Expressens skamlösa skrämsel med klimatet, §1

Expressen sänker sin klimatrapportering till nivån för Medeltida häxjakt

Den 3/11 annonserade Expressen att man ”storsatsar på klimatjournalistik” med två reportrar, som reser jorden runt ”för att dokumentera det förändrade klimatets effekter – och människorna som drabbas”. Reportrarna visar sig vara så okunniga att de inte kan skilja på väder och klimat eller på fakta och spekulationer.

Den dagen ägnas två hela uppslag åt klimatet med varningar för nio olika ”mardrömmar” om ”svält, ekonomisk kollaps, en sol som kokar oss”. Avsikten är skamlös skrämsel, vilket visas med rubrikerna:

Det går snabbare än du tror.

Det är värre än du tror.

Inte Halloween

Det är inte något tillfälligt skämt i Halloween. En hel serie rapporter utlovas från Jordens katastrofområden.

Mardrömmarna behandlas kort i pappersupplagan och utförligt på nätet. Framställningen vimlar av våldsamma överdrifter, hejdlösa spekulationer och rent felaktiga fakta. Resonemangen vilar på orimliga slutledningar i flera våningar:

 1. Alla lokala extremväder tas som orsakade av ”klimatförändringarna”, fast orkaner, skyfall och torka är naturliga inslag i vårt normala klimat.
 2. Man förutsätter att ovanligt stora klimatförändringar pågår, fast den globala temperaturen varit nästan stabil i två decennier.
 3. Den yttersta orsaken förutsätts vara den ökade halten koldioxid i luften, fast det idag finns övertygande bevis för att koldioxiden inte har någon mätbar verkan på klimatet. I praktiken betyder det NOLL verkan, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.
 4. Det är nu klarlagt att Solen är den främsta drivkraften för vårt klimat och den har gått in i en passiv fas, se posten ”Solen aviserar kallare klimat”.

De introducerar sin rapportserie med ”åtta sätt jorden kan gå under på”. De kanske ser det som en ursäkt att deras källa är the New York Magazine.

Under deras egna rubriker tar jag här upp några få exempel på det okunniga fabulerandet. Jag markerar det som sägs i artikeln med kursiv text:

Domedagen

Det stigande havet kommer att dränka storstäder, hela ö-nationer och låglänta landområden, där hundratals miljoner människor bor.

Föreställningen att landisen på Grönland skall smälta och orsaka en dramatisk stigning av havets nivå vilar på flerdubbel okunskap:

För det första har koldioxiden ingen mätbar verkan på klimatet, se länken ovan.

För det andra är de som kallar sig ”forskare” så okunniga, att de missar att isen är c:a tre kilometer tjock. På den höjden är luften 20 grader kallare än vid marken. Om klimatet så skulle bli 8 grader varmare, kan luften smälta isen bara vid marken längst i söder, se posten ”Havets nivå oroar inte”.

För det tredje lyser okunskapen om referensen till att det lokalt i Arktis i år varit 15 – 20 grader varmare än ”normalt”. Det har hänt förr det senaste seklet. Landisen har funnits där i mer än två miljoner år och överlevt dussinet varma perioder. Trots den tillfälliga värmeböljan i somras ÖKADE isen sin massa den senaste säsongen, se posten ”Sanna nyheter om Arktis”.

Permafrosten innehåller 1,8 miljarder ton kol. När det kolet tinar och blir till metan lägger det ett täcke av växthusgaser som är 34 gånger så kraftfullt som koldioxid räknat över ett århundrade. Räknat över två decennier 86 gånger så kraftfullt.

Tja, det blir inte varmare, så permafrosten tinar inte mer än vanligt. Och den fryser igen på vintern. Det var 30 grader kallare än vanligt i delar av Sibirien i vintras. Det låtsas de inte om. Metan oxideras snabbt i luften och kan således inte bilda något ”täcke” över marken. Den har ingen ”växthuseffekt”. Aritmetiken är rena fantasier.

satellitdata över den globala uppvärmningen sedan 1998 verkar tyda på att denna utvecklas dubbelt så fort som forskarna hade trott

Helt enkelt osant. De senaste 20 åren har den globala uppvärmningen praktiskt taget uteblivit. De senaste tre åren har varit påtagligt varmare på grund av VÄDERFENOMENET El Niño. Det är mycket okunnigt att ta en så kort period som argument för ”klimatförändringar”. Efter El Niño följer vanligen La Niña, som ger en global avkylning.

 Antarktis i maj i år, då en spricka i isen blev 17 kilometer lång på sex dagar, och sedan fortsatte löpa.

Detta är närmast löjligt. Sprickan började följas redan 2010 och har utbildats på samma naturliga sätt som 1927 och 1956, då större isflak lossnade, se posten ”Extremväder i klimatet är helt normalt”.

4 graders temperaturförhöjning väntar oss till år2100.

Här refererar man till IPCC:s ”klimatmodeller”, som har ett värsta scenario på 8 grader. De är emellertid helt meningslösa, se posten ”Modellerna har inget bevisvärde”.

Vidare spekulerar man om ”albedo-effekten”, som antas innebära att Jorden absorberar mera solvärme, desto mindre snötäcket blir. Det är logiskt, men meningslöst utan bedömning av balanserande processer, som ex.vis molnbildningens utveckling. Denna påverkar årets alla månader, medan snön ligger bara en del av året.

Dessutom är den logiska slutledningen inte alldeles självklar. I Arktis träffar solstrålningen det öppna havet i så sned vinkel att den reflekteras, så att dess albedo inte säkert är högre än den för snö.

Jorden har tidigare genomgått fem massutdöenden innan det som pågår nu.

Det pågår inget ”massutdöende” för närvarande.

Det som all världens klimatpolitik baseras på är följande:

Två graders temperaturförhöjning brukade betraktas som tröskeln till katastrof.

Det finns inget som helst vetenskapligt underlag för denna siffra. Den har först nämnts av en ekonom och sedan ”permanentats” av politiker, som använder den i sin propaganda för the ”New World Order”. Denna skulle ge U-ländernas diktatorer ett verktyg att påverka I-ländernas beslut om U-hjälp, samt skulle ge, inte minst viktigt, FN:s tusentals byråkrater nya arbetsuppgifter med ofantligt utrymme för lönsam korruption.

Det är vad som driver FN:s klimatpolitik !  !  !

 

Jag slutar här för idag. Jag började med tanken att granska alla nio avsnitten, men jag är inte säker på att jag kan uppbringa tillräcklig motivation för fler paragrafer med bemötanden av vad som visat sig vara rent NONSENS.

Sture Åström

+ –  + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

12 thoughts on “Expressens skamlösa skrämsel med klimatet, §1

 1. Chefredaktören och reportrarna är nog inte flitiga besökare på klimatsatsning. Sture skicka dem denna text på mail. (Vilket Du kanske redan gjort). Det här anslaget i Expressen överträffar till och med SvD och Jenny Stiernstedt! Och hon är svårslagen.

 2. Jag är lite tjatig, men jag upprepar det igen. Enligt artikeln kan vi förvänta oss att på 83 år ska havsnivån stiga med minst 1.200 mm. Det är 14,46 mm per år. När senaste istiden smalt bort steg havsnivån med 10 mm per år som max.

  Den “journalist” som översatte artikeln borde ha reagerat på denna orimlighet ovan och rent ut sagt känna sig löjlig som översätter något sådant och därtill tar med det i den översatta artikeln. Vill man påvisa någon som helst trovärdighet, då borde man nog utesluta den mest uppenbara lögn som säkert vartenda barn på lågstadiet till och med i den svenska skolan kan förstå.

  Skulle all inlandsis på Grönland smälta bort stiger havsnivån med 9 meter. Men inte ens teoretiskt skulle det kunna ske och om så vore skulle det ta tusentals år. Det finns inte en chans idag att temperaturen i Arktis skulle öka så pass mycket att en avsmältning skulle börja höja havsytan med 14,46 mm per år.

  Enda chansen att så skulle ske vore om jordens lutningsvinkel till solen råkade tippa flera grader hux flux eller jordens magnetfält kastas om hux flux. Om så sker har vi människor säkert större bekymmer att oroa oss för än att bli blöta om fötterna.

  Nä, jag tror nog att vi har mer att oroa oss för minskade mängder koldioxid i atmosfären. Hur mycket koldioxid kommer att ackumuleras ur atmosfären när jorden blir kallare?

 3. Tack för upplysningen om detta Sture. Man suckar djupt. Som lärare vet jag vilken kraftig påverkan detta har på eleverna.

  För en tid sedan hade jag en dust med eleverna som förvånade mig och som visar hur otroligt effektiv propagandan från fröknarna på mellanstadiet, media som Expressen och läroböcker är. Det är faktiskt skrämmande.
  Dessa elever som nu går i åttan hade jag i sjuan då jag tog upp klimatet med dem, hade med IPPC tekniska rapport som jag använder ibland för där får vi veta att orkanerna ska minska i framtiden och det poängterar jag för alla mina elever, för läroböckerna pratar alltid om detta och att orkanerna/extremvärdet ska öka. Och alla eleverna ”vet” ju att det ska bli hemskare väder i framtiden.

  För några veckor sedan på mentorstiden visade jag de häftiga bilderna från Wrangelön med alla isbjörnarna för dessa elever, helt unika bilder. Om ni inte sett dem så finns de här och jag visade detta för dem. http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2017/vecka41/db17okt10.htm

  Som jag berättade för dem i sjuan mår isbjörnarna prima och de ökar i antal men de hade väldigt svårt att ta in detta utan diskussionen blev istället ”varför tror du att du vet mer än professorerna”. Jag visade då min bild av Lennart Bengtsson och vad han säger men de hjälpte inte mycket för de ville inte tro på vad jag sa. Jag berättade om den svenska fjällkedjan som en enda stor termometer med trädgränsen som kvicksilvret och jag visade en bild på prof Leif Kullman och hans häftiga bilder från fjällvärlden med stora furustubbar från medeltiden och som visar att det var varmare då http://www.lagmansnatursida.se/affisch/uppvarmning.pdf och sa att jag hade haft kontakt med honom och fått lov att lägga ut dessa bilder. Men hjälpte det, nej de var så marinerade att de ville inte lyssna. Det allra sista sa en grabb till mig lite oförskämt ”Du som är en vanlig NO-lärare ska inte tro att du vet mer än en professor”.

  Efteråt var jag väldigt tagen, överraskad. Men jag tänkte att ska ”hämnas” på dem. Vid utvecklingssamtalen tog jag upp detta med föräldrarna och alla föräldrarna fick följande att läsa för som jag sa till dem “ni ska veta vilken syn jag har på detta”. http://www.lagmansnatursida.se/miljoundervisning%20del1.pdf

  Eleverna har nog funderat mer än vad jag kunde tro. Jag vet en flicka som berättade för sin far, en kollega till mig på skolan, att de visste inte vem de skulle tro på mig eller läroboken. Hade dessa elever under VT i våras i fysik o teknik och ska ha dem igen i dessa ämnen under VT igen.
  Veckan efter denna händelse efter visade jag dem boken av en professor, Polar Bears av Susan Crockford, en professor som jag lärt mig en del av.
  Häls
  Rutger

 4. Skulle vilja veta om ni har eller kommer att ge journalisterna på Expressen en möjlighet att besvara er kritik?
  Vänliga hälsningar
  Inger

  1. Journalisterna är lika välkomna att kommentera som du är. Men erfarenhetsmässigt vågar de aldrig gå i debatt om fakta.

   1. Är jag också välkommen att kommentera, eller är jag fortfarande portad för att redovisat obekväma fakta?

    1. Du är inte välkommen, eftersom du omsorgsfullt visat att du inte kan skilja på fakta och åsikter, ofta nedvärderande sådana.

 5. Expressen Klimat bär sig verkligen illa åt, de lägger locket på.
  Jag lade in denna kommentar som genast raderades bort:

  De flesta inbillar sig att det finns en ”kolmaffia” som styr elproduktionen i exempelvis Tyskland. Skulle man förlita sig på bara sol och vind hade man kunna lägga ner Tyskland. Studera dessa aktuella fakta:
  http://klimatsans.com/2017/11/03/tysl-el-oktober-2017/
  När tyskarna tänder nattlampan när solen gått ner och vinden mojnat borde skicka en tanke av tacksamhet till kolmaffian.
  Nu får jag inte vara med att kommentera!

 6. Nu är det inte bara jag som raderas, andra (som tänker fel) får också sina inlägg raderade. Det hade varit bättre et Expressen verkade i Nordkorea.

  1. Ja det är pinsamt! Jag har försökt att gå via ledarsidan och Anna Dahlberg, som är en seriös ledarskribent! Tyvärr har jag ännu inte fått någon reaktion sen jag skickade mitt mejl i lördags.
   Mvh
   Ola Sandin

   1. Jag gjorde detsamma i söndags i ett mejl till Anna Dahlberg. Hon brukar svara, men så här långt inget svar.
    Mvh
    Claes Forsgårdh

 7. Denna nya klimathotssatsning av media är bara för att skrämma upp folk och ta bort fokus från det verkliga hotet i Sverige just nu. Det är nog Soros o co som dragit i lite trådar härvid.

Comments are closed.