I själva verket är koldioxid välgörande

151018-CO2-Ris

Bilden visar hur plantor växer vid olika halt koldioxid, som visas längs X-axeln. Upptill växer ris mycket frodigare med mer koldioxid i luften. Nertill visas att ett ogräs inte gynnas alls av den högre halten. Skillnaden beror på att växterna använder kolatomer med olika bindningar. Riset och vete ingår bland de 95 % av vegetationen med C3 kemi. Majs har C4 kemi, som troligen har utvecklats sedan C3-växtligheten sugit ner halten koldioxid till alltför låga nivåer. Som synes klarar sig ogräset bättre vid de extremt låga nivåerna, men gynnas inte av de högre.

+ – + – + – +

GD-00-Logga

2016-11-08

I själva verket är koldioxid välgörande

(I papperstidningen tycks rubriken ha varit “Minskade utsläpp gör inget åt klimatet”. Artikeln nedan är ett svar på en av MP-politiker den 31/10 med rubriken: Världen behöver ledarskap i klimatfrågan. På nätet har den fått rubriken: Borgarnas nedskärningspolitik hotar klimatomställningen.)

Att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det kunnat märkas visades tydligt på den vetenskapliga klimatkonferens som hölls på Lidingö den 8/10. Där framträdde ett dussin av de främsta klimatforskarna i Sverige, Norge och Danmark, skriver Per-Olof Eriksson och Sture Åström, Nätverket Klimatsans.

Miljöpartiet vill satsa 25 miljarder i “klimat och miljö” enligt Per Bolund och Anders Schröder, 31/10. De tycker att “klimatambitionerna är som bortblåsta i oppositionens budgetar”.

Men det som blåser bort är de miljarder som satsas på “klimatomställningen”. Någon sådan behövs inte och satsningarna är kontraproduktiva. De utgörs av stora subventioner till olönsam sol- och vindkraft samt elbilar för att “rädda klimatet” med minskade utsläpp av koldioxid. Dessa skulle annars orsaka en farlig uppvärmning enligt IPCC:s obevisade hypotes.

Att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det kunnat märkas visades tydligt på den vetenskapliga klimatkonferens som hölls på Lidingö den 8/10. Där framträdde ett dussin av de främsta klimatforskarna i Sverige, Norge och Danmark.

Professor Ole Humlum, Oslo, följer forskningens rön och driver en av världens mest kompletta databaser, “climate4you”. Innan vi började elda fossila bränslen i stor utsträckning kan man se att en uppvärmning av haven leder till att koldioxid lämnar och leder till en ökad halt i luften.

Temperaturen driver alltså koldioxidhalten, inte tvärtom som IPCC och Al Gore hävdar. Hela hans föredrag finns på video, googla: “humlum cool” och för en enkel beskrivning “fasläget styr”.

Flera forskare visade hur klimatförändringarna samvarierar med solens aktivitet samt att denna påverkas av planeterna. Konklusionen är att vårt klimat huvudsakligen styrs av kosmiska förhållanden, som är så komplicerade att de inte kunnat utredas ännu.

I verkligheten är utsläppen av koldioxid välgörande för hela mänskligheten. Bevisen ligger i öppen dag. Den gasen är växternas viktigaste näring. Det är väl känt att trädgårds-mästare värmer sina växthus och sprutar in koldioxid i dem, för att få större skördar.

Jordens klimat har gjort detsamma. Det senaste seklet har halten koldioxid ökat med mer än 30 procent och den globala temperaturen med en knapp grad. Skördarna har femdubblats sedan 30-talet och ökat med 40 procent de senaste 20 åren enligt FAO. De fattiga har fått mer mat och billigare mat, så att närmare två miljarder lyfts ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken. På 30 år har Jorden blivit elva procent grönare, trots den skogsskövlig som pågår.

Minskade utsläpp gör inget åt klimatet, men minskar skördarna, så att fler får svälta!

Miljöpartiet fick en inbjudan till konferensen, men ställde inte upp. När 25 miljarder riskerar att förslösas, kan man begära att en ansvarig minister anstränger sig att ta reda på fakta, särskilt som de är lätt tillgängliga och lätta att förstå. Nätverket Klimatsans ordnar gärna ett särskilt möte om klimatfakta.

Nätverket Klimatsans

Per-Olof Eriksson, Sandviken

Sture Åström, nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Mycket påpassligt har redaktionen försökt balansera vårt budskap med ett inlägg samma dag från den notoriske, heltidsavlönade alarmisten Mattias Goldmann:

Världen behöver ledarskap i klimatfrågan

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “I själva verket är koldioxid välgörande

  1. Om varmare hav ökar avdunstningen av koldioxiden (60 ggr mer än som finns i atmosfären, enligt min orienteringskurs i oceanografi vid Sao Paulos universitet för 20 år sen) så bör en global temp- höjning multiplicera koldioxiden i atmosfären.
    Om koldioxiden sedan medför uppvärmning hamnar vi i en otäck kretsgång.
    Något att ha i åtanke…och forska vidare!

Comments are closed.