KONTAKT

Kontakt med oss i Nätverket når du på två sätt:

1. Skriv en kommentar här eller under en annan flik.

2. Mejla till: info(snabel-a)klimatsans.com

86 thoughts on “KONTAKT

 1. Jag läste i dagens Aftonblad och fick mig dagens goda skratt. En totalt sinnesförvirrad klimatreplik. Maken till trams och gallimatias var det länge sedan jag läste.
  God dag yxskaft Sture Åström.

  1. Tack för uppmärksamheten

   Det gläder mig att du hittat hit. Men du kommer inte med en enda invändning mot VAD jag anförde mot Romson. Kan du anse att det är motiverat att skrämmas med accelererande klimatförändringar, när inga synts till på 17 år. Att skrämmas med uppvärmning, när avkylning är troligare. Din kommentar visar din tro, men inget om ditt vetande.

   Sture

 2. Hej Sture. Läste din kommentar i aftonbladet och blev något förvånad av dina argument. Jag tror många skulle vilja veta mer om vad du stöder dina “statements” på. Det är naturligtvis helt riktigt att koldioxid är livsnödvändigt. Men som allt annat är det i för stora doser ett gift. Växthusgaser måste finnas i lagom dos. Ingen har argumenterat mot detta faktum. En sak som jag undrar över är ditt påstående att översvämmningar beror på grön politik. Hur då?
  En annan sak som väcker undran är att ni påstår att ert nätverk består av kunniga personer. I vilka ämnen?
  Kan du redogöra för vetenskapligt godkända och publicerade papper som verifierar dina påståenden?
  Arbetar ni möjligen i kol eller olje industrin?
  Detta var mina 4 raka frågor. Hoppas på 4 raka svar.
  MVH
  Curt

  1. Svar till Curt Öst

   Det är roligt att du är intresserad. Du kanske förstår att i en kort replik i en dagstidning kan man inte vara utförlig.
   Först en kommentar om koldioxiden. För att den skall bli farlig för människan behöver den nå halter på flera procent. Det är inte aktuellt ifråga om klimatet. Du får fler uppgifter om du går in på vår flik “Grunder”.

   De engelska översvämningarna är till stor del avsiktliga och huvudsakligen orsakade av mänsklig aningslöshet och dumhet. EU införde 2004 direktiv om att man skulle tillåta översvämningar av miljöskäl. Avsiktligt alltså. Det gav regeringen i London skäl att försumma underhållet av dammar och pumpstationer. De skulle ju inte behövas. EU förbjöd deponering av muddringsmassor innan de sanerats, men kunde inte ange vad som fordrades. London kunde inte besluta vilken sanering som skulle göras så man slutade muddra. Flodernas kapacitet minskade.

   Till detta kan man lägga att samhället utvecklats med allt större arealer med extremt snabb avrinning från asfalt och tak samt dränering av odlad mark. Man hade alltså behövt öka muddringen, höja dammarna och skaffa större pumpar, men gjorde tvärtom. På några platser var regnet så kraftigt att det skulle blivit översvämning i alla fall, men de stora arealerna skulle ha räddats. De offrades av grön idioti.

   Du gör det stora misstaget att tro att klimatet bara kan diskuteras av särskilt insatta personer. Det gäller enskildheter men inte frågan om koldioxid har någon effekt eller inte. I det avseendet behöver du bara lyssna på Pachauri, för att förstå att han bluffar. När han inte vet vad som hänt under 17 år och ändå går ut med en fullständigt ospecifierad försäkran om att han är 95 % säker på sin hypotes, måste man undra. När detta betyder att han blivit mer och mer säker sedan 2001 allt eftersom felen i simuleringarna blivit större, måste man anse honom som bondfångare. Det bekräftas sedan, när han försöker få oss att tro att han kan spå klimatet om 40 år och 100 år, sedan han misslyckats med 17 år. Se bara till att du inte låter dig luras av bondfångaren.

   Du får svar på dina övriga frågor om du läser på vår flik GRN, där du finner ett antal länkar till källor.

   Det är märkligt att de som lever på att skrämmas med klimathotet och har betalt för det alltid tror att andra inte gör något annat än för att få betalt. Vi arbetar helt på fritid utan att få betalt för någonting. Men om du tar ledarna för alla miljöorganisationer finner du att de har bra betalt och storlekordningen hälften är skattepengar. Den som kallar sig klimatkonsult får feta arvoden av kommuner och företag för att resa land och rike runt med sina domedagsprofetior. Vindkraftbolagens chefer lever på att lobba för mera subventioner och har bra betalt under tiden.

   Dina frågor indikerar att du också är engagerad. I vad ?

   1. OK.
    Som väntat fick jag inget rakt svar på någon av frågorna. Speciellt den viktiga angående godkända vetenskapliga papper.
    “Fritidsforskare” finns det allt det allt för många av. Speciellt i USA:s sydstater.
    Skaffa fakta. Jag säger som många av mina kunder, “Show me the data”
    Med vänlig hälsning,
    Curt

    1. Ja du har inte bekvämat dig med att läsa vad som finns under fliken GRN. Jag finner att ditt intresse inte varit en ärlig diskussion utan mera det vanliga avståndstagandet från dem som har en annan uppfattning. Återkom nästa vinter, så får jag höra vad du tycker om den. Jag tror mer på de solforskare som spår några kalla decennier än på Pachauri. Du kommer nog att ta reson en vacker dag.

     1. Hej igen. Jag har faktiskt läst under fliken GRN. Det är synd att du inte kan leverera data. Dessutom är jag helt ärligt intresserad i vad som är sant. Vill bara ha alla möjliga fakta på bordet. Det du inte fattat, är att folk inte har en uppfattning, utan vill ha fakta och vill eventuellt förhoppningsvis skapa sig en uppfattning. Problemet nu är att en sida,(temp höjning),har massor av forskning data och papper, men andra sidan har endast påståenden. Detta gör det inte enkelt. Att politisera med vänstervridning o liknande gör saken bara mera inflammerad och får bara vanligt folk att tro att endast vänstern vet vad som väntar…… Kom igen, visa kalla fakta. Använd universitet, etablerad forskning, metoder och hämta användbar fakta.
      Detta skulle göra livet lättare för dig också. Då slipper du skrika så högt.
      Med vänlig hälsning,
      Curt

   2. Fotnot Agående koldioxids giftverkan. Vi som lever utan fotosyntes tål ungefär 5 till 10 % i luften innan vi dör. Växter trivs alldeles utmärkt som du vet. Detta var inte frågan.
    Frågan är hur mycket växthus gas “verkan” vi tål.
    Jorden överlever absolut, men kanske inte vi. Med växthusgasverkan menas inte bara koldioxid utan också t.e.x. Metan, som vi också släpper ut i stora mängder. Inte minst naturen själv, accellererat av höjd medeltemperatur.
    Med vänlig hälsning,
    Curt.

    1. Ursäkta frågan…. Är du den den ende medlemmen in “klimatsans”?
     Inga inlägg utom dina har hittats. Var är de kunniga “personerna”. Inte ett enda inlägg har hittats utom dina.

     1. Hej Curt.
      Jag är inte forskare, varken professionell eller amatör, som du tycker vi har alltför många av. Mitt intresse för klimatförändringsfrågan väcktes när jag såg Al Gores film An inconvenient Truth. Den gav intryck av så starka överdrifter och osaklighet att det helt enkelt inte var möjligt att respektera den. Eftersom jag är en stark miljövän och anser att vi bör vara mycket måna om att vårda vår natur, motverka spridning av miljögifter etc bestämde jag mig för att sätta mig in i klimatfrågan efter bästa förmåga. Om man så vill kan man ju kalla det amatörvetenskap. För mig handlar det om att försöka förstå och värdera det som forskarna redovisar. Ju mer jag studerat frågan om klimatförändringar eller den globala uppvärmningen, desto mer skeptisk har jag blivit till det ihåliga budskapet från IPCC. Jag har tagit starkt intryck av Donna Laframboise`s bok The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World´s Top Climate Expert. Jag har också försökt sätta mig in i IPCCs WG1 rapporter, särskilt Summary for Policymakers. På nätet finns massor av vetenskapliga artiklar och debatter. Som ickeforskare kan jag naturligtvis inte stödja mig på egna teorier. Men jag anser mig kapabel att göra en vettig sampling av argument och väga dessa mot varandra och att följa den livaktiga bloggdebatten. Jag tror, men kan inte bevisa det, att andra som satsat stor energi på att kritiskt värdera olika utspel i klimatfrågan också har drabbats av en ökande skepsis. Något som bidragit till detta är också det faktum att våra massmedia, inklusive public service så envist bitit sig fast i ett lydigt refererande av samma alarmistiska budskap, som nu har utvecklats till vad som är “politiskt korrekt”. Då skall man bli misstänksam!
      Att våra ministrar som hanterar regeringens policy i klimatfrågan, understödda, för att inte säga hetsade av Mp försöker få in klimatsmart, klimatanpassning, gå före, visa vägen etc i snart sagt varje samhällsfråga ser jag som djupt olyckligt. Jag anser att man skall ta frågan på allvar, men inte förfalla till personliga, känslosamma, närmast hysteriska ambitioner utan saklig vetenskaplig grund. Det verkar som politikerna inte har förstått att det finns massor av vetenskapligt underbyggd skepsis mot IPCCs slutledningar och framtidsscenarier. Dessa bygger ju väsentligen på datasimuleringar som hittills inte visat sig stämma överens med konstaterad verklighet. Det anse också i praktiken omöjligt att förutse den framtida klimatutvecklingen p g a dess kaotiska, multivariabla natur.
      Avslutningsvis: Denna fråga är alltför viktig för att helt lämnas till “experterna” och politikerna. Upplysta medborgare är en tillgång i en demokrati. Detta kräver ett objektivt informationsflöde via massmedia. Det saknas tyvärr i Sverige.

     2. Hej Curt!

      Jag är inte heller någon forskare utan en vanlig ingenjör som också råkar söka fakta. Om du verkligen är intresserad av att förstå, rekommenderar jag Professor emeritus Gösta Petterssons bok – Falskt alarm. Den finns nedladdningsbar som PDF under länken http://www.falskt-alarm.se/boken/ . Den går att läsa med hyfsade kunskaper i naturvetenskap på gymnasienivå. Där finns nuvarande kunskapsläget om klimatet redovisat och med referenser till alla källdata. Jag läste boken nu för andra gången och med större behållning än första gången för ett år sedan.

      Jag kan försäkra att Stures argumentering om klimatet ligger helt i linje Gösta Petterssons framställning. Men det är stora mängder information och tar lite tid att sätta sig in i.

      Till sist önskar jag dig en trevlig läsning.

      Bästa hälsningar………..Mats Persson

     3. Hej Curt Öst
      Seriös klimatvetenskap kräver omfattande kunskaper inom naturvetenskap (Fysik, Matematik mm.) Både Sture och jag har examen från Kungliga Tekniska Högskolan och har definitivt den kompetens som behövs för att bedöma om det som skrivs i media överensstämmer med fysikaliska och matematiska lagar.
      Sture har dessutom en fantastisk analytisk förmåga.

     4. Hej Sigvard och tack för att nu berättar att du har en examen på KTH.
      Jag har granskat CO2 utifrån spektralanalys där jag använder mig av Max Planks strålningslag och termodynamiken som säger att värme (i naturlig form) alltid rör sig från varm till kall media (hög till låg termisk energi).
      Med CO2’s absorptionsspektra mellan 14-18 mikrometer borde det inte med strålning gå att höja CO2’s temperatur över -20 grader C. Om vi använder Wiens lag så ser vi att strålningsmaxima vid 14 mikrometer ligger på -62 grader C. Detta borde ge att CO2 uppvärmd med strålning i ett media med temperatur 0 – 14 grader får sin övriga värme till jämvikt från termomekaniska processer.
      CO2 kan alltså omöjligt orsaka en uppvärmning mer den strålning som jorden avger!

   3. Jag är givetvis intresserad av klimatpåverkande företeelser, en sak som man inte hör så mycket om är försurningen som påverkar oss. Fossilförbränning kan ju åstadkomma en del försurande emissioner, det vet man. Hur ser Klimatsans på den frågan? Det vore intressant med en beräkningsmodell likt den när man tittar på CO2-utsläppen. Finns det?

 3. Hej! På svt.se/vader driver man en kraftig “information” angående klimatet och uppvärmningen. Man har artiklar med rubrikerna “Det växande klimathotet / Vädret har förändrats”, “Klimathotet förvärras”, “Rekordhöga halter av koldioxid (brant stigande kurva visas) / Den magiska gränsen är nådd” och “Se hur mycket varmare det blivit / Lokala temperaturhöjningar”. Man får intrycket att allt är bevisat och klart och att man borde vara mycket oroad. Har ni en kommentar till detta? Är detta verkligen rätt och riktigt av Public Service?

  1. Hej Ingvar !
   Din misstänksamhet är väl motiverad.

   Klimatsans har gjort ett flertal anmälningar av program som presenterat rent felaktiga uppgifter om klimatet. Läs om en anmälan här:

   http://www.frihetsportalen.se/2013/03/grn-och-klimatet/

   Har du brått kan du scrolla ner till min kommentar, där du med fetstil ser GRN:s rutinmässiga svar på våra anmälningar. Eftersom “alla” vet att klimatet styrs av koldioxid, behöver inga andra åsikter komma till tals. Beteckningen “plattjordingar” passar nog bättre på GRN än på oss skeptiker.

   Notera att sändningstillstånden särskilt poängterar att “väsentlig information” inte får utelämnas.

   Jag ser GRN:s agerande som ett utslag av fascism. De agerar, dömer, så även i andra frågor än klimatet.

   Stackars Fosterland ! !

   Sture

 4. Hej Sture, jag är säker på att ‘klimathotet’ är en politisk rörelse enligt paragraf 15 i IPCCs lathund, som fastställdes 1992 i Rio de Janeiro:
  ‘I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt och med hänsyn tagen till staternas möjlighet härtill. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring’.
  …samt att FN/IPCC har till uppgift att berätta myten om jordens ständiga undergång så många gånger att denna hopdiktade myt att det föreligger klimathot blir en evig sanning.
  Varför ska vi diskutera om att koldioxid kan påverka värmetillstånd, om att jordens uppvärmning döljes i havens djup och dylika spökhistorier? Jag anser det viktigare att granska och diskutera hur politiska krafter styr massmediala och lokalpolitiska åsikter om vårt klimat samt varför vi ska betala koldioxidskatt med 2,975 kr per liter bensin. Finns vetenskapliga bevis på att koldioxid påverkar värmetillstånd?

  Förresten, kan någon på Klimatsans ha kunskap om hur stor Koldioxidskatten omfattar totalt i Sverige och vart dessa skattepengar är ämnade och betalas till? Eller koldioxidskattens omfattning och syfte i övriga Europa, i hela världen……

  Ha en bra dag

  Eje Collinder

  1. Tack för det intresse du visar !

   Du har så rätt, bakom allt snack om “vetenskap” ligger strävan mot “The New World Order”, vars konturer liknar det gamla Sovjet. Den svenske helylledemokraten Anders Wijkman inser inte likheterna mellan hans förslag till ett “logiskt ekonomiskt system” och sovjetisk planekonomi.

   Allvaret visas av att FN:s byråkrater lade fram ett förslag till traktat i Durban, som var helt totalitärt i sin karaktär. Man smyger alltså inte med sina strävanden. Det hemska är att vår “demokratiska” miljöminister menade att det vi skulle ha antagit det. Hon hade troligen inte läst det själv, eller inte begripit vad hon läst. Vad det innehöll har jag bara sett en redovisning av, som du finner här:

   http://www.climatedepot.com/2011/12/09/exclusive-un-climate-draft-text-demands-new-international-climate-court-to-compel-reparations-for-climate-debt-also-seeks-rights-of-mother-earth-2cdeg-drop-in-global-temps/

   Ett sammandrag på svenska finner du här:

   http://everykindapeople.blogspot.se/2011/12/den-oforblommerade-galenskapen-i-durban.html

   Media har inte alls nämnt detta. Som du anmärker är det stora problemet att Wijkmans och IPCC:s påståenden praktiskt taget aldrig kan bemötas i media. Där ger Public Service praktexempel på snedvriden rapportering. Granskningsnämndens ledamöter fattar inte att de ägnar sig åt en begränsning av yttrandefriheten som anstår en fascistisk regim:

   http://www.frihetsportalen.se/2013/03/grn-och-klimatet/#comments

   Har du ont om tid, gå direkt ner till min kommentar.

   KLIMATSANS har inget kansli med heltidsanställda byråkrater, som kan hålla reda på statistik och annat. Vi arbetar på vår egen fritid utan bidrag från något håll. Jag ser frågan om vår demokrati för stor för att angripa i första hand. Vi bör koncentrera oss på att demolera trovärdigheten för IPCC. Eftersom IPCC misslyckats så stort, behöver folk bara sunt förnuft för att förstå det. Vi måste få alla att inse hur de använder “vetenskapen” som skynke för att dölja alla sina bluffar.

   När IPCC punkterats, faller, förhoppningsvis, även trovärdigheten för våra media och våra vanligaste politiker.

   Sture

 5. Tack för din belysande kommentar.
  Jag har klart för mig att Lena Ek och miljöpartisterna Åsa Romson och Fridolin är oupplysta och obildade….eller medvetna bondfångare och ekonomiska skojare. Men jag hoppas humanitärt att de blott är okunniga. Nu i dagens nummer av Landets Fria tidning står en artikel om Finlands nybygge av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki – i breddgradsnivå med Skellefteå. I denna artikel verkar det väsentliga vara att alla i Västerbotten och Norrbotten skall stödja ‘Nätverket kärnkraftfritt Bottenviken’ genom namnunderskrifter och dylikt. I dagens partiledar-debatt framgick tydligt att Miljöpartiet vill att EU slutar använda fossilt bränsle och samtidigt lägger ned kärnkraftverken. Kärnkraftverk är ju den enda ekonomiskt positiva energikällan som inte förorenar luften och inte heller ökar koldioxidhalten i luften. De klimatvurmande politikernas naiva nivå understrykes med deras argument som ska leda till att EU inte bygger upp nya kärnkraftverk eller utvinner olja eller fossil gas, som kan finnas i Polen, Ukraina. Summa summarum leder dessa argument till att EU blir mer beroende av Kreml, Ryssland…..rätt i knät på Vladimir Putin, som EU-politikerna verkar vilja motarbeta i alla andra sammanhang. Kan de inte tänka klart…t ex Sverige importerar redan nu 42 % från Ryssland av all olja vi importerar och snart (om 5-8 år) blir det så att Sverige och hela EU måste importera mycket mer energi från Ryssland – om Kreml fortfarande säljer fossil energi västerut, som blir allt fattigare länder än förut. Viktiga åtgärder, och kanske de enda, mot detta beroende till Ryssland är att stimulera kärnkraftverk och utvinning av olja och gynna kracking i EU-länder. Användning av kol är mycket förorenande och energi från vind, vågslag, etanol, sol är oekonomiska förlustbringande metoder.

  När jag tänker på denna situation när utvinningsbar energi är begränsad grunnar jag på …Vad gör våra valda politiker? Hänger de med …eller drömmer de bara? Majoriteten av våra politiker är klimat-alarmister och de tänker inte realistiskt på Sveriges och/eller EUs framtid. Dessa politikerverkar vara verklighetsfrämmande i både klimatet och i tillgång på energi i framtiden.

  Eje

 6. Majoriteten av svenska riksdagspolitiker är inte klimatalarmister. Men majoriteten av svenska journalister är det. Dessa går till angrepp mot varje politiker, som inte ansluter sig till “den rena sanna läran”. Sådana angrepp kostar röster i valet, vilket få politiker vågar riskera. Detta är tydligast för partiledarnas agerande. Och dessa piskar sina ledamöter att hålla sig till partilinjen.

  Det är fegheten eller den intelligenta utvärderingen av terrängen, som gör att politikerna låtsas hålla på alarmisterna. Och de aktiva tävlar om att visa sin godhet mot “naturen” genom att skänka bort våra skattepengar åt olika håll.

  Rent strategiskt ser jag det primära målet vara att punktera IPCC:s trovärdighet. När tillräckligt många journalister inser att deras heder hänger på att vända kappan snabbt, rasar korthuset. Då måste politikerna visa att de faktiskt lyssnar även på kritiken, varefter klimatpolitiken vissnar ner.

  Detta är förstås lite önsketänkande. I verkligheten kommer det att ta tid. Alla professorer och byrådirektörer, som visat sin bottenlösa okunskap, måste befordras riktigt högt, så att de inte gör bort sig mera. Vi kritiker kommer att behandlas med avståndstagande, eftersom vi varit så oförskämda att vi talat om att makten haft fel.

  Men, vad gör man inte för fosterlandets och barnbarnens väl ?

 7. Är det inte dags för IPCC att ändra strategi? Att hota med att temperaturen sjunker, faller kanske i bättre jord. Att frysa ihjäl i Sverige måste väl upplevas som värre än att få medelhavsklimat om kanske en million år.

  1. Nej, IPCC har visat så djup brist på kompetens, omdöme och hederlighet, att institutionen måste läggas ner.

   Själva konceptet är fel: En politisk kommitté styrd av 195 politiska regeringar, varav de flesta givits den helt vanvettiga uppfattningen att dom har något att fordra från oss i I-världen. Den har våra “nyttiga idioter” i alla miljöpartier givit dem och de sitter på denna sida av förhandlingsborden och understöder de orimliga kraven.

   Det blir inte varmare, som du så riktigt skriver. Det finns inget “klimathot”.

   IPCC måste läggas ner. Egentligen skulle dess ansvariga ställas inför riksrätt.

 8. Tack för ert upplysningsarbete!
  Ni är väl medvetna om den pågående “man made” klimatförändringen: Vädermodifiering genom chemtrails, cloud-seeding och joniserande mikrovågsstrålning uppvärmning av de sprayade partiklarna?

  1. Tack för ditt gillande !

   Vi är medvetna om de frågor du tar upp, men har inte funnit relevant och trovärdig forskning att redovisa. Du är välkommen med länkar till sådana rapporter. Notera att vi undviker konspirationsteorier, som saknar underlag av fakta.

 9. Hej alla,
  Har läst igenom hela er debatt . Intressant, men jag tycker mig se att samtliga av er hör till skaran som tycker värme kan mätas med temperatur. Värme/uppvärmning/nedkylning och därmed global uppvärmning/nedkylning mäts med energimåtten J (joule), Ws (wattsekunder) eller cal (calorier)efter behag, inte temperatur!
  Tyvärr innebär temperaturproblemet att klimatdebatten blir förvirrad. IPCC gör något så vansinnigt som att sätta klimatmål med global medeltemperatur. Hur förvirrande det är kan exemplifieras med att global medeltemperatur mycket väl kan öka vid övergång till istid!
  Frågar mig hur så många experter, politiker, lobbyister, mediamänniskor och vanligt folk kan hantera begrepp så felaktigt med så katastrofalt resultat?
  Hälsningar Lars

 10. Hej igen !

  Visst är klimatdebatten oftast förvirrad, men du tar fel på betydelsen av temperatur kontra joule. Om det gäller en och samma kropp, Jorden, är temperaturen ett lika exakt mått som värmeinnehållet mätt i joule.

  Det verkliga problemet är att jorden är så stor och så olikartad att ETT mått aldrig kan bli tillräckligt, vilken enhet du än mäter i.

   1. Du ger en utmärkt karaktärisering av den attityd IPCC alltid visat. För jag tror inte du menar den bestämdhet med vilken du själv uttalar dig.

   2. “ju mer det blåser, desto kallare blir det”. Jovisst, men bara om det blåser på en våt kropp, t.ex. en människa. Är det helt torrt blir det INTE kallare om det blåser.

 11. Lars Sönsteröd. Det förefaller som att du fastnat på en mindre relevant fråga i klimatdebatten. Att observera klimatförändringar genom att mäta jordens medeltemperatur eller förirrar sig i energiberäkningar är ingen huvudfråga i debattens centrum. De avgörande meningsskiljaktigheterna torde ligga i hur men ser på vad som driver de eventuella förändringarna. IPCC klamrar sig fast vid AGW-hypotesen som ju på goda grunder kan ifrågasättas. Det finns som bekant inga bevis på att den hypotesen är riktig. Det mesta tyder faktiskt på att mer koldioxid i atmosfären inte har någon signifikant betydelse i jämförelse med andra kända och okända påverkansfaktorer. När IPCC tvingas erkänna att AGW-hypotesen var ett villospår, då står du där med dina onödiga bekymmer över det du ser som en fallerad klimatdebatt.

 12. Vill bara påminna vad IPPC skrev i sin rapport i november 2011. Där står på sidan 9″ Projected Changes in extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to Three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame”
  Alltså en kovändning som givetvis inte uppmärksammats, då det inte stöder ” miljötomtarnas” åsikter. Denna mening har också enl uppgift från en av Prof Björn Lombergs medarbetare tagits bort. Med andra ord, censur vilket återigen visar kvaliten på IPPC.

 13. Ytvattnet i haven har värmts upp i betydligt större utsträckning än vad man tidigare trott, visar en ny studie publicerad i Nature Climate Change. Det är främst ytvattnet och inte havsdjupen som värms upp. Därför löper värmen och växthusgaserna större risk att frigöras till atmosfären igen.

  Eftersom haven absorberar värme så ”ser” vi inte hur stor den globala uppvärmningen är. En annan viktig orsak till varför uppvärmningen måste upphöra är att varmt vatten tar mer plats en kallt, och att havsnivåerna därför stiger ytterligare när vattnet värms upp. Dessutom påverkas havens ekosystem både av själva värmen och av koldioxiden i luften, som gör att havet försuras.

  Enligt studien har tidigare forskningsmetoder brustit på grund av undermåliga mätredskap och metoder.

  Källa: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/10/forskare-uppvarmningen-av-haven-grovt-underskattad

  1. Välkommen Lotta !

   Det är roligt att du hittat hit. Jag har några invändningar:

   1. Eftersom du så riktigt säger att varmt vatten tar större plats än kallt, fungerar havet på samma sätt som kvicksilvret i en gammaldags termometer: Varmare vatten ger högre nivå på haven. Nivån har höjts i takten 1 à 2 mm per år under många år och visar ingen tendens att bli snabbare. Alltså ser vi en effekt av den höjning av den globala temperaturen om trekvarts grad som skett sedan 1850 plus viss avsmältning av glaciärer av samma orsak. Eftersom ingen acceleration skett, har inga nämnvärda mängder värme gått ner i haven.

   2. Du har säkert sett IPCC:s uppgifter om snabbare höjning av haven. De kommer från mätningar med satelliter, som seglar på 130 svenska mils höjd. Endast inskränkta datornördar kan inbilla sig att så mäta nivån på ett vågigt hav noggrannare än de stationer med flottörer, som finns i de flesta hamnar. Flottörerna visar att satellitdata är fel. Detta är ett av de många exemplen på att IPCC leds av inkompetenta charlataner.

   3. IPCC:s datorsimuleringar har visat ständigt stigande global temperatur. Denna har inte stigit alls under de senaste 18 åren. Simuleringarna har visat mer och mer fel. Då försöker IPCC förklara detta med att “värmen gått ner i haven”. Det visar återigen inkompetens med bristande logik: Simuleringarna avser temperaturen av luften nära marken. OM vi antar att värmen verkligen gått ner i haven, betyder det att simuleringarna missat en av de viktigaste processerna i klimatets växlingar. Simuleringarna är alltså meningslösa. OM vi antar att ingen värme av betydelse gått ner i haven, visar det att simuleringarna är meningslösa. IPCC:s egen Work Group I konstaterade år 2001 att processerna i det kaotiska klimatet är så dåligt kända att långsiktiga simuleringar aldrig kan bli bättre än gissningar. Men IPCC har negligerat forskning om naturliga drivkrafter och ändå lagt ner enorma belopp på simuleringarna, ytterligare ett exempel på dess inkompetens.

   4. Haven är basiska och har enorma mängder buffrande mineraler, som kemiskt binder koldioxiden. Därför kan någon störning inte uppstå av att luften fått ytterligare en molekyl koldioxid utav 10.000. Från ruttnade organiskt material på havsbotten samt från vulkanisk aktivitet, som förekommer på ett mycket stor antal ställen i havet, bubblar 50-procentig koldioxid upp, alltså 5.000 molekyler av 10.000. Där sådana bubblor går upp genom ett korallrev märks en annan biologi närmast bubblorna, men bara ett par hundra meter därifrån är livet normalt.

   5. Koldioxid har igen märkbar effekt på den globala temperaturen. Det har 125 forskare meddelat FN:s generalsekreterare. Gå i under fliken “Aktuellt” och sök posten om “Solen och Jorden”.

   6. Det finns inga tecken på att världen håller på att bli varmare. Tvärtom. Mest sannolikt blir den kallare.

   7. Den högre halten koldioxid har varit gynnsam för mänskligheten: Växtligheten har frodats så att öknarna minskat och skördarna ökat. Med vårt eldande har vi räddat miljoner människor från svält!

   8. IPCC är en bluff. Googla “som driver IPCC”.

 14. Bäste Sture Eriksson
  Tack för din artikell i Västerbottenss Kuriren. Den har jag väntat på länge. Jag är geolog med inriktning på miljövetenskap. Har varit adj. professor i Luleå, univ. lektor i Geovetenskap och miljökunskap på universitet i Umeå mm. Eftersom jag var verksam inom universitetsvärlden sedan 70-talet kunde jag följa trender i forskningen under den tiden. På 70-80 talet forskade alla på Hg i vatten, sedan kom Cs- efter Tjärnobyl och idag är det klimatet. Jag har också varit med om i komunistländer då man trodde att människan kunde styra naturen vilket slutade med miljökatastrofer. Nu har vi det här igen – människan påvekar klimatet dessutom med CO2 som är en vesäntlig komponent i atmosfären 0,03% . Dessutom har naturen buffrande system som kan ta hand och CO2 (haven och regnskogar. Men deet tar tid och forskarna vill ha pengar nu. Skrämselpropaganda och konferenser kostar miljarder. Meteorologer som inte kan förutspå väder från en dag till en annan reser riket rund och föreläser om globala klimatförändringar för 30 000 kr/t. Man undrar vem som orsakade issmältningen för 10 000 år sedan. Var det kanske mammutar som åt ngt olämpligt? Hur förklarar man lilla istiden på 1700 talet? För 30 år sedan hade jag en amerikansk professor som mentor. Roads Fairbridge var klimatforskare och var inriktad på hur planeternas banor påverkar jordens klimat. Han varnade mig redan då för det vi upplever idag. Av denna anledning uppskattar jag att du och er nätverk vågar stå emot den via massmedia och okunniga politiker drivna dogman med katastrofala konsekvenser. Tänk om vi kunde ge de pengar som detta kostar ge till fattiga länder.
  Med vänliga hälsningar
  FD Karel Miskovsky

 15. Hej Karel Miskovsky

  Tack för dina uppmuntrande kommentarer. Vi som lägger tid och energi på att motverka de värsta yttringarna av ”klimathotet” är inte bortskämda med uppskattning från andra än de vars namn vi känner från bloggar, t ex Klimatsans och Klimatupplysningen. Jag är ändå övertygad om att det är många som undrar vad som egentligen pågår inom den s k klimatvetenskapen, d v s i den tappning som företräds av IPCC och som ytterligare växlas upp i media och hos den grön-vänsterrörelse som behärskar den offentliga svenska scenen.

  Jag som inte är vetenskapligt skolad reagerar bl a på den urvattnade vetenskapliga grunden för det mest centrala i klimathotsretoriken, d v s den 95-procenetiga säkerheten att det är människans leverne, AGW som lett till den blygsamma uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet. Som jag skriver i VK är det väl närmast motsägelsefullt att påstå något sådant om man studerar kurvor över konc atmosfärisk CO2 och temputveckling. Detta och den nu ca 18-åriga utplaningen av tempkurvan väger tungt.

  Det finns förvisso flera frågetecken, av vilka jag försökt utan större framgång, förstå hur man så säkert avfärdar alternativa teorier om kolcykeln och speciellt den antropogena koldioxidens uppehållstid i atmosfären. Jag har läst Gösta Petterssons bok Falskt Alarm och är förvånad över den ignorans den bemötts med. Svensmarks tankar kring solaktivitetens och den kosmiska strålningens betydelse är ytterligare ett exempel på något som verkar störa den förutfattade mening som IPCC bygger sina rapporter på.

  Jag är som sagt inte vetenskapligt utbildad, utan ”lever” på teknisk grundkunskap och ett brinnande intresse för naturvetenskap och samhällsfrågor. Som pensionär efter en lång karriär med ledande befattningar, bl a tjugo år som VD, i medicin/sjukvårdsbranschen började jag intressera mig för klimatfrågan och fick inledningsvis god introduktion av C-G Ribbing, prof em i fysik. Det har lett till närapå ett heltidsengagemang till viss förtret för min hustru. Jag är således ren och skär vetenskapsamatör. Jag menar dock att som det nu blivit med klimatvetenskapen, d v s att den kommit att mera vara klimatpolitik så är det inte bara tillåtet utan t o m nödvändigt att vi vanliga medborgare engagerar oss och blandar oss i debatten. Klimatpolitiken är för viktig för att bara lämnas till experter och aningslösa politiker. Det är alltför många som tjänar sitt uppehälle och status på att jamsa med i AGW-hypen. Om det får fortsätta på den inslagna vägen med MP som tongivande opinionsbildare och den svenska allmänheten sover vidare i indoktrinerad villfarelse kommer vår samhällsekonomi att lida stor skada inom några år. Betydelsen av vansinnet på internationell nivå vågar jag knappast tänka på.
  (Hur ser du på vindkraftsbråket på Holmön? Är det inte i ditt närområde? Där står striden om naturvärden och öarnas attraktivitet som boplats och turistmål. Synd att inte vindkraftens kvalifikationer i sig diskuteras)

  Detta blev längre än vad jag tänkt. Tankens flykt ledde mina fingrar.

  Med vänlig hälsning

  Sigvard Eriksson

  P.S. Gå gärna in på VK.se och kommentera min artikel.

 16. Hej
  Jag har några frågor om mätning av CO2 och temperatur över tid som jag skulle uppskatta kommentarer till:

  1. Koldioxid (CO2)
  I dagens (150412) utgåva av Dagens Nyheter anger Karin Bojs i en krönika på sidan 23 att koncentrationen av CO2 under hela mars månad var över 40 miljondelar, dvs över 0,4 promille, vilket är en historiskt sett unikt hög koncentration.
  Frågor:
  a) Mätmetod: Hur noga kan man mäta koncentration av CO2? Hur stort är mätfelet?
  b) Mätplats: Var på jorden mäts koncentrationen av CO2? Stämmer det att den bl.a. mäts på 3 400 m höjd på vulkanen Mauna Loa på Hawai? Har vulkaner (den vulkanen?) spontana utsläpp av CO2 som kan påverka resultatet? Mäts koncentrationen av CO2 även på andra ställen? Var? På vilken höjd över havet? Avstånd till städer etc? Hur standardiseras detta? Hur många mätstationer på jorden krävs det för att “med rimlig säkerhet” bestämma medelkoncentrationen av CO2 i atmosfären? Hur stor är variationsvidden?
  c) Är det korrekt att människan bara förorsakar c:a 3 (tre) procent av den CO2 som kommer ut i atmosfären, dvs att icke-mänskliga orsaker står för 97 %?
  d) Stämmer det att CO2 bara utgör 7-26 % av “växthusgaserna” (vattenånga 36-70%, metan 4-9%, ozon 3-7%)? Är det vetenskapligt klarlagt att den mindre del av växhusgaserna som motsvaras av CO2 har betydelse för medeltemperaturen på jorden?

  2. Temperatur
  Wikipedia anger under “Global uppvärmning”: “Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 ± 0,18 °C”.
  Frågor:
  a) Vilka metoder används för att mäta temperaturen? Hur stort är mätfelet?
  b) Hur kan man jämföra temperaturmätningar som utfört med olika mätmetoder över tid? Hur säkra är olika kompensationer?
  c) Hur många mätstationer behövs för att kunna bestämma en rimlig medeltemperatur?
  d) Var är dessa mätstationer placerade över jorden i relation till städer, vatten etc, samt höjd över havet?
  e) Är det möjligt att bestämma en ändring av jordens “medeltemperatur” på mindre en en grad Celcius (C) när variationsvidden (variationen mellan minimun-maximum) på jorden är minst 100 grader (minus 50 till plus 50 grader C) med mycket stora lokala variationer över tid?

  1. Hej Gunnar !

   Du har mycket kvalificerade frågor, som jag inte kan besvara korrekt. Dock gör jag här några allmänna kommentarer.

   Man accepterar värdena från Mauna Loa som indikation på atmosfärens innehåll av CO2. En faktor är att mätstationen omges av hav, så att det är stora avstånd till bebyggelse och industrier med störande inflytande. Dessutom når luften någon sorts jämvikt med havet under den långa färden till Hawaii. Störningar från vulkanerna i närheten noterar man och räknar inte med värden från sådana perioder. Under norra halvklotets vinter stiger halten eftersom växtligheten där är mindre aktiv. Halten varierar således regelbundet med årstiderna. Värdet 0,4 promille nåddes tillfälligt även häromåret.

   Geografiska variationer är betydande. Jag minns ingen siffra. Det beror på att jag har lämnat intresset för koldioxiden, eftersom jag blivit övertygad om att den inte påverkar Jordens temperatur överhuvudtaget. Det finns teoretiska förklaringar om molekylens snabba vibrationer, se här:

   http://vlt.se/asikt/debatt/1.1260069-molekylfysiker-koldioxid-kan-inte-fungera-som-vaxthusgas

   Det finns praktiska mätresultat, som visar att det vi oegentligt kallar “växthuseffekten” inte påverkas av den gasblandning atmosfären består av. Det är vad man funnit gäller på övriga planeter:

   http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n1/abs/ngeo2020.html

   Robinson-Catling har funnit att värmebalans med universum uppstår på den höjd där atmosfärstrycket är c:a 0,1 bar, 11.000 meter på Jorden. Det betyder att växthuseffektens uppvärmning skapas av gravitationen, när molekyler boxas neråt från den höjden. Det kan man uttrycka så att det finns inga “växthusgaser”.

   För aktuella temperaturer refererar man till fem globala mätserier, som du finner här:

   http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#An overview to get things into perspective

   Scrolla ner till rubriken “Estimates of recent global air temperature change”

   De två första använder data från satelliter, vilket torde vara mest tillförlitligt, då det är enda sättet att mäta över hela klotet. NCDC och GISS använder data från markstationer på två meters höjd över marken. Det är förstås enda sättet att få rättvisande jämförelser över historien från den tid då inga satelliter fanns. Dock är komplikationerna otaliga: Man måste justera för höjden över havet. Hur stor del av jordytan skall varje station anses representera? Hur gör man då en station försvinner och en annan tillkommer? Ett stort antal stationer har successivt blivit omgivna av bebyggelse med stora arealer svart asfalt och svarta tak samt värmeproducerande aggregat för luftkonditionering, s.k. Urban Heat Islands. Exempelvis fann man att uppvärmningen på Spetsbergen samvarierade med turismen. Orsaken var att mätstationen stod invid startbanan för charterplanen.

