Trumps klimat eller Junckers

Figur 1. USA:s president Donald Trump och EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker

Med anledning av den våldsamma uppståndelse som vållats av Trumps beslut om överenskommelsen i Paris har jag författat detta insändarmanus, som gått till c:a 20 lokaltidningar.

+ – + – + – +

President Donald Trump har beslutat att lämna överenskommelsen i Paris. Det har varit förutspått några dagar. EU-kommissionens president, Jean-Claude Juncker, kommenterade i ett tal i Berlin den siste maj. Han varnade Trump: 

“Åttiotre länder riskerar försvinna från jordens yta, om vi inte startar en resolut kamp mot klimatförändringarna.” 

Juncker torde avse den höjning av havets nivå, som domedagsprofeterna påstår skulle dränka önationerna i Stilla Havet. Någon sådan risk kan inte spåras i faktiska mätresultat.  

Sedan 50-talet har universitet i Auckland, Nya Zeeland, flygfotograferat många öar, exempelvis dem i Kiribati. Arealen för nästan hälften av dem har växt, medan den krympt för bara några få. På flera av öarna har man lika länge mätt havsnivån. Data visar ingen stigande trend.  

Figur 2. Forskarna Nils-Axel Mörner och Pamela Matlack Klein har noggrant studerat spåren av historiska havsnivåer såsom de visar sig i sediment vid High Tide Level och erosion i klipporna.

En mätserie från mars månad har rapporterats av ett forskarteam bestående av Nils-Axel Mörner, Sverige, samt Pamela Matlack Klein och Willie Soon, USA. De studerade stränderna på ett dussintal platser på Fiji och kunde visa att någon mätbar ändring av havets nivå inte skett på flera decennier. Under tidigare epoker hade nivån varit både 70 cm högre och 40 cm lägre än idag. Då påstår profeterna att den globala uppvärmningen kommer att smälta landisen på Grönland. Det kan ge en höjning av havet på 7 meter. Antarktis ligger över sydpolen, så där blir inte varmt nog.  

Men landisen är 1½ – 3 km tjock. Där uppe är temperaturen 10 respektive 20 grader lägre än vid marken. Även om klimatet blir flera grader varmare, når ovansidan smältpunkten bara några få timmar om året. Luften kan smälta isen nästan bara vid marken längs istäckets front på södra Grönland.  

Därmed begränsar naturlagarna avsmältningen, så att havets nivå endast kan höjas med en enda millimeter per år. OM klimatet blir varmare. Men det är osannolikt, eftersom Solen aviserar några kallare decennier.  

Juncker är alltså grovt felinformerad. Trump uppger sig ha lyssnat på “båda sidor” och funnit att klimathotet är osäkert eller en bluff.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Genomgående gäller att alla politiker i beslutande ställning vägrar att ens lyssna på de invändningar mot IPCC:s hypotes, som väl meriterade forskare framfört. Trump är alltså ett undantag. Från FN:s generalsekreterare till vår minister Isabella Lövin har de alla fått personliga brev med presentationer av fakta som motsäger koldioxidens verkan på klimatet.  

Men de låtsas som om någon kritik inte finns. Lövin påstod i radio att 99 % av klimatforskarna stöder hypotesen, något som hon borde veta är fel. 

Vad sker med civilisationen, när det ledande “etablissemanget” hänger sig åt verklighetsflykt och visar sig totalt “faktaresistent” ?  ?  ? 

+ – + – + – +

2017-06-07

Osäkert eller ren bluff

+ – + – + – +

2017-06-07

Trumps klimat eller Junckers

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Trumps klimat eller Junckers

  1. När det gäller havsytans nivå och dess höjning, struntar makthavarna i IPCC i fakta och använder diverse alarmistpåhitt i stället. Det är ett typexempel på att det går bra att strunta i IPCC när det gäller att vara mer alarmistisk. Men den som hävdar att IPCC har överdrivit vissa saker är minsann en faktaresistent foliehatt. Enligt MSM.

Comments are closed.