Vind-industrin avslöjad

Demonstration mot vindkraft framför Brandenburger Tor i Berlin.

I den nyutkomna boken Hidden Power avslöjar den danske författaren och journalisten Peter Skeel Hjorth Vind-industrins oetiska beteenden för att marknadsföra en teknik som är gammalmodig, miljönegativ och överlever endast tack vare subventioner.

Kritiken mot vind-industrin bygger bl.a. på att

Vindkraften är opålitlig

Det blåser kanske 25 – 30% av tiden. När det blåser, blåser det oftast för lite för att nå full effekt. Då behövs uppbackning av el från konventionella kraftverk. Och ibland blåser det för mycket, så att vindkraftverken måste stoppas för att inte ta skada.

Produktionen är oförutsägbar och svänger kraftigt på kort tid  ̶  effekten kan svänga 18:1. Det innebär att det alltid måste finnas annan el som uppbackning. (som att köra en elbil utan att veta hur mycket el det finns kvar och därför alltid ha en bensinbil på släp).

Vind-industrin producerar på tider och platser, där det ofta inte finns tillräcklig efterfrågan på el. Denna måste därför transporteras långa sträckor, varför stamnäten måste byggas ut med stora kostnader, för att klara av den nyckfulla produktionen.

Vindkraften är oekonomisk

Den lever endast på grund av skattesubventioner.

För att få dessa skattesubventioner lägger industrin ner stora pengar (ofta i det fördolda) för att påverka politikerna.

Vissa Universitet får stora anslag för att producera rapporter som passar industrin.

I boken avslöjas också spelet bakom kulisserna, när en av världens främsta experter på lågfrekvent ljud, infraljud, dr. Henrik Møller, år 2014 sparkades från Universitetet i Aalborg efter 38 års tjänst. Han var en av Europas mest välkända och respekterade auktoriteter på området.

Danmarks Technical University DTU har en hel institution med 230 anställda som fungerar som utvecklingsavdelning för vind-industrin, mer eller mindre gratis.

Även i media har vind-industrin sina tentakler ute.

Vind-industrin i Danmark är mäktig

Tillsammans med det danska Naturvårdsverket har den lyckats att få ner restriktionerna för buller  ̶  speciellt för det lågfrekventa ljudet  ̶  till en nivå som inte ens är värd papperet de är skrivna på.

När journalister inte längre fyller sitt uppdrag att försvara de svaga och hålla ett vakande öga på makten  ̶  det må vara den politiska, militära, ekonomiska, industriella eller religiösa  ̶  utan agerar som en propaganda-apparat för makten, så måste medborgarna lokalt försvara sina värden.

Vind-industrin är mycket aggressiv

På grund av sina dåliga prestanda och dess negativa inverkan på miljö och hälsa existerar den enbart med hjälp av skattesubventioner och politisk favorisering.

”Tillsammans i hela världen måste vi utbilda varandra om vind-industrins sätt att verka: hur den exploaterar naturen, hur den missbrukar makten med hela sin potens. Det är budskapet i min bok” säger Peter Skeel Hjorth.

 

Sammandrag av en intervju med Peter Skeel Hjorth.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vind-industrin avslöjad

  1. I en artikel från 2012 beskrivs ön El Hierro med sina 10.000 innevånare. Man tänkte då att motorfordonen skulle bytas ut mot elektriska dito. Det handlade då om 6.400 fordon. Man skulle byta bilar och skåpbilar i en takt om150 – 200 bilar per år och 400 motorcyklar per år. Elfordonen skulle förflytta sig ca 25 km/dag med en medelhastighet av 40 km/h. Då krävs el, 8 Gwh per år. År 2015 startade projektet ”El Hierro 100% sostenible” för att producera el. Man skulle göra ön oberoende av fossila bränslen. Fram till idag är el-bidraget från vind-och vattenkraft från anläggningen 38,1%. Skall fordonsparken bli elektriskt måste man således importera mer olja för att producera el till elbilarna. Är detta vettigt?
    I dagarna går man ut med den ”glada nyheten” att det nu finns fem laddningsstationer. Det räcker gott till de tiotal el-bilar som finns på ön. Utan generösa bidrag lär det inte bli fler.

Comments are closed.