”Parisavtalet” på låssas

160903-Obama-Xi Jinping-Rapport-1

Presidenterna i stormakterna USA och Kina, Barack Obama och Xi Jinping, skakar hand med nöjda miner, sedan de skrivit under ”Parisavtalet”, det som inte är något avtal, varför ordet bör sättas inom citationstecken.

Det har föranlett mig att sända manuset nedan till ett flertal insändarsidor.

+ – + – + – +

Obama, Xi Jinping och ”Parisavtalet”

Häromdagen fick vi se fotot av presidenterna för de två stormakterna USA och Kina, Obama och Xi Jinping, som med nöjda leenden skakar hand, sedan de kommit överens om att ratificera ”Parisavtalet”, det som inte är något avtal.

Ett riktigt avtal förutsätter bindande åtaganden och preciserade konsekvenser, om de inte uppfylls. Det finns inte i dokumentet från COP 21 i Paris. Det innehåller bara ”avsiktsför-klaringar”, att försöka minska utsläppen, där varje land tar sina egna beslut.

Tillräckligt många förhandlare i Paris hade förstått att både de utsläpp och den uppvärm-ning vi haft i ett fullskaleprov under 60 år, varit mycket gynnsamma för mänskligheten, googla “påläst fullskaleprov”. Därför slutade mötet med goda avsikter utan ansvar och då också utan värde.

Kina har i dokumentet fått fritt fram för att bygga kolkraftverk fram till 2030. Det gör de nu i en takt av ett kraftverk mest varje vecka. Deras problem med luftföroreningar i storstä-derna beror på dålig rening av stoft, sot och kemikalier, ex.vis svavel. Koldioxid smutsar inte ner alls. År 2030 råder den nya Lilla Istiden, som solforskarna nu aviserar, varför alla, även Obama och Xi, då glömmer allt tal om koldioxid.

Obamas underskrift är meningslös. Han har inte fullmakt för den från kongressen. Den visar hans ringaktning av demokratin. Det gör att kongressen knappast kommer att ge honom godkänt.

Fotot blir ett av de få konkreta resultaten av det som kallas ”Parisavtalet”.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

mvt-logga-1

16-09-07

Ett möte utan betydelse

+ – + – + – +

”Så, det är två stater som i nuläget inte binder sig vid någonting.” konstateras på Klimatupplysningen.

Där finns också länkar till mer utförlig information.

+ – + – + – +

Mötet i Paris behandlade inbillade faror och antog ett dokument av snömos.

Hur kunde så många ägna två veckor åt något så meningslöst?

Jo, de var politiker, som inbillats att de kunde göra något så viktigt som att ”rädda världen”. Fåfängan fördunklade deras förnuft. Och det kostade dem inget. De reste på andras pengar och förhandlade om andras pengar, som de kände sig goda att få dela ut i den ”Gröna Klimat Fonden”, GCF.

Det är samma fåfänga som får folk att vilja ”glänsa” med det nyaste på marknaden. Det kritiserar kommunisterna marknaden för istället för dem som inte tar eget ansvar. Ingen tvingas att köpa onödiga varor.

Men de vill tvinga oss att betala för onödiga vindkraftverk och onödiga utsläppsrätter.

De drivs av fåfängan i tron att de kan avhjälpa världens fattigdom genom att krossa den kapitalism som skapat världens rikedomar. Det är vad som skett i Zimbabwe och Venezuela, tidigare rika länder med misär idag.

Mötet i Paris visar dels hur gärna politiker låter sig luras och dels hur lätt deras drömmar kan ruinera hela världen.

Sture Åström
Civ.ing. med 40 års erfarenhet från fabriksgolv och direktionsvåningar i många länder.

+ – + – + – +

Mediatäckningen är ett exempel på ständigt misstänkliggörande av koldioxid. TT visar en bild av smogen i Beijing med bildtexten: ”Kina är hårt drabbat av utsläpp av fossila bränslen”. Läsaren skall associera koldioxid med smog.

Men avgaserna får ett kolkraftverk kan renas så att de bara innehåller vattenånga och ren koldioxid, som ju är livsnödvändig för all växtlighet, se bilden nedan.

160818-Mountaineer Power Plant-West Virginia

Mountaineer Power Plant, West Virginia

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

9 thoughts on “”Parisavtalet” på låssas

 1. Luftföroreningar i storstäderna beror främst på biltrafiken.

   1. För många är det inte ett fritt val. Många har inte som du möjlighet att välja

 2. Göran,
  Tror du verkligen att det gäller för alla milijontals människor i världen som har lämnat fattigdom för att försöka skapa sig ett bättre liv i städer.

  1. Till herrarna Göran och Kjell !

   Detta är ingen chat. Jag ber er och alla andra att inskränka knappandet till inlägg med sakligt innehåll.

Comments are closed.