KONFERENSEN

+ – + – + – +

+ – + – + – +

Vid betalning från utlandet:

Godkänd för svensk F-skatt  430405-1230

VAT-number SE430405123001

IBAN SE17 6000 0000 0002 5266 4671.

Swift/BIC är HANDSESS.

BIC/National Bank HANDSESS

+ – + – + – +