Upprop för Kristianstad

Råttfångaren i Hameln 1284

Med sin magiska flöjt lockade han iväg stadens råttor. När han inte fick den utlovade betalningen, lockade han istället iväg stadens barn.

Dagens politiker följer ofta lika viljelöst locktoner från profeter, som lovar berömmelse för stordåd. Det är särskilt tydligt när det gäller att rädda planeten från de katastrofala “klimatförändringarna”. En fara som inte finns och som de vill bekämpa med helt verkningslösa medel, men till stora kostnader, se posten “Koldioxidens verkan på klimatet”.

Nu börjar väljare med förnuft protestera.

Kommunfullmäktige i Kristianstad har beslutat att införa en “klimatavgift” på resande, se posten: “Ovarsam klimatavgift”.

Det finns flera skäl för medborgarna att överklaga:

 1. Beslutet innebär ökade kostnader för skattebetalarna.
 2. Beslutet avser uppgifter som är oförenliga med kommunens uppdrag.
 3. Beslutet vilar på den helt falska förutsättningen att koldioxid påverkar klimatet.

 

Göran Samuelsson gör följande upprop:

+ – + – + – +

Vi är några Kristianstadsbor som därmed är ”sakägare” och kan överklaga KF beslutet om klimatväxlingsavgifter till Förvaltningsrätten.

Sådan överklagan måste självfallet grundas i juridiken och i en sk laglighetsprövning. Vi har hyfsat bra koll på vad som krävs.

För oss är det uppenbart att kommunen agerar utanför sin kompetens och vi anser utanför sin lagliga rätt men förvaltningsrätten ska också övertygas vilket är svårare.

Förslag på juridiska angreppspunkter välkomnas. Vi har några veckor på oss.

Finns någon juridisk kunnig med erfarenhet av kommunallagen i nätverket?

Sture Åström har våra kontakter.

Tack för allt stöd.

 

Göran Samuelsson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Upprop för Kristianstad

 1. Har någon visat på förhållandet mellan temperaturhöjning och koldioxidhalten i atmosfären?
  Jo, ett försök i laboratorieskala av allforskaren Svante Arrhenius ligger som grund för koldioxid hypotesen.

  1. Försök i labbskala?
   Teoretiska baklängesberäkningar är väl inget försök i labbskala.

 2. Enligt Kommunallagen 2015 2 kap 1 paragraf får kommunerna ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och som inte ska handhas enbart av staten….

  Klimatfrågan kan vara en sådan fråga som ska handhas av staten och därmed ligger utanför den kommunala kompetensen.

  Formaila för själva överklagandeformuleringen hittas enkelt genom googling på

  ” överklagan kommunala beslut”

  Kostar porto – i första ledet.

Comments are closed.