Tysk el augusti

Schuster-160902-D-Aug-Tot

Figur 1. Totala produktionen av el i augusti.

Schuster-160902-D-Aug-Tab-Tot

Figur 2. Sol och vind levererar i genomsnitt 15 % av märkeffekten. Minimum uppgår till 0,80 %. Lyckligtvis har vindkraftens minimum, 0,60 %, inte uppstått på natten.

Schuster-160902-D-Aug-Vind-OnOffshore

Figur 3. Effekten från vindkraft på land och till havs.

Schuster-160902-D-Aug-Tab-Vind

Figur 4. Tabell för vindkraften. Medelvärdet för hela månaden är 13,5 % med ett minimum på 0,60 % !

Schuster-160902-D-Aug-Sol

Figur 5. Solkraft. Det förefaller som augusti haft rätt vackert väder.

Schuster-160902-D-Aug-Tab-Sol

Figur 6. Solkraften levererar mer än 20 % av sin märkeffekt bara under 35 % av tiden.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Tysk el augusti

Comments are closed.