DN:s pressetiska haveri

DN:s skyskrapa framför den byggnad som var SvD:s redaktion och nu innehas av SWECO

Texten nedan refererar till de pressetiska reglerna, som DN och alla större media säger sig följa. De är mycket klara och stipulerar bl.a. följande:

1. Ge allsidig nyhetsförmedling.

2. Återge korrekta fakta.

3. Var kritisk till nyhetskällorna och kontrollera sakuppgifter.

4. Felaktig sakuppgift skall rättas. Tillfälle till bemötande skall ges.

5. Hör även den “andra sidan”.

Kulturchefen Björn Wimans rubrik den 17/6

Sedan skriver han: ” Miljontals människor får redan i dag sina liv försvårade av klimatförändringarna och ännu fler kommer att få det i framtiden”.

Var finns de människorna ? Vilka klimatförändringar har hänt ? Den globala temperaturen har ju inte stigit på 20 år.

Wiman skriver utan att ha kollat fakta så som en riktig journalist skall göra.

Den som sa’t, han va’t !

Jag erinrar mig en scen på min skolgård: Med en sekundant vid vardera armbågen mobbade store, starke Olle den lite mindre, ensamme Pelle och ville få till ett slagsmål. Då Pelle vägrade slåss, skrek Olle “Fegis” och ville gå till anfall. Det avbröts dock av ringklockan, som kallade till lektion.

Grälet hade dragit till sig några åskådare. Med en tio-årings oavvisliga visdom förklarade Kalle ljudligt: “Den som sa’t, han va’t.”

Olle skrek “fegis” med två drabanter vid sin sida. Den mindre, ensamme Pelle stod upp emot de tre. Olle var den fege, Pelle den modige.

När Björn Wiman beskyller andra för “fascism” avslöjar han sina egna böjelser.

 

Ordet “klimatförnekare” annonserar omoral och aktivism

Egentligen är det onödigt att svara någon som använder det förnedrande ordet “klimatförnekare”. Det vittnar om bristande kunskap, bristande logik, bristande moral och bristande seriositet:

 1. Ingen förnekar att det finns ett klimat. Ordet utgör ologiskt nonsens.
 2. De som avses är ansvarskännande medborgare, som med stöd av vetenskapliga rön är skeptiska till klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens farliga uppvärmning av planeten, alltså “klimathotet”.
 3. Ordet är avsett att associera till “förintelseförnekare” och således ett utslag av vuxenmobbning. Det är i högsta grad omoraliskt att vrida en debatt om fakta och deras tolkning till ett gräl med okvädinsord. Särskilt bland professionella publicister, som hävdar att de följer de pressetiska reglerna.
 4. Användningen är inte “nyhetsförmedling” överhuvudtaget. Det är politisk aktivism av tarvligaste slag.

Wiman använder Orwells “Nyspråk”

Från hög höjd i elfenbenstornet, omgiven av applåderande kollegor, är det svårt att urskilja vad som sker i verkligheten nere på marken bland alla de människor man inte träffar. Wiman har anammat så många befängda påståenden om livet på marken, att han använder Orwells “Nyspråk”, d.v.s. det som kallar krig för “fred”, etc.

I sin kolumn den 4/6 menar han att Donald Trump orsakat “ett allt mer auktoritärt samhällsklimat”. På papper har den rubriken: Den nya tiden kan förvandla oss till politiska proffs – och estetiska amatörer. På nätet blev det: Det finns alla anledningar i världen att vara hysterisk

Jag har åtskilligt att invända mot Trumps agerande, men måste konstatera att han har låtit demokratin återta makten. I dagarna har flera fyllnadsval till Kongressen visat att han har väljarnas förtroende.

Det auktoritära är den Politiskt Korrekta åskådning, som Wiman, DN och MSM, MainStream Media, i USA och många andra länder tillämpat, genom att systematiskt undertrycka vissa åsikter och vissa fakta. Så gick det till i de totalitära staterna under fascismen, nationalsocialismen och kommunismen.

Wiman invänder mot att Trump ser media som det nya “oppositionspartiet”. I Sverige är det tvärtom. Media styr i stor utsträckning makten. DN:s och många övriga medias politiska aktivism agerar konsekvent i försvar av det styrande etablissemangets Politiskt Korrekta linjer i alla principiellt viktiga frågor. Och de jagar oliktänkande, oppositionella,  så hänsynslöst att politikerna inte vågar föra avvikande tankar på tal.

Medierna följer inte de Pressetiska Reglernas krav på “allsidig nyhetsförmedling”. De ger mycket, mycket sällan plats för “den andra sidan”. De har skapat “ett auktoritärt samhällsklimat” i vårt land.

