Osakliga spekulationer om klimatet i Karin Pihls ledare

Trots alla larm om isbjörnarnas snara undergång har de alltid blivit räddade av att vädret återgått till det för dem normala. Stammen har stabilt 30.000 individer.

2017-05-04

På ledarplats skriver Karin Pihl:

Fler än isbjörnar får lida

2017-05-05

Under rubriken Fler än isbjörnar får lida visar Karin Pihl att hon inte har koll på kunskapsläget i klimathotsfrågan, skriver Sigvard Eriksson som får Svar direkt.

Faktum är att Arktis kan vara isfritt redan om 20 år, skriver hon. Att det finns datormodeller som kommer fram till att det kan vara isfritt om 20 år är inte det samma som ett faktum. Men som om det inte vore nog kryddar hon (3/5) sin dystopi med ytterligare en osaklig spekulation om vad som händer om Grönlands inlandsis börjar smälta.

Den 22 mars publicerades rapporten The State of the Climate in 2016. Till skillnad från andra rapporter som bygger på datormodeller, bygger denna enbart på observationer. Författaren, Ole Humlum är professor i fysisk geografi vid Oslo universitet och verksam vid Universitetscentret i Svalbard. Några centrala slutsatser ur den 36-sidiga rapporten:

1) Den starka El Nino-effekten under 2015 och 2016 gjorde att 2016 blev ett varmt år. Temperaturen sjönk dock vid slutet av 2016 till samma nivå som före den avklingade El Nino-effekten. Detta tyder på att den avstannande uppvärmningen under 2000-talet kommer att fortsätta.

2) Den Arktiska havsisen visar en nedåtgående trend och den Antarktiska en uppåtgående. I Arktis finns en 5,3-årig periodisk variation och i Antarktis en 4,5-årig. Båda dessa variationer nådde sina minima samtidigt 2016 vilket förklarar den låga globala isutbredningen vid slutet av året.

3) Snötäckets utbredning har varit stabilt sedan 70-talet, även om lokala och regionala variationer varit stora.

4) Havsnivån övervakas bland annat med tidvattenmätare i hamnar världen över. Havs-nivån höjs med 1-1,5 mm per år. Ingen acceleration i havsnivåhöjningen kan urskiljas.

Humlums kommentar: Det är knappast någon tvekan om att vi lever i en varm period. Men det är heller knappast någon tvekan om att dagens klimatförändringar faller inom de naturliga förändringar vi kan förvänta oss.

Den som vill veta mer om de Arktiska förhållandena kan vända sig till Norska och Ryska polarforskningsinstituten, Danmarks vädertjänst och Rutger University. Där framkommer att temperaturerna i Arktis inte är ovanliga, isutbredningen är normal, snöackumulationen på Grönland är rekordhög och att snöarealen på norra halvklotet är större än normalt.

För övrigt har isbjörnspopulationen i Arktis ökat från 5000 på 60-talet till dagens ca 30000 individer.

Sigvard Eriksson

Svar direkt

Sigvard Eriksson påstår att klimatförändringarna inte orsakas av människan. Han väljer att medvetet missförstå min formulering: Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år. Detta är alltså ett möjligt scenario, enligt 90 forskare från Arktiska rådet. Trots att undantag finns, råder snarast konsensus inom forskarvärlden att människans utsläpp av växthusgaser orsakar temperaturhöjningar. Jag anser att det är en tillräcklig grund för att agera för att minska utsläppen och att arbeta mot dess konsekvenser.

 Karin Pihl

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Osakliga spekulationer om klimatet i Karin Pihls ledare

 1. Karin Pihl har missat noten på sista sidan i rapporten.
  “This document was prepared by the Arctic Monitoring and Assessment
  Programme (AMAP) and does not necessarily represent the views of
  the Arctic Council, its members or its observers.”

 2. Karin Phil missar också att om nu “mänskliga utsläpp” av koldioxid orsakar temperaturhöjningar så finns det fler tänkbara orsaker till den gynnsamma temperaturhöjning vi upplevt de senaste 200 åren. Försök att i datormodeller beräkna koldioxidens bidrag har visat sig leda till våldsamma överskattningar. Kolla gärna vittnesmålen i US representanthus från 29 mars. Googla Hearing on
  Climate Science: Assumptions, Policy Implications and the Scientific Method
  29 March 2017

 3. Har arktiska rådet forskare? Eller anlitas några oseriösa, som Rockström eller Schellnhuber?
  Det är märkligt att folk inte kan skilja på de två egentligen helt olika möjligheterna att människor alls påverkar klimatet lite och att människor påverkar klimatet på ett katastrofalt sätt. Den första möjligheten ger ingen anledning till oro eller några drastiska åtgärder. Det gör den andra. Ingendera av möjligheterna är bevisade, men den förstnämnda är i alla fall trolig. Till skillnad mot den andra. Om inga som helst oroande eller farliga klimatförändringar har setts till i verkliga verkligheten sedan industrialismens början, är det ganska otroligt att det plötsligt ska dyka upp några inom överskådlig framtid.

 4. “Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år.” Faktum betyder verkligt förhållande, sanning etc. Det som kan hända i framtiden är inte ett faktum. En journalistik som inte skiljer mellan det som har hänt och det som kan hända är undermålig och i detta fall troligen avsiktligt vilseledande.

  1. För 30 miljoner år sedan fanns det ingen is överhuvud taget på Jorden. Troligt kommer den situationen uppstå på Jorden igen. Men när? Ingen vet. Men knappast med hjälp av människans påstådda påverkan.

 5. Hej !

  Arktiska Rådet styrs uppenbarligen av klimatalarmister med Johan Rockström
  och hans SEI i spetsen. Härom dagen uppträdde han på SvD Investment SUMMIT-
  mötet på Grand Hotel,Stockholm med följande påstående: “Smälter Arktis blir
  notan 800 biljoner ” och fortsatte med att säga : “….att jorden står inför potentiella
  oåterkalleliga tröskeleffekter på Arktis och att de första vetenskapliga beläggen
  började komma år 1990. ” Dessa påståenden saknar all vetenskaplig grund och
  är ett bedrägligt försök att stödja FN-organet IPCC:s bedrägliga AGW-hypotes,
  som avslöjades på sommaren år1996 och som ledde till omfattande protester
  mot KYOTO-protokollet 1996 och som föranledde USA att aldrig erkänna detta
  dokument . Då IPCC aldrig har lyckats bevisa sin bedrägliga hypotes vilar
  Paris-protokollet år 2015 på samma ovetenskapliga grund och är endast ett
  politisk FN-protokoll utan någon påtaglig inverkan på klimatet.

  med vänlig hälsning / Olof Hellström

 6. Det generaliseras mycket. Hon menar att vi säger att ingen uppvärmning skett. Det säger väl ingen. Men att de senaste tjugo åren har ingen signifikant temperaturökning skett på global nivå. Det som de flesta skeptiker anser är att det saknas bevis för att människans fossil förbränning är en särskilt stark orsak. Det är mycket om och kan komma att i hennes skrivning.

Comments are closed.