KOMMENTARER

2014-07-03 Åsa Romson i Almedalen

2014-01-22 Hela Hälsingland

Kommentar till ett referat av Christer Sannes rapport “Hur vi kan leva hållbart 2030”:


http://helahalsingland.se/halsingland/1.6743174-bort-med-biffen-och-bilen

Artikeln är givetvis införd just idag, därför att redaktionen håller en paneldebatt för politiker och tjänstemän om utmaningarna inför 2040. Tidigare har en artikelserie räknat upp alla de tänkbara katastroferna, som utsläppen av koldioxid kan medföra.

Sanne försöker räkna ut hur vi skall leva för att kunna minska utsläppen av koldioxid med 2/3. Därmed ” kan vi försöka förhindra att världen värms upp mer och att klimatförändringar blir ännu våldsammare.” Typiskt är att han inte preciserar vad våldsamheterna skulle vara.

Han har inte insett att dessa förutsättningar vilar på datorsimuleringar, som visat sig meningslösa. Världen har inte värmts upp på 17 år. Ren stillsamhet råder avseende den globala temperaturen. T.o.m. IPCC själva säger numera att extremt väder inte kan kopplas till ”uppvärmningen”. Orkaner och tyfoner har de senaste åren varit färre och mildare än på 30 år. Medias utnämning av den omtalade tyfonen Haiyan på Filippinerna till ”historiens värsta” var förhastad. Landet hade haft en som var värre bara några år tidigare, men den träffande inte ett lika bebyggt område.

Det finns inga mätbara indikationer på att det kommer att bli varmare. Tvärtom, mätningar av solens aktivitet ger starka indikationer om en kallare framtid.

Det finns inga som helst bevis för att mer koldixoid påverkar klimatet annat än positivt: Det växer bättre.

Han konstaterar att matpriserna har gått ner. Men nämner inte att det till stor del beror på luftens högre halt av koldioxid. Skördarna har blivit större. Det har gjort alla rikare, även dem i de fattigaste länderna. Antalet fattiga i världen har minskat med 750 miljoner människor på 30 år.

Sanne lider av missuppfattningen att kossor skulle vara miljöfarligare än grisar. Han förutsätter att deras pruttande av metan skulle påverka den globala temperaturen. Eftersom temperaturen verkar vara på väg neråt, är hans farhågor omotiverade. Dessutom bygger dom på en annan högst osäker hypotes: Att det blir mer metan av gräs, om kossor äter upp det. Men allt organiskt material avger metan och koldioxid, när det förmultnar.

Lägg till att nötkreatur torde ha den mest effektiva matsmältningen för gräs. Grisar äter inte gräs såvitt jag vet. Däremot används majs och soja. Deras foder konkurrerar således med människors föda, vilket kan påverka fattigdomen i världen.

Sanne kan inte dölja sin position långt ute till vänster på den politiska skalan. Han anmärker att ”kapitalismen” måste få oss att byta ut saker oftare, eftersom tillväxten hotar att stanna. Det är nonsens. Kapitalismen är ett verktyg, som människor använder. Hur de nyttjar verktyget bestäms i högsta grad av politiker.

Det är inte kapitalismen som avgör vad vi köper. Det bestämmer vi själva. Det är politikerna som vill ha tillväxt, för att få in mera skatter. Redan vid inkomster omkring 20.000 kr/mån blir alla skatter 100 % av nettoinkomsten. De stiger till över 150 % för den som tjänar 60.000 kr/mån. På importerade varor betalar vi bara 25 % i moms. Skatterna förmår väljarna att köpa prylar istället för service, som kunde ge mera verklig fritid.

Han menar att vi blir lyckligare med mer fritid istället för mer prylar. Det kan jag instämma i, men orsakerna till att det är lättare att skaffa prylar än fritid är just socialismens höga skattetryck, som missgynnar arbete.

Sanne hade betalt av Naturvårdsverket för att torgföra uppgifter som är osäkra eller osanna. Jag försöker sprida väl belagda fakta och logiskt resonemang, men får göra det utan ersättning. Detta är ett allvarligt politiskt problem. Skattepengar används till propaganda för en viss politik.

