Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna

2017-08-16

Jag har fått en replik publicerad på AB:s nätsida, klicka på röd text. Notera att AB tagit med länkar till DMI, vilka bevisar att larmen var felaktiga.

Texten fick jag komprimera från ett längre manus, se nedan:

+ – + – + – +

Koldioxiden är nyttig, larmen är falska

Eva-Lotta Funkquist är vilseledd av de larm, som ständigt kommer. Uppgiften om 4,2 jordklot är en lika lite trovärdig beräkning, som de som igen och igen förutsagt att oljan snart tar slut. Och alltid haft fel.

Debatt om klimat och hållbarhet måste utgå från mätbara fakta. I våras larmades att Arktis håller på att kollapsa. De som larmade kallade sig “forskare”, men spekulerade om framtiden med felaktiga data. De påstod att isen på havet i Arktis håller på att försvinna, men den tinar inte snabbare i år än de senaste fyra åren enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. De sade att landisen på Grönland smälter och förlorar många kubik-kilometer is om året. De missade att isen fått ännu mer snö, så att dess massa ökat ovanligt mycket under 2016, enligt DMI.

De förstod inte att det är 10  ̶  20 grader kallare ovanpå isen än vid marken, därför att den är 1½ till 3 km tjock. Så mycket varmare kan klimatet inte bli. Även om det blir 4 grader varmare kan avsmältningen inte ge större höjning av havet än 1 mm/år utöver dagens höjning med c:a 1 mm/år. Landisen har klarat både varmare och kallare perioder i mer än 2 miljoner år.

Detta är typisk rapportering om klimatet. Den är oftast vilseledande eller rent felaktig och utgörs av spekulationer om framtiden, det vill säga gissningar. Det gäller även FN:s klimatpanel IPCC. I 30 år har de misslyckats med att bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, googla “koldioxidens verkan på klimatet”.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, alltså en mellanstatlig, helpolitisk organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod dess ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna enligt en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor ställdes till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker, varav 3.146 svarade. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Deras larm slår oftast fel. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare, googla “koldioxid välgörande”.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Sedan 50-talet har Jordens temperatur stigit några tiondels grader och halten koldioxid 30 procent:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Larmen är falska. Det har inte blivit varmare på 20 år. Med gott samvete kan du äta kött, köra bil och flyga till värmen på semestern.

Sture Åström, sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Regeringens samordnare gör reklam för solel

Svante Axelsson, nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”

2017-08-12

I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 11 augusti argumenterar tre författare för mer solenergi i Sverige. Svante Axelsson som är regeringens nationelle samordnare för Fossilfritt gör gemensam sak med branschföreträdarna Johan Lindahl, Svensk Solenergi och Olle Johansson, vd Power Circle.

Påståendet att solenergin har en enorm potential att ersätta fossil elproduktion och att Sverige skulle ha särskilt goda förutsättningar för solel är fel. För det första behöver vi ingen solel i Sverige. Med den vattenkraft och kärnkraft vi har är vår elproduktion praktiskt taget fossilfri. Om man nödvändigtvis skall göra sig av med kärnkraften måste denna ersättas med något som kan fungera som baskraft. Därtill duger inte vind- och solel så länge vi inte har löst problemet med storskalig lagring av den intermittenta vind- och solkraften.

Elkraft är en extrem färskvara som antingen måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras eller så måste den lagras på något sätt. Varje installerad kW av dessa nyckfulla elproducenter kräver lika stor effekt i beredskap för snabb inkoppling vid vindstilla eller mulet väder. Sveriges geografiska läge med långa mörka, kalla vintrar och lågt stående sol är direkt olämpligt för solel så länge vi inte har teknik för lagring av den överskottsenergi som skapas vid optimala förhållanden.

Utmaningen är att fånga upp solenergin på ett relativt billigt och hållbart sätt, skriver författarna. Nej, utmaningen ligger inte så mycket i att fånga upp energiflödet. Det är just energilagringen som är utmaningen.

Att solelsmarknaden, som författarna skriver, nu börjar vakna på allvar i Sverige har sin förklaring främst i att man nu får både garantipris för den el som man inte använder själv och ett investeringsstöd. Utan dessa subventioner skulle marknaden dö ut.

Producenter av baskraft som vatten- och kärnkraft riskerar att slås ut om dessa inte får betalt, det vill säga subventioner för att garantera produktionskapacitet när den intermittenta vind- och solkraften inte levererar. Subventioner leder ofelbart till krav på mer subventioner.

Debattartikeln kan lika gärna tjäna som reklamannons för solenergibranschen. Det är uppseendeväckande att den statligt anställde och skattefinansierade nationelle samordnaren har till uppgift att med vinklad och tvivelaktig retorik stödja och marknadsföra solelsbranschen.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

Axelsson är statsanställd med uppgift att driva politisk propaganda. Hade vi en riktig konstitution, skulle den förbjuda sådant. Skattebetald propaganda är ett övergrepp på demokratin.

Subventioner av vissa produkter på en öppen marknad innebär illojal konkurrens, som effektivt berövar de vanliga producenterna deras kapital. Elbolagens enorma investeringar i “pålitliga” kraftverk har blivit närmast värdelösa. Vattenfall skrev ner värdet på sina tillgångar med 36 miljarder ett enda år.  Övriga elbolag gör motsvarande förluster. Det sätter grundlagens skydd för äganderätten ur spel.

Det är en förlust för bolagen, men även för hela nationen.

Och, om man tror att koldioxid är farlig, är politiken meningslös, eftersom vi redan hade en närmast fossilfri elproduktion, som Sigvard påpekar.

Ännu värre är att hela cirkusen med koldioxidens utsläpp är totalt förfelad. De påverkar inte klimatet så mycket att det kan märkas. Men istället ökar de skördarna i världen, vilket gör oss alla rikare.

Axelssons propaganda driver nationen till vettlöst slöseri med våra resurser.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Malena Ernman fabulerar

Malena Ernman anlitas som krönikör av Mittmedia och blir så publicerad i ett flertal lokaltidningar.

En krönika i Nerikes Allehanda 4/8 handlar om klimatet: Bara handling leder till mer handling

2017-08-10

Ernman är ute i ogjort väder

Kommentar till Malena Ernmans krönikor i NA ”Är vi vuxna nog att inse allvaret?” ”Bara förändring kan leda till förändring.” Malena Ernman bedriver en frälsningsrörelse mot klimathotet. Vi måste ändra vår livsstil radikalt inom tre år annars är det kört är budskapet hon förmedlar. Det brukar hävdas att svenska folket lider av klimatångest. Ernman är mer bekymrad för att vi inte verkar bry oss.

Enligt vår uppfattning tycks folk mer insatta och sansade än klimativrarna önskar. Koldioxid har utsetts till den stora boven. Först som orsak till en katastrofal global uppvärmning. Numera sedan uppvärmningen upphört eller tagit en paus är hotet istället klimatförändringarna. Men som professor Lennart Bengtsson brukar säga – om inte larmet i media vore, så skulle ingen ha märkt någon klimatförändring.

Skilj på klimat och väder. Väder växlar från dag till dag och år till år. Globalt sett skriver FN:s klimatpanel IPCC att extrema vädersituationer inte blivit varken värre eller vanligare. Klimat är väder på 30 till 50 års sikt.

Det finns ingen forskning som visar vilken global temperatur som är den ideala för planeten. Medeltiden var en blomstrande tid av välstånd åtminstone i vår del av världen. Då var det varmare än nu. De flesta grandiosa byggnader i Europa kom till på den tiden. Vinodling i England. Ja faktiskt på Grönland! Fossil energi hade ingen ens funderat på.

Det som kallas den lilla istiden var en period med betydande nedkylning av klimatet som inträffade efter den medeltida värmeperioden. Just nu befinner vi oss i en återhämtnings-fas sedan tidigt 1800-tal. Vi har haft en uppvärmning på en dryg grad. Samvariationen mellan koldioxidhalt och temperaturökning är låg. 1930-talets temperatur var högre.

Ökningstakten var lika stor vid under 300 ppm som senare vid 400 ppm. Vid 400 ppm koldioxid under 2000-talet har vi ingen temperaturökning förutom de återkommande El Ninjoåren 1998 och 2015/16. Ett väderfenomen som inte har något med koldioxid att göra. Varningar har utfärdats både för kommande istid på 1970-talet till katastrofal global uppvärmning sedan sent 1980-tal. Allt sägs bero på våra koldioxidutsläpp.

Koldioxid i atmosfären är en förutsättning för allt liv på Jorden. Den har ett oförtjänt dåligt rykte. Det är fantastiskt att IPCC fått ett så enormt genomslag i världspolitiken. Fundera själv på hur rimligt det kan vara att en molekyl per 10 000 kan styra klimatet. Atmosfären innehåller nu 4 molekyler koldioxid per 10 000. Men bara en av dem påstås vi bidra med. Och det är den som ställer till det! Dessutom är vattenångan den helt dominerande och starkaste växthusgasen. Halten i atmosfären är cirka femtio gånger högre än koldioxiden.

Andrew Simms från en brittisk tankesmedja (New Economics Foundation) lanserade ursprungligen konceptet Earth Overshoot Day, som ett sätt att kampanja för Jordens begränsade resurser. Det är inte naturvetenskap utan mer filosofi. Det är heller ingen ny tanke. Prästen med mera Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) är upphovsman till malthusianismen. Han såg döden som enda lösningen mot överbefolkningen på Jorden. Vi var knappt en miljard människor år 1800. Planeten troddes inte kunna försörja fler. Den tidens Earth Overshoot Day var nära förestående. Ett argument som fått nytt liv i våra dagar.

Numera vet vi, precis som Hans Rosling visat, att tack vare den utveckling vi sett i allt större delar av världen, så är lösningen på befolkningsökningen välstånd. Välstånd kräver energi till överkomlig kostnad.

Vi tror inte människan kan kontrollera klimatet. De scenarier som IPCC förser oss med är hypoteser baserade på datormodeller. Spådomarna skiljer sig alltmer från observerade fakta.

Förhoppningen att Parisöverenskommelsen är ett koncept för att rädda planeten är en utopi. Världen har redan ett par miljarder människor med rättmätiga anspråk på ett bättre liv. Att vi kan åstadkomma detta genom att ställa om världens energiförsörjning från fossila bränslen, som idag ger oss mer är åttio procent av behovet, med lågproduktiva förnybara energikällor som sol- och vindkraft är en utopi. De utgör idag ett par procent.

Vi tolkar folks påstådda ointresse som att man är mer sansade. Absolut intresserade av en bra hushållning med planetens resurser och måna om att vara rädda om miljön. Det finns gott om reella miljöfrågor, som vi faktiskt kan göra något åt.

Det är sunt att ifrågasätta. Vi bör lära oss skilja på åtgärder som bara känns bra från sådana som också gör skillnad i verkligheten.

Evert Andersson, Mats Kälvemark, Göran Wickström

Fria debattörer

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Datorhaveri

Jag råkade ut för ett totalt datorhaveri i början på veckan

Alla adresser försvann. Vill du ha våra utskick, ber jag dig att mejla till:

sture(snabel-a)klimatsans.com

Vill du bli varnad för liknande problem, får du en beskrivning nedan:

Först kom en skärm upp med uppmaning från Microsoft att välja tidpunkt för uppdateringar av Windows 10, då en omstart skulle krävas. Det snurrade på skärmen som det då brukar göra i nästan en kvart. Sen skedde omstarten. När jag sedan klickade på symbolen för ett program, blev skärmen svart. Likadant vid upprepning. När jag lessnat, och försökte stänga av, gick inte det. Jag måste dra ur kontakten.

Min datakonsult förklarar att ett virus tycks ha satt igång Microsofts “Systemåterställning”, som raderar allt utom Windows. Datorn blir lika tom som den var nyköpt.

Emellertid har han lyckats restaurera många filer, men alla mejladresser, all personlig anpassning och hjälpsamma cookies har försvunnit.

Det kommer att ta mig flera dagar att komma igång igen. Därför ber jag om överseende med utebliva svar på dina mejl, etc. Är ditt ärende viktigt och fortfarande aktuellt efter en vecka ber jag dig att mejla igen.

Konsulten tröstade mig med att detta virus inte var lika ondskefullt och kvalificerat som det Göteborgs Hamn råkade ut för nyligen. Där raderades allt så grundligt att det inte gått att restturera. Han hade flera kunder som råkat ut för detsamma.

Därför har jag nu fått (köpt) ett separat minne med sladd till en USB-port, som jag skall backa upp allt till i framtiden. Sladden är ansluten bara medan jag kör back-up. Minnet är då otillgängligt för virus.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatångest omotiverad för klimatet

Klimatångest och fossilfritt leverne påverkar inte klimatet – mer koldioxid ger bättre skördar

2017-08-02

Svar på ”Lisa Gemmel: Det är dags för klimatångest och framtidstro”, debattartikel på ledarsidan i TÅ 24 juli.

”Ett isflak dubbelt så stort som Gotland har lossnat från Antarktis och flyter runt i havet till följd av människans påverkan på klimatet.”

Så inleder Lisa Gemmel sin artikel. Att stora isflak lossnar från sina landfästen i Antarktis har hänt många gånger förr under årtusenden. Åren 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra respektive sex gånger så stora som det nu aktuella.

Detta är en naturlig process som inte har något med klimatförändringar att göra. I nästa mening talar Gemmel om havsnivåhöjningar som om det skulle ha något med det aktuella isflaket att göra.

Det aktuella isflaket var en mindre del, cirka tolv procent av ett större isflak benämnt Larsen C, som flyter i havet men är sammanväxt med landisen. När ett sådant isflak bryts loss påverkas inte havsnivån, isen ligger ju redan i vattnet, ungefär som isbiten i groggen. När den smälter påverkas inte vätskenivån i glaset. Det är endast landisen som vid smält-ning påverkar havsnivån.

Ett vanligt påstående är att det pågår en accelererande havsnivåhöjning. Detta är inte förankrat i vetenskapliga fakta. I norra Indiska Oceanen sägs risken vara störst, men här har vi mycket klara observationsfakta. Havsytan är inte alls i stigande (Journal of Coastal Research, volym 33, nummer 2, sidorna 421- 434, 2017).

Gemmels funderingar över hur långt hennes klimatångest och fossilfria leverne räcker för att rädda klimatet är i högsta grad befogad. Framför allt får man inte glömma att världens energiproduktion till cirka 80 procent kommer från fossilförbränning.

En snabbavveckling av fossil energi som i så fall skall ersättas med så kallad förnybar energi är helt enkelt inte genomförbar. Dessutom är det högst osäkert vilken betydelse koldioxiden har för klimatuppvärmningen.

Vad som däremot är säkert är att den ökade koldioxidhalten i atmosfären bidragit till ökade skördar världen över.

Slutligen: uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är cirka en grad och vi vet inte ens hur mycket som beror på växthusgaser. Kanske har andra faktorer än koldioxid större be-tydelse och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.

Sigvard Eriksson

 

Svar Direkt:

Den forskning jag refererar till i min text gällande migration på grund av klimatpåverkan har utförts av sociologen Charles Geisler vid Cornell University.

Hans forskning visar på ett värsta möjliga scenario för den höjning av vattennivån som kommer att ske om isarna vid Arktis och Antarktis fortsätter att smälta, inte till följd av regn eller torka.

I fallet Kina kommer de under lång tid vara beroende av kol och olja, men de satsningar de gör visar att de vill bli världsledare i frågor om förnybar energi, en plats de lätt kan inta nu när USA lämnat walk over i klimatfrågan.

Klimatförändringarna är ett hot mot vår jord, och det är nu upp till oss alla, individer som politiker, att agera i frågan.

Lisa Gemmel

Arbetar på fackförbund, jurist och debattör

+ – + – + – +

Det är lite märkligt att en utbildad jurist förstår en skriven text så dåligt, att hon inte insett att det ingalunda är säkert att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Vidare har hon inte förstått skillnaden mellan “forskning” och “spekulationer” d.v.s. gissningar. När en sociolog, som inte har särskild kunskap om klimatet, kallar sig “forskare” och fantiserar om klimatets framtid, klassar Lisa Gemmel fantasierna enkelt som “forskning”.

S. Å.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Permafrosten tinar och fryser sedan halv miljon år

Bortersta ändan av Sibirien med Alaska i öster och Kamtjatka i söder. Google Earth visar var Tjerskij, Chersky på engelska, ligger med en liten röd ballong.

Kommentar till artiklar i DN med rubriken:

Sibirien sjunker sakta ned i dyn när permafrosten tinar

+ – + – + – +

Men ryska forskare vill ändå ha mer kyla och is

Sedan minst en halv miljon år är det permafrost i norra Sibirien (ständigt frusen tundra). Det rapporterades i tidningen Science i februari 2013. Det betyder att detta stora område har upplevt minst fyra långa istider med mellanliggande värmeperioder – varav vi lever i den senaste. 

Men permafrosten har förstås varierat. Under särskilt varma perioder kan den delvis tina. Sedan senaste istid slutade för 12-11.000 år sedan var det varmast under det s. k. klimatoptimum för 8-5.000 år sedan. Varmare än nu var även bronsåldern, romartiden och högmedeltiden. Kallare var antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden ca 1300-1850. 

Under alla dessa värme- och köldperioder har permafrosten dels värmts och dels frusit till ordentligt igen. Nu tinar den på sina håll igen som en följd av naturlig återhämtning från Lilla Istiden. Då rådde under långa perioder besvärande köld, missväxt, nöd och död. 

Hur permafrosten utvecklas studerar de ryska forskarna Sergej och Nikita Zimov, far och son. De driver en forskningsstation i staden Tjerskij 15 mil från Norra Ishavet i distriktet Kolyma, känt för extrem vinterköld. Dagens Nyheter skildrade den 30 juli deras arbete i ett stort reportage.

Trots Kolymas köld vill de ha mer kyla och is. De fruktar att metan från tinande tundra skulle kunna värma Jordens atmosfär. Mätningar tyder på att Jordens medeltemperatur sedan 1880 har ökat med en knapp grad och att ökningen är större nära polerna.

Enligt Nikita Zimov blir permafrosten nu 0,1 grad varmare per år.

 Vad han och DN inte nämner är att Sibirien har upplevt både varmare och kallare perioder många gånger tidigare. Under Lilla Istiden var det betydligt kallare. Men då rapporterade knappast någon från Sibirien. Nu skriver DN att våren kommer tidigare och vintern senare, att snön smälter tidigt och att det blir grönt. I förbigående nämns att en by har börjat odla vattenmeloner.

 Sådant hälsas normalt med glädje. Men för forskarna Zimov är det ett problem. De tror att metan från tinande permafrost kan värma Jordens atmosfär, trots att metan är en försvinnande liten del av atmosfären och dessutom blir till vattenånga och koldioxid i reaktion med luftens syre. Tinande tundra släppte ut metan även under tidigare varma perioder utan några skadliga följder. 

De menar också att Sibiriens stora barrskogar (taigan) håller kvar värme. Därför vill de i stället göra tundran både kalare och kallare genom att inplantera betande djur, som skapar stora grässlätter utan träd.  

De menar inte bara köldhärdiga jakar, myskoxar, visenter, vildhästar och jättehjortar. De hoppas genom genmanipulering kunna få fram ulliga elefanter och kanske även återuppliva mammutar genom DNA-överföring från döda djur. Tanken är att elefanter och mammutar kan ge sig på träden. 

Forskarna har lön från ryska vetenskapsakademien och får internationellt stöd. Stationen är bara öppen sommartid. Då är forskare från andra länder också där. Vintertid är familjerna Zimov i miljonstaden Novosibirsk med måttligare 10-15 minusgraders medeltemperatur mot 40-50 minusgrader – eller ännu lägre – i Kolyma. 

Sådan kyla avskräcker dock inte fiskaren Leonid Naljotov, som bor i Tjerskij året om. Han menar att väder och klimat ändras normalt och betonar att den gångna vintern var kall med mycket snö. Han tror inte på rådande klimatlarm. 

Men forskarna Zimov har ett egenintresse av att framställa dagens värme som ett hot. Utan hot blir det inga anslag till deras forskning. Det rapporterar dock inte DN.

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Flygskatten är meningslös

Flygbolaget BRA är en sammanslagning av flera små bolag, som trafikerar små flygplatser och konkurrerar med låga priser. En prishöjning med 80:- per enkel resa påverkar givetvis antalet passagerare, vilket i sin tur påverkar de små flygplatsernas överlevnad.

2017-08-02

Svar till Monika Bubholz (NWT 28/7)

Miljöpartiet lyckas nästan alltid blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och vill nu införa en så kallad flygskatt. Man påstår att den liksom andra utsläppsmotiverade påfund är nödvändiga för att undvika globala klimatproblem. Det är en våldsam överskattning av Sveriges betydelse i sammanhanget och verklighetsfrämmande av flera skäl.

Koldioxidens roll för den globala medeltemperaturen och därmed klimatet är trots alla påståenden om motsatsen inte fastställd. Framstående fysiker som Richard Feynman hävdar att dess påverkan på den globala temperaturen är noll. Han hänvisar till naturlagarna och säger att det enbart är gravitationen som åstadkommer växthuseffekten – inte växthusgaserna. Under senare tid har det kommit flera vetenskapliga artiklar där olika forskargrupper hävdar samma sak. De baserar sina resultat på iakttagelser från andra planeter och grundläggande fysikaliska samband. Jakten på utsläpp blir då bara en dyr och meningslös politisk regndans.

Låt oss, trots att vetenskapligt underlag saknas, anta att koldioxiden kan åstadkomma klimatproblem. Även då är kraven på att vi i Sverige skall begränsa våra utsläpp utan praktisk betydelse. Om Sverige försvann från jordens yta skulle utsläppen av växthusgaser globalt bara minska med 0,15 procent. Sätter man in flygskatten i det sammanhanget borde man inse att dess inverkan på klimatet är noll.

Det gäller även andra målsättningar som lanseras under den svepande egenskapen ”hållbart” och exempelvis innebär satsningar på så kallat förnybart, ett fossilfritt Sverige eller ett medvetet försvårande för biltrafik. Det förnybara ökar våra utsläpp (!) och kräver i förlängningen dyr onödig utbyggnad av stamnätet. När det gäller fossilfrihet pågår en offentligt finansierad lobbyverksamhet som leds av förre generalsekreteraren i naturskydds-föreningen Svante Axelsson. Enlig min mening skall ensidig propaganda inte finansieras med skattepengar.

Om man tror på koldioxidens fördärvliga egenskaper borde det vara mer meningsfullt att påverka de som står för 99,85 procent av utsläppen. Vår minimala andel globalt minskar dessutom framöver eftersom många länder, bland annat de så kallade Brics-länderna med Kina och Indien i spetsen, bygger nya fossildrivna kraftverk. De förbehöll sig nämligen rätten att med hänsyn till sin befolknings ökande energibehov öka sina utsläpp fram till 2030 enligt överenskommelserna i Paris hösten 2015.

Koldioxid är växternas mat. Sjunker halten i atmosfären under 180 ppm börjar livet på jorden att slockna. Våra utsläpp återför en relativt sett mycket liten mängd koldioxid till den atmosfär den en gång kom ifrån. Ökande halt är i själva verket bra för jordens befolkning. Dagens halt är historiskt sett låg. Den för växter ideala halten ligger flera gånger högre än dagens drygt 400 ppm. Det vet alla professionella odlare som använder växthus.

Vatten transporterar koldioxid inuti växterna. När halten koldioxid nu ökar minskar vattenbehovet och tillväxten går snabbare. Jorden har tack vare ökningen på några decennier blivit drygt 10 procent grönare. Flertalet öknar krymper och för vissa grödor har utbytet ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO, vilket gjort att jorden kan försörja fler människor. Dessa positiva effekter skrivs det väldigt lite om. De passar inte in i klimatlarmarnas pessimistiska agenda.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

2017-08-12

”Koldioxidskatten kostar pengar utan att ge något vettigt i utbyte”

En något förkortad version illustrerad av en bild med fabriks-skorstenar, som släpper ut ånga, vilken i motljus ser ut som rök. Redaktionens lay-outare tycks vara helt försvurna till klimatreligionen.

+ – + – + – +

2017-08-14

Skatt på koldioxid meningslös 

(Inte på nätet)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Åt väder och klimat finns inte mycket att göra

Våldsamma oväder är en vanlig företeelse i vårt normala klimat. En jetström från Antarktis samt cyklonen Joalane över Indiska Oceanen april 2015.

2017-07-29

Vad menar Pontus Björkman? En förutsättning för att vara klimataktivist är okunskap. Det ser vi i Pontus Björkmans inlägg den 23/7.

Han skriver om att ett isberg har brutits loss från Antarktis som om det vore något nytt och oroande. I själva verket är det helt normalt och har hänt gång på gång sedan Antarktis blev istäckt för 34 miljoner år sedan.

Han skriver om korallblekning som om det är döden för korallerna, fast det egentligen är en metod för dem att försöka överleva. Korallerna slänger ut alger som inte längre passar förhållandena och försöker hitta nya att vara i symbios med.

Torka inträffar då och då i Östafrika och har inget med klimatförändringar att göra. Svält beror alltid på krig, konflikt och annan politik och inte på matbrist.

Vad han menar med att Arktis ska kollapsa är obegripligt. Vadå kollapsa? Likaså är det obegripligt vad han menar med att isarna där smälter snabbare än i klimatforskarnas prognoser. Minskningen i havsistäcket på sommaren har stannat av. Grönlands is förändras så sakta att det är svårt att mäta, men den uppmätta takten leder till att all is där har försvunnit om drygt 10000 år. Fast långt dessförinnan lär nästa istid ha kommit och istäc-ket börjat växa igen. Just i år har avsmältningen under våren dessutom varit ovanligt liten.

Sedan menar han att vi ska göra något för att hindra dessa förändringar, som inte avviker alls från vad som är naturligt. Det vi kan göra är att hindra politiskt skapade svältkatastrofer. Åt väder och klimat finns inte mycket att göra.

Lars Kamél, Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sjätte massutrotning en myt

Den 5:e massutrotningen: En 10 km stor asteroid slår ner utanför Mexico. Flygande reptiler liksom dinosaurierna utrotades.
.
 .
Det är en vida spridd myt att det pågår en sjätte massutrotning just nu. Lika fullt är det en myt som saknar vetenskapligt stöd. Det är egentligen bara att titta på utrotningstakten sedan 1500 och jämföra med vad som hände vid de fem konstaterade massutrotningarna. Nuvarande takt är  helt enkelt inte i närheten av vad som behövs för en massutrotning. Dessutom innebar de fem tidigare att inte bara arter, utan också hela släkten och familjer av arter, dog ut. Vilket inte alls har skett sedan 1500.
.
Den som inte litar på statistik, litar kanske på en expert? Paleontologen Doug Erwin vid Smithsonian Institute uttalade sig nyligen om att det inte alls pågår någon sjätte massut-rotning och att det är skräpvetenskap att påstå att den pågår.
 .
En som tydligen svalt myten är Andreas Ekrot, som i ett inlägg 28/7 skriver att vi måste stoppa den genom att bli veganer. Han hävdar  att de fem tidigare berodde på klimatförändringar, men orsakerna till fyra av dem är osäkra. För den senaste av dem, för 65 miljoner år sedan, vet vi att ett stort objekt från rymden slog ner vid vad som nu är Mexicos kust. Förutom de direkta effekterna, orsakade nedslaget sannolikt en flerårig, global avkylning som många arter inte kunde överleva.
.
Vi stoppar ingen sjätte massutrotning genom att alla bli veganer, för det pågår ingen sjätte massutrotning!
.
Lars Kamél
nätverken Klimatsans och Clexit Sverige
 .
+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Elbilar ska inte behöva subventioner

“Zero emission” är inte sant. Bilen måste köra många mil innan utsläppen från tillverkningen kompenserats

2017-07-30

Olov Östlund (Insänt 28/7) vurmar för elbilar. Det gör jag också, se mitt inlägg: “Små elbilar bättre än stora“.

Men han utgår från en oriktig förutsättning: Att utsläpp av koldioxid är skadliga. De är tvärtom nyttiga, googla “fullskaleprovet fao”.

Allt levande är uppbyggt av kolföreningar, som fått kolet från luftens koldioxid. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare.

Det är omsorgsfullt bevisat att koldioxid inte påverkar klimatet, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Elbilar är så bra för vissa ändamål att de inte ska behöva subventioner.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather