GRUNDER

Den välgörande koldioxiden

I naturen finns det ett antal cykler som gör att grundämnen cirkulerar och även ligger stilla för kortare eller längre perioder. Den mest kända är vattnets cirkulation från avdunstning till moln och tillbaka med regn, till sjöar och hav. En annan, och den som stått i fokus för klimathotet, är kolcykeln.

Ett overifierat antagande är att olja är ett fossilt bränsle med biologiskt ursprung. Men det finns även tecken på att den gamla beteckningen petroleum, olja ur sten, är mer korrekt. Oljan kanske bildas från mineral under högt tryck och hög temperatur långt nere i berggrunden.

Koldioxidhalten i atmosfären stiger visserligen, men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Den är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. De gröna växterna har varit nära svältgränsen. Koldioxid är deras viktigaste näring näst efter vatten. Med mera koldioxid i luften har de repat sig. Klotet grönskar åter på ett sätt som det inte gjort på hundratals år. Den ökade halten har varit välgörande för skördarna och därmed för världsekonomin.

Vi bidrar i viss mån till detta genom våra ökade utsläpp av koldioxid. Naturen står själv för den absolut övervägande delen av utsläppen, mer korrekt, återförandet av kol till kolcykeln. Hela 97 % av den koldioxid som kommer ut i atmosfären har inte människan varit upphov till. Eftersom kolet har en uppehållstid av endast sju år i atmosfären, en erfarenhet vi har av radioaktiva kolisotoper från kärnvapenproven, måste det årligen till enorma tillskott, för att kompensera det som växterna lagrar upp, för att inte livsprocessen ska gå i stå. Det mesta kommer via nedbrytning av växter och från Jordens inre via vulkanutbrott.

Klimathotarna hävdar att ökad halt av koldioxid kommer att få temperaturen att stiga på Jorden. Det är fortfarande bara en hypotes, som inte kunnat visas i naturen. De historiska data man funnit i landisarna på Grönland och Antarktis visar att halten koldioxid i atmosfären inte stiger förrän hundratals år efter det att temperaturen av någon annan anledning långvarigt hållit sig på en högre nivå, ex.vis mellan istiderna.

Havet är alkaliskt med pH strax över 8. Klimathotarna påstår att koldioxid löst i havet kommer att göra det surt, alltså under 7 i pH. Havet kan i stort sett inte bli mindre alkaliskt, eftersom det har så mycket kalk bundet i kalksten och andra formationer. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kol tillgängligt, för att via kolcykeln och koldioxid göra havet surt.

I några decennier har forskare, journalister, påtryckare, företag och politiker tjatat om den klimatkatastrof, som hypotesen förutsagt. Politikerna har styrt anslagen för forskning till de forskare som velat bekräfta hypotesen. Den har ju varit motivet för flera skatter. Sedan har stora företag velat stärka sin image genom att göra likadant. Därmed har oberoende, seriös forskning om klimatets naturliga variationer försummats.

Emellertid står det nu klart att koldioxid inte kan påverka klimatet så mycket att det märks. Hypotesen är falsk, en lögn. Solens variationer har störst påverkan på klimatet. Många medborgare är mycket besvikna på politikerna, som låtit sig lura så illa, att de upprepar denna lögn som ett mantra.

I Australien gick den borgerliga oppositionen till val 2013 på att avskaffa den koldioxidskatt som socialisterna infört. De borgerliga vann en jordskredsseger. I juli 2014 har de som första regering avskaffat en klimatrelaterad koldioxidskatt. Om svenska politiker kunde lyssna lika öppet på lätt verifierade fakta, skulle hela vår klimatpolitik skrotas. Den behövs inte.

Mats Jangdal

+ – + – + – +

Koldioxid är livets gas

Koldioxid är vitamin för alla vitaminer. Den är förutsättningen för allt liv på jorden. Ändå räknar Nationalencyklopedin koldioxid som en luftförorening.

Koldioxid är den grundläggande regulatorn av kroppens funktioner och vitamin för alla vitaminer. Den reglerar aktiviteten hos enzymer och vitaminer. Om koldioxiden inte räcker till, fungerar alla enzymer och vitaminer onormalt. Då får man en ämnesomsättning, som leder till allergier, cancer och saltutsöndring. Syre har en rengörande funktion i kroppen. Cellerna i kroppen måste ständigt rengöras. Speciellt känsliga är hjärnceller, som kan dö på grund av syrebrist. I en frisk människa är förhållandet mellan koldioxid och syre 3:1.

Koldioxid finns i öl, mousserande vin, de flesta sorters läsk samt i kvinnans befruktade ägg och i fostrets blod. Ett nyfött barn har en hög halt av koldioxid i blodet. Den är byggnadsmaterial för alla växter, som utgör mat för djuren. Den får vårt bröd att jäsa. Den dödar bakterier i vatten och håller det rent. Den verkar som ett konserveringsmedel med koden E290. Den är färglös, utan lukt och smak.

I fotosyntesen tar växterna upp koldioxid ur luften samt vatten och små mängder mineraler ur marken. Deras klorofyll använder solens energi till att slå samman kol från koldioxiden med väte från vattnet för att skapa kolhydrater, som bygger upp växternas vävnader. Det frigjorda syret släpps ut i luften, som vi sedan kan andas.

I Jordens barndom bestod atmosfären mest av koldioxid. Växtligheten blev enorm. Dels producerade den syre till luften och dels lagrades döda växter ovanpå varandra och bildade efter miljontals år bergarten stenkol. Detta utgör således lagrad solenergi, som frigörs då vi bränner upp det och återför koldioxiden till luften.

I luften finns nu 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid. Den senare är den viktigare för livet: Utan syre dör djuren, men växterna överlever. Utan koldioxid dör både växter och djur.

Inom biologin säger man att varje organism upprepar Jordens evolution i individens utveckling: Från encellig varelse till fisk till apa till människa. Koldioxiden är en oumbärlig del av ämnesomsättningen. Människans celler behöver ta upp 6-7 procent koldioxid och bara 2 procent syre. Kvinnans befruktade ägg har under de första dagarna en nästan syrefri miljö, eftersom syre helt enkelt är skadligt. Fostrets blod har en låg syrehalt och en hög koldioxidhalt jämfört med en vuxen människas. Överskott av syre är dödligt, eftersom syre är ett starkt oxidationsmedel, som kan förstöra cellväggarna.

För ett normalt liv krävs 7-7,5 procent koldioxid i vårt blod. Sjunker halten till 4 procent innebär det omedelbar död. Vi får den av maten, vars proteiner, fetter och kolhydrater oxideras av syre och bildar koldioxid i vävnaderna.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha.

Koldioxid är ingen förorening utan Livets Gas.

Ludmila Hell,
Fysiklärare

24 thoughts on “GRUNDER

 1. Hej, jag ska inte ge mig in i en debatt som jag inte har tid att avsluta, men stycket “en liten höjning från 0.03 till 0.04%” är vilseledande. Det är en ökning med ca 30 %, och därför en markant ökning.

  1. Det fanns perioder i jordens historia när koldioxidhalten ökade med 10 000 % och som inte åtföljdes av klimatförändringar och som i sin tur inte påverkade det biologiskt livet. En liten höjning med 30% i jämförelse med 10 000% höjning är verkligen liten.

  2. En väsentlig och i debatten ofta förbisedd egenskap hos koldioxid är att dess växthuseffekt är logaritmiskt avtagande.

  3. Men vad e4r det ff6r fel pe5 alternativa enirgeke4llor? Pe5 1600-talet var det se5 kallt att folk bre4nde he4xor ff6r att he5lla sig varma. Med tanke pe5 att vi klimatke4ttare ska ste4llas till svars ff6r brott mot me4nskligheten. .

   1. Hej Sah !

    Det är roligt att du intresserar dig för vår blogg.

    Dock tycks det inte fungera mellan Facebook och WordPress som vi använder. Du ser hur konstig din text blir. Jag hinner inte “rätta” den så den bir läsbar. På morgonen har jag 50 kommentarer att moderera. På middagen kanske 30 och sedan lika många igen på kvällen.

    Jag ber dig att gå in på vår nätsida “klimatsans.com” och där välja inlägg att kommentera.

 2. De internationella kimlatff6rhandlingarna drar ige5ng igen i april med extrainsatt mf6te pe5 Bali. EU:s agerande blir viktigt ff6r mf6jligheterna att fe5 till ett bindande globalt klimatavtal i Durban i slutet av detta e5r. . .

  1. Hej Sanjay !

   Det är roligt att du intresserar dig för vår blogg. Jag uppskattar din initierade text.

   Dock tycks det inte fungera mellan Facebook och WordPress som vi använder. Du ser hur konstig din text blir. Jag hinner inte “rätta” den så den bir läsbar. På morgonen har jag 50 kommentarer att moderera. På middagen kanske 30 och sedan lika många igen på kvällen.

   Jag ber dig att gå in på vår nätsida “klimatsans.com” och där välja inlägg att kommentera.

 3. Att koldioxid egentligen har ett underskott går att läsa läns med våra vägar. Grödan är kraftigare längs med vägen. Tallplantorna, björkplantor är kraftigare. Livets gas är just livets gas och inte något annat!

 4. Det sprids på nätverket klimatsans sidor, och i tidningar likalydande insändare, en massa s.k fakta om koldioxidens välgörande effekter, samt ifrågasättande om dess skadliga, och de sprids som om de vore sanna. Om ni vill bli trodda så vore det klädsamt om det fanns minsta hänvisning till någon objektiv vetenskaplig referens. Vem som helst kan påstå vad som helst såsom vore de sanna men för att ha minsta trovärdighet så krävs en objektiv referens. Ni påstår också att ni har vetenskapsmän som vet bättre. Vilka är de då?
  Ni skriver t. ex om overifierade antaganden: Citat: Ett overifierat antagande är att olja är ett fossilt bränsle med biologiskt ursprung. Men det finns även tecken på att den gamla beteckningen petroleum, olja ur sten, är mer korrekt. Oljan kanske bildas från mineral under högt tryck och hög temperatur långt nere i berggrunden.
  Hur verifierat är det senare påståendet då??
  Man har sina dubier om vems ärenden ni egentligen springer. Man anar oljelobbyns intressen. Åke Wännman kemist och biolog

  1. Hej Åke !

   Det är roligt att du hittat hit. Ett urval av klimatfakta hittar du, om du surfar runt på våra sidor ex.vis här och här. (Klicka på röd text.)

   Det som driver oss är den förskräckelse vi ser är på väg med de enorma och fullständigt ogrundade satsningar som görs med våra, skattebetalarnas, pengar, utan att vi blivit tillfrågade.
   Klimatsans har inga pengabidrag från något håll, men de som larmar om det obefintliga “klimathotet” har ibland miljonbidrag av skattemedel, ex.vis fick Johan Rockström häromåret 200 miljoner till sitt SEI. Du har flera skattebetalda “professorer”, som i sina uppgifter räknar in att skriva debattartiklar om “klimathotet”. Det finns över hundra “tankesmedjor”, föreningar och aktionsgrupper, som kan ha storleksordningen 50 % av sin omsättning av skattemedel. SIDA finansierar flera sådana via Forum Syd. TV-stjärnan Pär Holmgren får konsultarvoden för att åka från den ena kommunen till den andra och informera om “klimathotet”.

   Många av föreningarna och aktionsgrupperna använder “klimathotet” som argument för att förmå allmänheten att skänka pengar till de välgörande ändamålen de arbetar för. De har fått in så mycket att de kunnat bygga stora organisationer med miljonomsättning och kanslier med heltidsanställd personal, som på arbetstid kan skriva debattartiklar och insändare.

   Ett exempel är Svenska Kyrkan. Dess husorgan Dagen tog in en artikel av oss, som snabbt fick två repliker utan sakinnehåll. Vi skrev ett genmäle med flera hänvisningar till öppna källor. Från början hade vi fått löfte om införande av genmäle. Det reducerades till att enbart bli utlagt på nätet, som deras flesta läsare inte besöker. Uppenbarligen ansågs våra sanningar ha skadlig inverkan på kollekten, varför redaktionen blev “övertalad” att mörka exponeringen av våra argument så långt som möjligt. Sedan kan du gå i vilken kyrka som helst och höra hur “klimathotet” används.

   Får vi in en insändare, kan du normalt räkna åtminstone fem som späder på “klimathotet”. Räknar du med ledarsidorna och TT-notiserna samt mäter spaltmeter, finner du att vi når en exponering av enstaka procent av alarmisternas.

   Du är utsatt för en massiv till stor del skattebetald progagandakampanj avsedd att förmå dig att vilja ansluta Sverige till en global Överstat styrd av FN:s byråkrater, bland vilka du finner många från världens mest korrumperade diktaturer.

   Notera att de heltidsbetalda tjänstemännen på flera myndigheter är så rädda för att deras skrämselkampanj skall ebba ut att de fuskar med rådata, se här och här.

   IPCC är ett “mellanstatligt” organ styrt av alla nationer i FN, varav de flesta tror att de skall få miljardbidrag för “klimathotets” skull. När de kallar sig “vetenskapliga” hissar de falsk flagg. Deras politiker är så okunniga att de inte kan skilja på riktiga forskare och charlataner. Därför finner du de flesta “riktiga” forskare utanför kretsen runt IPCC. Kan du nämna några av dess förutsägelser som slagit in? IPCC har misslyckats med det mesta.

  1. Intressant animering. Får jag fråga om du känner till om alla beräkningar från början till idag är från väderstationer beläggna på marken eller om det även innebär mätningar från satellit eller ballonger etc.?

   Vad gäller mätning från väderstationer på mark, så måste de ha skett i början och då är en fråga från mig om man har hållit sig till samma geologiska platser och inte utökar dem med tiden?

 5. Hej! vem är grundaren till denna sidan? är ni n myndighet eller organisation? är det en privatperson som äger sidan? finns sidan för att informera eller sprida åsikt? tacksam för svar! 🙂

  1. Välkommen Samuel till vår sida !

   Du får ett fylligt svar under fliken “Välkommen”. Har du frågor sedan du läst den, kan du återkomma.

   Nätverket KLIMATSANS tycks vara den ENDA organisation i Sverige som aktivt sprider FAKTA om klimatet. Och som följd av enkel LOGIK avseende betydelsen av fakta utvecklar vi åsikter som är politiska.

   Den information du annars får från regering, myndigheter, politiker, universitet, media och de hundratals föreningar, tankesmedjor och aktionsgrupper, som säger sig kämpa för miljön, är ÅSIKTER från klimatpanelen IPCC. Denna styrs av okunniga politiker, vilket vi förklarar i posten: “IPCC bluffar del 1“. Klicka på den röda texten, spå kommer du till den.

   Vi har många av Skandinaviens främsta klimatforskare bland våra medlemmar, vilka i sin tur har hundratals personliga vänner bland världens främsta forskare. Därmed har vi tillgång till mer kompetent expertis än vad våra universitet och SMHI tycks ha.

   Vi har inga bidrag från företag eller “samhället”, bara privatpersoner. Vi som jobbar här har inga löner. De flesta andra tankesmedjor, föreningar och aktionsgrupper är delfinansierade av skattemedel.

   Sture

 6. Jag är ingen klimatspecialist men tar inte allt som kommer från t ex IPCC och Al Gore som odelade sanningar utan försöker ta reda på lite själv också.
  Men den senaste tiden har jag blivit ganska så upprör när jag fick se att en fackförening i Sverige i sin TV-reklam använder våra små barn som mottagare av CO2-hysterin.
  En kvinnlig lärare står framme vid tavlan och frågar de små barnen “Vad känner ni till om klimatkatastrofen?”
  Ett barn svarar att “Man ska äta ärtor!” Ett annat barn, en liten pojke svarar att “han har en granne som kör en SUV!”
  Fakta? Inte ett spår utan bara hjärntvätt och inget annat. Det ska trummas in hur livsfarlig CO2 är för oss och hela jorden, vilket är en ren lögn.

 7. Det är mycket riktigt så att koldioxid igår i kolets kretslopp. Men det är en jämvikt som är mycket känslig och som om den störs får konsekvenser. Just nu släpper vi ut mer koldioxid än vad som kretsloppet kan svälja och då blir den del av koldioxiden som hamnar utanför skadlig för klimatet.
  Växthuseffekten tilltar och det globala klimatet blir varmare.
  Det är likadant med vanlig ntriumkiorid, koksalt, som är ett livsviktigt ämne men som i för stora mängder blir giftigt. ÅW

  1. Du gör det groteska misstaget att likställa koldioxid, livets ursprung, med koksalt, som man använder för att döda mögel och bakterier i livsmedel man vill förvara.

   Koldioxid är växternas viktigaste näring och de frodas vid mycket höga halter. Dr. Patrick Moore anser att halten 1.500 ppm skulle vara enbart fördelaktig för mänskligheten.

   Om du menar att kretsloppen “inte kan svälja” utsläppen, förväntas du komma med uppmätta data som stöd för påståendet. Har du sådana ?

  2. Du skriver:Just nu släpper vi ut mer koldioxid än vad som kretsloppet kan svälja och då blir den del av koldioxiden som hamnar utanför skadlig för klimatet. Detta kan du inte bevisa!
   Astronomiprofessorn Knut Lundmark i Lund forskade under många år under början av nittonhundratalet på vilken inverkan solen har på klimatet och växtligheten. Det mest uppenbara beviset på solen och koldioxidens inverkan fann han då han sågade ner 5oo år gamla ekar och gjorde mycket noggranna mikroskopiska mätningar av årsringarnas bredd och innehåll som visar hur kolinnehållet varierar med solens aktivitet.
   DMI har också gjort forskningar som visar hur koldioxidhalten i borrkärnor varierar med klimatvariationer, både 11-årsvariationer och 200-årsvariationer som Maunders och Daltons minima.
   Det som du säger om att natriumklorid kan bli toxiskt är fel , för stort intag kan emellertid tillfälligt påverka metabolismen men detta gäller också för många andra ämnen.
   Koldioxidhalten: Ett varmare klimat påverkar koldioxidhalten avsevärt! Kallt vatten absorberar koldioxid medan varmt vatten frigör koldioxid. Detta kan du konstatera om du häller kolsyrat vatten i ett glas och ställer den i kylskåpet slutar det så småningom att bubbla. om du sedan tar ut vattenglaset och ställer det i rumstemperatur så kan du se att koldioxiden bubblar när vattentemperaturen stiger.
   Den mängd kodioxid som människor förorsakar är marginell i förhållande till de mängder som världshaven frigör vid stigande temperatur!
   OBSERVERA: Varmare klimat förorsakar ökad koldioxidhalt i atmosfären!!!! och absolut inte i den ordning som politikerna tror.

 8. Jag trodde du skulle förstå att koksaltexemplet inte har något att göra med koldioxidfrågan utan endast var ett exempel på vad som kan ske vid för höga halter av något ämne vilket som helst.
  Det där värdet på 1500 ppm som du hänvisar till kan ju vem som helst säga. På vad den där doktorn grundar sin utsaga sägs det inget om Jag undrar bara vad han är doktor i för ämne. Jag betvivlar att det är kemi eller biologi.
  Om det nu skulle bli så, gud förbjude, att halten koldioxid i atmosfären blev så hög så skulle fotosyntesen öka initialt men sen skulle det minska beroende på att då skulle de andra ämnena som krävs för tillväxt börja sina, N,P,K och Mg och andra mikronäringsämnen och då skulle jordarna utarmas, och växtligheten så småningom avstanna. Det skulle kräva massiva insatser av konstgödsel, som
  framställs med fossil energi som energikälla och är mycket energikrävnde i framställning. Desutom finns inga mikronärigsämnen i konstgödseln
  Naturen är inte så enkel och inte förutsägbar som en inustriprocess även om den i sig kan vara komplicerad. Åke Wännman kemist och biolog

  1. Nu är Patrick Moore inte vem som helst, utan en av världens mest kunniga forskare på miljö och klimat, se posten “Klimathotet är en bluff”. Du finner många källor som bekräftar att halten koldioxid varit långt högre än 1.500 ppm under epoker då växtligheten var ovanligt frodig. Gud förbjuder inget på jorden. Naturlagarna kan göra det. Som ex.vis högre havsnivå. Naturlagaran begränsar den till högst 2 mm/år.

   Inga mineraler försvinner från jorden. Ruttnande växter återför allt innehåll till jorden. Men mänskligheten får anstränga sig att bättre ta vara på slammet från avloppen. Där har du en fråga som blivit utan pengar, därför att dessa satsats på onödiga vindkraftverk och annnan “klimatsmart” idioti.

   Din invändning består av spekulationer utan grund. Jag förstår att du är fast i tron på koldioxidens verkan på klimatet. Det tar emot att erkänna sig övertygad om att dess verkan är så nära NOLL, att den inte kunnat mätas. Men det är ett faktum som nu står klart sedan IPCC misslyckats bevisa verkan under sina 27 år av forskning.

   Dessutom visar andra forskare att det är solen som har den största verkan. Samt att temperaturen alltid har stigit INNAN halten koldioxid gjort det. Det är alltså värmen som driver upp halten koldioxid. Då KAN INTE motsatsen gälla.

   Du behöver inte oroa dig för någon värmekatastrof. Klimatet blir mest troligt kallare.

  2. Hej Åke
   Du skriver att näringsämnen skulle sina, N,P,K och Mg och andra mikronäringsämnen och då skulle jordarna utarmas, och växtligheten så småningom avstanna. Jag trodde att alla biologer, utom möjligen de som sysslar med krukväxter känner till växtlighetens fundamentala fakta.
   ETT RÅD: Om du i din trädgård komposterar allt växtmaterial så har du kvar alla näringsämnen och jag garanterar att det räcker.
   DESSUTOM: I regnvattnet får du också näringsämnen som finns i luften som konsekvens av förbränning av kol, gas och olja, dessutom ämnen från vulkanutbrott och skogsbränder.
   Jag har egen kompost och det är det enda jag använder, det växer mycket bättre än då man använder fabrikstillverkade näringsämnen!
   I SKOG OCH MARK finns massor med förmultnade växtdelar. Kalhyggen kräver emellertid tillsatsgödsling efter återplantering.

 9. Kan du ange några källor av de många som du säger finns om att koldioxidhalten har varit över 1500ppM?
  Vilken naturlag säger att en högre havsnivå begränsas till 2 mm/år?
  Mina invändningar består inte av spekulartioner utan grund. De handlar om kemiska drivkrafter. Har du inga sakliga argument att komma med ?

  1. Hej Åke !

   Du verkar så seriöst intresserad att det inte räcker med svar på en enskild fråga. Därför vill jag föreslå att du skaffar Tege Tornvalls bok: Tänk om det blir kallare. Det är den mest fullständiga och mest lättlästa redovisningen på svenska av klimatets fakta.

   Den beställer du direkt av honom på adress tege.tornvall(snabel-a)telia.com

   På sidan 34 visar han hur olika forskare funnit halter mellan 1.000 och 2.000 ppm 100 – 200 miljoner år sedan, samt över 4.000 ppm för 400 miljoner år sedan. Det är “allmänt känt” att atmosfären i tidernas begynnelse inte innehöll något syre utan istället koldioxid, d.v.s. 200.000 ppm.

   Naturlagarna för värmeöverföring säger att den alltid beror på den area det gäller. Posten “Havets nivå oroar inte” visar hur liten arean blir även om den globala temperaturen skulle stiga 4 grader. Landisens ovansida smälter inte mer än enstaka timmar på året, eftersom isen är så tjock att det är 20 grader kallare där än vid marken. Det är bara på den södra tippen av Grönland, som isen smälter i betydande grad och då mest bara närmast marken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *