Falska fakta sprids om polarisarnas utbredning

Landisarna är upp till 3 km tjocka. På den höjden är det 20 grader kallare. De smälter därför bara längst ner i fronten, vilket inte ändras mycket om så klimatet blir 4 grader varmare.

2018-01-15

Enligt de stora nyhetsbyråerna, håller polarisarna på att försvinna med katastrofalt stigande hav som följd. Det är ”Fake-News”:

På havet i Arktis har somrarnas minsta utbredning av isen varit nära konstant i 10 år. Ett par år har den varit mindre, men repat sig året därpå. Dagligen kan man se storleken på Danmarks Meteorologiske Instituts hemsida, dmi.dk. Sedan oktober har den varit c:a en miljon kvadratkilometer större än i fjol och sedan juni nära följt de tre tidigare åren.

Då anför man att utbredningen minskat de senaste 30 åren, vilket är sant. Men det är en naturlig svängning, som många ”forskare” är okunniga om.

När varmt vatten i haven strömmar mot norr, minskar isen i Arktis. Men då minskar mängden varmt vatten i söder, så att isen runt Antarktis växer under 30 år, vilket är precis vad som skett. Nu har strömmarna vänt, så att vi får 30 år av tillväxt i norr och minskning i söder.

Landisen på Grönland förlorar hundratals kubik-kilometer is varje sommar då isen smälter och glaciärerna kalvar. Men DMI visar att den växt ovanligt mycket under förra säsongen och hittills även denna säsong.

I mer än två miljoner år har den överlevt både varmare och kallare epoker. Det finns inget som antyder att den kan börja minska så att havet stiger mer än c:a en decimeter till 2100. Då försöker vissa ”forskare” skrämmas med att klimatet kan bli 2 eller 4 grader varmare, vilket skulle öka avsmältningen, så att havet kan stiga en meter eller mer. Men de demonstrerar bara sin okunskap: Isen är 2 – 3 km tjock och på de höjderna är det 12 – 20 grader kallare än vid marken. Isen smälter bara längs marken i sydligaste Grönland. Det kan inte höja havet med mer än två decimeter till 2100.

Nu har Solen gått in i en passiv fas, vilket tidigare resulterat i kallare klimat.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Detta manus sändes till ett dussin tidningar den 30/11, men jag har inte sett att det tagits in någonstans förrän nu.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En uppslagsbok om klimatet för vetgiriga

Så säger ekonomijournalisten Åke Ortmark.

”Boken sammanfattar 11 års studier av klimatfrågan”, säger Sandviks förre koncernchef Per-Olof Eriksson. 

Boken skildrar lättläst och överskådligt klimatets historia och redovisar ett mycket stort antal forskares rön och resultat med fakta om de verkliga bakomliggande processerna och drivkrafterna för klimatets naturliga förändringar över tid. 

Den behandlar också klimatpolitikens betydelse för bl. a. försörjning, energi, transporter, näringsliv och samhälle. 

Priser inkl. moms och frakt: 

1 ex. 261:- kr.

2 ex. 490:- kr.

3 ex. 649:- kr.

Större antal: be om separat offert.  

Välkommen att beställa: 

Mejl: tege.tornvall(a)telia.com

Bankgiro: 675-0160, glöm inte att uppge fullständig postadress.

Telefon: 070-628 87 76

Post: Tege Tornvall, Box 126, 793 23 Leksand.  

Se posten: Recension av ”Tänk om det blir kallare”

Sänd gärna dina vänner och bekanta en länk till denna sida.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Argumenten som tystar klimatskeptikerna, tror Jenny Stiernstedt

Jenny Stiernstedt har i SvD listat 10 invändningar mot klimathotet, som hon ger argument emot.

1.”Forskarna är inte eniga om klimathotet”

Jo, det är de, skriver JS och hänvisar till en rapport av John Cook m.fl. som publicerades 2016. Medförfattarna utgörs av dem som tidigare skrivit rapporter på temat, bl.a. Anderegg och Doran. Dessa tre har låtit egna subjektiva bedömningar styra resultaten, se posten ”IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror”.

Dorans enkät vid University of Illinois i Chicago skickades ut till 10.257 medlemmar i AGU, American Geophysical Union, varav 3.246 svarade. Ett bortfall av 70 % gör varje enkät värdelös.

Men sedan sorterades alla svar utom 77 bort, varav svaren från 75 tolkades så att de stödde hypotesen att människan orsakar global uppvärmning. Alltså 7 promille av de tillfrågade.

Seriösa forskare väljer inte medförfattare, som visat sitt omdöme med ett sådant resultat. Detta kan inte heller tas på allvar av en seriös journalist. Det gäller alla anförda ”studier”.

Vetenskapens förutsättningar

Den allvarligaste invändningen är att alltsammans visar de agerandes bristande förståelse för vetenskap. Inom denna spelar det ingen som helst roll hur många som omfattar en viss tolkning av data. Det enda som räknas är faktiska resultat av mätningar och observationer. Historien är full av exempel på ensamma forskare, som visat att det ”alla” visste var fel:

Galileo Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein och, så sent som 2011 Dan Schechtman med kvasikristallerna, hade en sak gemensam. De hade rätt när alla andra hade fel.

