Osanna sägner om miljö

Kärnkraftverket Oskarshamn O3 levererar pålitlig och närmast utläppsfri el.

2017-02-10

Regeringen har undertecknat en klimatlag som skall motverka klimatförändringar som man skyller på utsläpp av koldioxid CO2. Som motiv för lagen anges många olika klimat-hot som exempelvis smältande isar och accelererande global temperatur. Hoten är emel-lertid överdrivna eller osanna och ingår i ett knippe moderna vandringssägner som gröna debattörer ogenerat upprepar utan att sanningshalten, bara några knapptryck bort, kontrollerats.

Hållbara vetenskapliga bevis för CO2:s verkliga roll existerar inte. Hänvisningar till FN:s klimatpanel eller SMHI gills inte. Där är det datamodeller som är sista instans. De spåmän som media brukar anlita är inte klimatforskare och inte trovärdiga. De redovisar inte var de hämtar sina domedagsprofetior och ställer inte upp i öppen debatt.

Percy Barnevik: ”Sverige har billig el, ren el och säker el. Vi har kort sagt den energiför-sörjning alla andra länder skulle vilja ha. Nu förefaller vårt största bekymmer vara hur vi på kortast möjliga tid skall ta oss ur denna situation”.

Regeringen vill lösa problemet genom att stänga kärnkraften, som är praktiskt taget utsläppsfri, och ersätta en stor del av den med väderberoende el från solceller och vind-kraft som har större utsläpp. Dessa så kallade förnybara elproducenter kräver mycket mer icke förnybara resurser i förhållande till sin kapacitet än alla andra produktionssystem. Att då kalla sådan el “förnybar” är ett medvetet vilseledande försök att ge dessa nationaleko-nomiska katastrofer en positiv image. Ingen av dem klarar sig utan subven-tioner som betalas med skatter och högre elpris och de är lönsamma bara för de som får subventio-nerna. De katastrofala resultaten av Englands, Spaniens och Tysklands storstilade sats-ningar på så kallat förnybart kan ge en hint om Sveriges dystra framtid om den nya lagen efterlevs.

Vi är bäst i klassen av I-länder när det gäller utsläppsnivå om vi låter bli att stänga kärnkraften.

Om Sverige helt försvann skulle de globala utsläppen minska med 1,5 promille. Sätter man in våra påtvingade uppoffringar, oavsett storlek, i det sammanhanget borde man inse att klimatnyttan i praktiken är noll. Det finns dessutom inga tecken på någon oroande global uppvärmning. Katastroferna finns bara i datorernas värld och deras visioner avlägsnar sig allt mer från verkligheten.

Klimatlagen är ett onödigt och dyrt slag i luften.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Osanna sägner om miljö

 1. Men vi ska ju vara i framkant. Utgöra ett exempel för resten av världen att följa. Det måste få kosta.

  För säkerhets skull deklarerar jag tydligt: IRONI

  På Klimatupplysningen begår Simonsbacka idag rena lustmordet på galenskapen med stenhårda fakta.

 2. Sverige ska ju gå först, tycker politikerna. Och fattar inte att det är en marsch mot avgrunden, där alla andra antagligen kommer att vända i god tid före stupet. Ska politikerna fatta innan Sverige faller ned?

  1. Vi får dom politiker vi förtjänar. Punkt.
   I mitt gamla hemland Ungern, skulle jag bli idiotförklarad om jag framförde dylika idéer som att vi skall gå före, visa vägen eller att göra landet till en moralisk stormakt. Den ungerska folksjälen har inga sådana behov.
   Att sedan Orban går före för tillfället, är en annan femma.

 3. Lennart och övriga: Vi bör undvika att alls tala om CO2-utsläpp. Vi bör bara tala om koldioxid som växtlighetens livsnödvändiga näring och påvisa dess gynnsamma effekter. Annars utgår vi från AGW-larmens tankemodell.

  Eftersom atmosfären fortfarande har underskott på koldioxid jämfört med rikare eror, är mer koldioxid från mänsklig verksamhet inte utsläpp utan välkomna TILLSKOTT.

  Vi skall jämföra energislagens effektivitet, resursförbrukning, kostnader och miljöpåverkan, inte deras helt irrelevanta och hypotetiska CO2-verkan. Klimat är inte miljö, och koldioxid är inte skadlig annat än i uppåt 50 gånger högre koncentration än atmosfärens.

  Kan vi enas om det?

 4. Politiker fattar inget så länge det flödar in pengar. Koldioxid är bra att luta sig mot det vill säga lätt att hitta samband med, då mängden är jämförelse liten och variationerna relativt små. Temperaturvariationerna är också små. Nu kommer det fiffiga små variationer går alltid att hitta samband mellan. Tyvärr har de små variationerna nu en tid gått i otakt med varandra. Pengar har dock hela tiden flödat in!

Comments are closed.