Europas Vindkraft 2015 och 2016

Tab. 1 Statistik över installerad effekt i EU-länderna

Leistung = Kapacitet

 

Tab. 1 Statistik över produktion och motsvarande timmar med full last

Dividerar man den 5:e kolumnens siffra med årets alla timmar för skottåret 2016,   d.v.s. 8.784, får man nyttjandegraden 2016, ex för Sverige: 2.187 : 8.784  = 0,249 d.v.s. 24,9 %.

Den siffran blir för låg eftersom den genomsnittliga kapaciteten under året var lägre. Men produktionen gick ner. Denna statistik är inte tillräcklig för att räkna fram en korrekt siffra på nyttjandegraden.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Europas Vindkraft 2015 och 2016

 1. Hej !

  Denna statistik visar hur orimligt det är att fortsätta utbyggnaden av olönsam
  vindkraft enbart genom politiska manövrar som exempelvis den senaste av
  den nya energiministern i Frankrike. som med säkerhet kommer att sluta med
  en kaotisk situation framöver. Italien kommer med säkerhet att protestera. om
  Frankrike skulle vlja att skära ned sina elleveranser dit !
  I all hast / Olof H-m

 2. Lite data för produktion av tysk vindkraftsel 2016 hämtade från Klimatsans
  …………………………..Juli……December
  Installerat MW……….47012…49494
  Max effekt MW………23766…33019
  Medeleffekt MW……..6259…12448
  Mineffekt MW………….128…….365
  På sommaren får tyskarna ut 13% i medel av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 25% i medel av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 1% som sämst av installerad effekt.

  Lite data för produktion av tysk solcellsel 2016 hämtade från Klimatsans
  …………………………..Juli……December
  Installerat MW……….40289…40809
  Max effekt MW………25688…12170
  Medeleffekt MW……..6643….1064
  Mineffekt MW……………..0……….0
  På sommaren får tyskarna ut 15% i medel av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 2,5% i medel av installerad effekt.
  På natten får tyskarna ut 0% av installerad effekt.

  Det är tur att stenkol och gas finns när vind och sol sviker. Basen i tysk elproduktion är brunkol och kärnkraft som inte fungerar som reglerkraft.

Comments are closed.