Tidningens redaktion spelar med och trummar på detta sätt än en gång in helt vilseledande uppgifter bland läsarna.

Sture Åström
Klimatsans

38 thoughts on “KOMMENTARER

 1. Verkar som om ni har missat att den stora majoriteten av forskarna är eniga att vi påverkar klimatet med våra utsläpp. Är i princip inga seriösa forskare som hävdar något annat. Dessutom så är inte bara klimatet en anledning till att minska utsläppen. Dom släpper ut en massa annan skit som förstör. Har en känsla att dom flesta av er klimatskeptiker är det eftersom ni vill fortsätta att köra oeffektiva bensinslukande bilar och fortsätta att slösa på våra resurser och släppa ut miljögifter.

  1. Den stora majoriteten av forskarna är eniga om att vi påverkar klimatet. Däremot saknas stöd för att det är CO2 om är orsaken.
   Det råder total enighet och är bevisat att människan påverkar det lokal klimatet. Det är varmare i tätorter än utanför. Temperaturskillnaden mellan natt och dag är större på kalhyggen än vad den var i den ursprungliga skogen osv. I fallet det lokala klimatet är det energi som styr, inte biprodukten CO2

   1. Och dessa lokala förändringar som högre temperatur i en stad plussas på så att den globala medeltemperaturen ökar.

    Den stora majoritet som är eniga utgöras av forskare som inte har forskat på klimatet och inte är insatta i frågan utan TROR att människan påverkar klimatet.

    Kan jag ovetenskapligt anta att minoriteten forskare har satt sig in i frågan och utifrån det säger att människan inte påverkar klimatet. Skillnaden mellan majoriteten och minoriteten är bara några få procent.

    Finns det några problem med att t.ex. Stockholms innerstad är några grader varmare än dess förorter? Jag kan garantera att de som bor i förorterna gärna vill ha några varma grader av Stockholm.

    1. Majoriteten av kvalificerade forskare inser nog att koldioxid INTE kan vara den DOMINERANDE drivkraften bakom klimatförändringarna. Påståendet att majoriteten skulle stödja IPCC:s hypotes är en många gånger avslöjad BLUFF.

     IPCC är startat som en bluff. Bert Bolin bluffade om att det rådde “konsensus” om koldioxidens verkan, d.v.s. 100 % majoritet. Detta trots att han på två konferenser i Willach i Österrike mött flera forskare, som vägrade acceptera det. Han ljög medvetet. När Henrik Svensmark och kollegan Eigil Friis-Christensen hade presenterat sin teori om den kosmiska strålningens verkan 1996 i Birmingham, meddelade Bolin i den danska tidningen Information den 19/7 att de två var “videnskabeligt set yderst naive og uansvarlige”.

     Det uttalandet har inget med vetenskap att göra. Det bryter mot en av vetenskapens grundregler: Välkomna kritik och nya förslag. Uttalandet kan inte anses som annat än vuxenmobbning. Bolin fruktade konkurens: att hypotesen om koldioxidens dominerande verkan skulle försvagas.

     Det är också vad som skett. Det finns nu flera rapporter som styrker Svensmarks teori.

     Men Bolin knäsatte bluff, fusk och mobbning som legitima verktyg för IPCC:s “klimatforskare”, vilket exponerades fullt ut i Climategate I 2009.

 2. Bäste Thomas, du är lurad, grundlurad av falska uppgifter i media, som inte gjort sitt jobb ordentligt och kollat källorna till sin information.

  Uppgifterna om “den stora majoriteten” har hittills alltid visat sig vara ren bluff.

  Googla “fusk klimatdebatten” får du detaljerna bakom påståendet att det är 97 % som håller på IPCC. Det var en så uselt genomförd enkät att det verkliga resultatet var 7 promille !

  Det är inte det allvarligaste. Värre är att IPCC:s ordförande Pachauri i flera år refererade till detta resultat. Det visar att han och hans närmaste omgivning endera är totalt inkompetenta eller ohederliga.

  Sedan har flera andra “studier” gjorts, som alla varit helt förfuskade.

  Om IPCC behöver du bara veta att de spått stigande temperatur de senaste 17 åren, fast ingen stigning skett. Trots att de haft mer och mer fel under 17 år har de tagit på sig att spå klimatet för 2040 och 2100.

  Tror du på någon som misslyckats med 17 år och sedan påstår sig kunna spå 25 respektive 85 år ? ? ?

  Så gör bara särskilt fräcka bondfångare ! !

  Se till att du inte fastnar i deras garn !

 3. Solens rörelse i sin spiralarm av Vintergatan förklarar till fullo de av Abdussamatov iakttagna variationerna i solstrålningen.

 4. Intressanta artiklar i DN och SD med flera tidningar om rapsoljan som blandas i dieselbränslet.Däremot fanns inget av detta i SVT:s nyhetssändning.

  Det har ju visat sig att den ofullständigt förbrända rapsoljan bildar svamptillväxt i bränslefilter och tankar, som orsakar driftstopp. Åkeriföretag har fått lägga ut hundratusentals kronor för sanering av bränsletankar. Detta med rapsolja är kanske bra för att i någon mån minska oljeberoendet, men trafiksäkerheten påverkas ju också negativt av detta när motorn plötsligt tappar kraft tex. vid en omkörning.

  Detta är bara ett exempel vad en obevisad miljöhysteri kan leda till, mera “Klimatsans” efterlyses.

 5. Hur det blev 97 % samstämmighet i IPCC

  Det talas ofta om att klimatforskarna i FN:s klimatpanel är till 97 % överens om att en förmodad global uppvärmning är orsakad av människan. Här lite information.

  Under 2008 skickade University of Illinois ut ett frågeformulär till 10.257 forskare. Resultatet publicerades den 19 Januari 2009. Svar kom från 3146 forskare, medan 7.111 alltså inte svarade.

  Av de svarande betraktade sig 77 stycken som klimatforskare. Av dessa svarade 75 stycken rätt på frågan om människan bidragit till jordens uppvärmning. Därifrån kommer siffran 97 %. De 75 var alltså 7 promille av de tillfrågade.

  Så genant behandling av statistik kan inte bero på okunskap. Varje högstadieelev förstår att hela undersökningen blir värdelös när 70 % inte svarar. Varje journalist måste förstå att världen har många fler seriösa forskare än 77 som arbetar inom områden med bäring på klimatet.

  Det skall tilläggas att frågorna var formulerade så att vem som helst skulle ha ”svarat rätt”
  Men människan har bidragit till den lilla uppvärmning som skett exempelvis genom urbanisering asfaltering och skogskövling.

  Hela undersökningen och dess rapportering är flagranta exempel på den låga moralen bland dem som kallar sig klimatforskare.De tillåter sig vilseledning, fusk och bluff i strävan att rädda världen från den katastrof de tror på med religiös övertygelse.Man får väl heller inte bortse från försörjningsaspekten.

  Det är molnen, solen och stjärnornas kosmiska strålar och skogsskövlingen som har störst inflytande på vårt klimat. Det har inte blivit varmare de senaste 17 åren.

  Alla som hädanefter anför siffran 97 % visar härmed att de inte har koll på fakta.

  Bo Carlsson

 6. Sorry for not replying in Swedish, I do read it but don’t write it.

  Be careful for the arguments regarding carbon emissions. Fact is that we are emitting much more of it than in the pre-industrial age, and that the composition of the Earth’s atmosphere is changing. To my knowledge there is no climate scientist who seriously denies that carbon dioxide has an impact on global warming, the uncertainty is about the extent. Some have told me “anywhere between 5 and 95 pct.”.

  Nonetheless, with these high levels of carbon emissions, we are performing sort of a terraforming experiment with unclear outcome. Climate changing due to anthropogenetic causes or not, I don’t think that we have the right to change the content of the atmosphere in such a short time period of only a century, and all reasonable and cost-efficient measures should be taken to reduce carbon emissions.

  If the debate on Klimatsans moves to identifying such reasonable and cost-efficient measures, it may have a lot of impact. By the way, wind power is certainly not such a cost-efficient means for substituting CO2!

  1. Well, why should we not take into account the positive effects of more carbon dioxide in the air? It is quite clear that it has contributed to dramatically increased harvests and a greener planet. The planet has had quite higher levels of the gas with no appreciable ill effects. The seas have an enormous buffering capacity.

   There are many scientists who claim there has not been possible to establish ANY contribution from carbon dioxide to the warming of the climate, that stopped more than a decade ago. Rather, studies of atmospheres of the planets show that the mixture of gases has no measurable influence on the so-called “greenhouse effect”.

   Finally, the scientists working for IPCC have no trustworthyness. For 25 years they have refrained from serious studies of sun and clouds, most likely the two most influential factors on climate change. Instead they have produced hundreds of computer simulations for the year 2100, although their own Work Group I already 2001 established that such are useless for the chaotic climate. Consequently it is no surprise that the simulations have been all wrong for more than a decade. When IPCC still claims to forecast the climate for 2100 with 95 % probability, they ruin all the trust they may have had.

   The IPCC is now a scientific farce transformed to a political action Group advocating global redistribution of resources to be administered by UN bureaucrats of which we know that many are corrupt.

   1. Björn,

    If you look through this website, you will notice that they cite almost no peer-reviewed research, but rely mostly on home-made interpretations of anecdotal evidence, which does not show the bigger picture. Despite this, they attempt to make grand claims that CO2 is not causing global warming, but without solid scientific evidence to back it up. So I would advice you to take what you read on this site with a big handfull of salt. There is an informal paper [1] on the topic of global warming, that also explains many of the false claims made by climate denialists. There you will also find an abundance of citations to interesting scientific papers on the topic, in case you want to dig deeper.

    Regarding cost-efficient measures to reduce CO2 emissions, I would advice you to look at the Carbon Fee and Dividend [2] of Citizens Climate Lobby. Essentially, fees on CO2 emissions are paid back equally to all citizens. There is a sister organization Klimatsvaret [3] in Sweden.

    References
    [1] http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_to_Skepticism.pdf
    [2] https://citizensclimatelobby.org/carbon-fee-and-dividend/
    [3] http://klimatsvaret.se/

    1. Du har missuppfattat vad vetenskap är. Det är den som påstår att koldioxid påverkar klimatet som har att bevisa det.

     Använder du sunt förnuft inser du att IPCC inte är kompetenta. De har börjat med svaret på frågan, koldioxiden påverkar, utan att först anstränga sig att förstå vad som påverkar klimatet. Innan man vet hur klimatet skulle blivit utan mänsklig påverkan, kan man inte säga vad som i dagens data utgör mänsklig påverkan. En skillnad är resultatet av en subtraktion. IPCC har negligerat den viktigaste termen: Resultatet av de naturliga drivkrafterna.

     De har negligerat forskningen om solen och om molnbildningen. De t.o.m. drev en kampanj mot att göra försök på CERN med Svensmarks teori om inverkan av kosmisk strålning. Det försende försöken med flera år. De som gör så är politiker inte vetenskapare.

     Deras satsningar på datorsimuleringar har förklarats meningslösa av deras egna, kompetenta forskare rapporten 2001, men ändå har man fortsatt med dem. Det är ju en självklarhet, när de inte tagit reda på vilka faktorer som påverkar klimatet.

     IPCC: forskare har misslyckats med alla väsentliga förutsägelser. Mest spektakulärt var att havet i Arktis skulle bli helt isfritt 2013. Ett bevis på deras inkompetens är att de missat att ingen uppvärmning skett de senaste 18 åren. När de så spått fel i 18 år, påstår de sig kunna spå klimatet för 85 år i framtiden.

     Vill du svara, måste du förklara varför du tror att en spågumma som misslyckats med 18 år kan lyckas få rätt om 85 år.

     1. Sture,

      I am quite with you that the claim that and how much CO2 has an impact on the atmosphere should be laid out by climate scientists first and this has still not yet been established properly except by climate simulations. By atomic physics, it is obvious that a doubling of CO2 content leads to some higher heat capacity of the atmosphere, but so does water vapor. Nonetheless, there has been lots of papers dealing with the Svensmark theory, and it is now common sense that Svensmark has been overselling inasmuch his theory cannot explain the temperature variability in the past century, only a tiny fraction of it. There is hence more research required in order to understand the past climate, let alone the future climate.

      My point has been that I don’t believe that the climate debate is of any relevance for the practical policy matters. There are two ethical concerns that I find particularly important. First, do we have the right to change the content of the atmosphere in an unprecedented way without asking the future generations? Higher CO2 levels might indeed have some positive consequences, but beware if there is a single large negative impact that no one has thought of yet and that materializes only, say, above 400 ppm of CO2 concentration. Second, do we have the right to burn large fraction of oil, gas and coal within few generations? What if in a distant time, we realize that they could be put to a beneficial use no one is conceiving nowadays?

      Piostruk, as an ex-scientist, I am well aware of the issues you are raising. However, after reading IPCC’s TAR of 2001, I became first a skepticist and then digged deeper into climate science, met many climate scientists and tried my best to keep up with the science. My takeaway is that the answer to the question what a doubling of CO2 content would do to the atmosphere (the climate sensitivity) is still in its infancy, unfortunately, after all these decades of research. But, as said above, to me this is as irrelevant as the weather forecast (on most of the days).

     2. Sture Åström har i många år Spridit Sins ovetenskapliga artiklar som sprutar ur sig en msssa tro och inte vetenskap. Sedan har du Sture fräckheten att påstå att det är religion som vetenskapsmännen håller på med.
      Det är ju skrämmande att sanningen är som dem är och det skulle ju vara bra om man bara kunde bortse från uppvärmningen av jorden och att vi slapp att oroa sig. Men så är det inte utan istället är det ytterst oförskämt att litas som ni gör!!

     3. Hej Rune !

      Jag har ibland beundrat din energi och det djupa engagemang du demonstrerat i några aktioner, som jag kunnat instämma i. Men oftare har vi haft diametralt motsatta åsikter.

      Dina rader verkar vara ett utbrott av inre frustration med glosor som “fräckhet” och “oförskämt”. Sådant har inget att göra i en diskussion om vetenskap. Normalt raderar jag omedelbart ett sådant inlägg, men av respekt för din person gör jag här ett undantag. Det kräver dock att du kommer tillbaka med konkreta uppgifter om fakta som stöder din “tro”.

      Så länge du inte preciserar fakta är det du redovisar endast “tro”, inte “kunnande”.

      Observera: Med fakta menar jag inte andras åsikter, ex.vis dem IPCC har. Det är en politisk organisation, vars okunniga politiker inte kan skilja på kunniga forskare och charlataner, se följande poster:

      IPCC bluffar, del 1

      Har klimatfrågan blivit religion

      IPCC:s största bluff är deras påståenden att alla, eller åtminstone 97 % av “klimatforskarna”, stöder dess hypotes om koldioxidens verkan. De hänvisar till studier som är så amatörmässiga, att de bara bevisar 3 promille, 7 promille eller några enstaka procent, se posten ” Läsa läxor eller tänka själv“.

      Kolla också “Fakta eller hypoteser“.

      Där får du klart för dig att klimatdebatten egentligen handlar om att införa global “omfördelning” av planetens resurser, d.v.s. planekonomi.

      Är det vad du vill argumentera för ?

 7. Höjer koldioxid temperaturen ?
  Som jag tidigare refererat till gjordes analyser av borrkärnor på Grönland 2014. Det visade sig att co2ökning föregicks av en värmeperiod och inte tvärt om. Omfattande laboratorieförsök där man tillfört koldioxid har inte visat den minsta temperaturökning.Det framgår ju alltmer tydligt att det är solens status,som styr klimatet på jorden.

  Därför anser jag att det är fel att anta att koldioxiden höjer temperaturen, detta framförs ju tyvärr ofta även av högt meriterade och bildade forskare och vetenskapsmän.

 8. Sture

  Jag vill rikta ett stort tack till dig för ditt uppoffrande arbete med bloggen. Den är ett omistligt andningshål för oss sansade skeptiker. Det är också glädjande att vi kan avläsa ett ökande intresse med allt fler besök av okända läsare. Vem vet, det kanske finns en och annan viktig politisk opinionsbildare bland de anonyma?

  God Jul och Gott Nytt År!

  Sigvard

 9. Det är en oerhörd skandal att oseriösa forskare har lurat hela jordens befolkning i så många år.

 10. Hej,

  “Ni klimatförnekare” har rätt i att perioder av varmare och kallare klimat inträffar i cykler med tusentals år emellan perioderna. Dock så håller vi på med att förändra så mycket via utsläppet så vi påverkar klimatet i mycket stor utsträckning.

  http://climate.nasa.gov/evidence/

  I stort alla forskare håller med, vi har påverkat klimatet med våra utsläpp. Sedan kan det alltid diskuteras hur mycket människan har påverkat. Själv tror jag tex att skövling av skogar och antalet människor på våran jord påverkar mer än vad vi tror. Världens lungor (Amazonas) har mer än 17% av ytan avverkats vilket minskar buffert för koldioxid som kan tas upp. Jordens befolkning skulle behövas halverats för att inte förgöra den.

  Har svårt att förstå att det fortfarande finns de som blundar för det som sker. Vädret har minst sagt blivit konstigt här i Sverige de senaste tio åren, med fler fall av extremt väder, torka, skyfall med översvämningar lokalt, algblomning, låga grundvatten nivåer osv. Om detta inte beror på våra utsläpp, vad beror de då på? Och varför just nu? (samband?).

  1. Du vet inte att “vi påverkar klimatet i mycket stor utsträckning”. Det är något du tro efter att ha lyssnat på okunniga “forskare” i TV och i pressen, ex-vis den ofta intervjuade Johan Rockström. Han fabulerar ständigt utan faktaunderlag. Han är agronom och inte klimatforskare.

   Det fullständigt otroliga är att tidigare ansedda institutioner som NASA, NCDC, GISS och PIK “justerar” mätdata för att passa deras tes om den globala uppvärmningen. De ägnar sig åt ren förfalskning av 50 och 100 år gamla temperaturer.

   Du har gått på bluffen att “I stort alla forskare” stöder hypotesen om koldioxidens verkan på klimatet. Det är vad IPCC påstår, när de inte kan visa upp några bevis för sin hypotes. De har hänvisat till så dilettantmässigt utförda “studier” att de visar allt mellan NOLL % stöd, felformulerade enkätfrågor, till några enstaka promille och procent. Aldrig över 50 %. Men IPCC har hävdat att studierna visat 97 % stöd. Det bevisar att IPCC:s ledning är endera gravt okunnig eller rent ohederlig.

   Du har blivit lurad !

   Du har inte levt tillräckligt länge för att kunna avgöra om vädret blivit onormalt extremt. Det har alltid förekommit extrema oväder. Läs om “Historiens naturliga klimat”.

   IPCC är ett politiskt organ, som styrs av FN:s medlemsländer, av vilka en stor majoritet är U-länder utan erfarenhet av vetenskap. De ser inte skillnad på en kunnig forskare och en charlatan som kallar sig “forskare”.

  2. Magnus! En orsak till att vi upplever mer av så kallat extremväder beror på att det rapporteras mer om väder idag än tidigare och speciellt med bilder och videos på väder. Exponeringen av väderfenomen på jorden har ökat i media. Lägg där till att rapportering oftast är vinklad.

   Jag såg en video där en professor sade ungefär följande. Om man tänder en tändsticka i en 40 fots container så har man ökat halten CO2 i den. Om man expanderar denna container till att vara hela jordens atmosfär och vill öka CO2 i den lika mycket som tändstickan gjorde i container, hur många tändstickor behövs. Det behövs utsläpp från alla världens bilar under 20 års tid. Detta låter inte trovärdigt, men det är bara att räkna på det så stämmer det.

   Sett till ovan, hur många forskare skriver under på att utsläpp av CO2 från bilar påverkar klimatet? Det lär nog i alla fall inte bli något i stil med “i stort sätt alla”. De flesta forskare har nog lite sunt förnuft.

  3. Hej Magnus
   Med datorprogram kan man inte bevisa någonting. Bevis är när man har verifierat en hypotes eller teori.

   Verifiering av Newtons gravitationsteori kom när äpplet föll ner.

   Verifiering av Einsteins relativitetsteori W=massan ggr ljusets hastighet i kvadrat fick vi när atombomben exploderade.

   IPCCs teori om global uppvärmning är och förblir en teori tills man har statistiskt säkerställd verifiering.
   Man kan möjligtvis säga att IPCC har verifierat att man inte kan förutsäga klimatförändringar med datorsimuleringar.

   Tillfälliga väderhändelser är oförutsägbara och har absolut ingenting med klimat eller vetenskap att göra, de är rätt och slätt något som okunniga politiker använder i sina religiösa domedagsprofetior.

 11. Någon här som vet vart det går att få tag på rapporter från molekylfysiker Håkan Sjögren från Västerås? Inte tidningsinlägg för dem har jag sett!
  Hans e-postadress eller liknande?

 12. I ett inlägg på Facebook så jag en beräkning på att kära Moder Jord producerar 800Gt koldioxid/år och att all fossilförbränning utöver det bidrar med 10 Gt/år, dvs ett tillskott på 1.3%. Finns det någon vederhäftig beräkning för dessa siffror? Finns det vidare bevis för om detta tillskott på 1.3% förekommit som naturlig variation, före människans uppträdande på jorden eller efter?
  Ibland ser man att klimat o nedsmutsning blandas ihop, t.ex. Pekings smog. London hade rätt mycket av den varan tidigare, och numer är den inte alls lika vanlig.
  Vore det inte på sin plats att man började se till hur mycket människans aktiviteter påverkar miljön via utsläpp vid dåligt renad förbränning, ansamling av tungmetaller mm mm för att få en debatt som har ett syfte att leda till positiva åtgärder för vår biosfär?

  1. Du finner fler siffror om kolcykeln i posten “Havet ger mest koldioxid

   Se bara upp med sorterna: Gt koldioxid räknar med hela molekylen. Men för kolcykeln räknar man med GtC = gigaton carbon, d.v.s. bara kolatomens vikt räknas. Det gör det enklare att studera hela cykeln, eftersom många olika kolföreningar ingår.

   1. Tack för detta. Skall försöka få litet mer “kött på benen” i frågan. Lär väl ta en del tid o energi…..:-)

 13. Efter att ha läst Scott Adams blogg börjar jag fundera över klimatfrågan som sådan.
  För egen del vet jag alldeles för lite för att kunna uttala mig. Det som är en av frågorna jag ställer mig är varför folk skäller på varandra i stället för att diskutera sakligt. Och hur kan det komma sig att världens ledare samlas till klimatkonferenser om det är en ickefråga? Är de så missinformerade eller rent okunniga eller bara populistiska att ingen vågar vara frånvarande? Parallellen med ryssarnas handklappningar inför Stalins tal kommer för en.
  Själv har jag tidigare jobbat som motoringenjör med inriktning på avgasemissionsbegränsningar styrda av miljölagar, svenska o amerikanska, och där var koldioxiden inte ens med i beräkningarna. Riktigt jobbigt känns det att inte riktigt kunna tro på någonting. Religiösa apostlar i olika religioner hävdar ju rätten till att styra andra människors liv utgående från en lagstiftning de tror på, och likheten får ju en att fundera. Inte lätt det här, inte.

 14. Fråga samernaom de upplever onormala förändringar i klimatet. 20-30 grader högre temp än normalt. Kan väl inte bero på mänsklig påverkan. Oljeförbränning och höjd temperatur är väl fortfarande bra, eller hur Sture?

  1. Du får visa att det handlar om klimat och inte om väder. Extremt väder är normalt i vårt vanliga klimat. Vi har haft den ovanligt starka El Niño,som påverkat vädret över hela klotet.

   “Fullskaleprovet” visar att både värme och högre halt koldioxid är välgörande för hela mänskligheten.

  2. Hej Per Solsjö Det där med stora temperaturvariationer i norra Sverige är inte alls ovanligt. Under 1950-talet när jag gjorde militärtjänst i Östersund upplevde jag flera gånger att man hade varma dagar då översta snölagret blev blötsnö som sedan under natten frös till is, därefter kunde det komma snö och sedan en varm dag o s v. Detta var särskilt påtagligt i fjällvärlden från Vålådalen och upp emot Sylarna och Flatruet. Vår kapten åkte omkull och skadade ansiktet mycket allvarligt av den vassa is som fanns under snön. En löjtnant råkade få en skida under ett islager och bröt fotleden
   Det är inte konstigt att renar har svårt att gräva bort snö för att komma åt sitt vinterbete.
   Det är ganska typiskt att miljöalarmister hävdar att sådana temperaturväxlingar beror på global uppvärmning, dom är ju helt okunniga om naturliga väderväxlingar.

 15. In intressant jämförelse mellan två områden där de flesta är grundlurade:
  Inom medicinen har man ju lyckats övertyga oss om, att kolesterol närmast är ett livsfarligt gift – och att vi till varje pris måste sänka kolesterolhalten i blodet (statiner för att sänka kolesterolhalten är de genom tiderna mest sålda ”läkemedlen”). Sanningen är ju, att det som är farligt är LÅG kolesterolhalt. Varje enskild cell behöver kolesterol för att överleva. Under en viss nivå skulle vi dö! Lyckligtvis inträffar detta aldrig, eftersom kroppen själv tillverkar ämnet i den omfattning som krävs.
  När det gäller klimatet har ju numera koldioxiden blivit det stora och farliga ”giftet”. Vi satsar årligen över hela världen massor av miljarder för att minska utsläppen av koldioxid – d.v.s. för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Sanningen är att en FÖR LÅG koldioxidhalt i atmosfären skulle innebära slutet för allt högre liv på vår planet!
  Koldioxidhalten har nu under ca 50 år stigit från 0,03 % till nuvarande 0,04 %. Om halten skulle nå ner till 0,01 % dör all växtlighet – och alla vi som är beroende av den dör förstås också efter kort tid!

 16. KINA SATSAT STORT FÖR ATT NÅ SINA KLIMATMÅL.
  I dag har man 36 kärnkraftverk och man skall bygga ytterligare 60 st. Detta skall minska luftföroreningarna men det kommer också att ge Kina tillgång till billigare energi och ökad industriell kapacitet och därmed ökad konkurrenskraft när man får elförsörjning i hela Kina .
  Indien har liknande planer.
  Vad kommer att hända med välfärden i västvärlden och vår nuvarande höga levnadsstandard om vi fortsätter med att satsa på “förnybar energi” som både är opålitlig och många gånger dyrare än energi från kärnkraft.

 17. Apropå aktuella orkaner så finns intressanta historiska data på Wikipedia från 1924 då man har uppmätt vindhastigheter etc. och fram till nu. Men redan tidigare förekom orkaner kategori 5. Det nämns en som inträffade på 1500-talet, men det fanns flera på 1800-talet som var förödande även om det inte finns exakta data.
  Jag kollade på följande sida:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Category_5_Atlantic_hurricanes
  Jag har tidigare refererat till den orkan som 1935 drabbade Florida Keys och vräkte ner järnvägen till Key West i havet. Den hade en vindhastighet på 295 km/tim – samma hastighet för övrigt som Irma nyligen.

 18. Här är en intressant artikel i FoF från mars 2002. Författaren redovisar ingående vad som sker i solen och hur han tänker sig att detta påverkar klimatet på jorden. Nedanstående är två kärnfulla stycken ur artikeln, men hela artikeln är läsvärd. /Sigvard Eriksson
  Solens stormar styr den globala uppvärmningen
  Just nu är solens aktivitet på topp. Den varierande strålningen och de kraftiga plasmautbrotten från solen påverkar klimatet på jorden. Den kan vara orsaken till den globala uppvärmningen, hävdar solforskaren Henrik Lundstedt.
  Författare:
  Henrik Lundstedt
  Publicerad:
  2002-03-01

  I genomsnitt täcks 65 procent av jorden av moln. Förändringar i molntäcket påverkar klimatet på jorden mer än 100 gånger mer effektivt än variationerna i koldioxidhalten i jordens atmosfär. Det som koldioxidhalten skulle behöva 100 år för att åstadkomma med jordens klimat klarar molnvariationen på 3-5 år!

  …………. Min slutsats är att solaktiviteten spelar en mycket större roll än man tidigare hade trott. Jag anser också att arbetet inom den internationella klimatpanelen, IPCC, har försummat solens roll för klimatet på jorden. För kommittén är solen fortfarande en konstant lysande lampa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *