Klimatet, utsläppen och katastrofen – det som är hänt och känt

151215-FAO-Spannmål-05-15

Statistik från FAO visar att skördarna av spannmål ökat med mer än 20 % på 10 år och mer än 40 % på 20 år.

Krbl-Logga

2016-01-18

FN-mötet i Paris handlade om klimatet. Det är komplicerat, men man förstår mycket utan vetenskapliga studier, om man utgår från det som hänt och är väl känt.

1 Klimatet har blivit en knapp grad varmare på 100 år.

2 Halten koldioxid i luften har samtidigt ökat drygt 30 procent.

3 Båda dessa faktorer har gynnat växtligheten, så att öknarna minskat och skördarna ökat. För många grödor anger FAO 40 procent på 20 år.

4 Världsbanken noterar att andelen extremt fattiga människor i världen har minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. Det blir nästan 2 miljarder.

5 Klimatet har varit både en, två och tre grader varmare under tidigare epoker: Medeltiden, Romartiden och Bronsåldern. Då har högkulturer uppstått. Värmen har varit bra. 

Både utsläppen och värmen har alltså varit välgörande för hela mänskligheten. Fara för framtida katastrofer syns bara i klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar. Sådana är meningslösa konstaterade dess egna experter i rapporten 2001.

Klimatet är ett oberäkneligt kaos och otillräckligt utforskat. Simuleringarna har förutsagt ständig uppvärmning, men denna har uteblivit de senaste 19 åren.  Det bevisar att simu-leringarna är meningslösa. Att IPCC ändå satsat på dem visar dess inkompetens. 

IPCC har oftast haft fel: Arktis is har inte smält, isbjörnarna mår bra, Antarktis istäcke växer, orkanerna är färre än på länge, havet stiger inte mer än normalt cirka en millimeter per år. Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas. IPCC styrs av politiker, de flesta från U-länder utan erfarenhet av vetenskap. De har inte visat sig kompetenta att skilja på äkta forskare och charlataner. De senare har inte förstått att naturlagarna begränsar havets höjning till ytterligare högst en millimeter per år, även om klimatet skulle bli varmare. Havet omges av kalksten, som neutraliserar det mesta av den koldioxid vattnet kan ta upp. Korallerna klarar sig bra. Det finns ingen anledning till skrämsel.

IPCC hävdar stöd av 97 procent av ”klimatforskarna”.

Men siffran kommer från så usla studier, att de bara betyder 3 procent eller 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

De som skrev under det stora ”klimatavtalet” i Paris tror sig nu ha räddat världen genom att ”stoppa klimatförändringarna” som inte märkts på 19 år, med åtgärder som inte har någon verkan. Det är så naivt att man kunde skratta åt det, ifall det inte vore för de enorma kostnader de drar på oss skattebetalare. Dessutom stryper de föreslagna åtgärderna vår ekonomi, så vi blir mycket fattigare.

Det blir en katastrof!

Nätverket KLIMATSANS
Sture Åström

+ – + – + – +

KK-Logga


2016-01-19

Klimatet, utsläppen och katastrofen

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 thoughts on “Klimatet, utsläppen och katastrofen – det som är hänt och känt

 1. Mycket bra sammanfattning.

  Den enda energikälla vi har som kan påverka jordens klimat är solen. Man behöver ju bara fundera på varför temperaturen är högre på sommarhalvåret när jordens lutning gör att solinstrålningen ökar eller varför det blir kallare på nätterna. Alla förstår att solen påverkar vädret – att den påverkar klimatet mer än något annat borde vara lika självklart.
  Kanske ett kapitel med fokus på solen och dess variationer och inverkan på klimatet skulle kunna öka förståelsen att 0.04 % av en gas inte är en avgörande faktor?
  Kontakta prof. Henrik Lundstedt som är specialist på Solar Terrest Physics vid Lunds universitet. Hälsa från mig!

  1. Hej Rudolf

   Är det dessutom inte så att av 400 PPM koldioxid i växthusgasen så är endast 3-5% orsakad av mänsklig aktivitet?

   Bert

 2. “IPCC har oftast haft fel: Arktis is har inte smält”

  Får man vara så fräck att man här frågar vad exakt i IPCC:s rapport det är Sture anser vara fel? IPCC har aldrig förutspått att Arktis skulle ha smält helt och hållet nu. I senaste rapporten skrev man “a nearly ice-free Arctic Ocean in September before mid-century is likely for RCP8.5″

  ” Antarktis istäcke växer, ”

  Enligt de flesta studier så minskar mängden is på Antarktis, speciellt på antarktiska halvön.

  “havet stiger inte mer än normalt cirka en millimeter per år. ”

  Säg snarare 3.3 mm/år
  http://sealevel.colorado.edu/

  “De senare har inte förstått att naturlagarna begränsar havets höjning till ytterligare högst en millimeter per år, även om klimatet skulle bli varmare. ”

  Det skulle vara väldigt spännande att se vilken naturlag Sture tror att haven bryter mot när de stiger fortare än så numera…

  1. Välkommen Thomas !

   Det är roligt att du hittat hit. Låt mig börja med att fråga vilka förutsägelser från IPCC du kan nämna, som har inträffat. Då menar jag bekräftade av faktiska mätningar. Inte spekulationer eller simuleringar. Nämn några nästa gång du skriver här !

   Vi har inte ambitionen att vara “vetenskapliga”. Vår ambition är att sprida och förklara fakta, så att “vanligt folk” inser hur de blir systematiskt lurade. Formatet för en insändare tillåter inte exakthet i alla detaljer.

   Beträffande isen i Arktis håller du säkert med om att allmänheten fått upprepade katastroflarm från “kretsen runt IPCC”, ex.vis Al Gore och Maslowski. De är båda nära associerade med IPCC och annonserade 2007 att isen skulle vara borta på sommaren 2013. Jag kan förmodligen hitta ett uttalande av Pachauri också om jag anstränger mig. Då var den inte borta utan växte osedvanligt snabbt. Varför refererar du till en rapport senare än 2013 ?

   NASA har nyligen konstaterat att istäcket på östra Antarktis, som utgör storleksordningen 90 % av massan, har växt under många år. Västra Antarktis ligger över en serie vulkaner, som till och från smälter isen underifrån. Det har inget med koldioxiden att göra.

   Beträffande havets höjning visar IPCC att de inte kan skilja på forskare och charlataner, som kallar sig forskare. Den siffra du nämner visar hur okunniga IPCC:s charlataner är. De har inte förstått hur landet rör sig upp och ner. Nils-Axel Mörner visar på ett elegant sätt hur IPCC:s egna siffror bör tolkas:

   http://klimatsans.com/2015/09/12/forblindad-klimatnoja/

   Sedan använder IPCC satellit-mätningar UTAN ATT DESSA VERIFIERATS mot mätningarna med tidvattens-peglar i världens hamnar. Det är okunnigt eller ohederligt.

   Beträffande landisarnas avsmältning tycks charlatanerna ha missat att det är 20 grader kallare ovanpå dem än vid marken. Det betyder att luften kan smälta isen huvudsakligen nertill längs fronten. Det ger mycket begränsade ytor för värmeöverföringen. Även om klimatet skulle blir flera grader varmare blir de ytorna inte nämnvärt större.

   När istiden slutade steg havet med 10 mm/år. Då löpte fronten längs nästan hela polcirkeln från Berings Sund i öster till Berings Sund i väster. Grönlands front är en pytte-sträcka jämfört med det. Naturlagarna gör att dess avsmältning inte kan höja havet mer än en enda mm/år. Se mer här:

   http://www.trelleborgsallehanda.se/insandare/havets-niva-runt-skane-hojs-inte-alls/

   Sedan kan du se på den stora bilden: 100 års fullskaleprov visar att värme varit bra och utsläppen har varit bra.
   IPCC har haft totalt fel under alla sin 25 år. Det är inkompetens ! Eller bedrägeri.

   1. FOTOSYNTESEN är en energikrävande process som föresätter ljus, värmeenergi, vatten och koldioxid. Varmare klimat och ökad tillgång på CO2 accelererar processen och därför är det mycket troligt att koldioxidhalten på sikt måste vara självreglerande.

  2. Det är helt omöjligt att mäta en generell höjning av havsnivån, även OM en sådan hade förekommit.

 3. Sture, när du sa att IPCC hade fel om Arktis menade du alltså inte att IPCC hade fel om Arktis utan att ett par personer som du kallar för “kretsen runt IPCC” hade fel. Men ser du, poängen med en organisation som IPCC är att den väger ihop uppfattningar av många forskare, inte bara plockar de som har de mest extrema. Du kan välja att läsa de tidigare rapporterna från IPCC för att se vad de sagt också om du tycker senaste rapporten är för sen för att räknas.

  Du glömde förresten ta upp Jay Zwally som en av dessa som “förutsade” ett isfritt Arktis, men eftersom du längre ned förlitar dig på hans analys av massbalans på Antarktis kanske det inte skulle varit så lyckat 🙂

  Att säga att “NASA” hävdar något är nästan alltid fel. NASA bedriver en hel masa forskning och olika grupper där behöver inte vara överens. Du hänvisar utan att specificera det till Zwallys studie som kom ut nyligen, men den strider mot andra studier och har ifrågasatts:
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/11/05/a-controversial-nasa-study-says-antarctica-is-gaining-ice-heres-why-you-should-stay-skeptical/
  Vi får se vad slutsatsen blir när dammet lagt sig.

  Du är sen pigg på att anklaga folk för att vara charlataner, okunniga eller liknande men tycks inte riktigt förstå hur kontroversiell Nils-Axel Mörner som du helt förlitar dig på är. Det tycks mig som du kastar sten i glashus här. Satellitmätningarna anses att föredra då de täcker in hela haven inte bara några utvalda platser längs kuster.

  Ditt argument om varför havet inte kan stiga snabbare är okunnigt. Speciellt på Västantarktis finns stora isvolymer som står på havsbottnen och i princip kan kollapsa mycket snabbare än du tror eftersom de kan värmas upp av havsvattnet och inte bara av luft. Om du tittar efter skall du också se att stora områden på Grönland blir tillräckligt varma under sommaren för att isen skall smälta på ytan. Som sagt, havet stiger redan snabbare än du tror det är möjligt för det att stiga!

  Givet sättet du avfärdar alla med avvikande åsikt som charlataner, okunniga eller bedragare tvivlar jag dock på att vidare diskussion här kommer leda till något.

  1. Du kan alltså inte ange något väsentligt larm från IPCC som slagit in. Varför det ?

   50 års internationella affärer har lärt mig att skilja på folk att tro på och sådana man måste kolla alla uttalanden av.

   Beträffande Mörner ser jag att hans logik och fältstudier representerar verklig forskning, medan de som litar till satellitmätningar utan verifiering är okunniga eller ohederliga, oberoende av vad de heter.

   Bl.a. visar han sinne för proportioner. De tider då isen nått smältpunkten på ovansidan begränsas till få timmar varje säsong och temperaturdifferensen till luften är liten, så den avsmmältningen är obetydlig jämfört med den längs fronten. Om jag minns rätt var det DMI som nyligen hade funnit att under 115 år hade massan minskat med 3,5 promille.

   Men slutresultatet är:

   Uppvärmningen har varit bra ! ! !

   Utsläppen har varit bra ! ! !

   IPCC har haft fullständigt fel i 25 år ! !

 4. En tanke slår mig vad gäller mätningen av havsytan. Borde man inte mäta havsytan runt kusterna och samtidigt mäta höjning eller sänkning av landytan? Ökning eller minskning av differensen mellan dem borde avgöra om det finns något problem och framförallt var det finns problem.

  1. Problemet är att det inte finns någon punkt som är riktigt fast. Du har rätt i att det som betyder något är relationen till kusterna. Ute på havet jämför man nivån med en matematisk kropp, en ellipsoid, d.v.s. en sfär tillplattad vid polerna. Då finner man att gravitationen varierar så mycket att ytan ligger – 80 meter söder om Grönland och + 120 meter invid Maldiverna.

   Dr Mörner har elegant löst problemet, se här:

   http://klimatsans.com/2015/09/12/forblindad-klimatnoja/

   Då finner man att IPCC inte förstått hur de skall tolka sina siffror.

   Havets absoluta nivå ute på öppna havet kan ha ett rent vetenskapligt intresse, men jag ser inte vad det skulle kunna vara med den bristande noggrannhet man har i dagens mätningar med satelliter. Notera att dessa seglar på höjden 130 svenska mil. Dessutom skall deras position bestämmas från stationer på kontinenterna, vilka befinner sig tusentalet mil borta. Det lär inte vara lätt att veta hur högt de seglar med millimeterprecision. Dessutom är vågorna oftast meterhöga.

   Det är de s.k. forskarnas övertro på sin egen intelligens. Riktiga forskare är försiktigare med sina mätningar.

Comments are closed.