Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr

121-faslaget-konklusion

Figur 1. Under konferensen på Högberga Gård visade professor Ole Humlum grafen ovan. Både temperatur och halten koldioxid i luften har små oregelbundenheter i sin utveckling. Det går fortare ibland och långsammare ibland samt helt bakåt någon gång. För att få fram detta ur de långsiktiga trenderna har han subtraherat det ena årets data från det efterkommande årets data. Grafen visar de skillnader som då uppstår.

Blått visar den globala havstemperaturen, rött den globala temperaturen i luften nära marken och grönt halten koldioxid.

Här ser man en tydlig och regelbunden fasförskjutning av svängningarna upp och ner. Först kommer toppar i havets temperatur, kort därefter luftens temperatur och en tid därefter kommer halten koldioxid. Temperaturen kommer alltid före koldioxiden.

Detta visar entydigt att det är temperaturen som styr halten koldioxid, inte tvärtom, som IPCC hävdat i 25 år utan att kunna bevisa det.

Detta är bara en dataserie, som visar att IPCC har fullständigt fel. Nedan visas ytterligare två, som är enkla att förstå:

122-soon

Figur 2. Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon, Oregon, visar till väns-ter hur 169 glaciärer har växt och krympt sedan 1700. Krympningen börjar tidigt 1800-tal och fortsätter till år 2000 med en trend som inte påverkas av produktionen av fossila bränslen, som visas i nedre högra hörnet.

Till höger visas motsvarande data för havsnivåns stigning. Inte heller där har förbränningen av kol påverkat trenden.

Koldioxid har alltså ingen verkan på klimatet !

Jakten på “utsläpp” är meningslös och egentligen kontraproduktiv: Utsläppen bidrar till att skördarna ökar och svälten på Jorden minskar.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

15 thoughts on “Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr

 1. Sture,
  Hur kan du dra slutsatsen att koldioxid inte har någon påverkan på klimatet? Koldioxid är en växthusgas och tillsammans med övriga växthusgaser så påverkar den klimatet. Även om temperaturen styr halten koldioxid pga att mer koldioxid frigörs vid ökande havstemperatur så finns risken att temperaturen stiger ännu mer om vi dessutom frigör koldioxid genom fossil förbränning.
  Kjell

  1. Hej Kjell !

   Det gläder mig att du visar så stort intresse för vår blogg att du kommer tillbaka igen och igen. Men jag får intrycket att du har alltför brått, när du läser våra poster, så att du missar de viktiga punkterena. Ta för vana att läsa igenom långsamt två gånger.

   När frågan är OM de gaser som kallas “växthusgaser” verkligen har en verkan som kan kallas “växthuseffekt”, kan du förstås inte utgå från att de har en sådan effekt. Du påstår: “Koldioxid är en växthusgas och tillsammans med övriga växthusgaser så påverkar den klimatet.” Det är IPCC:s hypotes, d.v.s. en spekulation, vilken kan likställas med en gissning sedan den inte kunnat bevisas på 25 år. Den utgår från prov med strålningsenergi på laboratorier. Ute i atmosfären måste man då visa att väder och vindar inte blandar om effekterna, så att inget märks i energiutbytet med rymden. Det finns nämligen MÅNGA bevis för att koldioxid INTE påverkar det som kallas “växthuseffekten”. Detta är ett felaktigt begrepp. Det avser den övertemperatur planeterna har på marken jämfört med vad en kropp utan atmosfär skulle ha. Här tar jag några olika bevis för koldioxidens “icke-verkan” på planeternas marktemperatur:

   1. Robinson-Catling har visat att på planeterna beror marktemperaturen på gastrycket vid marken, OBEROENDE av gasblandningen. Koldioxid har alltså ingen verkan.

   2. De konstaterar att balans i energiutbytet med rymden uppstår på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar, 11 km på Jorden. Gaslagen förklarar sedan hur temperaturen ökar på vägen ner mot marken: p x v = R x T. Den molekyl som rör sig nedåt får ett tillskott av energi av gravitationen, vilket ökar temperaturen. Lätt att förklara enligt naturlagarna.

   3. Fasläget mellan variablerna i denna post visar att det är temperaturen som styr halten koldioxid. Då kan motsatsen inte gälla ! ! !

   4. Motsvarande visas även av variationerna under istiderna. Temperaturen ligger 400 – 800 år före koldioxiden.

   5. IPCC hävdar att det är koldioxiden som styr. De är vetenskapligt okunniga politiker, som visat sin inkompetens på så många sätt at du inte behöver räkna med deras uttalanden. Kan du nämna två av deras katastroflarm som slagit in ? De har alltid haft fel. Du får allvarligt fundera på någon orsak till att du skall tro på dem. De lever i en organisation av politiker. Inom politiken är “fakta” inte vad som är sant. Det är vad folk tror är sant. Alltså försöker politiker alltid inbilla “folket” att verkligheten ser ut som det passar deras agenda. Och agendan för IPCC bestäms av den majoritet av länder, som mest består av korrupta U-länder. De kan bara vänta sig ett miljardflöde av dollar, ifall koldioxiden är skadlig. Alltså går IPCC:s agerande ut på att alltid påstå det. Den bluffen har de lyckats med ganska bra.

   T.o.m. du tycks ha “gått på” den. Använd din naturvetenskaplig utbildning till att skilja på tro och vetande.

   1.

 2. Även om Kjell hade rätt om koldioxiden så är det ingen skillnad på kiloxidmolekylerna i atmosfären. Av det utbyte som sker mellan planetens yta och atmosfären utgör det som människans fossilförbränning orsakar 5 procent. Sedan är den huvudsakliga växthusgasen vattenånga. I snitt 95 procent. Så vårt bidrag är alltså 5 procent av 5procent – 2,5 promille! (Källa IPCC själva. Innan politisk nattmanglade SPM förstås.)Som skulle vara dominerande orsaken till “klimatförändringarna”. Tror inte det.

  1. Evert,
   Du har helt rätt i att vattenånga är den dominerande växthusgasen men olika gaser påverkar klimatet olika mycket. Vi kan dock inte påverka vattnets kretslopp men däremot utsläppen av koldioxid. Jag menar att vi ska vara försiktiga med fossil förbränning och inte frigöra bunden koldioxid i onödan. När Klimatsans påstår att fossil förbränning räddat livet på miljontals människor då blir jag mycket tveksam till deras inställning.
   När avdunstning vid vattenytor sker åtgår mycket energi (ångbildningsvärme) och avkylning sker då. Denna energimängd återfås när sedan ångan kondenserar uppe i atmosfären. Enligt min uppfattning så påverkas inte klimatet så mycket av vattnets kretslopp utan vi får en balans.

 3. Enligt El Observatorio de Sostenibilidad i Spanien har nattemperaturen sedan 1944 på Kanarieöarna stigit 0,17 grader. Således har temperaturen under de sjutton år vi bott här ökat 0,04 grader. Ärligt talat upplever vi inte detta som ett stort hot. Med linjär regression blir kommer temperaturen att öka 0,03 grader fram till 2030. Gäsp!

  Kjell Andersson påstår ”Jag menar att vi ska vara försiktiga med fossil förbränning och inte frigöra bunden koldioxid i onödan.

  Min fråga är hur vi skall bära oss åt i praktiken. Det mest effektiva sättet måste vara att hålla nere befolkningstillväxten, att fastställa en global övre gräns. För sjutton år sedan kunde vi parkera nästa var vi ville i två stora turistområden på södra Teneriffa. Idag är vi glada om vi hittar någon plast överhuvudtaget. Man kan samtidigt fundera över hur termometrarnas mätvärden påverkas om de befinner sig inom dylika områden.

  1. Det är väl dokumenterat var temperaturmätare är placerade och att temperaturen ökar lokalt i t.ex. en stad på grund av mänsklig aktivitet. I ett exempel stod flygplan framför temperaturmätaren med motorerna riktade mot den. Tog man hänsyn till det? Nej.

   För rättvisans skulle håller man på och rättar till detta, vilket leder till minskad ökning av temperaturen. Så det måste kompenseras, dvs. detta mätvärde fick vi, men det borde ha varit? Gissa det.

 4. Björn,
  Vad sägs om sol och vind nere hos er. Det vore väl bra komplement. Ni bor ju på ett ställe där det är möjligt året runt.
  Ni kan även ha värmedriven kyla istället för konventionella kylmaskiner.

  1. Även på Kanarieöarna är sol och vind intermittenta energikällor, som kräver antingen lagring eller back up. Vattendamm och kraftverk har testats på Gran Canaria med som jag tror dåligt resultat.

 5. Evert,
  Jag är väl medveten om det. Det är därför som jag skrev att sol och vind kan vara ett komplement. Så småningom kommer det att finnas bättre tekniker för lagring eller smart användning av el.

 6. Vi har gjort som urinnevånarna, guancherna, bosatt oss i en by på 400 m.ö.h. Där är klimatet som bäst, inget behov av värmning eller kylning av villan. Vi har haft gratis hetvatten i kranarna i tolv år. Det tog fem år att tjäna in inköpskostnaden. Jacuzzin i trädgården har en egen solfångare, ingen nätanslutning nödvändig. Denna enklare typ av solfångare var intjänad på mindre än ett år.
  Det är tveksamt om sol och vind för att göra el på Kanarieöarna är ekonomiskt lönsamt, speciellt som vi har en speciell ”solskatt” för dem som satsar på sol och vind. Jag noterar att 12,91 Euro i månades elräkning på 54,29 Euro är avsatt till ”initiativ för förnybar energi”.

  Den kompakta vetenskapliga okunskapen bland politiker, tillika kraftig hjärntvättning från IPCC gör att man satsar på helt galen teknik. Man vill nu bygga ”ett artificiellt vattenkraftverk”. Som bekant är regn en ovanlig företeelse på Kanarieöarna och därför måste man pumpa avsaltat vatten till den övre dammen, 1000 m.ö.h. Journalisterna beskriver lyriskt projektet som ”Energin som kommer från vatten”. De har inte fattat att turbinerna ger mindre energi än vad pumparna förbrukat. Det handlar om en anläggning som varje dag slukar energi och som bidrar med mer CO2 och som kostar 300 miljoner Euro.

  https://www.dropbox.com/s/t4w36ft6ebsvwwk/Z3.pdf?dl=0

  Jag tycker synd om er som bor i Sverige, inte i först hand på grund av det bistra klimatet utan för den vidriga propagandan lyssnarna till program typ ”Vetandets Värld” utsätts för.

 7. Vi har nyligen köpt en ny kyl/frys dom drar 175 kWh/år.

  175 kWh/år *0,044 Euro/kW = 7,7 Euro/år

  Med fast elpris blir elkostnaden för 10 år 77 Euro. Eftersom vi uppmanas att ”Rädda Jorden från CO2” letar jag upp ett kit med en solpanel, laddare och batteri. 500W borde räcka. Satsen kostar 595 Euro. Emellertid behövs en monteringssats för 74 Euro.
  Det är lätt att säga att vi skall satsa på förnybar energi och att energilagring kommer att bli billig. Man bör också vara medveten om att batteriets livslängd är ca 10 år och solpanelen 25 – 30 år.

  Vad vi behöver idag är KLIMATSANS.

  1. Björn! Hade du bott på El Hierro så hade dina elanläggningar sparat in ungefär 12.500 kr i subventioner från skattebetalarna.

   Jag förmodar att det säkert finns en massa byråkrater som hatar dig då dina projekt verkar hota deras meningslösa byråkratiska statliga jobb.

 8. Hur kommer den koldioxid som frigörs i samband med att temperaturen i havet stiger påverka?

  1. Hej Anna !

   Du gör rätt som tar upp den koldioxid, som frigörs från haven. Den mängden är troligen betydligt större än den mängd vår förbränning geer, se posten “Havet ger mest koldioxid”

   Sedan gasen kommmit upp i luften, gör den precis detsamma som den som kommer från förruttnelse och från våra utsläpp. Den gör Jorden grönare och öknarna mindre. Den bidrar till ökade skördar, så att färre svälter. Den gör oss alla rikare. Se posten “Klimatförändringarnas verklighet”.

   Men det finns INGA TECKEN på att koldioxiden påverkar klimatet.

Comments are closed.