Benn svarar Avellan

160324-avellan

Ett svar från Kevin Benn till Heidi Avellan på Sydsvenskan, vilket inte tycks bli infört där:

+ – + – + – +

I en artikel i SDS 2016/11/09 under tidningens rubrik ”Klimatet och kunskap” skriver jag att jag funnit stöd för att andra faktorer än mänskliga utsläpp av koldioxid driver klimatförändringar. En som söker kunskap om klimatet kunde då förväntas svara: ”Wow, berätta mer! Vilket bevis finns för det. . . ?

Dock inte Heidi Avellan, som avfärdar mig med en klapp på axeln: ”Med mycket sökande och läsning kan i stort sett vilka teorier som helst bekräftas.” Denna nedlåtande attityd, som signalerar att den som inte tycker som jag är en idiot, en skeptiker eller en förnekare, är en kunskapens dödgrävare och faktiskt en gemenskapens dödgrävare. Det märks, inte bara i denna fullkomligt politiserade fråga, hur respektlösa och hatiska vi har blivit. Vetenskapen har förvridits och förträngts; politiken har blivit så korrekt att oliktänkande belagts med förbud och straff; och vanligt folk behandlar varandra som ohyra.

Chefredaktörens svar fortsätter: ”tidningen har valt samma sida som merparten av forskarna och utgår från att människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Uppvärmningen riskerar att leda till katastrofer och bör vändas nu.” Att koldioxid, CO₂, är en s.k. växthusgas som kan bidra till att behålla en del av jordens värme är nog de flesta forskare överens om. Att våra bidrag av CO₂ kommer att orsaka katastrofal värmning eller ändring av klimatet råder det däremot ingen konsensus om.

För några år sedan skrev över 30 000 amerikanska forskare på en petition till regeringen att göra ungefär vad Donald Trump nu hotar med: att förkasta överenskommelsen om den globala uppvärmningen som då hette Kyotoprotokollet med orden: ”Det finns inget övertygande vetenskapligt bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthus-gaser orsakar eller kommer inom en nära framtid att orsaka katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och rubbning av jordens klimat. Dessutom finns det betydande bevis för att förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till många välgörande effekter på jordens naturliga växt- och djurmiljöer.” Skrivelsen backades upp av en sammanfattning av s.k. peer-reviewed forskning, som man kan ta del av här: http://www.petitionproject.org/

Nu har miljöministrar från världens länder träffats i Marrakech för att planera nästa steg i kampen mot en inbillad fiende – den gas som är nödvändig för allt liv på jorden. Och i början av december samlas andra klimatexperter till en konferens i Phoenix, Arizona med rubriken ”Global Warming; an Inconvenient Lie”. Hur tänker Sydsvenskan? Ännu en samling idioter och förnekare? Eller kunde tidningen i stället undra: Hur resonerar de egentligen? Har de nåt bevis för sina påståenden? Kanske nåt att bjuda läsarna på.

Kevin Benn

+ – + – + – +

Benn fick anledning att skriva en gång till:

PS och PK om kunskap om klimatet

Heidi Avellan (Opinion 2016-11-19) ser i Brexit och Trumps seger tecken på slutet för den liberala demokratin. Nu glider vi in i PS, ett post-sanningens samhälle där ”objektiva fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än det som spelar på känslor och personliga uppfattningar.”

HA frågar: ”Så hur hanterar vi detta – beslutsfattare, opinionsbildare, demokratiskt sinnade människor? Alla som vägrar dela in mänskligheten i ‘vi och dom’ och inte tror att det finns enkla svar på svåra frågor?” Hon förordar ett nytt politiskt korrekt språk enligt Nyordsbokens definition av PK, det som ”stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. På så vis kan det offentliga samtalet åter bli anständigt.

Här, som så många gånger förr när jag läser artiklar i svenska medier, lägger jag Klimatet som ett raster över texten: här är folk sannerligen indelade i ”vi och dom” där ”dom” förses med olika grader av förnedrande epitet. Här intoneras till envishetens gräns ett enkelt svar på en oerhört komplex fråga: strypa mänskliga utsläpp av koldioxid! Här har PS-samhället hållit hov i en mansålder.

