Professor Lindzen, MIT

160919-lindzen

Professor em. Richard Lindzen är en av världens mest ansedda klimatforskare. Under 30 år har han undervisat i atmosfärens fysik på MIT, Massachusetts Institute of Technology, ofta rankat som världens bästa tekniska univeersitet. Han har författat över 200 vetenskapliga rapporter och varit huvudförfattare till kapitel 7 i IPCC:s tredje Assesment Report, TAR 2001. Han var nöjd med forskarnas huvudrapport som IPCC gav ut, men riktade hård kritik mot Summary for Policymakers, SPM, den sammanfattning för politiker och media, som IPCC:s politiska delegater formulerat.

Här ett tal från den 18 april på YouTube, nedtecknat och översatt av Britt Mauritzson.

+ – + – + – +

Klimatet har förändrats förvånansvärt lite under de 30 år som jag undervisat på MIT. Men ropen om klimatförändringar har hörts desto gällare från alarmisterna. Det verkar som om ju mindre klimatet ändrar sig, desto högre skriker de om global warming.

Låt oss rensa luften och göra oss en bild av var vi egentligen står när det gäller global uppvärmning eller ”klimatförändringar” som det kallas nuförtiden.

Det finns i huvudsak tre grupper som sysslar med ämnet:
A. Forskare
B. Forskare
C. Politiker, aktivister, media

A. Forskare med anknytning till FN:s klimatpanel, IPCC Work Group 1.

Dessa tror i huvudsak att när vi människor bränner fossila bränslen som kol, olja och naturgas och släpper ut koldioxid (CO2) i atmosfären, så ökar vi därigenom temperaturen på jorden på ett skadligt vis.

B. Forskare som inte anser att vi har ett allvarligt klimatproblem och som kallas skeptiker, vilken grupp jag, Richard Lindzen, tillhör.

Vi vet att det finns många orsaker till att klimatet ändrar sig: solen, molnen, haven och myriader av andra orsaker. Inget av detta har ännu fullständigt kunnat kartläggas och begripas, och man har inte kunnat bevisa att CO2 är en dominerande faktor.

C. Politiker, miljöaktivister och media.

Klimatfakta som de båda forskargrupperna A. och B. är överens om:

1. Klimatet ändrar sig hela tiden.
2. CO2 är en växthusgas som är nödvändig för allt liv på jorden. Om vi släpper ut CO2 i atmosfären borde det bidra till en viss liten uppvärmning.
3. Halten av koldioxid i atmosfären har ökat under 1800- och 1900-talen, ja ända sedan Lilla Istiden.
4. Under dessa två århundraden steg temperaturen med ca 1 grad C. Men inte förrän på 1960-talet började människans utsläpp av koldioxid diskuteras i detta sammanhang.
5. På grund av klimatets komplexa natur kan vi inte med säkerhet förutsäga något om den framtida globala genomsnittstemperaturen eller vad den skulle kunna få för betydelse. IPCC medgav själva i sin rapport 2007: ”Det är omöjligt att förutsäga hur klimatet kommer att utvecklas på längre sikt.”

Men det allra viktigaste är att ingen av de båda forskargrupperna anser att vårt bruk av fossila bränslen skulle leda till en klimatkatastrof. Så varför är så många människor oroliga, ja paniska inför klimatet?

Det är här som den tredje gruppen kommer in. Klimatalarmismen, mer än något annat ämne, förser dem med det de helst av allt vill ha:

1. Politikerna: Pengar och makt
2. Miljöaktivisterna: Pengar till sina organisationer och bekräftelse på den nästan religiösa passionen för idén att ”människan är destruktiv och förstör naturen”.
3. Media: Ideologi, pengar och rubriker. Undergångsscenarier säljer.

Under det senaste decenniet har många forskare utanför klimatvetenskapen passat på att hoppa på tåget. De skriver avhandlingar där de skyller allt på ”klimatförändringarna”, när det gäller allt från finnar till kriget i Syrien. Och smarta kapitalister och företagare har ivrigt roffat åt sig de statsbidrag som politikerna så frikostigt delat ut.

Tyvärr har den tredje gruppen – politiker, klimataktivister och media – övertaget. De har överröstat den seriösa debatten som borde pågå. Men även om de har möjlighet att ödsla bort pengar och skrämma folk från sans och vett – de kan inte begrava sanningen.

Klimatet kommer att få sista ordet.

+ – + – + – +

Det finns alltså inga belägg för att användningen av fossila bränslen påverkar klimatet märkbart. De är inte ens den viktigaste faktorn bakom den ökade halten koldioxid i luften. Den halten ökade även innan människan börjat elda med olja och kol.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Professor Lindzen, MIT

 1. Hej !
  Vid mina personliga kontakter med Dick – som han kallas i vardagslag – yttrade hanvid min e-mailkontakt med honom för en tid sedan att den enda ödesdigra
  framtida klimatförändringen, som mänskligheten har anledning oroa sig för
  är en ny ISTID om några tusen år.
  För min egen del är jag även orolig för en ny ” Liten ISTID ” om några decennier
  på grund av att den förra dito varade i flera hundra år och slutade inte förrän
  i slutet av 1800-talet och resulterade i den största utflyttningen från Europa
  någonsin. Sverige tappade ungefär en tredjedel av sin befolkning.
  mvh / Olof Hellström

Comments are closed.