Tysk el november 2016

schuster-161202-d-nov-total

Figur 1. Levererad effekt från sol- och vindkraft mot bakgrund av elbehovet.

Notera hur solkraften spetsar på den redan höga spetsen av vindkraft den 20/11, vilket ledde till NEGATIVA ELPRISER, se nedan.

schuster-161202-d-nov-tab

Figur 2. Max-, min- och medeleffekt. Procent av märkeffekt. Medelvärdet ligger så lågt som 14 % och minimum 2 % både för enbart vindkraft och för summan av sol- och vindkraft.

schuster-161202-d-nov-20-pris

Figur 3. Detalj för den 18/11 – 21/11. Det ovanliga sammanträffandet av stark vind en solig söndag med lågt elbehov orsakade en effekt-topp, som resulterade i negativa priser.

schuster-161202-d-nov-20-tab

Figur 4. Elproduktion och elpris timme för timme den 20/11. Elpriset blev så lågt som minus 30€/MWh och orsakade förluster om 1.606.594 € för producenterna av den pålitliga kraften från kol, den kraft marknaden inte kan vara utan. De som producerade det onödiga effektöverskottet hade privilegiet av priser garanterade av staten. Detta är uppenbart så rena vettlösheter som man kan föreställa sig.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather