Monthly Archives: May 2016

Vänsterns självbedrägeri om klimatet

160531-Kjell Vowles

Kjell Vowles är chefredaktör och styrelseledamot för Klimatmagasinet Effekt, frilansjournalist och fristående inledarskribent i Fria Tidningen. Han har tidigare arbetat för Fokus.

DN-Logga lång-1

Han skrev 2016-05-29 en artikel på DN Kulturdebatt med rubriken:

Nationalismens kollisionskurs med vetenskapen

Han är ett utmärkt exempel på vänsterns självbedrägeri med sig själva som norm för det “goda” och allt annat som “extremt” och fult och smutsigt. I själva verket är det han som utgår från det extrema och verklighetsfrämmande.

Typiskt för många i vänstern är att alla man tycker illa om kladdas ihop och misstänklig-görs med personangrepp och omotiverade insinuationer. Det är rent oförskämt, när detta drabbar framstående medborgare, som bidragit till att skapa det välstånd, som gör det möjligt för honom att ägna tiden åt agiterande. Artikeln andas åsiktsförtryck och tragiska försök att reducera vetenskapliga meningsskiljaktigheter till en politisk höger-vänster debatt.

Jag sände in nedanstående manus, som emellertid inte får plats, då en replik från Sverigedemokraterna med delvis överlappande innehåll tas in. Då de angrips direkt av Vowles, har jag full förståelse för den prioriteringen.

+ – + – + – +

Kjell Vowles gör helt rätt, när han tar klimathotet som exempel på principiella skillnader mellan vänster och höger i politiken. Men han utgår från vad som för tillfället är Politiskt Korrekt och från ”guilt by association”.

På högra sidan har man respekt för sanning och kunskap, sin egen kunskap, och en sund skepsis baserad på denna. Vänstern appellerar till känslorna och lockelsen att göra stordåd, att rädda världen, att känna sig god.

Bilden invid artikeln är ett bra exempel: Den visar en rökplym med solen bakom. Den okunnige världsförbättraren hajar till och tycker: ”Hu vad hemskt”. Den kunnige realisten konstaterar följande:

– Närmast skorstenen är ”röken” genomskinlig. Där finns alltså inget sot.

– Skorstenen släpper ut vattenånga och koldioxid. Båda är genomskinliga när vatten-ångan är het. När den kyls bildas små droppar av rent vatten. De stoppar ljuset från solen, så att bilden visar plymens mörka skuggsida. Hade kameran varit på samma sida som solen, hade plymen varit helt vit: ofarlig ånga.

Koldioxid är alltid genomskinlig. Den är växternas viktigaste näring, googla ”liv utan koldioxid”.

Vowles inleder med en referens till fakta, som han inte försöker förstå. De senaste 60 åren utgör ett fullskaleprov av klimatförändringarnas effekter. Det är väl känt att mer värme och koldioxid är gynnsamt för växtligheten. I kommersiella växthus värmer man och sprutar in koldioxid för att få större skördar. Det har nu hänt på hela planeten:

– FAO anger 40 procent större skördar av spannmål de senaste 20 åren. Världens fattiga har fått mer mat och billigare mat.

– Världsbanken beräknar att andelen människor som lever i ”extrem fattigdom” minskat från 37 procent 1990 till mindre än 10 procent 2015. Närmare två miljarder människor har lyfts ur elände.

– Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år enligt satellitfoton. En internationell forskargrupp publicerade 2016-04-26 i Nature Climate Change en rapport, där de uppskattade att 70 procent av den ökade grönskan beror på koldioxiden.

– Öknarna minskar, vilket professor Ulf Helldén i Lund visade redan på 80-talet. Denna positiva nyhet tystades ner av FN, som istället inrättat ett särskilt organ för att bekämpa öknarnas utbredning: UNCCD .

– Fler Söderhavsöar växer än krymper enligt University of Auckland.

Klimatpanelen IPCC har haft fel på alla dessa punkter. Konklusionen är klar. Efter ett fullskaleprov, behöver man inte gissa. Man VET:

1. Ett varmare klimat är BRA.
2. Utsläppen av koldioxid är BRA.

Emot detta står IPCC:s ständigt felslagna larm om katastrofer och dess förutsägelser om framtida katastrofal uppvärmning, klimathotet. Dessa baseras på datorsimulerade ”klimatmodeller”, som visat allt större avvikelse från verkligheten det senaste decenniet. Dess egen arbetsgrupp konstaterade redan 2001 att klimatet är ett kaos, vars drivkrafter är så dåligt kända att förutsägelser om dess långsiktiga utveckling är meningslösa, googla ” ipcc tar wg1 505” och läs stycket som börjar: ”In sum. . .”

Att IPCC trots detta fortsatt med datorsimuleringar och låtit dessa vara grund för sitt arbete vittnar om önsketänkande och självbedrägeri. Detsamma gäller Vowles själv, när han vill tro att IPCC representerar ”en vetenskaplig konsensus”. Då denna ”hundra procents majoritet” devalverades till 97 procent år 2009, refererade dess ordförande Rajendra Pachauri till en studie vid Illinois University, som var så uselt gjord att den bara visade 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”. Det visar grov inkompetens.

Det understryks av den ”bedömning” 2013, som Vowles refererar till: IPCC höjde sannolik-heten för att dess förutsägelser skulle slå in från 90 procent, som hävdades 2007, till 95 procent. Men Pachauri ville inte ange några faktaunderlag och ingen forskare, som var villig att underteckna påståendet. Det har då inget med vetenskap att göra.

IPCC är ett politiskt organ, som visat sig oförmöget att skilja seriösa forskare från okunniga aktivister. Dessa har inte rapporterat några fakta som visar att koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas. De senaste månadernas värme och minskningen av Arktis havsis kan hänföras till väderfenomenet El Niño, som är kortvarigt, och redan börjat övergå till den kalla La Niña. Seriösa solforskare har visat fakta, som ger stor sannolikhet för att vi nu får ett par kalla decennier, googla ”klimatet snart kallare”.

Det finns alltså inget ”klimathot”.

Klimatfrågan har inget med höger eller vänster att göra. För den gäller bara sanning, fakta och anständighet. Vowles gör sig skyldig till bristande moral, när han dels inte intres-serar sig för fakta och dels med skohorn vill klämma in frågan bland ultranationalister och andra extremister. Att han ser sådana länkar beror inte på högerpartierna utan på att han och vänstern fastnat i en Politisk Korrekthet, som bygger på det falska klimathotet.

Vowles vill inte se kopplingen till kommunism-planekonomi. Den blir tydlig bara man lyssnar på vad framstående företrädare för ”klimatpolitik” faktiskt säger:

Ottmar Edenhofer, ordförande för en av IPCC:s arbetsgrupper: Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt.
Christiana Figueres, tills nyligen FN:s högsta ansvariga för klimatfrågor: COP 21 blir första steget att ändra den 150 år gamla modellen för ekonomisk utveckling.
Klaus Schwab, ordförande i World Economic Forum, Davos: Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.
Anders Wijkman, ordförande för regeringens ”Miljömålsberedning”, tillika ordförande i Rom-Klubben, som öppet lobbar för ”the New World Order”: Nu krävs en ny ekonomisk logik.

Det handlar alltså om en global omfördelningspolitik med en ny och logisk ekonomisk modell som kräver nytänkta systemförändringar, New World Order. Anders Wijkman har inte velat förklara de principiella skillnaderna till sovjetisk planekonomi.

Politik för att bemästra det inbillade klimathotet saknar verkan och mening. Ändå bedrivs en utomordentligt massiv propaganda, som Vowles blivit offer för. Den huvudsakliga för-klaringen till detta måste vara att mäktiga intressen fikar efter ännu mer makt. Klimathotet är skynket som skall dölja detta för de okunniga, så att de inte skall märka avsikterna.

Sture Åström
Sekreterare Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

MP:s verklighetsflykt

160528-MP kongress

2016-05-20

Gotland-Logga

På MP:s kongress kräver många att Vattenfall skall avveckla det tyska brunkolet i ren verklighetsflykt. Vart och ett av tre skäl gör det omöjligt eller onödigt:

1. Gruvdrift i Tyskland avgörs förstås där, inte här.
2. Googla: ”tysk el april 2016” för data om elproduktionen i Tyskland. Brunkolet utgör en så stor andel att landet inte klarar sig utan det. Dess regering kan inte godkänna en nedläggning.
3. Koldioxidens verkan på klimatet är en myt. Dess påverkan är så liten att den inte kunnat mätas. Däremot har den varit mycket gynnsam för växtligheten och världens skördar. Det är omoraliskt av politiker, som har statens resurser att utreda fakta, att inte underrätta sig om de välkända protesterna mot myten.

Tyskland har sol- och vindkraft med större total märkeffekt än marknadens behov. En vanlig månad kan produktionen bli 13 procent därav. Ofta är den bara enstaka procent.

Sol- och vindkraft får leverera all produktion till garanterade priser. Kolkraften får leverera allt mindre och blir olönsam, googla: ”vindkraft i verkligheten”.

Regeringspartierna har beslutat att kraftverk för brunkol måste stå som reserv. De skall få betalt även då de inte producerar. Det förhandlar Vattenfall nu om.

”Irre Zustände”, galenskap, sade näringsminister Sigmar Gabriel. Väljarna i Tyskland har börjat förstå att koldioxid inte påverkar klimatet. Ganska snart är subventionerna borta. Då blir brunkolet mycket lönsamt.

Vattenfall håller på att pressas till en ny idiotaffär som gör oss alla fattigare.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

NWT-Logga-0

2016-06-08

Brunkolet visar på verklighetsflykt

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sälj inte brunkolet

160527-Ånglok-Absolutman
Ångloket E2 1333 på morgonen i Landeryd, CR Absolutman.

Syd-Logga-HD

2016-05-27

HD-Sydsvenskan har tagit in en kritisk artikel om brunkolet, men det kan förstås bero på att den inte tar upp koldioxidens icke-verkan på klimatet. Den står inte på nätet ännu. Den har fått äran att stå på sidan 3, som avser Debatt:

+ – + – + – +

Europas draglok Tyskland går att jämföra med ett koldrivet ånglok. Det man glömmer bort är att Tyskland inom överskådlig tid inte klarar sig utan sin kolkraft. Vindkraftens elleveranser är alldeles för osäkra för den tyska industrin.

Vattenfall har reserverat ett antal miljarder för att återställa naturen efter en framtida nedläggning av sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Pengar som i samband med Vattenfalls försäljning riskerar att hamna i händerna på tjeckiska riskkapitalister. Det är bara den tyska regeringen som kan bestämma när tiden är mogen för att lägga ned den i dag Vattenfallsägda kolbrytningen i Tyskland. Tyska regeringen kommer att tvingas att subventionera kolkraften för att ha tillgång till en säker back up när vindkraften inte levererar. Vattenfall bör därför behålla brunkolet tills vidare.

Björn Wahlberg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Löst tyckande utan källhänvisningar

130815-Arktis is

Arktis uppvärmning har ofta varit aktuell i debatten om klimatet. Forskarna i kretsen runt IPCC förutsade år 2007 att havsisen där skulle vara borta på sommaren 2013. Al Gore upp-repade denna spådom många gånger. När så isen slog minimirekord sommaren 2012, kände sig alla säkra, se bilden till vänster.

År 2013 var det många som gav sig iväg mot norr, men de flesta frös fast, eftersom isen växte, se bilden till höger. Det fortsatte den med under flera år enligt ett mönster som är väl känt bland kompetenta polarforskare: Under 30 år krymper den för att sedan växa under 30 år. I år krymper den, vilket torde hänföras till inverkan av den särskilt starka El Niño. Den har redan avklingat och kommer sannolikt att följas av en extra kall La Niña.

+ – + – + – +

NA-Logga

Nerikes Allehanda har tagit in en replik på:

Svaga bevis för människans påverkan på klimatet

Repliken av Staffan Palmcrantz infördes 2016-05-24 under rubriken:

Finns inte utrymme för mer tillväxt

Den finns inte på nätet, varför jag citerar ett par passager här:

I dagens virtuella värld är det lätt att finna argument och siffror som stöd för de mest stolliga idéer och påståenden. Att avrunda en reaktionär samhällsanalys med en from önskan om att ”pengarna borde användas till att utrota fattigdom, ge alla människor el och rent vatten samt till att hjälpa flyktingar” vittnar knappast om debattörernas förståelse för realiteter.
. . .
Att den konsumtion vi i västvärlden vant oss vid som normal är egentligen absurd och naturligtvis svårt att vidgå.
. . .
Den tillväxt man talar om som lösning på problemet finns inte utrymme för, då naturtillgångarna redan är på upphällning.
. . .
Nej mina herrar, någon skrämselpropaganda är det visst inte fråga om utan bister verklighet, som till exempel att de arktiska områdena runt polerna just nu minskar med 37.000 kvadratkilometer per år, enligt verifierade uppgifter från en fransk forskargrupp.

2016-05-27 infördes ett genmäle, som inte finns på nätet:

Ett löst tyckande utan några källhänvisningar

När vi ifrågasätter den rådande “sanningen” om klimatet förväntar vi oss naturligtvis reaktioner. Palmcrantz svar visar det vanliga mönstret och politiska strategin för detta, nämligen att diskutera en helt annan sak utifrån politiska utgångspunkter och inte vetenskapliga. Han framför dessutom uppgifter utan någon som helst källhänvisning. Vi anger i vår debattartikel specifika och exakta källor bakom vår faktaredovisning.

Vad gäller istäcken i polartrakterna så ökar det i Antarktis. I Arktis låg utbredningen år 2015 inom den statistiska spridningsgränsen för hela perioden 1981-2010.

Källa: NSIDC (National Snow and Ice data Center). Mänsklighetens bidrag till växthusgasbalansen är mindre än 0,3 procent. Källa: IPCC.

Det är uppenbart att Palmcrantz står för extrema politiska uppfattningar samtidigt som han anklagar oss för att vara reaktionära när vi redogör för fakta.

Palmcrantz negativa syn på samhällsutvecklingen är typisk för de domedagsprofeter som alltid funnits. Vi rekommenderar att ta del av professor Hans Roslings beskrivning av mänsklighetens och jordens utveckling. Fattigdom, barndödlighet, sjukdomar, våld och miljöförstöring minskar samtidigt som välstånd, utbildning, demokratier, tillgång till livsmedel och rent vatten ökar.

Jordens tillgångar kommer att räcka till de ca 11 miljarder människor som vi så småningom kommer att bli. Vi tror inte att planeten räddas genom att vi återgår till en mer primitiv livsstil.

Vi rekommenderar Staffan Palmcrantz att läsa böckerna ”Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång” och ”Apokalypsens gosiga mörker” samt ta del av YouTube ”What They Haven’t Told You about Climate Change” av Ph D Patrick Moore, en av Greenpeace grundare. Googla även ”Den seglivade myten om de 97% klimatforskarna” och vad följande vetenskapsmän uttrycker: Ph D Fred Singer, f MIT Richard Lindzen, professor Judith Curry, Professor Lennart Bengtsson, professor Ian Plimer, Ph. D Roy Spencer, Professor Ivar Giaever, Nobelpristagare i fysik.

Evert Andersson
Mats Kälvemark
Göran Wickström

Fria debattörer

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Människan, klimatet, solen och brunkolet

150823-Solen-cykel24-NASA

Redan 1801 rapporterade astronomen William Herschel om ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Antalet varierar i cykler om c:a 11 år, vars styrka visat sig vara ett mått på solens aktivitet. Cyklerna numreras från 1700-talets början och vi har nu hunnit till nr 24. Figuren visar hur denna är betydligt lägre än den föregående, mera normala, cykeln. Därmed upprepas ett mönster från 200 och 400 år tillbaka. Det förklaras i posten:

Klimatet blir snart kallare.

ÖA-Logga-1

Örnsköldsviks Allehanda har visat klimatet väl motiverad uppmärksamhet på senare tid. En debattrunda började med bidraget: Tyskarna avgör brunkolet.

Miljöpartiet replikerade med: Dåligt påläst klimatförnekare

2016-05-25

ÖA har nu tagit in två bidrag, det första är ett genmäle till Miljöpartiets inlägg:

Människans påverkan på klimatet är minimal – det är solen som avgör

Svar till Miljöpartiet Kramfors, ”Dåligt påläst klimatförnekare – bilda er uppfattning baserad på vetenskap”, Ordet fritt 23 maj.

Jag har aldrig förnekat klimatet. Däremot förnekar jag och många med mig att det råder någon farlig förändring av klimatet beroende på utsläppen av koldioxid.

Lyckligtvis har vi numera satelliter som kretsar kring jorden och de mäter bland annat temperaturen på jordens alla platser. De visar också bilder av jorden så man kan se att det blivit mera grönområden än tidigare.

Tyvärr så visas det på tv, när man talar om koldioxidutsläpp, bilder av kyltorn som det kommer vit rök ifrån. Denna rök är endast vattenånga och inte några utsläpp från någon produktionsprocess. Detsamma gäller när man beskriver att glaciärerna smälter. Man visar då oftast på glaciärer som kalvar, något som glaciärerna gjort i alla tider. Isen kan samtidigt smälta i Arktis och växa i Antarktis.

Nu råkar koldioxid tillsammans med syre vara de två gaser som är helt livsnödvändiga för jordens fortbestånd – människor och djur behöver syre och producerar koldioxid, medan växtriket lever av koldioxid och producerar syre. Hög koldioxidhalt ger bättre växtlighet och mera mat åt människan.

Vi har på hundra år höjt halten koldioxid i luften från 0,03 procent till 0,04 procent genom att bränna fossila bränslen. Våra skogar växer nu 20-30 procent snabbare. I moderna växthus tillförs koldioxid som är flera gånger högre än vad vi har naturligt för att öka produktionen.

Människans påverkan på klimatet är minimal. Det är solen och dess aktiviteter som avgör vad vi får för klimat, liksom vulkanutbrott och liknande naturfenomen.

Jag tänker inte fortsätta detta meningsutbyte med MP i Kramfors.

Bengt-Ove Högström

+ – + – + – +

Sälj inte bort Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland

Europas draglok Tyskland går att jämföra med ett koldrivet ånglok. Det man glömmer bort är att Tyskland inom överskådlig tid inte klarar sig utan sin kolkraft. Vindkraftens elleveranser är alldeles för osäkra för den tyska industrin.

Vattenfall har reserverat ett antal miljarder för att återställa naturen efter en framtida nedläggning av sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Pengar som i samband med Vattenfalls försäljning riskerar att hamna i händerna på tjeckiska riskkapitalister. Det är bara den tyska regeringen som kan bestämma när tiden är mogen för att lägga ned den i dag Vattenfallsägda kolbrytningen i Tyskland.

Tyska regeringen kommer att tvingas subventionera kolkraften för att ha tillgång till en säker backup när vindkraften inte levererar. Vattenfall bör därför behålla brunkolet tills vidare.

Björn Wahlberg

+ – + – + – +

Se hur dominerande brunkolet är i Tysklands elproduktion:

Tysk el april 2016

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxid är en bristvara

151018-CO2-Ris

Figuren visar hur mycket frodigare växtligheten blir vid högre halt av koldioxid i luften. Bilden visar ris och ett ogräs. Beteckningarna C3 och C4 avser olika växters sätt att ta upp koldioxiden. De vanligaste, som ris och vete ingår i gruppen C3. Gruppen C4 klarar sig bättre vid låga halter. Dit räknas majs.

Arb-Logga

2016-05-23

Det gäller atmosfärens innehåll. Den bestod i början mest av koldioxid. Denna blev förutsättningen för liv, först växtlighet och, sedan denna producerat syre, även för djurliv. När växterna dör kan de bilda lager av brunkol och stenkol. Levande organismer använder koldioxid i sina skal, vilka sedan sedimenterar och bildar kalksten, som under miljarder år blivit kilometertjocka lager. Deras fossil hittas uppe i Alperna och Himalaya.

Växterna suger åt sig koldioxid från luften. När de dör och ruttnar, går gasen tillbaka till luften i ett ständigt kretslopp. Men en liten andel lagras undan som kalksten och kol. Det har minskat luftens innehåll, så att vi nu är nära en kritisk nivå, där inget liv kan existera. Fri koldioxid har blivit en bristvara. När vi bränner kol och olja återför vi passivt kol till det livgivande naturliga kretsloppet, vilket gynnar växtligheten och därmed mänskligheten, googla ”klimatförändringarnas verklighet”.

De senaste 60 åren är ett fullskaleprov som visar att både mer koldioxid och mer värme de facto varit välgörande för mänskligheten. Som historien visat: Domedagsprofeter har alltid fel. Vattenfall bör inte sälja brunkolet och absolut inte lägga ner verksamheten.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Mer information om fotosyntesen finns här:

Ett liv utan koldioxid – omöjligt

Patrick Moore, en av de två som initierade Greenpeace, hävdar att 1.500 ppm vore bra för mänskligheten:

Klimathotet är en bluff

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kalla La Niña är på väg

160523-Tisdale-Niña

Figuren ovan visar havsytans temperatur i ett område omkring ekvatorn i västra Stilla Havet, där El Niños uppträdande brukar visas först. Det visar avvikelsen från vad som är normalt i området. Sedan 1991 har man varje vecka loggat medelvärdet.

Den varma El Niño återkommer med viss regelbundenhet och den följs oftast av en mer eller mindre tydlig kall La Niña. För 1998 visas toppen av dess starka El Niño, som följdes av en extra djup La Niña.

Årets El Niño har gått lite högre till plus 3 grader, men nu minskat snabbt. För vecka 20 är avvikelsen bara 0,2 grader. Det torde betyda att La Niña är på väg och sannolikt kommer att mäta sig med versionen från år 2000, då temperaturen gick ner till minus 2 hela grader. Det kommer att påverka Jordens temperatur nästan lika mycket som El Niño har gjort.

El Niño-La Niña är naturliga väderfenomen, vars snabba växlingar av temperaturen inte kan tydas som förändringar av klimatet. De orsakas av att passadvindar av omväxlande styrka får vattnet att skvalpa fram och tillbaka mellan Peru och Filippinerna. Från lägre djup drar det då upp omväxlande varmt och kallt vatten till ytan.

De som tagit de senaste månadernas värme som tecken på en långsiktig, farlig, uppvärmning visar bara sin okunskap.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Unger förnekar bullret

????????????????????????????????????

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, förnekar störningarna av infraljud.

DD-Logga

Dalademokraten tog in den redovisning av mätfelen avseende infraljud, som signaturen Realism fått införd i flera tidningar:

Döljer sanningen om bullret

Charlotte Unger svarade den 20/5:

Svar om buller

Där skriver hon: “När det gäller infraljud finns idag inga belägg för att exponering för vindkraft kan medföra allvarliga hälsoeffekter. . .”.

Hon bekräftar alltså den förnekelse, som signaturen anklagat Svensk Vindenergi för. Signaturen har fått ett genmäle infört enligt nedan.

2016-05-25

Varför dölja sanningen om vindkraftsbullret?

Svar till Charlotte Unger Larssons insändare: svar om buller (20/5).

Ungers argumenterande i olika insändare får mig att osökt tänka på en gammal tjuvjägare i mina hemtrakter. Han var instämd för tinget för tjuvjakt och innan hans mål ropats upp ställde han sig upp och med ljudlig stämma deklarerade “Jag förnekar allt”.

När det gäller infraljud så antar jag att Unger inte förnekar att tillräckligt höga nivåer kan medföra de allvarliga hälsoeffekterna som nämns. Frågan är då om vindkraften ger tillräckligt höga nivåer och hur ska man nu veta det om man inte mäter på ett korrekt sätt?

När det gäller sömnsvårigheter, som i sig är en allvarlig effekt, så gäller lägre nivåer och då ökar risken för att störningar verkligen sker. Ett citat från en av Naturvårdsverkets experter: Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både väg och flyg.

Även när ljudet ligger inom dagens riktvärde uppger var tredje person att de blir störda eller mycket störda, visar forskning.

Att 30 procent är störda vid en ljudnivå på 40 decibel tycker jag är väldigt mycket, säger Gösta Bluhm, forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet (DN 2011.01.22).

Det är dyrt att mäta, men är det enda skälet till att man döljer sanningen om vindkraftbullret? Miljard efter miljard investeras i vindkraft och då är det väl rimligt att några tusenlappar går till att säkerställa att människor inte mår illa av etableringarna.

Realism

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vanställd elmarknad IVA:s Vägval el

160519-IVA-Subventioner

Figuren ovan visar hur politiken har vanställt vår marknad för elproduktion.

Vattenkraft och kärnkraft belastas med 9 respektive 8 öre/kWh i skatter, bl.a. en särskilt hög fastighetsskatt och en påhittad ”effektskatt” på kärnreaktorer .

Storskalig vindkraft och biokraft får däremot subventioner med 16 öre/kWh. Solkraft kan få mer än en hel krona beroende på typ av anläggning.

Figuren återfinns på sid 21 i rapporten ”Framtidens elmarknad” presenterad den 17/5 av IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Politiken har alltså skapat en skillnad i skattebelastning på 24 öre/kWh mellan konventionell, tillförlitlig kraft och ”förnybar” kraft, främst opålitlig vindkraft. Det är ungefär lika mycket som hela produktionskostnaden för kärnkraft enligt ett arbetsdokument från i fjol: ”Styrmedel vid elproduktion”, 22/7 2015. Den anges till 28,4 EUR/MWh, vilket med dåtida valutakurs blir c:a 26 öre/kWh.

Miljöpartiets ofta annonserade avsikter att forcera fram en nedläggning av kärnkraften effektueras alltså på detta sätt.

Men partiet har inget recept för elproduktion, då det är kallt och inte blåser. . .

Kan landets väljare acceptera sådan vettlöshet ?

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Naturskyddsföreningen SNF:s politik

Generalsekreterare Svante Axelsson
Generalsekreterare Svante Axelsson

Svante Axelsson har varit föreningens generalsekreterare i 16 år, men lämnar den 31 augusti för att forska vid Linköpings Universitet. Han vill undersöka varför samhällsförändringen inte går fortare. Vad finns det för motiv att inte bejaka stora politiska reformer? Han har alltså ett politiskt intresse som blivit starkare än miljöintresset.

Föreningens senaste årsredovisning avser 2014. Där finner man följande intressanta uppgifter:

1. Antalet medlemmar är 221.000. Av dem är 92.000 familjemedlemmar.

2. Antalet anställda är 138.

3. Total omsättning: 211 mio

4. Statsbidrag: SIDA 59 mio, övriga myndigheter 11 mio, summa 70 mio.

5. Licensintäkter ”Bra miljöval” 22 mio.

6. Postkodlotteriet: 14 mio.

7. Övriga insamlade medel 56 mio.

8. Medlemsintäkter: 36 mio.

9. Lön och ”andra ersättningar” till Svante Axelsson: 823.000:-.

SNF är alltså ingen liten organisation. Den har en omfattande verksamhet med många behjärtansvärda ändamål. Bland dess strategier ingår emellertid: ”att arbeta med politisk påverkan.”

Vid sitt framträdande i Helsingborg för ett drygt år sedan berättade Axelsson om sina goda förbindelser med politiker. Dessa var angelägna att SNF skulle ”skapa en opinion”, så att politikerna kunde genomföra de reformer de önskade.

Axelsson har under Almedalsveckan 2014 anslutit sig till de tankar på en ”New World Order” med en global omfördelningspolitik, som ledande företrädare för FN förespråkat i många sammanhang. Det handlar uppenbarligen om planekonomi med marknads-ekonomin eliminerad. Det är synnerligen betänkligt att en organisation som till 30 % är finansierad av skattemedel arbetar med aktiv politisk påverkan. Även licensintäkterna och bidragen från Postkodlotteriet borde förutsätta politisk neutralitet. Det blir 106 mio av 211 mio eller ganska precis hälften av omsättningen.

Detta blir synnerligen betänkligt då färgen på den aktuella ”påverkan” blir så tydlig.

Ingen väljare skall behöva betala propaganda för åsikter som är helt motsatta hans egna. Det är en demokratisk självklarhet att skattemedel inte får användas till politisk påverkan av väljarna. Insamlingar till politisk propaganda måste givetvis presenteras såsom sådana.

SNF har alltså stora resurser. SNF vet om att många forskare har presenterat fakta som visar att koldioxidens verkan på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas. Detta gör ”klimathotet” till en bluff. Det finns ingen anledning till enormt dyra åtgärder för att minska utsläppen. De är istället välgörande.

Det är omoraliskt av SNF att inte använda något lite av sina resurser till att utreda kritiken mot ”klimathotet” och lyssna på dess kritiker, ex.vis Patrick Moore, för att bilda sig en egen uppfattning. Det är enkelt att förstå hur grundlös tron på koldioxidens verkan på klimatet är. Det visar 60 år av fullskaleprov.

SNF driver ”politisk påverkan” på falska grunder.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather