Vindkraft är inte förnybar

160708-Vindkraftfundament-15 x 15 meter-1300 ton

Fundament till vindkraftverk, 15 x 15 meter, 1.300 ton. Detta är en gammal bild från tiden då en stor mölla hade kapaciteten 2 MW och var 100 meter hög. Idag är en stor mölla på 8 MW och upp till 200 meter hög. Lars Kamél är lite försiktig, när han talar om fundament på “flera hundra ton”.

+ – + – + -+

Arb-Logga

2016-07-06

Vissa politiker drömmer om att det finns någonting sådant som förnybar elproduktion. Exempelvis de miljöpartister som skrev en insändare i Arbetarbladet 5 juli. Det är just en dröm. I verkligheten finns inte förnybar elproduktion.

All elproduktion kräver sådant som betong, stål och kisel, och för att transportera elen krävs ledningar av koppar. Inget av de materialen är förnybart.

Vindkraft är dessutom det energislag som kräver mest material, det vill säga ändliga resurser, per producerad kWh. Det är det minst förnybara energislaget av alla!

Det är också en dröm att det skulle gå att återvinna allt material i vindkraftverket efter dess livslängd på max 15 år. Vem är till exempel beredd att gräva upp flera hundra ton betong ur marken och frakta bort den? Flera ton glasfiber eller kompositmaterial i propellerbladen går inte alls att återvinna.

Så hur många politiker som än tror det, och hur många energiöverenskommelser som än görs, kommer vi ändå aldrig att få någon förnybar elproduktion!

Vindkraftverken påverkar vindarna och därmed också klimatet. Vindar är det viktigaste sättet för jordytan att kylas av och inte överhettas. Vindkraften dödar stora mängder fåglar och fladdermöss och dessutom en hel del människor. Vindkraft har faktiskt fler dödsfall per producerad kWh än kärnkraft.

Det finns ingenting positivt med vindkraft, och förnybar är den inte!

Lars Kamél

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather