Koldioxid är en bristvara

151018-CO2-Ris

Figuren visar hur mycket frodigare växtligheten blir vid högre halt av koldioxid i luften. Bilden visar ris och ett ogräs. Beteckningarna C3 och C4 avser olika växters sätt att ta upp koldioxiden. De vanligaste, som ris och vete ingår i gruppen C3. Gruppen C4 klarar sig bättre vid låga halter. Dit räknas majs.

Arb-Logga

2016-05-23

Det gäller atmosfärens innehåll. Den bestod i början mest av koldioxid. Denna blev förutsättningen för liv, först växtlighet och, sedan denna producerat syre, även för djurliv. När växterna dör kan de bilda lager av brunkol och stenkol. Levande organismer använder koldioxid i sina skal, vilka sedan sedimenterar och bildar kalksten, som under miljarder år blivit kilometertjocka lager. Deras fossil hittas uppe i Alperna och Himalaya.

Växterna suger åt sig koldioxid från luften. När de dör och ruttnar, går gasen tillbaka till luften i ett ständigt kretslopp. Men en liten andel lagras undan som kalksten och kol. Det har minskat luftens innehåll, så att vi nu är nära en kritisk nivå, där inget liv kan existera. Fri koldioxid har blivit en bristvara. När vi bränner kol och olja återför vi passivt kol till det livgivande naturliga kretsloppet, vilket gynnar växtligheten och därmed mänskligheten, googla ”klimatförändringarnas verklighet”.

De senaste 60 åren är ett fullskaleprov som visar att både mer koldioxid och mer värme de facto varit välgörande för mänskligheten. Som historien visat: Domedagsprofeter har alltid fel. Vattenfall bör inte sälja brunkolet och absolut inte lägga ner verksamheten.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Mer information om fotosyntesen finns här:

Ett liv utan koldioxid – omöjligt

Patrick Moore, en av de två som initierade Greenpeace, hävdar att 1.500 ppm vore bra för mänskligheten:

Klimathotet är en bluff

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Koldioxid är en bristvara

 1. Mycket bra att visualisera argumenten!
  Sture – Du borde ordna en föreläsning för våra riksdagsmän med Fred Goldberg, du och Tege som föreläsare för att genom olika infallsvinklar belysa att “man made global warming” är felaktig och leder till åtgärder som är skadliga för mänskligheten.

  1. Jovisst, det gör vi gärna. Hur många gånger tror du att vi försökt ?

   Sverige har blivit feghetens stamort på jorden. En riksdagsledamot är rädd för att bli utesluten ur partiet. Således vågar ingen göra något som kan ifrågasätta partilinjen. Partiledarna är rädda för mediadrevet, om partiet kan anklagas för något icke Politiskt Korrekt. Ingen riksdagsledamot vågar därför föreslå att vi släpps in i huset, för att göra något så revolutionärt som att redovisa enkla fakta om klimatet. Fast lokal finns där för just sådana sessioner.

   Skulle vi mot förmodan få till ett sådant tillfälle, vågar mycket få gå till mötet medan ljuset är på, så att de syns. Det har redan konstaterats vid ett tillfälle.

   Min konklusion är att vi måste övertyga så många “vanliga väljare” att politikerna blir rädda för att förlora sina mandat, om de inte skyndar sig att annonsera sin insikt om det stora bondfångeriet med bluffen om klimatet. Därför envisas vi med att skriva insändarmanus och skicka runt till något dussin redaktioner. Men på många redaktioner är rädslan för det icke Politiskt Korrekta så stark, att våra manus sällan eller aldrig tas in. Dock har vi de senaste månaderna märkt en viss tillnyktring, med flera införanden. Så vi kämpar vidare. Dock behöver vi hjälp från alla er läsare med att bevaka lokalpressen och med att skriva egna insändare. Vi inspirerar gärna till sådana. Mejla för tips.

   1. Det finns väl såväl riksdagsledamöter och de partier som är skeptiska till klimathotet?! T ex SD är väl ett sådant parti?
    Använd de som vågar se sanningen.
    Sedan förstår jag att det är svårt, men vi får alla hjälpa till

Comments are closed.