Klimatet och invandringen intar en särställning med sina enorma påfrestningar på väljarnas ekonomi och tålamod.

Debattsidornas icke-debatt

I nätverket KLIMATSANS har vi ett 40-tal av Nordens mest erfarna forskare och de har i sin tur nära personliga kontakter med 300 av världens mest kompetenta klimatforskare. Vi har därför haft mycket gediget underlag för debattmanus, som vi sänt till DN, SvD och GP. Manusen har alltid refuserats.

För något år sedan räknade vi hur många införda debattartiklar, som handlat om klimatet. Alla tre tidningarna hade under ett år haft c:a 40 artiklar vardera om klimatet. I DN hade alla utom tre förutsatt att koldioxiden styr klimatet.

Sedan 50-talet har vi ett “Fullskaleprov” på klimatförändringar: Den globala temperaturen har stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i luften med 30 %. Resultatet är dramatiskt:

 1. Jorden har blivit 11% grönare. Öknarna har minskat.
 2. FAO noterar 40 % ökade skördar på 20 år.
 3. De fattigaste har fått mer och billigare mat, så deras antal har minskat med närmare två miljarder sedan 1990 enligt Världsbanken.

Således: Det är BEVISAT att mer värme och mer koldioxid är BRA för mänskligheten. Därmed är FN:s klimatpanel IPCC närmast irrelevant.

Riksmedia inklusive Public Service blockerar information om dessa synnerligen glädjande resultat så systematiskt att de verkar ha ett avtal om det. Ungefär som i brittiska BBC, där ett policybeslut avslöjades för ett par år sedan: Kritiker av klimathotet skall inte få synas i rutan.

Dumheten blir officiell med “Parisavtalet”

Wiman skriver att “seriösa medier sysslar inte med idéproduktion utan med journalistik”. Han kritiserar “tidens öppna förakt för förnuft och verifierbara fakta”, underförstått att sådant strider DN emot. Men sanningen är den motsatta.

Förakt för förnuft och fakta sprids just av “seriösa medier” som DN.

DN:s ledare den 3/6 fick rubriken: Dumheten blir officiell. Den avsåg Trumps beslut att lämna “Parisavtalet”. Ansvarig för innehållet och trolig författare är chefredaktören Peter Wolodarski. Han börjar med det tarvliga argumentet att Trump har sällskap av de avskydda diktatorerna i Syrien och Nicaragua, som också avvisat “Parisavtalet”.

Till skillnad från Wolodarski har Trump varit så klok att han läst texten och även lyssnat på “andra sidan”. Han har konstaterat att det är tveksamt om det finns något klimathot samt att texten inte är något “avtal”. Den innehåller inga tvingande bestämmelser eller sanktioner för den som inte uppfyller dessa. Det är således en frivillig avsiktsförklaring eller överenskommelse, som på engelska kallas “climate accord”. DN väljer en felaktig översättning. I näringslivet skulle man säga “letter of intent”. Dock är texten så full av rena floskler att jag som affärsman kallar den “snömos”.

Innehållet är ensidigt: De utvecklade länderna skall strypa sin ekonomi med orealistiska krav på “förnybar energi” medan U-länderna är fria att bygga all den kolkraft de anser behövas. Kina bygger sådana kraftverk i en takt av ungefär ett i veckan. Och Indien följer efter. I Afrika projekteras fler än hundra. Kampen mot fattigdom får högsta prioritet.

Alltsammans förutsätter att koldioxiden styr klimatet enligt IPCC:s hypotes. Denna är numera omsorgsfullt falsifierad. Den är ett stort missförstånd eller snarare en mångfaldigt orkestrerad bluff.

Dagens oerhörda omfattning av denna bluff har bara blivit möjlig genom att MSM svikit sitt främsta uppdrag: Allsidig nyhetsförmedling.

Den dumhet som blivit offentlig är den Wolodarski driver från stolen som chefredaktör för Sveriges största dagstidning. Eller är han inte dum utan bara besatt av driften att “rädda världen” ? Om så “folket” måste luras in i en global och “rättvisare” planekonomi. Som den i Sovjet. . .

Det är vad som verkar vara meningen med myten om “klimathotet”.

Alla de fler än 20 stora mötena om klimatet i FN:s regi har ju inte handlat om “klimatet”. Den som tagit upp dess fakta har blivit fysiskt utkastad. Nej, där har man förhandlat om “fördelningen av världens resurser“. Målsättningen är en hela världen omfattande fördelningspolitik enligt officiella uttalanden av höga representanter som Figueres, Edenhofer och Wijkman. De anser också att “det demokratiska systemet” inte kan reagera tillräckligt snabbt och resolut. Vad det sedan betyder får vi räkna ut själva.

Vi som sett verkligheten både i öster och väster kan inte fantisera ihop något annat svar än planekonomi à la Sovjet.

Förakt för fakta

En helt felaktig uppgift som återkommer igen och igen är den om de ö-nationer i Söderhavet, som riskerar att översvämmas av stigande havsnivå. Det är “fake-news” på flera sätt:

 1. Havets nivå mäts noggrant i många hamnar. Deras loggar visar att sedan 50-talet har Stilla Havet inte stigit mer än någon decimeter. Ingen accelererande trend kan ses. Det är väl verifierade fakta.
 2. Under samma tid har universitetet i Auckland, Nya Zeeland, regelbundet flygfotograferat många av öarna bl.a. de i Kiribati. Nästan hälften hade ÖKAT sin areal, några få hade minskat. Korallerna växer hela tiden. När de dör, blir deras skelett till grus, som spolas upp på stränderna av vågorna.
 1. Även om klimatet skulle bli varmare, kan havet inte stiga mer än ytterligare en millimeter om året. Den gränsen sätts av naturlagarna. Det som ständigt anförs är avsmältningen av Grönlands landis. Dess massa motsvarar en höjning av havet med 7 meter. Men isen är 1½ till 3 kilometer tjock. På ovansidan är temperaturen 10 till 20 grader kallare än vid marken. Även om klimatet skulle bli så mycket som 4 grader varmare, kan smältpunkten nås på ovansidan under mycket få sommartimmar. Den huvudsakliga avsmältningen kan bara ske nära marken vid istäckets front längst i söder. Det ger så liten kontaktyta mellan is och luft att värmeöverföringen inte räcker till mer än en millimeter om året.

Problemet är hypotetiskt: Under 2016 ÖKADE massan av landisen på Grönland ovanligt mycket. Idag finns inga tecken på att landisen kan minska nämnvärt.

Bättre journalistik ?  ?

Wiman avslutar sin kolumn med riktigt visa ord:

“Det bästa som journalister kan göra för att motverka den auktoritära populismen är att göra ännu bättre journalistik.”

Den 10/6 citerade DN Isabella Lövin: “Många små önationer i Stilla havet hotas nu direkt av klimatförändringarna.” Det är dubbelt fel: a) Havet KAN INTE stiga i farlig takt, inte ens om klimatet blir varmare, som jag förklarat ovan. b) “Klimatförändringarna” som är mest sannolika de närmste decennierna är en avkylning, som aviseras av solens minskande aktivitet.

En “seriös” tidning med nyfikna och alerta journalister har naturligtvis “kollat fakta” och ber ministern förklara sitt påstående. Fakta har jag redovisat ovan och de borde inte vara svåra att förstå för en ärligt arbetande riktig journalist.

Vad är seriös journalistik ?

Ja, mycket enkelt, det är vad seriösa journalister producerar. Men var finns sådana ? En kolumn av Johan Hakelius i Expressen 2017-02-25 fick rubriken:

“Aktivisterna tar över – i regeringskansliet och på redaktionerna”

Som chefredaktör på veckomagasinet Fokus behöver han anställa journalister ibland. Han förklarar: Man får in högar av ansökningar. Alla sökande under 40 berättar om vad de “brinner för”. Hur de vill förändra världen.

Dagens redaktioner befolkas alltså av aktivister som kallar sig journalister.

Var finns de nyfikna begåvningar, som vill utforska världen och jobba med att skaffa sig sådan kunskap, att de ärligt kan beskriva den, för att läsarna själva skall kunna utvärdera vad fakta betyder för dem ?

Bluffen IPCC

En viktig funktion för media är den som “tredje statsmakt” med uppgift att kritiskt granska makten, såväl den politiska som ekonomiska och kulturella.

En ärlig, nyfiken och kunnig journalist skulle inte motstå lusten att göra decenniets största “scoop” om det maktcentrum som underhåller seklets största bluff, den om det obefintliga klimathotet. Det utgörs av klimatpanelen IPCC, som vill framstå som “vetenskaplig”, men är en mellanstatlig, helt politisk organisation, som styrs av alla FN:s nationer med lika rösträtt. En stor majoritet utgörs av diktaturer i U-länder utan vetenskapliga institutioner. Många av dem är djupt korrupta.

Delegaterna till den beslutande församlingen är politiker eller byråkrater, utan naturvetenskaplig utbildning. Anmärkningsvärt är att nationer som Sverige och EU med välutbildade medborgare, låter sig representeras av okunniga aktivister, som tävlar om berömmelse genom att skänka bort skattebetalarnas pengar. Så skall denna församling av okunniga försöka skilja på kunniga och okunniga forskare.

Den enda seriösa journalist, som på allvar granskat IPCC är Donna Laframboise i Kanada. Hon har skrivit två väldokumenterade böcker: “The delinquent teenager” och “Into the dustbin”. Hennes sammanfattning är: Nästan inget vi fått veta om IPCC är faktiskt sant.

Varför gör ingen scoopet ?

Pressetiken i DN

Inom nätverket KLIMATSANS har vi många synnerligen kunniga, kompetenta och erfarna medborgare som följer medias behandling av fakta om klimatet och om klimatdebatten. Jag har ovan beskrivit hur ensidigt det sker i DN:

 1. Nyheter om klimatet väljs bara ut bland de som larmar om “klimathotet”.
 2. Presenterade fakta är ofta helt felaktiga eller ogrundade spekulationer.
 3. Sakuppgifter kollas sällan och om det sker anlitar man “auktoriteter”, som är delaktiga i klimatbluffen. Aktivister har tagit över även delar av forskningen.
 4. Felaktiga sakuppgifter om klimatet rättas aldrig.
 5. Den “andra sidan”, vi som hävdar att koldioxidens verkan är obetydlig eller obefintlig, får aldrig komma till tals.

På DN har pressetiken havererat fullständigt när det gäller en av samtidens två mest avgörande frågor.

Har DN någon ärligt arbetande riktig journalist ?

 

En snabb föredragning av de mest grundläggande fakta

Klimatet är ett komplicerat kaos, men det är enkelt att förstå dess övergripande relationer. Jag ställer gärna upp och gör en snabb föredragning av de mest grundläggande fakta om klimatet. De visar att det finns inget hot om katastrofal uppvärmning. Det är mer sannolikt med en måttlig avkylning.

Det är ingen ursäkt för någon i media att man kan för lite. Temat måste vara värt den dryga timme min föredragning tar. Sedan kan man tillräckligt för att debattera seriöst. Men inte dessförinnan !

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

26 thoughts on “DN:s pressetiska haveri

 1. Till Björn Wiman vill jag säga: Håll dig till det ämne/ämnen som Du eventuellt behärskar, klimatfrågan har du uppenbarligen ingen susning om!
  ”De aggressiva klimatförnekarna bygger på samma idéer som fascismen”
  De som får sina liv försvårade gör det inte på grund av några klimatföärändringar, utan det dåliga samvete de får när de läser som Björn Wiman ovetenskapliga sörja. Jag undrar hur en kulturchef kan vara så korkad att han/hon jämför dem som satt sig in i klimatfrågan med fascister. Svenska media är journalistiskt lågt stående och DN är är en av de som leder ligan. Redaktionerna ägnar mycket tid åt att vilseleda opinionen.
  Bruket av order ”klimatförnekare” visar bara hur lågt ner Björn Wiman står, vem förnekar klimatet?

 2. Beträffande klimatfrågan tycks de pressetiska reglerna vara helt glömda av medierna.
  I GP framfördes i en artikel 2017-06-11 att “Global uppvärmning ger ångest hos de unga”. Ett inlägg med krav på mera fakta och mindre ångestframkallande pk- baserad journalistik besvarades ej.
  Hur kan en så ensidig och felaktig uppfattning om att antropogen koldioxid skulle ha någon märkbar påverkan på det globala klimatet så fullständigt dominera media och politik?

 3. Man erinrar sig osökt den gamla klassiska marginalanteckningen “svag argumentering – höj rösten” när man läser Wimans utgjutelser.

 4. I fredags mejlade jag följande till vetenskapsradion. SR och SVT utgör högröstade megafoner bland klimatalarmisterna. Man hade också i Ring P1 dristat sig släppa fram en person som efterlyste balanserad information och båda sidornas argument. Snart följde ett inlägg ett inlägg från en rättroende och då utspann sig en lång dialog mellan inringaren och programledaren på en nivå som min läromästare, framlidne professorn Eric Rhenman skulle ha kallat “fyllesnack”. Ett “starkt” argument som framfördes var att 97 % av alla forskare hävdar klimathotet. Som om vetenskaplighet handlar om någon slags omröstning. Vad hade hänt med Einsteins relativitetsteori om den tyska vetenskapsakademin lyckats med sitt förnekande. De lyckades dock skämma ut Nobelkommittén som inte vågade trotsa tyskarna. Allt mycket förtjänstfullt skildrat i den nu pågående excellenta dramadokumentären om Einstein.

  Hej!
  Det är sorgligt att konstatera att vetenskapsradion har blivit mer av en religiös rörelse än en kritisk röst i media som granskar vetenskapen utifrån de kriterier som exempelvis Karl Popper slog fast. Varje tes och hypotes måste tåla systematisk falsifiering. Endast om upprepade sådana tester har misslyckats kan man hävda att en temporär sanning föreligger.
  Men vetenskapsradion gör tvärtom, ni bara upprepar klimatalarmisternas spekulativa prognoser om Jordens snara katastrofläge till följd av ökad mängd koldioxid och en ohållbar global uppvärmning. Den som inte tror på dessa spekulativa prognoser utsätts för åtlöje och förtalskampanjer samt beskylls för osaklighet och dunkla motiv som att, egentligen, handlar klimatskepsisen om att man inte vill ge upp ett bekvämt liv. Låt mig slå fast att det finns en mångfald av anledningar att ta miljöförstöring på allvar exempelvis plast i havet och en mängd föroreningar till följd av kolförbränning, o andra fossila bränslen. Men koldioxid hör inte dit och det finns absolut ingen vetenskaplig grund för att hävda koldioxidökningen nu är unik, skapad av människan och att den kommer att leda till global katastrofal uppvärmning. Utan s.k. klimatgaser, dvs atmosfär, skulle Jordenstemperatur ligga på nivån minus 18 grader C. Vattenånga utgör den överväldigande mängden, ca 95 %. Resten utgörs ab flera olika gaser varav koldioxid nu ligger på nivån 0,04 %. En ökning från ca 0,03 sedan lilla istiden fasade ut omkring 1850. Ökningen har bidragit till att stimulera växtligheten med den goda effekten att världssvälten har minskat rätt radikalt. I växthus, för övrigt, ökar man gärna CO2-halten till 0,1 % för att få bättre utbyte.
  Ni och era kollegor på radion o SVT är också gravt biased i er rapportering av udda observationer – bara sådant som stödjer tesen om global uppvärmning. Inte att isen är tjockare än på länge på i Arktis och Antarktis, att en kanadensisk polarexpedition nyligen fick ställas in på grund av en oväntad tjock och därmed ogenomtränglig is.
  Var hämtar ni era data. Danska metereologiska institutet och NASA rapporterar sina mätningar = objektiva fakta, grundade på de mätmetoder man tillämpar och öppet redovisar. Det senare, NASA, som i bifogade länk:

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/06/20/delingpole-the-pause-in-global-warming-is-real-admits-climategate-scientist/

  En vanlig beskyllning är att klimatskeptikerna inte tar del av fakta. Har någon på vetenskapsradion läst professor Gösta Petterssons 200 sidor långa ”Falskt Alarm”? Den finns gratis tillgänglig på nätet och är en systematisk genomgång av klimatalarmisterna argument – en mäktig falsifieringskatalog utav en mycket kunnig naturvetare. Hr ni intervjuat Sveriges främsta, internationella klimatforskare, Lennart Bengtsson, professor emeritus vid Reading University?
  Det är skamligt att vi som licens- och skattebetalare skall finansiera Er opportunister i vetenskapsradion. Ni hamnar i samma sällskap som de som stödde Macchiarini!
  Har ni också glömt ”Climategate”?
  Ni beter er – för att travestera Popper som om bara observationer av vita svanar dokumenteras. Att det också existerar svarta svanar – och det behövs bara en för att falsifiera påståendet att svanar är vita – det nonchalerar ni.
  Har ni funderat på hur det kommer sig att många klimatskeptiska forskare är pensionerade? Jag fick ett väldigt synligt exempel när jag lyssnade på Per-Olof Eriksson på KTHs alumniförening för några veckor sedan – salen var sprängfylld med åhörare, men alla var kvalificerade pensionärer förutom en handfull ungdomar som ännu inte kommit in i karriären. Forskare i karriären måste hålla sig väl med de som har makt över forskningsanslagen och de är ännu frälsta för den nya klimatreligionen. Likadant var det på KI med stödet till Macchiarini. De som ifrågasatte blev utfrysta. Det är likadant med klimatforskningen – man måste rätta in sig i ledet, annars blir det inga pengar.
  Det har uppskattats att storleksordningen en miljard dollar har satsats på att visa att det är människan som orsakar en kommande klimatkatastrof pga ökande koldioxid. Vetenskapligt är ju en sådan frågeställning absurd. Forskningen skall ju söka sanningen, inte bevisa en politiskt bestämd tes.
  Jag vet inte om bondfångaren Al Gores missuppfattning fortfarande lever kvar. Han förväxlade nämligen kurvorna om ökad uppvärmning med ökande halt koldioxid. Faktum är att ökad uppvärmning leder till ökande mängd koldioxid främst genom att den gasen frigörs från den stora dumpen, nämligen haven.
  Har ni på vetenskapsradion rett ut det missförståndet? Eller hans oförmåga att skilja på landis och havsis, eller påståendet att isbjörnsbeståndet är hotat?
  Skulle inte tro det. Ni har ju den rätta tron så ni behöver inte bry er om fakta som kommer från andra källor än andra troende.
  Fortsätt med er häxjakt på klimatskeptikerna och fortsätt gärna stödja er överstepräst, politruken Rockström. Så att hans hybris ökar ännu mer och påstår saker som så uppenbart är falska att han slutligen och fortare blir avslöjad som nästa Macchiarini. För några dagar sedan påstod han exempelvis, i radion, att nu är det varmare än det varit någonsin sedan inlandsisen smälte. Såvitt jag vet från vetenskapliga rapporter var det minst lika varmt på Vikingatiden (därav Grönland och Vinland) och under Romartiden, tusen år före Kristus, var det betydligt varmare än nu.
  Ja, så här kan man hålla på, men jag stannar här, Ni kommer förmodligen inte att läsa detta för ni vet ju hur det är och behöver inte bry er om verkliga fakta och andra uttolkningar av läget.
  Glad Midsommar
  Rolf H Carlsson

 5. DN:s nuvarande chefredaktör har sagt att tidningen ska ägna sig agendajournalistik. Vilket inte är någon journalistik alls, utan propaganda.
  Fascisterna finns bland klimataktivisterna. Där finns folk som hävdar att demokratin inte klarar av att hantera klimathotet och därför måste avskaffas. Vi klimathotsskeptiker hävdar tvärtom att demokratin har visat att den visst kan hantera klimathotet. Det hotet är ju ett rent påhitt avsett att ersätta marknadsekonomi med planekonomi. Planekonomi leder varhelst den prövas till utbredd fattigdom och brist på allt. När demokratiskt valda politiker då inte går med på den utvecklingen, fungerar demokratin som den ska.

 6. Att DN agerar i globaliseringens tjänst är uppenbart. Man kan inte låta bli att fråga sig om DN också tillhör Soros lakejer.

 7. Klimatförnekare är ett lustigt ord. Det appliceras på människor som påstår att jorden klimat ständigt förändras på grunda av många olika faktorer såsom solen. Klimatförnekare hävdar att jorden klimat inte påverkas nämnvärt eller inte alla av koldioxid.

  Klimatalarmisterna, de förståndiga, påstår å sin sida att klimatet förändras på grund av mänsklig påverkan. Utan människor är klimatet konstant. Det förvånas mig då och då när jag diskuterar klimatet med folk att överväldigande delen faktiskt tro att klimatet bara förändras genom påverkan av människan.

  Den enda slutsats jag drar av ovan är att kunskapen hos folk om klimat är försvinnande lite och en stor del av den okunskapen finns på DN:s redaktion.

 8. Jag citerar Groucho Marx: “don’t confuse me with facts”. Tycker det passar bra till alla klimatalarmister.

  1. Hur ska vi tolka din hänvisning när vi vet att den delvis bygger på manipulerade data, rekonstruerade data och ett stort bortfall av mätstationer?

 9. Göran, jag vet att ni är väldigt konspiratoriska vad gäller data, att de måste komma från “rätt” källa för att vara godtagbara, så här har du motsvarande kurva med Roy Spencers beräkning av satellitdata. Jag har förstått att de är de enda som duger:
  http://woodfortrees.org/plot/uah5/plot/uah5/from:1997/trend
  Tyvärr räddar inte detta Stures tes.

  När jag ändå har fräckheten att visa på verkliga data. Här en kurva för havsnivåstigningen, även den satellitbaserad:
  http://sealevel.colorado.edu/

  1. Jag är inte speciellt konspiratorisk med data, men när de kommer från avslöjad manipulerad data, då blir det lite fånigt.

   Men det spelar egentligen inte så stor roll om data för en global temperatur är manipulerade eller inte eftersom det inte existerar någon global temperatur eller globalt klimat på jorden. Klimatet består av lokala klimat och lokala temperaturer och de varierar oberoende av varandra.

   Vad gäller havsytan går den inte att mäta med satellit. Havets höjd rör på sig hela tiden. Det enda som är intressant är vad som händer runt kusterna. De mätningarna visar på 1-2 millimeter per år. Skulle inlandsisen på Grönland börja smälta kan höjningen accelerera till 10 millimeter per år; inget katastrofalt och ett scenario som är föga troligt.

   Fundera lite mer på vad som händer om klimatet blir kallare, speciell i norden. Kallare hav kommer att absorbera mycket koldioxid och den ökade växtligheten och ökade skördar kommer att minska. Vi kommer få svårare att mata alla människor på jorden. I Sverige lär vi få tänka på i huvudsak att hålla oss varma och få mat. Vi kommer att få avstå från det mesta annat.

   Från det ena till det andra. När det blev lite kallare på 1980-talet då påstods även det vara skapat av människan.

   1. Bra Göran !

    Men du har fått fel siffra på den möjliga höjningen av havet, ifall inlandsisen på Grönland skulle börja smälta.

    Under senaste istiden låg havets nivå på minus 120 meter. När den slutade, smälte inlandsisar från Sibirien över norra Europa och Grönland samt Nordamerika ner till de stora sjöarna. Som mest steg havet då med 10 mm/år.

    Eftersom isarna var 2 – 3 km tjocka var temperaturen på översidan 12 – 20 grader kallare än vid marken. Således smälter istäckena nästan enbart längs marken i fronten. Det gäller även för Grönland idag, ifall klimatet skulle bli flera grader varmare.

    Fronten runt södra Grönland är mycket mindre än en tiondel av den som sträckte sig från Sibirien via Europa till Alaska. Således kan man lugnt säga att Grönlands is inte skulle öka havets stigning med mer än 1 mm/år även om klimatet skulle bli 4 grader varmare. Totalt således c:a 2 mm/år. Antarktis är så kallt att dess isar inte kan smälta mer än nu av en sådan uppvärmning.

    1. Ja, du har nog rätt Sture. Jag tog en jämförelse med när senaste Istiden smalt bort. Det var ju faktiskt betydligt mer is än vad som finns på Grönland.
     Då blev farhågorna ännu av icke betydelse mer eller mindre.

   2. Tänk så bekvämt det faktum att temperaturen inte alls stått stilla under 20 år sopades under mattan när det visade sig inte stämma ens enligt satellitdata.

    Om det sen inte går att mäta haven från satellit pga att de rör sig (medelvärde är tydligen ett okänt begrepp), vad får Göran att tro att det går bättre att göra det på några platser vid kusterna? Skulle tidvatten och vågor inte existera vi kusterna?

    Eftersom Nils-Axel Mörner ständigt dras upp här har han även hävdat att en termisk utvidgning av haven inte ger något utslag vid kusterna. Förvisso fel, men för er som ser Mörner som auktoritet borde det vara ett argument mot att mäta havsnivån där.

    1. Det finns inget medelvärde på havsnivån. Du resonerar som om havens vattenyta var som ytan i ett glas. Havsnivåns yta varierar i flera meter. Vad som händer på havet mitt ute på Atlanten är ointressant för det är vid kusterna som nivån är intressant.

     Det Nils-Axel Mörner gjort i sin forskning bland annat är att mäta havsytan vid kusterna. Jag har för mig han har forskat på havens nivå i sisådär 40 år. Jag förmodar att han bygger sina uttalanden från erfarenheter från sin forskning.

     Satellitdata visar att temperaturen har stått still. Du hänvisar till en källa där man blandar ihop en flera olika mätmetoder där en hel del bygger på rekonstruktioner där man försöker slå ihop dem till en medeltemperatur som inte existerar.

     1. Jag hänvisar till en källa som helt använder sig att Spencer&Christys analys av MSU-data. Förvisso blandar den lite eftersom man bytt typ av mätinstument på satelliterna m m men det är oundvikligt och några rekonstruktioner handlar det inte om. Här har du för säkerhets skull länken en gång till:
      http://woodfortrees.org/plot/uah5/plot/uah5/from:1997/trend
      Kan du visa på att temperaturen stått still?

      Visst har du rätt i att havsnivån inte stiger helt jämnt, beroende på ändringar i havsströmmar, var på jorden is smälter m m, och detta förefaller lett till att de områden där vi haft flest mätstationer, dvs runt Nordatlanten, sett en ökning som är något mindre än globala medelvärdet, men ditt försök att få det till att medelvärden inte existerar är meningslöst.

      Mörners tes att havsnivån inte stiger vid kusterna när havet värms upp diskuterade jag på bloggen klimatupplysningen, och inte ens där kunde de ge Mörner rätt. Påståendet kom dessutom i en artikel helt utan referens eller sakligt argument som stödde det. Auktoritetsargument om hur många år han forskat håller inte, påståendet är likafullt fel.

     2. Thomas! Om havsytan stiger men inte gör det vid kusterna. Har det något betydelse? Hur kan man mäta en havsyta som kan variera 180 meter beroende av jordens gravitation, månen, planeter, jordens rotationshastighet m.m.

      Man kan bara mäta mot en fast fix på land. Mot denna fix mäter man vattenytans nivå och fixen mäts mot en satellit. Man får ta hänsyn till om fixen är utsatt för landhöjning eller -sänkning vilket sker mot satelliten.

      Om du vill ha ett medelvärde på havsytan då får du ta medelvärdet i Medelhavet, Atlanten, Stilla havet, Indiska Oceanen m.fl. Men dessa hav rör på sig hela tiden över åratal. Något enskilt medelvärde för alla jordens hav finns inte. Naturligtvis kan du räkna fram ett teoretisk medelvärde, men det lär inte ha något med verkligheten att göra.

      Bara lilla Östersjön varierar flera decimeter på några år. Bara tala med skärgårdsbor som kan vittna om att de ena året kan åka genom en vik och några år senare går det inte för att efter ytterliga några år gå bra igen. Detta har inte något med klimatet att göra.

      Det ena jag vill säga med att Nils-Axel Mörner hållit på länge och studerat haven är inte för att ge honom någon slags auktoritet utan endast att hans uttalanden bygger många års studier.

      Om Mörner visar en graf över låt säga 100 år som visar ett antal mätstationer och dessa visar en höjning av havsytan på i snitt 1 mm per år och NASA slänger upp en satellit med mätdata över 20 år, vad ska vi då tro på? Det fanns inga satelliter för 100 år sedan.

      Tyvärr, har jag inte något länkbibliotek kategoriserat på sådant sätt att jag kan slänga in lämpliga källhänvisningar som argument där de finnes lämpligt. Egentligen borde jag ha det, men jag tror inte många skulle läsa dem så jag finner inte det mödan värt.

    2. Göran, du skriver “Man kan bara mäta mot en fast fix på land. Mot denna fix mäter man vattenytans nivå och fixen mäts mot en satellit.”

     Varför måste man använda detta mellanled med en station på land snarare än att direkt mäta från en satellit som är fix i förhållande till jordens tyngdpunkt? Man mäter med radar från denna satellit och så medelvärdesbildar man för att få bort effekter av vågor, tidvatten etc. Samma som man måste göra när man mäter från land.

     Det finns sedan många fler, och mer seriösa, än Mörner som mätt havsnivån från land. Här har du en lita på några. Samtliga över 1 mm/år.
     http://sealevel.colorado.edu/content/tide-gauge-sea-level
     Det faktum att havet inte stiger lika snabbt överallt gör det dock svårt att få en exakt trend från ett fåtal stationer, därför är radardata bättre. De sträcker sig inte lika långt tillbaka i tiden men säger hur havsnivån stiger nu.

     Sen blir det lite löjligt när du försöker slingra dig undan att temperaturen visst stigit de senaste 20 åren med att du “vet” att så inte är fallet, men du har tyvärr inga data till stöd för påståendet och inga sakliga argument mot de data jag lägger fram.

 10. Apropå stigande havsnivåer som inte stiger katastrofalt
  Nils-Axel Mörner genomförde2000-20005 en internationell havsstudie på Maldiverna. Han och forskarna konstaterade att havsnivån de senaste 40 åren varit normal.
  Frånvaron av stigande havsnivåer har även konstaterat av forskare på andra platser : Bangladesh, Goa, Qatar, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Franska Guana och Venedig. Samtliga platser har haft en stabil havsnivå de senaste 40 – 50 åren.
  I nordvästra Europa har havsnivån stigit årligen med c:a 1 mm de senaste 125 åren. Det är tydligt att satellitdata visar dålig överensstämmelse med faktiskt observerade data.

 11. Björn Wiman tackar för information

  Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman tackar för bok och information från mig och hoppas att vi (= Klimatsans) har rätt. Det ser vi som en lovande öppning för fortsatta kontakter utan angrepp eller tillmälen.

  Jag ber därför alla att undvika personangrepp och påhopp. Björn Wiman har som många andra i god tro följt utsagor från föregivna experter. Det är dem och deras budskap vi skall motbevisa med fakta och logik – i hövlig och civiliserad ton!

  1. Du har förstås rätt i att vi bör vara hövliga och civliserade mot Björn Wiman, men det är svårt eftersom han ofta själv är oförskämd och väldigt extrem i sina krönikor.
   Kanske det bästa är att bemöta vettvillingar med en artig ton, det vinner man sympatier på. Men Wiman är en av de värsta stollarna.

   1. Det finns ingen anledning att sjuka ner till samma nivå själv, för är man då bättre? Jag syndar dock ibland, men känner mig varje gång lite dum efter att jag har tryckt på .

 12. Bry er inte om Thomas P. Han är ett nättroll som brukade förpesta debatterna på Klimatupplysningen. Han har blivit en allt sällsyntare gäst där och jag trodde att det berodde på att han inte får betalt för det längre. Att han dyker upp här kanske betyder att han trots allt är en idealist?

  1. Kan man inte bemöta argumenten kan man alltid kalla motparten ett “nättroll” och försöka mobba ut denne.

Comments are closed.