Blir klimatet kallare nu ?

Climate Sense 2018 annons i tidskriften Energi & miljö,  nr 1/2018 sid 49

Ett tack till alla er som donerat till vår konferens, så att vi nu kunnat annonsera om konferensen och om det faktum att det ingalunda är säkert att klimatet blir varmare. Utan våra annonser får de flesta inte veta att uppvärmningen är ifrågasatt.

Vi har även en liten, liten annons på GP:s nätsida. På dess plats växlas mellan flera olika annonser, den kommer bara upp ibland. Den som går in på sidan varje dag bör dock ha en god chans att se den någon gång. Då den visas intermittent, lägger jag ut en skärmdump.

Vi gör så gott vi kan med de pengar vi fått.

Det är viktigt att allmänheten får klart för sig att det finns vetande att få. Efter konferensen bör varje debattör, som behandlar klimatet, få frågan: Var du på klimatkonferensen i Mölndal ? Alla som svarar “Nej” bör få följdfrågan: Kan du då debattera klimatet seriöst ?

Sture Åström

+ – + – + – +

Fler annonser:

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Blir klimatet kallare nu ?

  1. Det har då i alla fall kommit mer snö denna vinter än jag någonsin kommer ihåg. Fast mitt minne, liksom alla andras, är sämre än vad hjärnan inbillar sig.

  2. Vad har du för bevis på att klimatet ingalunda blir varmare? Ge någon konkret källhänvisning!

    1. Den mest trovärdiga kurvan finner du hos Roy Spencer på UAH, University of Alabama, Huntsville.

      Den visar att temperaturen inte visar någon uppåtgående trend sedan 1998 eller 2003 beroende på det sätt man ser på statistiken. Effekterna av El Niño har nu övergått i La Niña, som alltid har sänkt temperaturen, så toppen kan inte räknas som någon trend. När man diskuterar klimat måste man betrakta decennielånga förlopp.

      Om du sedan surfat runt på våra poster finner du många referenser till bevis för att koldioxid inte gör något mätbart för klimatet. Tron att koldioxid KAN göra något åt klimatet är helt verklighetsfrämmande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *