Tag Archives: sammanfallande effekt-toppar

Tysk el september 2017

Figur 1. Total elproduktion i september 2017

Figur 2. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol

Figur 3. Detalj 10:e t.o.m. 15:e plus 21:e t.o.m. 24:e, som visar motsatta extremer.

(Skiljelinjen mellan de två perioderna visas inte.)

Först sammanfaller topparna från stark vind och sol, vilket skapar problem för “reglerkraften”. Sedan sammanfaller deras effektminima, varför “reglerkraften” måste ta över hela effektbehovet.

Figur 4. Vindkraftens levererade energi.

Figur 5. Levererad effekt från samtliga energislag.

Notera hur de sammanfallande topparna för sol och vind skapar problem för alla andra energislag. Kolkraften fick stänga ner, brunkolet minska till hälften, och t.o.m. kärnkraften fick dra ner sin effekt.

Figur 6. Sol- och vindkraft med export och börspris.

Notera att elpriset går under 20 €/MWh vid 9 tillfällen och blir negativt vid två av dessa.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather