Tysk el mars 2017

Figur 1. Totalt levererad effekt. Märk effekten för sol + vind ligger strax över 90 GW

Figur 2. Levererad energi samt max-, medel- och minimivärden på levererad effekt

Notera att vindkraften stått för 22 % av energin medan medelvärdet av levererad effekt varit 25,3 % av märkeffekten.

Figur 3. Levererad effekt från vindkraft på land och hav. Märkeffekten är 50,6 GW

Notera att under fem dagar från den 24:e är effekten från verken på havet nästan noll.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather