Finsk el 2015 -2016

Schuster-160804-FI-Tot-15-16

Figur 1. Finlands elmarknad 2015 och 1:a halvåret 2016.

Kärnkraften bildar en mycket stabil bas. Den dagliga max-effekten varierar från 9 GW på sommaren till 12 GW på vintern, men några kalla och stormiga dagar krävs 15 GW. Det extra behovet täcks av fossil kraft och import.

Schuster-160804-FI-Tot-Jun

Figur 2. Produktion och belastning under juni.

Kärnkraft, vattenkraft och import dominerar.

Schuster-160804-FI-Staplar-15

Figur 3. Produktionens fördelning på energislag 2015.

Importen tillkommer.

Schuster-160804-FI-Staplar-16

Figur 4. Produktionens fördelning 1:a halvåret 2016.

+ – + – + – +

Staffan tipsar om en finsk sida med mer detaljerad redovisning av elproduktionen. Den har engelska översättningar av de olika sorternas data.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather