Elbilar ska inte behöva subventioner

“Zero emission” är inte sant. Bilen måste köra många mil innan utsläppen från tillverkningen kompenserats

2017-07-30

Olov Östlund (Insänt 28/7) vurmar för elbilar. Det gör jag också, se mitt inlägg: “Små elbilar bättre än stora“.

Men han utgår från en oriktig förutsättning: Att utsläpp av koldioxid är skadliga. De är tvärtom nyttiga, googla “fullskaleprovet fao”.

Allt levande är uppbyggt av kolföreningar, som fått kolet från luftens koldioxid. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare.

Det är omsorgsfullt bevisat att koldioxid inte påverkar klimatet, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Elbilar är så bra för vissa ändamål att de inte ska behöva subventioner.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Elbilar ska inte behöva subventioner

  1. Ett av argumenten för att subventionera vindkraft och elbilar är väl att de är ny teknik som behöver stöd tills de blir mogna. Men bägge två är i högsta grad mogna!
    Vindkraft är i princip väderkvarnar och har använts för att mala säd i åtminstone 1000 år och för annat, som att pumpa vatten i 2000 år eller mer. Försök gjordes på 1800-talet att låta väderkvarnar producera el. Det fungerade inte då och det fungerar inte nu. Varför kan folk inte lära sig av historien?
    Elbilar konkurrerade med ångbilar och fossilbränslebilar kring sekelskiftet 1900. Det var de sistnämnda som vann, trots att en elbil ett tag höll hastighetsrekordet för bilar. Varför skulle elbilar bättre klara konkurrensen nu?

    1. Att subventionera är att bara att förlänga mognadstiden. Det tillverkas runt 17 miljoner bilar varje år. Hur många av dem är elbilar?

Comments are closed.