat noll.

Därför antar författarna att kärnkraften skall ersättas med vindkraft och studerar konsekvenserna därav. De ständigt varierande vindhastigheterna gör att vindkraftens maximala kapacitet normalt kan utnyttjas bara till en tredjedel eller hälften. Det behövs alltså en mycket stor utbyggnad. Denna får dock inte bli så stor att vattenkraften inte utnyttjas till fullo. Det skulle innebära att en ”förnybar” kraftkälla ersätts av en annan, som också är ”förnybar”.

Dagens vindkraftverk i Sverige når 5 GW, gigawatt = miljarder watt, någon enstaka stund varje månad och 4 GW vid ett halvdussin tillfällen. Effekten kan vara lägre än 0,2 GW vid ännu fler tillfällen. Under året 2015 var genomsnittet c:a 2 GW.

Kärnkraften har idag kapaciteten 9 GW och producerar per år c:a 64 TWh, terawatt-timmar = miljarder kWh. Vindkraften skulle behöva ha kapaciteten 22 GW.

Författarna konstaterar att vindmönstret i norra Europa är sådant att våra grannländer oftast har vindstilla samtidigt med oss. Vi måste alltså klara vindstilla själva. För det ändamålet föreslår de 8,6 GW gaskraft. Något annat alternativ finns inte, då ambitionen är att den skall köras så lite som möjligt. Då måste allra enklaste teknik användas på bekostnad av driftkostnaderna, se vänster alternativ överst. Författarna diskuterar emellertid inte hur man skall locka någon att investera i en kraftstation med de förutsättningarna. Norska Statkraft har monterat ned en anläggning för gaskraft i Tyskland, sedan den noterat 100 timmar av full last under ett helt år. De utsikterna gör gaskraft ekonomiskt orimlig utan subventioner.

Björn Viklund har kommenterat så här på posten: ”Vindkraftens största problem”:

Så det finns ingen lösning för vind utan kärnkraft…….
och en lösning med kärnkraft behöver inte vind…….

Vindkraften är helt onödig. De satsningar som görs är en nationalekonomisk katastrof !


Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

El Hierro, fiasko för ”förnybart”

160712-El Hierro-Juni

Elproduktionen på El Hierro under juni 2016 fördelat på energislag.

På en av Kanarieöarna, El Hierro, har man avverkat det första hela året med projektet ”El Hierro – 100 % förnybar energi”. Med hjälp av några vindkraftverk och en vattendamm var det tänkt att dieselgeneratorerna skulle stängas av för gott. En beskrivning av hela systemet finns i posten ”Måste El Hierro halvera sin befolkning?”

På många håll i världen väntade man sig att projektet skulle slutgiltigt bevisa att ”100 % förnybart” var realistiskt. Förhållandena var ideala: En ö ute i havet med goda vindförhål-landen, en naturlig damm i en vulkankrater på hög höjd, dit man kunde pumpa upp vatten som energilager. Något liknande famns bara på ett annat ställe i världen, Tasmanien.

Bara i yttersta nödfall skulle generatorerna tas i bruk. Nu har vi facit i hand.

En detaljerad redovisning med mycket siffror gör kompetente Roger Andrews på sin blogg ”Energy Matters”.

Under det första året har det ”förnybara” stått för 35,6 % av elproduktionen på ön och dieselgeneratorerna för 64,4 %.

Det måste betecknas som ett totalt fiasko. Särskilt om man räknar med kostnaderna.

Ex.vis har man missat att det kan vara vackert väder med lite vind fem månader i rad. Fler misstag i planering och utförande redovisas i posten ”Förnybart på El Hierro, ett fullskaleprov”.

Lyckligtvis behöver inte öborna stå för kostnaderna för detta storskaliga experiment, som kostat 65 miljoner Euro. Då hade elpriset hamnat på 100 cent/kWh, SEK 9,40/kWh med aktuell kurs. Priset på elektricitet ligger på de övriga öarna omkring 10 cent/kWh. Syftet med projektet var att minska utsläpp av CO2 med 20.000 ton/år. Kostnaden för att minska CO2 beräknas till 1.000 Euro/ton.

Vad kan man lära av detta? Projektet på El Hierro är i första hand ett politiskt projekt. Media har hållit en låg profil. Att ifrågasätta vindkraft är inte Politiskt Korrekt. Det strömmar ständigt till delegationer från hela världen, för att studera det ”100 % ekologiska projektet”.

Andrews uttrycker det så här:

Jag tror inte att projektets uppblåsta förväntningar var ett avsiktligt försök till bedrägeri. Projektet visar bara vad som händer, när gröna entusiaster rycks med i visionära koncept, som de inte tar sig tid att utvärdera ordentligt, liksom godtrogenheten hos projektets sponsorer, särskilt den spanska regeringen.

Godtrogenheten gäller förstås även EU.

Men vad hjälper fakta och erfarenheter mot idealisters iver att rädda världen från undergång ? Nu planeras en liknande anläggning på Gran Canaria och politikerna på Teneriffa studerar möjligheterna att utnyttja en krater för att lagra vindenergi. . .

Ingen frågar konsumenten om han är beredd att betala en elräkning många gånger högre än den idag.

Björn Wahlsten, Teneriffa
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SVT fabulerar om havets nivå

160710-SVT-Burkhard-Mätsticka

Nedanstående manus har gått till ett flertal redaktioner.

+ – + – + – +

Den 10/7 behandlade SVT Rapport havets nivå. Reportern Sara Burkhard visade med en mätsticka på två meter och tre meter hur mycket havet kunde stiga år 2050.

Det var okunniga fabler. Seriösa data visar att havet inte stiger onormalt. Tvärtom. Det fortsätter att stiga i samma takt sedan början av 1800-talet, storleksordningen 1 mm/år. Takten ökade inte på 1900-talet, fast bruket av fossila bränslen då ökade. Det bevisar att koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kan mätas.

Burkhard påstod att man mätt ”rekordlåga mängder av Arktis is” samt att ”vattnet stiger i rekordfart”. Det senare är osant, som nämnts ovan. Det förra är sant för isen på havet, men inte för isen på Grönland, som är upp till 3 km tjock. Isen på havet flyter på vattnet och påverkar inte havets nivå.

Om man googlar: ”dmi arctic sea ice”, kan man dagligen se havsisens utbredning. Ett par veckor i vintras var arealen mindre än samma dagar de senaste fyra åren. Det var naturligt, då den extremt varma El Niño värmde hela klotet. Men nu har den efterträtts av La Niña, som kyler hela klotet.

Resultatet har redan visat sig. Sedan en dryg månad är utbredningen densamma som år 2012, som är ”rekordåret” för isens minimum i september. Men notera att 2013 växte isen ovanligt snabbt.

Data från ett par veckor eller månader, för att inte säga ett år, kan aldrig vara grund för uttalanden om 2050 eller 2100. Man måste betrakta åtminstone 30 år. Sådana studier visar att havsisen i Arktis nu är i en fas med tillväxt.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

En insändare måste vara kort. Därför har många synpunkter inte kommit med.

1.Ett inslag i Rapport bör hänvisa till källan för dramatiska påståenden. Gå till posten “Havets nivå oroar inte” för korrekt information.

2. Sara Burkhard har gjort sin plikt med att få “auktoritativa” uttalanden som koll av fakta. Hon kan inte kritiseras, då Regeringen och SMHI har samma tro med intresset att skrämma befolkningen till att acceptera svåra offer på den fariséiska “godhetens” altare. Och då de kunniga inom akademierna inte vågar kritisera denna tro, för att inte förlora sina anslag och jobb.

3. Granskningnämndens ordförande har förklarat att den inte ser ingripande mot felaktiga fakta som sin uppgift. Man frågar sig vilket existensberättigande den då har.

4. Utan egna kunskaper är det svårt att skilja på kunniga experter och charlataner. Nonchalansen mot kunskaper går igenom hela den moderna civilisationen. Av en stor organisation som SVT måste man kunna begära att viktiga fackområden bevakas av kunniga medarbetare. Nu gör man det bekvämt för sig genom att blint tro på FN:s klimatpanel IPCC. Den styrs av okunniga politiker, som låter okunniga aktivister uppträda som auktoriteter. Dess djupa inkompetens visas mycket eklatant av det stora misstaget med “Hockeyklubbban”. “Beslutsfattare” i utvecklade nationer borde då, för mer än tio år sedan, ha förstått att IPCC måste avvecklas.

Sture Åström

+ – + – + – +

Gotland-Hela-Logga

2016-07-14

SVTfabulerar

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft är inte förnybar

160708-Vindkraftfundament-15 x 15 meter-1300 ton

Fundament till vindkraftverk, 15 x 15 meter, 1.300 ton. Detta är en gammal bild från tiden då en stor mölla hade kapaciteten 2 MW och var 100 meter hög. Idag är en stor mölla på 8 MW och upp till 200 meter hög. Lars Kamél är lite försiktig, när han talar om fundament på “flera hundra ton”.

+ – + – + -+

Arb-Logga

2016-07-06

Vissa politiker drömmer om att det finns någonting sådant som förnybar elproduktion. Exempelvis de miljöpartister som skrev en insändare i Arbetarbladet 5 juli. Det är just en dröm. I verkligheten finns inte förnybar elproduktion.

All elproduktion kräver sådant som betong, stål och kisel, och för att transportera elen krävs ledningar av koppar. Inget av de materialen är förnybart.

Vindkraft är dessutom det energislag som kräver mest material, det vill säga ändliga resurser, per producerad kWh. Det är det minst förnybara energislaget av alla!

Det är också en dröm att det skulle gå att återvinna allt material i vindkraftverket efter dess livslängd på max 15 år. Vem är till exempel beredd att gräva upp flera hundra ton betong ur marken och frakta bort den? Flera ton glasfiber eller kompositmaterial i propellerbladen går inte alls att återvinna.

Så hur många politiker som än tror det, och hur många energiöverenskommelser som än görs, kommer vi ändå aldrig att få någon förnybar elproduktion!

Vindkraftverken påverkar vindarna och därmed också klimatet. Vindar är det viktigaste sättet för jordytan att kylas av och inte överhettas. Vindkraften dödar stora mängder fåglar och fladdermöss och dessutom en hel del människor. Vindkraft har faktiskt fler dödsfall per producerad kWh än kärnkraft.

Det finns ingenting positivt med vindkraft, och förnybar är den inte!

Lars Kamél

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather