Haverikommissionen om möllan i Lemnhult

Lemnhults fallna vindkraftverk

Vindkraftverket som välte var av modellen Vestas V112. Det var 185 meter högt (120 meter utan vingen) och vägde ungefär 400 ton, enligt Stena Renewables vd Peter Zachrisson.

Vi klipper från Höglandsnytt:

Lemnhult vindpark hade 32 vindkraftverk som samtliga var av samma typ och storlek. På julafton 2015 kollapsade ett av vindkraftverken. Tornkonstruktionen bestod av sex sektioner som upptill och nedtill var försedda med flänsar. Flänsarna var sammanfogade med skruvförband. Skruvförbandet i den första flänsen brast och den övre delen av tornet föll.

HAVERIKOMMISSIONEN KONSTATERAR:

 • Orsaken till utmattningsbrotten var att förspänningskraften i förbandet var alltför låg. Att tillräcklig förspänningskraft inte hade uppnåtts berodde på att man under installationsförfarandet inte skyddade skruvarna eller tornsektionerna från regn eller snö.
 • Vatten påverkade muttrarnas smörjmedel, vilket i sin tur ökade friktionen i skruvförbandets kontaktytor.
 • De verktyg som användes vid installationen hade inte underhållits och kalibrerats enligt verktygstillverkarens rekommendationer för att säkerställa att rätt vridmoment uppnåddes.
 • Montören som genomförde den slutliga förspänningen av skruvarna i förbandet hade ingen tidigare erfarenhet av sådant arbete, och hade inte heller gått tillverkarens interna kurs.
 • Hänsyn hade inte tagits till de sättningar som alltid påverkar förspänningskraften, varken i förbandet eller i de mjuka material som ingick i skruvförbandet.
 • Tillverkaren hade inte verifierat att den specificerade förspänningskraften uppnåddes eller testat hur väderförhållandena påverkade förbandets möjlighet att uppnå specificerad förspänningskraft vid momentdragning.
 • Tornet hade under olika tidsperioder utsatts för ökade vibrationer och ytterligare utmattningslaster p.g.a. problem med olika versioner av den mjukvara som användes för att styra vindkraftverket. Tillverkaren har angett att dessa laster var inom vindkraftverkets konstruktionsgränser, dock under förutsättningen att förspänningskraften hade uppgått till 1680 kN. Men med dåligt förspända skruvförband kan dessa tillfälligt högre laster leda till en förkortad livslängd.
 • De myndigheter som skulle granska tornkonstruktionen ur ett säkerhetsperspektiv begärde inte in någon teknisk dokumentation om själva tornkonstruktionen. Den kommunala kontrollen begränsades till att endast avse grundfundamenten.
 • Lemnhults vindpark hade under de drygt tre åren i drift haft problem med lösa och trasiga skruvar i vindkraftverken. Dessa brister rapporterades inte av verksamhetsutövaren till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för verksamheten.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Haverikommissionen om möllan i Lemnhult

 1. Tyvärr drar man aldrig slutsatsen att möllorna skall vara inhägnade både enskilda verk och flera verk. Min förening “Värna det gotländska kulturlandskapet” har sedan starten drivit den frågan plus 3000 meter från bebyggelse. Haveriet br väcka myndigheterna och gå på vår förenings krav!

 2. Hur är de ännu icke havererade verken monterade och kontrollerade?

  På samma sätt?

Comments are closed.