Pseudovetenskap

En riktig forskare söker nyfiket svar på frågor om naturens förhållanden. För att göra framsteg, välkomnar han andras synpunkter, även om de ifrågasätter hans tolkning av data. För att få värdefull kritik, välkomnar han andras intresse för sina data och gör dem tillgängliga.

Det vägrade John Cook att göra under tre år, tills hans universitet tvingade honom till det. Hans arbeten kan därför inte kallas ”vetenskap”. Han har i stället varit ute efter att bevisa en tes han utgått från och sökt data som kunde påstås styrka tesen.

Det är pseudovetenskap: propaganda klädd i vetenskaplig jargong. Det gäller för hela IPCC, som ju officiellt har uppgiften att söka fastställa människans påverkan på klimatet. Denna har från början påståtts komma från användningen av fossila bränslen med utsläpp av koldioxid enligt hypotesen om Anthropogenic Global Warming, AGW. Sedan har verksamheten inriktats på att bevisa detta. Det är att vända vetenskapen bak-och-fram: pseudovetenskap. Ännu efter 30 år har IPCC inte kunnat bevisa hypotesen.

IPCC är en ”intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig organisation, som naturligen styrs av politiker och deras byråkrater. Dessa har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.

Konklusion

Redan i första motargumentet visar Jenny Stiernstedt att hon inte kan, eller vill, skilja på ”vetenskap” och ”pseudovetenskap” d.v.s. propaganda.

 1. ”Temperaturen har inte stigit sedan 1998”

Dr. Roy Spencer publicerar månatligen kurvor med resultaten från mätningar av den globala medeltemperaturen med 14 olika instrument på flera satelliter. De torde vara de mest seriösa data, med hänsyn till att data från NASA/GISS systematiskt ”justerats”, så att de inte är trovärdiga, se posten ”Fusk med temperaturdata”.

De senaste kurvorna kan tolkas på flera olika sätt beroende på valet av tidpunkt för början och slut av period för statistiken. Utgår man från 1998 ser man att någon tydlig stigande trend inte kan noteras. Toppen 2016 beror på det tillfälliga väderfenomentet El Niño.

Men diskussionen är något överspelad i och med att vi sedan två år på många håll noterar ett otal historiska köldrekord, vilket överensstämmer med Svensmarks teori om Solens verkan på klimatet.

 1. ”Vi är på väg mot en ny istid”

Vi är med visshet på väg mot en ny Stor Istid. De varma perioderna den senaste miljonen år har bara varit korta parenteser i en lång istid. När vår parentes slutar är ovisst. Det kan vara om 100 år, 500 år eller 5.000 år.

Beträffande den närmaste framtiden är det mest troligt med en ny Liten Istid som på 1600- och 1700-talen, se länken ovan.

Stiernstedt utgår från ett uttalande av Nina Kirchner vid Bolincentret, som konstaterar att de ”astronomiska faktorerna” pekar på en snar istid. Sedan utgår hon från det som bara är en obevisad hypotes och säger ”Men eftersom vi har påverkat klimatet, har den skjutits upp.” Sådant kallas värdelösa cirkelbevis.

Det finns inga mätningar alls som gör troligt att en snar uppvärmning är att vänta.

 1. ”Isen på Antarktis växer”

Här strålar det ”okunskap” omkring hela resonemanget. Utvecklingen av landisen och isen på havet blandas ihop.

Kirchner förefaller ovetande om att utbredningen på havet varierar cykliskt med en period på c:a 60 år. Det finns således ingen ”medelnivå” utan hänsyn till var man befinner sig i cykeln. Utbredningen har ökat under 30 år och nådde en topp år 2014. Det ”normala” är nu en minskning varje år under närmare 30 år.

Kirchner fortsätter med att ”stora system – som shelfisarna – kollapsar”. Här antar jag att hon avser det stora ”isberg”, Larsen C, större än två Gotland, som slet sig loss i juli 2017. Det var emellertid en helt naturlig process, som hänt både 1927 och 1964.

Stiernstedt talar om ”utbredning” på land också, vilket jag antar är en ren felskrivning. Hon kan inte vara omedveten om att isen täcker praktiskt taget hela landytan. Det intressanta är dess tjocklek. Och den är inte så lätt att bestämma, då det handlar om hen hel kontinent. Men man kan bestämma nederbörden på ett antal platser och därifrån beräkna huruvida tillförseln av massa ökat eller minskat jämfört med tidigare år. Sådana beräkningar av NASA tyder på en tillväxt de senaste åren.

Hon gör en referens till beräkningar av isens massa på Grönland, som minskat under ett antal år. Men hon använder inte aktuella data. Den förra säsongen växte isen på Grönland ovanligt mycket och har fortsatt så i början av denna säsong.

 1. ”Modellerna går inte att lita på”

Den totala ignoransen avslöjas av påståendet: ”Men faktum är att diverse modeller lyckats kartlägga det förflutna”. Modellerna baseras på datorsimuleringar.

Verkligheten är följande:

 1. De datatekniker, som kör simuleringarna tycks inte veta särskilt mycket om väder och klimat. De totar ihop ett antal antaganden, d.v.s. gissningar, om värdet på de par dussin parametrar man inte vet precis hur de fungerar i klimatet.
 2. De kör simuleringen för några år och ser att den inte stämmer. De totar ihop nya antaganden och kör igen.
 3. Så håller de på med nya gissningar för parametrarna. Många, många gånger.
 4. Så småningom hittar de en kombination av gissningar, som ger ett resultat någorlunda överensstämmande med en historisk period.

Det är alltså ”det förflutna” som genererat simuleringens resultat, inte tvärtom. Den är alltså totalt värdelös för framtiden.

Det är matematiskt omöjligt att få ett resultat bättre än en gissning, om man måste gissa fler än tre parametrar. Det är konklusionen av ett uttalande från datorsimuleringarnas ”fader” John Newman. En simulering av klimatet omfattar fler än 50 parametrar och fordrar ett par miljoner omräkningar för att komma till år 2100. Antalet väl kända parametrar torde inte överstiga två dussin.

Vid presentationen av den stora rapporten AR 5 i Stockholm 2013, erkände en representant för IPCC att datormodellerna hade missat att uppvärmningen avstannat 1998. Han konstaterade att IPCC nog hade intresserat sig för lite om solens varierande aktivitet, om mekanismen för molnbildningen och om värmeutbytet mellan luft och hav. De faktorerna torde vara bland de allra viktigaste drivkrafterna för klimatet och de måste gissas !  !  !

Alla erkänner att klimatet är ett kaos. Definitionen på ett sådant är att det är ”oberäkneligt”.

När man inte kan lita på väderprognoser för mer än en vecka, är det givetvis helt meningslöst att försöka sig på 80 år. Det är bortkastade pengar.

IPCC ”litar på” klimatmodellerna så mycket att de inte har några andra ”bevis” för att koldioxid gör något alls åt klimatet.

Ställ emot detta solforskarnas studier av 400 års växlande solaktivitet och dennas samband med det historiska klimatet. Notera också att William Herschel så tidigt som 1801 rapporterade om ett samband mellan solfläckarnas cykler och klimatet. Detta har IPCC nogsamt negligerat. Det klassar dem nog som okunniga. Eller ohederliga.

 1. ”Mätningarna går inte att lita på”

Ja, det finns felkällor i alla mätningar. De är hanterbara. Här handlar det istället om okunniga och opålitliga akademiker som kallar sig ”forskare”. Trots kritik av placeringen av mätstationer för marknära temperaturer vidtogs inga åtgärder under hela 90-talet fram till 2007. Då hade privatpersonen Anthony Watts via sin blogg mobiliserat flera hundra frivilliga runt om i landet, som fotograferade de stationer de kunde nå, 1.007 stycken eller 82.5 % av alla stationer. Av dem kunde endast 8 % anses ha tillräcklig noggrannhet.

Mätningar under 1½ decennium måste betraktas som felaktiga !  !

 1. ”Koldioxid är livets gas”

Ja, så är det ! Och det går inte att förneka, se posten ”Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna”.

Vi har ett fullskaleprov som visar vilken välsignelse den ökade halten varit för hela mänskligheten.

 1. ”Solen är orsak till att det blir varmare”

Detta förnekas av docent Uffe Raffalski vid Institutet för rymdfysik med att den ökning av temperaturen vi haft ”inte kan förklaras på annat sätt än med människans påverkan”. Det är en version av vad IPCC hävdade fram till COP 15 i Köpenhamn 2009. ”Det finns ingen annan förklaring”. Den visar på oförmåga att hålla sig underrättad om andras forskning samt på bristande fantasi, vilket innebär inkompetens som ”forskare”.

Solens verkan visas dels i posten ”Klimatet blir snart kallare” och dels i posten ”Henrik Svensmarks teori bekräftas i ny rapport”.

 1. ”Några grader varmare gör ingen skillnad”

Så säger nog inga seriösa ”skeptiker”. Den höjning med en grad vi haft sedan 1800-talet har bestämt bidragit till ökade skördar och således varit välgörande. Med kännedom om tidigare högkulturers varmare klimat hävdar vi att Parisavtalets magiska gräns 2 graders uppvärmning är ett påhitt utan betydelse. Så mycket varmare har klimatet varit flera gånger, vilket tydligen haft gynnsamma följder. En sådan uppvärmning handlar ingalunda om ”liv och död”.

Sedan upprepar Stiernstedt en lögn.” Antalet extrema väderhändelser har ökat och miljoner människor drivs varje år på flykt till följd av just väderrelaterade händelser.” Det är ren och skär lögn. De stora återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re har konstaterat färre väderkatastrofer det senaste decenniet,

Antal och intensitet av orkaner, cykloner och tornados har minskat jämfört med 90-talet.

För övrigt finns INGA klimatflyktingar andra än nordbor, som flyttar till värmen i Spanien och Kanarieöarna.

 1. ”Forskarna överdriver klimathotet”

Det är fel att kalla dem som IPCC anlitar för ”forskare”. De är aktivister, som inte drar sig för att ljuga och bedra, för att skrämma världens befolkning till drastiska åtgärder, som inte gör någon som helst skillnad för klimatet. För många av dem är avsikten att införa en planekonomisk New World Order.

Detta är öppet förklarat av ett flertal ledande företrädare för FN och andra organisationer, se posten ”Fakta eller hypoteser”.

Det skulle sätta dagens civilisation och levnadsstandard på spel.

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft höjer elpriset

Elpriserna i olika länder enligt US Energy Information Administration

Jag antar att priserna avser US cents, inte EU cents.

Det är påtagligt att de länder som satsat mest på ”gratis el” från sol och vind har det högsta priserna. Där intar delstaten South Australia första platsen. Subventionerna till sol- och vind-el har gjort kol-el olönsam, så dennas kraftverk har lagts ner. Den 10/11 2017 sprängdes dess sista koleldade kraftverk, det som kunde leverera pålitlig ström.

I grannstaten Victoria hade dess sista koleldade kraftverk stängts den 31/ 3 2017. Det hade svarat för 5 % av hela Australiens elproduktion.

Det spelar igen roll hur många möllor man bygger. Det kommer alltid perioder med för lite eller för mycket blåst, så att möllorna står stilla. Utan kol- och kärnkraft blir delar av landet strömlöst, Black-Out. Enligt erfarenheterna från Tyskland producerar möllorna 10 % eller mindre av sin märkeffekt under 20 % av tiden. Då uppstår brist på el med mycket höga priser.

Skräp-el skrämmer bort företagen

Alla företag är beroende av säker tillgång på el. Vissa processer, ex.vis framställning av stål och glas, får bestående skador, om elen försvinner. Om en smälta i en ugn stelnar, förstörs ugnen. De företagen måste helt enkelt flytta till platser med säkrare elnät.

Så har delstaten Pennsylvania sänt en delegation till Australien för att locka företag att flytta till säkra leveranser av el med billiga priser, helt enligt Trumps strategi att göra USA starkt igen.

 

Svensk energipolitik

Den svenska ”Energiöverenskommelsen” är genial, eftersom alla parter kan tyda den så att deras mål kan uppfyllas. De Röd-Gröna vill göra pålitlig el så dyr att den kommer att läggas ner och vi får ett system fritt från både fossil el och kärnkraft. På motsatta sidan finns realister som inser att det är fysiskt omöjligt: Läggs kärnkraften ner, måste gas eller kolkraft till, se posten ”Efter kärnkraften: Gaskraft”.

Men ekonomin blir omöjlig. Ingen sätter frivilligt sina pengar i en investering, som kan leverera bara ett fåtal timmar om året. I Tyskland monterade norska Statkraft ner en gasturbin, sedan den fått leverera, och få betalt, endast 100 timmar på ett år. Ett kraftverk, som har driftkostnader för ett bränsle, kan inte konkurrera med vindkraft som har blåsten gratis. När det sedan behövs, behöver det 10-dubbla elpriset, vilket är vad som nu sker i South Australia.

Ett annat sätt är att subventionera pålitlig kraft, vilket är vad som sker i Tyskland. Kolkraftverk får betalt för att inte producera, men stå beredda att göra det. I Storbritannien skapades villkor, som resulterade i jättestora parker av dieselgeneratorer, se posten ”Vindkraftens enkla matematik”.

Numera har man där auktioner, där företag åtar sig att som i Tyskland hålla en anläggning med stor effekt stående driftklar. Därmed bör man nå högre verkningsgrad än med dieselaggregat. Och kan använda billigare bränsle.  

”Energiöverenskommelsen” driver den svenska elmarknaden mot tillstånd liknande dem ovan. Mera vindkraft betyder större överskott på el, vilket leder till lägre priser medan det finns pålitliga kraftproducenter kvar. Men dessa får inte betalt för sina kapitalkostnader, så de gör gigantiska förluster och måste efterhand läggas ner. När det skett, blir kostnaderna mångdubblade. Det är den framtid som väntar oss, om vi inte skrotar överenskommelsen och alla subventioner.

Tysklands energiminister Sigmar Gabriel kunde inte hålla sig, utan utbrast ”Irre Zustände”: Galenskap.

 

Ren galenskap kännetecknar den elmarknad vi är på väg mot i Sverige.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nya lilla Istiden har börjat

Budskapet i denna post förstärks av det snöoväder, som under nyårshelgen omfattat Kanada och större delen av USA.

2017-12-30

Klimatet har börjat bli kallare

I vintras slogs ovanligt många lokala köldrekord i Sibirien, Öst-Europa, Mellan-Östern, Nordamerika och Kina. I somras hände detsamma i Australien och Nya Zeeland. I juli drog en snöstorm in över Sydamerika. Den 16:e slogs ett historiskt rekord på minus 25,4 grader i Bariloche, Argentina. Större delen av Chile fick snö, på flera ställen första gången på 40 år. I huvudstaden Santiago förlorade 250.000 invånare strömmen. Södra Brasilien fick snö med minus 7,4 grader i regionen Santa Catarina.

November-rekord sattes i New Yorks Central Park den 11:e med minus 3,9 grader och minus 4,4 grader den 30:e. Samma dag noterade Nikkaluokta minus 33,9 grader.

Detta förutsades redan för 20 år sedan av solforskare, som funnit att mönstret för solfläckarnas cykler nu liknar det för 200 och 400 år sedan, vilket indikerar låg aktivitet i Solen. Då var klimatet så kallt att Karl X Gustav kunde tåga över Stora Bält med sin armé och erövra Skåne, Halland och Blekinge.

I en sensationell rapport nyligen visar den danske forskaren Henrik Svensmark hur dagens svaga magnetfält från Solen släpper fram fler kosmiska partiklar till Jorden. Dessa kolliderar med luftens molekyler, så att grupper av molekyler kan växa till kondensationskärnor för vattenånga. Då bildas mera moln, vilka reflekterar solens värme, så att Jorden blir kallare.

Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas. Någon uppvärmning kommer således inte men en avkylning, som möjligen kan bli besvärande.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Efter nyåret har vi uppdaterat    manuset med följande inledning:

Enligt SVT Rapport slogs hundra år gamla köldrekord i USA under nyårshelgen. Det är den lilla nyheten. Den STORA nyheten är att detta bildar en trend som innebär att en ny Liten Istid nu börjat.

2017-01-04

Vi går mot kyligare framtid

+ – + – + – +

2017-01-05

Hundraåriga köldrekord slagna i USA

+ – + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Svensk el december 2017 samt 2016 – 2017

Figur 1. Totalt levererad energi t. o. m. december

Vindkraften svarade för 11,3 % under året.

Figur 2. Totalt levererad effekt med import och export

Figur 3. Vindkraftens effekt under december

Figur 4. Elproduktionen 2016 – 2017 med export och import

Jag noterar att förbrukningen var högre på sommaren 2017 än 2016. Kan det ha berott mest på vädret eller på konjunkturen ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el december 2017

Figur 1. Totalt elbehov samt effekt av vind och sol i december 2017

Notera en hel vecka med mycket låg produktion 16:e till 23:e.

Figur 2. Max-, Medel- och Min-värden av effekten från vind och sol

En stormig månad når medeleffekten för vindkraft upp till 36 % av märkeffeken.

Figur 3. Elpris och export

Negativa priser ruinerar de mest nödvändiga kraftverken, de som är pålitliga.

Figur 4. Varaktighet för olika nivåer på vindkraftens effekt

Vindkraften levererar nästan aldrig mer än 40 % av märkeffekten och mindre än 20 % under 40 % av tiden.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Konsumentverket sviker sitt primära uppdrag

Markbygden utanför Piteå. Vindkraftverk tar stora arealer i anspråk när man räknar in vägar och ledningsdragning

Nedan visar vi utdrag ur 1½ års korrespondens mellan Konsumentverket och Per Fahlén, prof. em. institutionen för energi och miljö, CTH.

Mejlväxlingen är lång. Har du brått, kan det räcka att du läser första och sista mejlen samt noterar hur många varv den gått.

+ – + – + – +

2016-04-27            Konsumentverket, Eva Moberg,  651 02 Karlstad

Marknadsföring av vindkraft och solenergi

Jag har tagit del av konsumentverkets beslut att vattenkraft inte får marknadsföras som miljövänlig. Ett bra beslut och i konsekvensens namn bör inte begreppen miljövänlig, förnybar, hållbar, klimatsmart och andra ord med liknande konnotationer få användas för något av dagens alternativ för energitillförsel. Påfallande ofta används denna typ av positivt värdeladdade begrepp för vindkraft och solel trots att vedertagna beräkningar av LCI (Life Cycle Inventory) och LCA (Life Cycle Analysis) visar att de är flera gånger sämre i de flesta avseenden än kärnkraft och vattenkraft.

Miljövänlig

Vindkraft och solel kräver enorma arealer för att t.ex. ersätta kärnkraft. Detta ödelägger människors livsmiljö, fågel- och djurliv och naturupplevelsen i stora områden. Eftersom dessa alternativ är väderberoende och alltid måste backas upp med väderoberoende alternativ, f.n. i första hand fossilbaserade, blir miljökonsekvenserna ännu större. Idag byggs vindkraft i första hand i Norrland, som redan har mycket stora elöverskott från vattenkraft, och då måste elen transporteras långa vägar till potentiella konsumenter. Detta ger ytterligare miljökonsekvenser genom krav på nya, stora ledningsgator samt betydande energiförluster i samband med överföringen. Vindkraftsutbyggnaden sker dessutom i direkt strid med Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, Maskindirektivet m.m. (det politiska direktivet är ”ingenting får stoppa vindkraftsutbyggnaden”).

Förnybar och hållbar

Vindkraftverk är t.ex. inte särskilt hållbara; de håller bara en tredjedel av den tid ett kärnkraftverk håller. Därför måste de fortlöpande ersättas av nya verk som byggs med icke förnybara metoder och av icke förnybara material (betong, stål, sällsynta jordartsmetaller, miljöfarliga kemiska ämnen m.m.). Alltså varken hållbart eller förnybart.

Klimatsmart

Vindkrafts- och solcellsel släpper ut flera gånger mer koldioxid per kWh än kärnkraft och vattenkraft. De kräver dessutom en total ombyggnad av Sveriges elsystem och tillgång till balanskraft (i första hand fossilbaserad sådan om kärnkraften tvingas stänga ner). Detta orsakar ytterligare koldioxidutsläpp.

 

Exempel på vilseledande marknadsföring

Några exempel som jag hämtat från respektive företags hemsida:

 EON

”… Så när du väljer el från sol, vind eller vatten hos oss, sänker du inte bara dina koldioxidutsläpp. Du bidrar också till vårt arbete med att utveckla Sveriges förnybara energikällor.” Det första påståendet är direkt felaktigt.

Vattenfall

El från vindkraft innebär i stort sett inte några utsläpp av koldioxid under sin livscykel vilket gör vind till en förnybar energikälla som Vattenfall planerar att växa inom.” Ger sken av att koldioxidutsläppen skulle minska, när de i själva verket kommer att öka.

Telge energi

”Vi har bara el från de förnybara energikällorna sol-, vind och vattenkraft. Teckna ett miljö- och klimatsmart elavtal.” Leder till miljömässiga försämringar.

”Genom att välja till mer vindkraft i ditt avtal är du med och snabbar på omställningen till ren el i hela Sverige.” Påståendet är fel.

Det enklaste sättet att stötta både din klubb, ditt lag och vårt klimat. Genom att du som medlem, förälder eller närstående byter till ren el från Telge Energi, så får ditt lag pengar till lagkassan och du får 100 % ren el från sol, vind och vatten.” 100 % ren el ! ! !

Bixia

”Vindkraft är en förnybar energikälla och de senaste åren har vi sett en byggboom utan dess like, både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet.” Skillnaden finns men den är negativ!

Att minska behovet av fossilbaserad energi, och därmed minska utsläppen av koldioxid som ökar växthuseffekten och den globala uppvärmningen, är viktigt för oss på Bixia. Tack vare att vi bygger nya vindkraftverk bidrar vi aktivt till energiomställningen och mer förnybar el för att skapa en hållbar framtid.”

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + –

2016-04-27           Dokid  313618

Hej!

Tack för din anmälan!

Vi tar del av alla anmälningar och de är viktiga för att vi ska kunna stärka skyddet för konsumenter. Anmälningar som har ett stort konsumentintresse eller är principiellt viktiga kan bli ärenden .  .  .

Med vänlig hälsning,

Konsumentverket

Konsumentverket kontrollerar och bevakar marknaderna samt förmedlar kunskap, vägledning och information.

 

+ – + – + – +

Från: Konsumentverket Skickat: den 22 augusti 2016 15:19 Till: Per Fahlén

Ämne: Hej ! Din anmälan har inte resulterat i ett ärende i nuläget. Bif kopia på ditt tidigare svar från oss.

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 22 augusti 2016 23:07 Till: Konsumentverket

Hej! Finns det någon förklaring till varför det inte blivit ett ärende? Kan jag få kontaktuppgifter till handläggaren?

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 23 augusti 2016 08:28 Till: Per Fahlén

Hej,

Tack för din anmälan!

För Konsumentverket är det viktigt att få in anmälningar då dessa utgör ett viktigt underlag för verkets omvärldsbevakning. Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga som är av stort allmänt konsumentintresse dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan är viktig ur ett rättsligt perspektiv och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan på hur snabbt verket agerar t.ex. då det är fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av otillbörliga marknadsföringsmetoder eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal. Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år och måste därför prioritera insatserna. Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett tillsynsärende till följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med det ovan nämnda. Jag ska diskutera din anmälan med min jurist när hon är tillbaka från sin semester så får vi utifrån ovanstående prioriteringsgrunder se om det finns skäl att öppna ett ärende.

Med vänlig hälsning!

Gabriella Fenger-Krog, Enhetschef

+ – + – + – +

12 okt. 2016 kl. 09:56 skrev Per Fahlén

Hej Gabriella! Jag undrar om din jurist kommit tillbaka från sin semester så att du kunnat diskutera min anmälan med henne. Marknadsföring av el har ett mycket stort allmänintresse och med tanke på Konsumentverkets ställningstagande beträffande vattenkraft borde det vara självklart att hantera vindkraft och solel utifrån samma förutsättningar. Företagens påståenden om hållbarhet, förnybarhet och miljövänlighet saknar helt stöd i LCA utredningar. Tvärtom visar sådana utredningar att sol- och vindel är sämre än vatten- och  kärnkraft och att marknadsföringen därför är vilseledande. Att politiker, som helt saknar kunskap i frågan, påstår något annat har ingen relevans i sammanhanget (politiker går mig veterligt inte att anmäla för vilseledande marknadsföring).

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 12 oktober 2016 17:41 Till: Per Fahlén

Hej,

Jag har talat med min jurist på området som just nu arbetar intensivt med standardavtalsvillkor på fjärrvärmeområdet. Vi har talat om tillsynsinsatser avseende miljöpåståenden i samband med marknadsföring av olika typer av elavtal/energislag. I den pågående verksamhetsplanering inför 2017 har vi därför planerat att genomföra tillsynsinsatser rörande miljömarknadsföring på energiområdet.

Med vänlig hälsning!

Gabriella Fenger-Krog
+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Datum: 17 maj 2017 22:06:15 CEST Till: Gabriella Fenger-Krog

Hej Gabriella! Jag gjorde en anmälan om vilseledande marknadsföring av vindkraft för drygt ett år sedan och undrar nu vad som hänt i ärendet. Bevisbördan beträffande vindkraftens påstådda miljövänlighet, hållbarhet och förnybarhet ligger väl hos företagen. Eftersom vindkraften är sämre än den befintliga elproduktionen (kärn- och vattenkraft) beträffande koldioxidutsläpp, buller, arealutnyttjande, inverkan på livsmiljön för människor, djur och fåglar, lanskapsbild m.m., m.m. kan jag inte se att det finns någon grund föra att i Sverige marknadsföra den på det sätt som görs. Man måste också hålla i minnet att vindkraft inte kan ersätta vare sig kärn- eller vattenkraft utan kräver ett tillskott av ny, icke-väderberoende produktion samt en total ombyggnad av svenska elnätet med stora miljökonsekvenser. Vad politiker säger i frågan borde inte ha någon bäring på Konsu-mentverkets ställningstagande. Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har konstaterat att domstolarna tar politiska hänsyn beträffande vindkraft som man inte har stöd för i miljölagstiftningen. Jag hoppas att inte detta gäller Konsumentverkets arbete. När Konsu-mentverket kunde besluta att Vattenfall inte får marknadsföra vattenkraft som miljövän-lig, borde väl inte ett beslut om vindkraft enligt mina påpekanden vara så svårt att ta.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 17 maj 2017 23:04 Till: Emelie Neidre

Hej Emelie,

Är du snäll och besvarar frågeställaren? Tack på förhand!

 Gabriella

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 18 maj 2017 09:14 Till: Per Fahlén

Hej Per,

I dagsläget har inget ärende öppnats baserat på din anmälan. Som angetts tidigare är det dock under 2017 inplanerat en tillsynsinsats som kommer att ta sikte på miljöargument vid marknadsföring av elavtal.

Mvh,

Emelie Neidre, Jurist

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 24 augusti 2017 11:04 Till: Emelie Neidre

Hej!

Jag undrar fortfarande vad som händer med min anmälan. Det gick ju att agera i frågan om vattenkraft, så det borde väl inte vara så svårt med vindkraften. Företagen har en bevisbörda när det gäller påståenden om förnybarhet, hållbarhet, miljövänligt etc. Kräv en redovisning för hur man definierar begreppen och vilket faktaunderlag man har, för att påstå det man säger. Om man marknadsför kolbaserad el med samma argument, skulle KOV godkänna även det i dagsläget, eller har vindkraften någon form av särbehandling?

Med vänlig hälsning

 Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 24 augusti 2017 13:14 Till: Per Fahlén

Hej Per,

Som jag beskrev i tidigare mail har inget ärende öppnats baserat på din anmälan men under 2017 är det inplanerat en insats som tar sikte på miljöargument vid marknadsföring av elavtal.

Mvh,

Emelie Neidre, Jurist

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 17 december 2017 20:43 Till: Emelie Neidre

Hej Emelie!

Det har nu gått mer än 1½ år sedan min anmälan beträffande marknadsföring av vindkraft. Vad händer? Enligt ditt senaste svar skulle det göras en insats under 2017 och året är snart slut. Jag kan fortfarande inte förstå var problemet ligger. Den som marknadsför en vara eller tjänst måste kunna styrka de påståenden som görs. Det är väl bara att begära in underlag. Men vindkraften har fått en gräddfil av svenska politiker och granskas aldrig och tillåts bryta både mot EU direktiv och svensk lagstiftning. Konsumentverket verkar också, precis som Länsstyrelser och Naturvårdsverket, ha ett uppdrag att underlätta för vindkraften.

Beträffande Konsumentverkets ställningstagande att förbjuda Vattenfall att marknadsföra vattenkraft som miljövänlig vill jag veta följande:

Vem gjorde anmälan eller togs ärendet upp på eget initiativ?

 • När startade ärendet och när togs beslut?
 • Vilket underlag fanns för beslutet?
 • Hur ser beslutet ut (motiveringar)?

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 22 december 2017 14:10 Till: Per Fahlén

Hej,

För kännedom har två ärenden öppnats som rör miljöpåståenden kopplat till energi: dnr 2017/1098 och 2017/1359.

Vad gäller din anmälan så har det, som jag tidigare förklarat, inte öppnats något ärende kopplat till denna. Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år och måste därför prioritera insatserna. Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga som är av stort allmänt konsumentintresse, dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan är viktig ur ett rättsligt perspektiv och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan på hur snabbt verket agerar, t.ex. då det är fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av otillbörliga marknadsföringsmetoder eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal. Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett tillsynsärende till följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med ovan nämnda.

Vad gäller din fråga kring ett ärende mot Vattenfall som rör vattenkraft kan jag inte finna något sådant och önskar därför att du inkommer med diarienummer för ärendet så att jag kan besvara din fråga.

Mvh,

Emelie Neidre

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 22 december 2017 19:24 Till: ‘Emelie Neidre’

Hej!

Du har tidigare förklarat att något ärende inte öppnats men inte varför. Jag finner det utomordentligt märkligt att Konsumentverket inte kan stävja det svindleri som nu pågår och som riskerar att kosta Sveriges konsumenter ett par tusen miljarder kr helt i onödan för att de blir lurade att tro att det är för en bra sak. Är inte det ett allmänintresse? Men vindkraft är varken miljövänlig, hållbar, förnybar, klimatsmart eller något av alla eufemismer som används för att bedra konsumenterna. Vindkraften är förödande för fåglar, djur, akvatiskt liv och människors livsmiljö och medför dessutom en kraftig ökning av koldioxidutsläppen. Det är upp till företagen att göra troligt att de har stöd för sina påståenden (vilket de rimligtvis inte kan). Måste det till någon form av opinionstävling för att myndigheten ska kunna agera utifrån den lagstiftning som finns?

Beträffande vattenkraften så gjordes ett inslag fredag 11 februari 2011 kl 11.10 Radio P4 med rubriken ”Vattenkraft får inte kallas miljövänlig”. I programmet konstateras att det har Konsumentverket slagit fast i ett brev till ett energibolag som använder ordet miljövänlig i sin marknadsföring. Granskningen av bolagets marknadsföring har gjorts efter att organisationen Älvräddarna anmält närmare 30 bolag för brott mot marknadsföringslagen. Det är således bara en anmälan även i detta fall men då har Konsumentverket agerat.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén (prof.em. energi och miljö, CTH, medlem av IVA)

+ – + – + – +

Kommentar:

Konsumentverkets ansvar

Verkets uppdrag formuleras i Svensk författningssamling, SFS 2015:122.

Där anges att ansvaret bl.a, avser att konsumenter har tillgång till information . . . som ger dem möjlighet att göra väl avvägda val. . .

Det har betytt att vattenkraft inte får marknadsföras som särskilt ”miljövänligt”, vilket tycks ha avgjorts av Miljöpartiets kritik mot vattenmagasinens varierande nivå och svårigheterna för fisk att passera dammar för att nå sina lekplatser. Detta är förhållanden som länge varit väl kända och aldrig förnekade.

Beträffande vindkraften gäller emellertid att elbolagen tar till försäljningsargument som är rena lögner, vilket Fahlén pekar på. Då inträffar det oerhörda att verket sviker sitt uppdrag att skydda konsumenterna mot otillbörlig marknadsföring. I verkets historia har just ingripanden mot överdrivna utfästelser i reklamen haft hög prioritet. Varför skall detta inte gälla vindkraft ?

Ännu allvarligare är att hela myndighets-Sverige tycks svika kärnan i sina uppdrag, när det gäller vindkraft. De t.o.m. bryter mot gällande lagar, se posten ”Olagliga vindkraftverk i Sverige”.

Något förklaras av Regeringens Regleringsbrev för budgetåret 2017. Det finner man genom att googla: Finansdepartementet Fi2017/04008/KO

Där får verket flera uppdrag, som inte kan räknas till kärnverksamheten, ex.vis jämställdhetsintegrering, genomförandet av Agenda 2030, inrättande av ett forum för klimatsmart konsumtion och skapande av 500 beredskapsjobb för personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända.

Jag kan misstänka att Agenda 2030 innehåller skrivningar som betyder att vindkraftverk skall gynnas.

Därmed godkänner Konsumentverket den svindel, som Fahlén pekar på.

Detta förefaller vara följden av direkta ingrepp i verksamheten från regeringen. Enligt vår Grundlag får sådana inte förekomma. Varje myndighet skall agera enligt de skrivna instruktioner Riksdagen utfärdar.

Det vi bevittnar här är alltså systematiska grundlagsbrott av sittande regering. Men Sverige har ingen Författningsdomstol, som har myndighet att ingripa och stävja sådana brott.

Det är en allvarlig brist i vår demokrati.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hurra för nya året

För sans och vett med fakta och logik om klimatet

Klimatet har tydligt börjat bli kallare, se posten “Klimatet håller på att bli kallare“. Lägg till morgonens nyhet från TV4 att Chicagos O’Hare flygplats noterat minus 31 grader så här tidigt i säsongen. En omfattande snöstorm har under julhelgen drabbat nordöstra USA, där staterna norr om New York allmänt fått EN METER snö. I Pennsylvania har staden Erie fått EN OCH EN HALV METER snö på två dagar.

Den pågående sommaren i Queensland, Australien, har slagit historiskt köldrekord. Ända sedan 2015 har en tydlig avkylning noterats på många håll, ex.vis i USA, där det finns gott om statistik,  som bekräftar bilden av avkylning, om man tittar på de “ojusterade” temperaturdata. Där har ju myndigheterna under Obama “justerat” data, så att officiella data skall visa på uppvärmning istället.

 

Sammantaget ser det ut som om tecknen på avkylning nu blir så tydliga att alarmisterna måste erkänna att någon uppvärmning inte verkar trolig inom de närmaste decennierna.

Då har vi vunnit.

IPCC kan läggas ner tillsammans med vårt kontor för “Fossilfritt Sverige” och mycket annat. Subventionerna av vindkraft, solpaneler och elbilar kan slopas. Det blir den största saneringen av statsfinanserna som är möjlig utan negativa konsekvenser. Alla kan bara bli glada utom, förstås, de tusentals aktivister som profiterar på klimatångesten.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather