Fridahl och Goldmann okunniga

Figur 1. Kolkraftverk i Kina

Illustration till nedanstående artikel i Norrköpings Tidningar. Många redaktioner agiterar för klimathotet på ett subtilt sätt med illustrationer som skall associera koldioxid till rök och smog. Notera att från skorstenarna kommer vattenånga, som upplöses utan att någon svart rök syns. Koldioxiden från skorstenarna är osynlig och ren.

Smogen i bilden kan ha orsakats av kolkraftverk . Tidigare byggdes sådana i Kina utan avgasrening.

Figur 2. Mountaineer Power Plant, West Virginia.

Ett modernt amerikanskt kolkraftverk med fullgod avgasrening.

+ – + – + – +

President Trumps beslut att lämna överenskommelsen i Paris har utlöst stor aktivitet bland alarmisterna. En artikel från Centerns tankesmedja Fores har tagits in av dussinet redaktioner, ex.vis Norrköpings Tidningar den 3/6:

Dopnald Trump träder tillbaka

+ – + – + – +

2017-06-12

En replik av Lars Kamél har tagits in under rubriken

Kamél krigar på

Svar till Mathias Fridahl och Mattias Goldmann i NT 3/6

De kallar Trumps klimatpolitik djupt tragisk. De menar visst att något allvarligt sker med vårt klimat. De berättar inte vad för något allvarligt de menar håller på att ske, men de kan inte gärna basera sin åsikt på mätdata och observationer från verkligheten.

Den lilla uppvärmning som har varit sedan slutet av 1800-talet, i kombination med den ökande koldioxidhalten, har bara haft positiva effekter. Skördarna har mångdubblats sedan 1961, enligt FAOSTAT. Världen har blivit grönare, enligt forskning vid NASA. Träd, gräs och andra gröna växter har blivit fler och större. Öknarna krymper. Det påstås ofta att vädret blir mer extremt, med det saknar stöd i statistik, forskning och sammanställningar, till exempel av IPCC.

Det förefaller vara en ren lögn att extremväder har blivit vanligare. Det som har ökat, i en alltmer globaliserad värld, är uppmärksamheten av extremväder. Fridahl och Goldmann verkar ha missat att Kina fortsätter att bygga ut kolkraften och räknar med att öka sina koldioxidutsläpp åtminstone till 2030. På vilket sätt skulle det vara utöva ledarskap, om nu målet är att minska utsläppen?

De verkar också ha missat att Paris-“avtalet” inte alls är något avtal, utan en överenskommelse. Därför är den vag och icke-bindande, medan alla löften om utsläppsminskningar är frivilliga och kan överges utan konsekvenser. Hur skulle det vara om Fridahl och Goldmann skaffade kunskaper före åsikter?

Lars Kamél Nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Fridahl och Goldmann okunniga

 1. Hej !
  Ja, detta inlägg är helt O.K. men det allvarligaste argumentet mot Paris-avtalet
  är att det är baserat på det tidigare Kyoto-protokollet, som i sin tur är baserat
  på en förfalskad version av FN-organet IPCC:s rapport nr 2 år 1996 och som
  ledde till ett ramaskri från den vetenskapliga eliten och en protestskrivelse
  i USA och som nyligen rapporterades ha samlat över 30 000 underskrifter.
  Sedan dess har IPCC hela tiden försökt att rentvå sig från detta brott mot
  mänskligheten utan framgång med sådana bevisligen seriösa lögner som
  eliminering av den “Lilla Istiden” under 1600-,1700- och 1800-talen
  och CLIMATEGATE innebärande ändringar av mätvärden i syfte att visa en
  obefintlig global uppvärmning och
  bevisligen felaktig matematisk behandling av statistik för att demonstrera en
  global uppvärmning.
  Förutom ovanstående fakta är det välkänt att antalet och placeringen av
  mätstationer över världen har påverkats av den pågående urbaniseringen
  så att mätvärdena har ökat och felaktigt angivits som en global uppvärmning.

  Jag insisterar på att ovanstående fakta och observationer måste vara grund-
  läggande för att definitivt kullkasta Parisavtalet då alla övriga försök kommer
  av motparten att rubriceras som avvikande åsikter och därmed politiseras.

  Med vänlig hälsning Olof H-m

  1. Kan vi till att börja med inte vara överens om att det inte finns något “Parisavtal” utan endast en till intet förpliktande överenskommelse? Alltså kan vi helt glömma det som skulle bli Barack Obamas testamente på klimatområdet.

  2. Under 30 bredgradden på södra halvklotet finns det väldigt få mätstationer.

 2. En liten meteorologisk kommentar. Notera hur röken i bilden från Kina plattas ut och färdas parallellt marken. Det är tecken på inversion då luften och alla föroreningar den innehåller stannar kvar vid marknivå. Detta är väder då man får kraftig smog. I bilden från USA däremot fortsätter röken bara rätt uppåt och alla föroreningar sprids då istället ut.

  Genom att trixa med väderförhållandena under vilka bilderna är tagna på de två platserna kan man alltså få skillnaden att se än större ut än vad den verkligen är.

Comments are closed.