I Romklubbens bok The First Global Revolution (1993) står det utan omsvep: ”Mänsklighetens gemensamma fiende är människan. I sökandet efter en ny fiende kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning; vattenbrist, svält och liknande skulle passa väl.” (min övers).

IPCC grundades av FN uttryckligen för att samla bevis för människans skadliga påverkan på atmosfären genom utsläpp av växthusgaser. Sedan dess har politiker och journalister aldrig missat chansen att basunera ut domedagsprofetiorna i IPCCs förvrängda sammanfattningar för beslutsfattare. Utan tvivel stämmer dessa groteska hotbilder ”väl överens med åsikterna hos det ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. Här står sig vetenskapliga fakta slätt: PS och PK i skön kombination!

Nej, mitt krav vad gäller denna oerhört misshandlade fråga riktas till beslutsfattare och opinionsbildare: stryk P:n och sätt fullt ljus på S och K! Alla berörda vetenskapliga stu-dier och fakta ska presenteras på ett Korrekt sätt så att Sanningen äntligen kan komma fram!

Kevin Benn

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Benn svarar Avellan

 1. Hur kan de flesta forskare vara överens om att CO2 är en växthusgas? Har de studerat om CO2 är det? Det finns forskare som säger att CO2 inte är en växthusgas.

  På frågan om människan påverkar klimatet svarar nog de flesta forskare att det är så utan att egentligen ha studerat om det verkligen kan vara så. Forskare lider väl av samma saka som alla människor att om man hör något tillräckligt många gånger så tro man till slut på det utan att egentligen veta hur det kommer sig. De flesta forskare lägger sin tid på att studera annat än växthusgaser och har inte tid med andra studier.

  Dessutom har jag en känsla av att det finns många forskare som håller med om att CO2 är en växthusgas och att människan kan ha påverkat lite, bara för att slippa hamna i den debatten och därmed få sin egen forskning på ett helt annat område ifrågasatt.

  Vi lever i ett “ta-avstånd-från-samhälle”. Tar man inte avstånd från politisk korrekta saker är man mer eller mindre körd. Således kan det gå omkring en massa människor såsom Heidi Avellan och stödja sig på en massa forskare som inte vågar säga något annat.

  Fy, sjutton! Vi lever i ett samhälle där enfald värderas högre än skarpsinnighet.

 2. Vad jag på olika vägar förstått och även själv erfarit tycks nordiska nyhetsmedia helt informellt ha enats om att utgå från FN och dess klimatpanel IPCC som rådande sanning. Enklast så. Då slipper de själva sätta sig in i sakfrågan, vilket ju kräver deras beklämmande bristvara naturvetenskaplig allmänbildning.

  Alla (ganska många) som jag haft kontakt med hänvisar direkt till IPCC och till de politiska mål som satts upp för att “hålla uppvärmningen sedan före industrialismen inom två grader”. Det i sin tur kommer från en höftning inom svensk klimatbyråkrati utan annan saklig grund än att få fram ett mått folk kan enas kring.

  Märkligt att media med liberal och marknadsekonomisk grundsyn kritiklöst anammar uppfattningar som direkt öppnar dörren för planekonomiska lösningar.

  Med rådande solminimum och troligt kyligare klimat framöver lär de hålla sig inom eftersträvade högst två grader utan att röra ett finger. Tyvärr rör de inte bara ett finger utan alla tillgängliga händer och fingrar för att försvåra och fördyra livet för vanligt folk – som ett slags straff för att de alls finns till.

 3. I det republikanska partiprogrammet 2016 står uttryckligen att IPCC “not is unbiased” och att rep. klimatpolitik ska grundas på analys av hårddata. Ett elegant sätt att förkasta IPCC Parisöverenskommelsen mm. Se klimatupplysningen.se i söndags “Donald Trump och det republikanska partiprogrammet”.

Comments are closed.