   Olika forskare har gjort bestämningen av jordens uppvärmning eller avkylning mycket enklare: Man har helt enkelt följt utvecklingen för ett antal specifika mätstationer, samma stationer hela tiden. Då behövs inga manipulationer av data. Dock kan man inte påstå att data gäller hela klotet. Men med flera sådana serier på olika kontinenter hade man fått ett bra och säkert värde. Jag kan inte undgå misstanken att IPCC-NASA-GISS-NCDC medvetet valt en mycket komplicerad procedur, som kräver deras närmast oändliga resurser för att genomföras, i avsikt att göra det nästan omöjligt för utomstående att granska resultaten. Det har nu fått den närmast sagolika fortsättningen att de “justerar” 50 och 100 år gamla mätserier, så att en större uppvärmning kan påvisas:

   http://klimatsans.com/2015/03/28/skandal-eller-vetenskap/

   Man använder sin position som förvaltare av globala temperaturdata för att kunna förfalska dem ! !

   Detta betyder att du måste utgå från att allt du ser och hör från IPCC via våra vanliga media är vilseledande eller fel. Du måste få allt kollat från oberoende källor, ex.vis här!

 17. Hej! Vad gäller Koldioxid så har halten aldrig varit så låg på jorden som den är idag. Ni måste förstå att jorden och jordens klimat har ett spann på väldigt många miljoner och att enbart jämföra de senaste 30 åren eller 100 åren är ganska felaktigt. Som ni kan se på bilden så var det mellan 1500-2500ppm koldioxid i luften när dinosaurierna lufsa runt på jorden.

  Vad gäller isarna så har Antarktis isar vuxit de senaste 36 åren sedan mätningarna börjades.
  Isarna i norr har krympt men denna vinter så har isarna på Grönland och runt Nordpolen vuxit sig större än på många år.

  Detta skrivs det inget om i Svensk media såklart. Svensk media är det största skämtet och består enbart av kommunister och ovetande Miljöpartister. Så att vi skrattar åt det Ryska folket som blir vilseledda av sin media känns obra. Bra att den här sidan finns. Hoppas många kan läsa sanningen, eller iaf vara kritiska till den nonsens som IPCC basunerar ut. Samtidigt som vi i Sverige upplevt en varm vinter så har Nordamerika haft den kallaste vintern i mannaminne. Isbjörnarna är på frammarch och havsnivån har inte stigit ett skit.

 18. Ber om ursäkt för mitt kaosartade inlägg. Jag är inte så haj på html-kodningar.
  Eftersom det enbart är på Norra halvklotet som isarna minskar i omfattning, eller har gjort så i några år på 2000-talet så är denna Danska sida att rekommendera. De håller iofs bara koll på Grönlands glaciärer men där kan man tydligt se hur isen har vuxit sig onormalt stor denna vinter.

  Länk

  1. Tack för ditt intresse för vår blogg !

   Isarna på polarhaven växlar utbredning i motfas med en period på c:a 60 år. Det är något de okunniga forskarna, som IPCC anlitar, inte lärt sig ännu. Således är det anturligt att isen i norr nu börjar växa till efter 30 år av minskning.

   Detta beror på strömmarna i haven. När det varma vattnet strömmar norrut, blir det mindre i strömmarna söderut och vice versa.

 19. Hej Sture. Följer med intresse Klimatsans. Delar åsikterna helt helt. Läste i tidningen att variationerna i temperaturen beror på syrehalten i luften. Vad beror detta på??

  1. Jag har inte sett den notisen, så jag vet inte vilka källorna är för påståendet. MEN, media översvämmas av ovederhäftiga SPEKULATIONER från okunniga “forskare” som funnit att sådana ger dem den uppmärksamhet i media, som politikerna sedan belönar med anslag.

   Utgå från att det du läser i vanliga tidningar om klimatet är fel eller vilseledande. Jag har blivit övertygad om att atmosfärens sammansättning inte påverkar marktemperaturen märkbart. På andra planeter är det atmosfärens tjocklek, trycket vid marken, som avgör storleken på det som oegentligt kallas “växthuseffekten”:

   http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n1/abs/ngeo2020.html

   Jorden är också en planet. . .

 20. Hej!
  Någonting jag inte begriper det är varför även klimatskeptiker pratar om CO2´s inverkan på atmosfärens temperatur. Vad jag förstår så sker uppvärmningen igenom att fotoner absorberas av CO2 molekylen och sedan sprids vidare. Enligt termodynamikens första huvudsats är en molekyls energi konstant om en foton absorberas och sedan emitteras. Varifrån kommer då värmen?

  För att vi ska kunna värma upp en molekyl (ge den termomekanisk energi) så måste vi tillföra energi, i detta fall en passande energikvant (foton med rätt våglängd). Det genererar värme som sprids. Om en energikvant lämnar molekylen så måste den energin tas från molekylens termomekaniska innehåll, alltså kyls molekylen.

  Om vi istället tittar på vilken våglängd de energikvantar som CO2 molekylen kan absorbera från vår uppvärmda jord (14 – 17 mikrometer) så räcker den energikvanten knappast till för att höja molekylens temperatur över 253Kelvin (-20grader C), så varför släpper inte förnuftiga klimatdebattören CO2 som växthusgas (över -20grader C)?

  Argumentet att uppvärmningen sker genom att fler fotoner finns i undre atmosfären köper jag inte eftersom fotonerna måste växelverka med materia, för att kunna skapa termomekanisk energi (alltså värme). Hela teorin låter märklig, feltolkad och linjär!

 21. Hej,

  Det här är extremt fascinerande! Jag hade verkligen ingen aning om att det fanns en svensk hemsida med en så världsfrånvänd syn på klimatfrågan som denna fram tills för några timmar sedan…

  Vi får se hur ni lyckas prata bort ett kommande “blue ocean event” i Arktis som med största sannolikhet kommer inträffa sommartid inom det närmsta årtiondet.

  Arktis havsis är i mina ögon sett en av de större frågorna gällande klimatet. Jag vore väldigt tacksam om ni kunde föra fram bevisning och de argument som ni bygger de påståenden på som gör gällande att arktis havsis inte är på väg i en stadig spiral nedåt.
  Att det från år till år pga många olika faktorer skiljer sig åt är självklart, så att peka på en liten, liten återgång under 2013, 2014 säger inget. Det krävs mer än så… Snälla upplys mig!

  1. Hej Jakob !

   Det är roligt att du hittat hit. Jag skall gärna hjälpa dig med önskad upplysning. Du är vilseledd av de fantasier, som utgör basen för de flestas inlägg i klimatdebatten.

   IPCC:s föreställningar om klimatet är så primitiva att de hamnat fel i det mesta. Ingenting i universum utvecklas rakt fram. Allting snurrar och gungar och svänger. Vi ser inte bara på de senaste fyra åren. Men de 30 år du ser på, och tror dig kunna dra slutsatser av, är också alltför kort tid. Eftersom det är den tid IPCC kunnat få data bekvämt på sina dataskärmar från satelliter, har de ägnat för lite intresse åt tiden dessförinnan. Det finns mycket forskning även tidigare, men man måste leta lite intelligentare efter den.

   Då finner man att sommaren 1922 var havsisen i norr ungefär lika liten som nu. Det är väl belagt. Vattentemperaturen omkring Spetsbergen var + 15 grader istället för de vanliga 3 – 5 graderna.

   Därefter har isen vuxit och krympt och vuxit till nära sitt maximum, då satelliterna kunde mäta noggrant. De har sedan loggat den successiva minskning av arean, som du utgår från. Men det finns inget som antyder att det normala mönstret med en svängning uppåt efter 30 år skulle ha upphört.

   Det är nämligen så att det är varma strömmar i haven som tinar isen. När de strömmar mot norr blir isen där mindre. Men då strömmar mindre varmt vatten söderut. Mycket riktigt har isen runt Antarktis vuxit i 30 år. Den slog historiska rekord tre år i rad med en dramatisk topp i fjol. Men i somras började den minska och ligger nu nära genomsnittet för de senaste 30 åren.

   Och vi ser att isen ute på havet i norr nu är större än samma dag de senaste tio åren. Därför är jag helt trygg med uppfattningen att isen i norr har börjat växa.

   Det är lite svårt att förstå att de som borde vara kunniga har helt fel. Men så är det. Surfa runt lite på bloggen här, så finner du många exempel på den inkompetens, som kännetecknar IPCC. Allra tydligast är deras hänvisning till 97 % stöd bland “klimatforskare”. Det var en enkät som egentligen bara visade 7 PROMILLE. Så korkad borde inte ledningen för en internationell organisation få vara. Men det är möjligt inom FN. Googla: “fusk i klimatdebatten” så får du detaljer.

  2. “Vi får se hur ni lyckas prata bort ett kommande “blue ocean event” i Arktis som med största sannolikhet kommer inträffa sommartid inom det närmsta årtiondet.”

   Det finns väl ingen anledning att peta bort ett sådant event. Antingen sker det eller sker det inte. Frågan är bara två saker mer eller mindre: 1) Om det är så illa eller inte? 2) Om människan har påverkat det?

   Ur min synvinkel kan det knappast vara världsfrånvänt.

   Mer världsfrånvänt är det att tro som Hillary Clinton att folk flyr från Syrien till Sverige på grund av klimatförändringar eller att bilar kan påverka klimatet när det rent matematisk går att räkna ut att så aldrig kan vara fallet.

   Sedan är det lite på det viset att inom klimathysterin är det väldigt högt i tak när fakta kanske pekar på något annat medan stora släggan går när någon som är skeptisk till mänsklig påverkan av klimatet råkar ha ett fel bland hundra olika påståenden. Lite mer pedagogiskt förenklat enligt följande.

   Skeptiker måste ha 100 % rätt.
   Klimathysteriker behöver inte ha en ha 1 % rätt.

   1. Inlägget från Jakob avslöjar också lite om kulturskillnaden mellan oss och de troende. Frasen “prata bort” använder bara den som ser det som en faktisk möjlighet. Och det är vad IPCC och kretsen runt dem ägnat sig åt ständigt och jämt.

    Vi ägnar oss åt att redovisa fakta så väl som vi kan. Vi har inget behov att någonsin “prata bort” något. Vi håller istället på att “prata fram” väsentligheter i klimatdebatten.

 22. Glöm inte att klimatfrågan är en politisk fråga, den drivs av människor som hittat något att tjäna på en av människan orsakad uppvärmning. Samma människor har makten över forskningsanslagen, över presstöden och de har makten att begränsa internet.
  Om frågan varit en vetenskaplig sådan så hade en debatt varti öppen och möjlig, ty i vetenskapens värld kan endast en sanning ifrågasättas!
  Klimat har blivit en identitet och därför blockeras möjligheterna att diskutera de felaktigheter som tidigare rapporter uppvisat.

 23. Åsikter som kommer från en ideologisk vänsterskala, vilket i stort sett alla klimathysteriker tillhör, startar aldrig en konversion som handlar om att vederlägga någons påstående med typ: “Det var en intressant synpunkt men tyvärr är den felaktig på grund av följande…” I stället börjar man som i denna konversation med: “Jag hade verkligen ingen aning om att det fanns en svensk hemsida med en så världsfrånvänd syn på klimatfrågan…”

  En ganska typisk sak när man letar på t.ex. Youtube efter videos om klimatförändringen är att de som är klimatskeptiska i stor grad handlar om att vederlägga fakta som klimathysterikerna lägger fram. Man tar fram t.ex. IPCCs påståenden och visar sedan hur det kommer sig att de är felaktiga enligt deras mening.

  Något motsvarande kan jag inte finna åt andra hållet. Då handlar det oftast bara att förlöjliga någon, idiotförklara. Kort och gott karaktärsmord.

  Märk väl, att ni som är skeptiska eller sansade måste besitta väldigt mycket kunskap, fakta, data och källhänvisningar när ni ska diskutera er åsikt medan klimatförändringsivrarna inte alls behöver besitta något av detta. De förlitar sig mer till känslor. Det är faktiskt väldigt svårt att övertyga någon som går på känsla med fakta. Nu avser jag inte de som ger sig in i debatten utan vanligt folk.

  1. Jo jag uttrycker mig som jag gör och skriver “prata bort” då klimatskeptiker kommer med samma argument om och om igen. Argument som inte har någon grund och oftast är direkt felaktiga eller är direkta lögner. Att man då uttrycker sig som man gör är ett uttryck för frustration och en känsla av matthet.

   Ett exempel. Jag har endast skummat igenom denna sida men ser att ni återkommande påstår att uppvärmningen stannade för 17/18 år sedan. Hhrrrmmm… detta kan vi väl ändå enas om nu att det är en direkt lögn!? Visst, det stämmer att uppvärmningen på land stannade av något efter senaste El Nino 97/98, medan haven sedan dess absorberat allt mer och mer värme. Trots detta har vi haft flera värmerekord under 2000-talet. Vad vi nu också ser med en El Nino pågåendes är att temperaturerna skjuter i höjden igen. Det är löjligt att tro eller påstå att temperaturökningarna skulle vara linjära. Trenden är dock odiskutabel. 2014 var varmaste året någonsin, 2015 kommer med god marginal slå 2014 och inget tyder på att det kommer stanna av under 2016.
   Det är klart man blir trött sen när ni har mage att påstå att ni använder er av fakta…

   Men helt korrekt Torbjörn. Klimatfrågan är en politisk fråga – just därför världen är så långsam gällandes en omställning från fossila bränslen.

   Gällande Syrien och Hillary Clinton så är det väldigt mycket jag inte håller med Hillary om. USA är ytterst delaktiga i kriget i Syrien och majoriteten av människorna som flyr därifrån gör det som en direkt följd av kriget. Men att som Göran insinuera att det antingen 1) inte har skett några klimatförändringar i Syrien, eller 2) att extrem torka och vattenbrist inte skulle vara något problem för människor, ja det är i mina ögon direkt dårskap. Och ett farligt synsätt att ha.

   Gällande Arktis havsis innan 1979 så får jag erkänna att jag inte har någon kunskap eller fakta där. Sture får gärna länka eller visa på fakta som visar att Arktis havsis i genomsnitt skulle varit lika liten i början på 1900-talet som nu. Att peka på ett enskilt år säger inte så mycket.

   Gällande havsströmmar så stämmer det att de hjälper till att smälta isen. Sture verkar dock ha fått det hela om bakfoten när det kommer till Antarktis. All forskning pekar på att varma havsströmmar smälter Antarktis havsis underifrån, så till den grad att stora delar av västra Antarktis nu kommer smälta undan vilket kommer leda till att havsnivån höjs. Och det finns inget vi kan göra åt det.
   Jag skulle vilja påstå att Eric Rignot är världsledande inom forskningen på detta område, men om ni kan hänvisa till källor som är trovärdigare än hans forskning tar jag gärna emot dem.

   Tack och hej

   1. Hej med dig Jakob !

    Jag hoppas du får leva länge, så du får se hur havsisen i Arktis växer och den runt Antarktis krymper under 30 år.

    Här skall jag bara svara på ditt påstående om isen på västra Antarktis, vilket visar att du har dålig koll på “all forskning”. De få glaciärer det handlar om är två km tjocka och glider fram på havsbotten en km ner. Där pågår intermittent återkommande vulkanisk aktivitet. Den smälter de glaciärerna och har gjort så i flera tusen år. De varma strömmarna kommer inte åt dessa glaciärer underifrån, bara längs deras fronter.

    Glaciärerna har klarat sig under de perioder, då klimatet var både en och två och kanske fyra grader varmare än nu. Det gör att talet om en “tripping point”, som skulle leda till en snabb förlust av is, framstår som den ogrundade spekulation det är. På tydligare svenska: Skitsnack, även om det kommer från någon som kallas professor.

    1. “På tydligare svenska: Skitsnack, även om det kommer från någon som kallas professor.”

     Njaej, det handlar inte så mycket om att han kallas professor. Mer är det det faktum att han är en av de som under längst tid, på det grundligaste sätt har studerat Antarktis is och glaciärer. I mina ögon känns det rätt trovärdigt. Mer trovärdigt än det som läggs fram på denna blogg…

 24. Ja, du har rätt. Min gissning är att ni inte har så mycket mer att säga så nu säger jag: Adjö!

  1. Så nu ska du lägga av när det börjar bli intressant. Först måste jag säga att det var lite tråkigt att dina motargument besvaras mer eller mindre såsom jag beskrev att jag ogillar.

   Kanske tvärtemot andra vill jag gärna ha fakta som kan vederlägga min egna fakta eller åsikter. Det gör att jag får vidga min kunskap och undersöka vad som kan vara sant. Att slänga professorer på varandra med påståenden om deras trovärdighet ökar inte trovärdigheten eftersom vi faktiskt vet att många supertrovärdiga experter senare visar sig ha helt fel. Heder kan bara ges till dem som vågar erkänna det. Men tills dess det är vederlagt kan vi tro på dem med en sund skepticism.

   Så, nu får jag grotta ner mig lite i Eric Rignots forskning.

   1. Tack för att du tar på dig det jobbet. Jag kan inte hålla på så. Vännen Jakob kunde ha orienterat på våra sidor lite grundligare, så hade han fått svar på flera av sina frågor.
    Sture

 25. Hej,

  Jag fick ett tips av att titta på denna hemsida och just denna kommentarsråd fångade mitt intresse.

  Jag vill börja med att bekänna färg och jag tror på antropogen på klimatet. Jag är ingen klimatskeptiker!

  Nu när ni alla vet det undrar jag mest vilka källor alla har till allas påståenden? Att hänvisa till sökord på google räknas i min värld inte. Att berätta om geologiska processer kan bara tas seriöst ifall referenser bifogas.

  Hittills i denna debatt har jag bara sett en referens till en forskare och det inlägget kom från trådens “klimat-troende”. Det gör att alla andra klimatskeptikers tal om “känslo-styrda argument” faller lite platt.

  Jag uppmanar alla som kommer med “fakta” i denna debatt att även referera till journalartiklar, tidningsartiklar där forskares namn framgår, eller liknande. Det gör det lättare för oss övriga läsare att bedömma er trovärdighet. Vad som är seriös, “peer reviewed”, forskning samt vad som är oseriös och av kollegor refuserad forskning. Skillnaden är stor, även om språket forskarna använder är lika enkelt att slänga sig med i argumentationer som lekman.

  Mvh

  1. Hej Hannes !

   Det du ber om är ett två-timmars föredrag, som jag gärna håller, ifall du kan erbjuda lämplig lokal och ett intresserat auditorium.

   Vi har inget kansli för att besvara enskilda frågor om klimatet. Jag hänvisar dig till:

   http://klimatfakta.info./doku.php?id=start

   Som är upplagt med en systematisk redovisning av tillgängliga fakta, samt till:

   http://www.klimatupplysningen.se/

   Där det finns många med sådant detaljkunnande som du tydligen efterlyser.

   Som en liten början kan jag rekommendera:

   http://www.pattern-recogn-phys.net/special_issue2.html

   Jag är inte heller “klimatskeptiker”. Jag är övertygad om att människor påverkar klimatet. Det sker genom skövling av skogar, plogning av många kvadratmil varje år samt asfaltering och takläggning på många kvadratkilometer varje år. Däremot har jag inte sett något hållbart bevis från IPCC på att koldioxiden har någon märkbar verkan. Observera det är dom som skall bevisa den, inte jag som skall motbevisa den. Här ser du en avklädning av deras inkompetens beträffande statistik:

   http://www.informath.org/AR5stat.pdf

   Helt genomgående är IPCC misslyckanden med sina förutsägelser. Kan du förklara varför du tror på dem som misslyckats att spå 19 år, men sedan påstår sig kunna spå 85 år in i framtiden.

   Lycka till !

 26. Jag tycker att det är OK att det finns människor som stödjer AGW, precis som att det finns människor som inte gör det. Problemet är väl att det inte går att diskutera klimatfrågan på ett normalt sätt! All vetenskap måste kunna ifrågasättas, det är så den utvecklas och till sist närmar sig någon form av sanning.
  Men klimatfrågan har blivit en ideologisk identitet och diskussionerna handlar mer om hur och vem som står bakom artiklar och skrifter. En ren vetenskaplig granskning är bara intresserad av innehållet. Jag står fast vid att olikheter utvecklar, sen är det upp till var och en att ta ställning för det känslomässigt närmsta.
  Själv är jag övertygad utifrån min fysikutbildning på Universitet att CO2 molekylen snabbt minskar sin förmåga att absorbera värmestrålning när temperaturen stiger över 0 grader C, för det är så det fungerar med alla molekyler, absorptionen är värmeberoende!

 27. Det lustiga är att de rapporter som lämnas in till IPCC från vetenskapsmän är rapporter om både det ena och det andra och inte alls bara om att människan är orsaken till uppvärmningen. IPCC är en politisk panel som sedan väljer vad de vill presentera bland alla rapporter. Det lustiga är att om en vetenskapsman skulle totalt ha en annan åsikt än IPCC väljer IPCC att ta med denna person namn i rapporten även om åsikten inte redovisas. Sådant får naturligtvis folk att tro att alla vetenskapsmän som nämns i rapporten har en konsensus på att bl.a. koldioxid är orsaken till uppvärmningen. Jag har ofta hört från klimativrarna att de vetenskapsmän som bidragit till rapporter från IPCC har en samma åsikt i klimatfrågan. Så är dock inte fallet.

 28. Vart hamnar de rapporterna Göran?
  De borde rimligtvis gå att hitta dem för granskning!

 29. Du kan aldrig höja temperaturen med en kropp som är kallare än det du ska värma, inte ens med värmestrålning!

 30. Thorbjörn Belenos! Jag kan villigt säga att jag förmodligen är korkad som inte antecknar när jag kommer över sådan upplysningar så jag kan lämna ett precist svar på en sådan från bl.a. dig.

  Just nu kan jag bara säga att det finns ett antal ganska arga vetenskapsmän som hoppat av sitt deltagande eller inlämnande av rapporter till IPCC. IPCC är så pass fula att de tar med dessa vetenskapsmän som deltagare i IPCC för att därmed indirekt låta påstå att de stödjer IPCC:s slutsatser.

  Om jag får tid ska jag försöka ta fram lite namn och rapporter.

 31. Väldigt intressant video ovan: “Why it’s not CO2”. Inte så vidare pedagogisk och lite trög, men trots det väl värd att se på.

  Speciellt var det intressant med teorierna kring vattenånga som anses vara den mest påverkande växthusgasen. Av någon anledning visar det sig att mer vattenånga i ett område ger lägre temperatur i det området.

 32. Nej Göran du är inte korkad! Vi kan inte samla på oss allt vi hittar!

  Det intressanta med videon är att de säger att solen endast kan ge 36 grader (tror jag det var) den övriga temperaturen handlar om att gravitationen ökar molekylernas hastighet och på så sätt ökar temperaturen. Jag kan inte säga att det är korrekt här på Jorden, men det är en intressant teori. Däremot är han tydlig med det jag påpekat i ett halvår nu. Den elektromagnetiska värmestrålningen måste komma från en varmare kropp för att kunna absorberas (av t.ex. en atmosfär) Så fort atmosfären är varmare än jordytan så slutar atmosfären att absorbera värmestrålning från jordytan.

  När det gäller vattenånga så absorberar den värme då den förångas från flytande eller delvis flytande (saturerat vatten). Det gör att temperaturen dämpas under dagens varma period. Sedan frigörs den energin när vatten återkondenserar och håller därmed temperaturen i balans. Desto mer vatten desto mer balans!

 33. “Gällande havsströmmar så stämmer det att de hjälper till att smälta isen. Sture verkar dock ha fått det hela om bakfoten när det kommer till Antarktis. All forskning pekar på att varma havsströmmar smälter Antarktis havsis underifrån, så till den grad att stora delar av västra Antarktis nu kommer smälta undan vilket kommer leda till att havsnivån höjs. Och det finns inget vi kan göra åt det.
  Jag skulle vilja påstå att Eric Rignot är världsledande inom forskningen på detta område, men om ni kan hänvisa till källor som är trovärdigare än hans forskning tar jag gärna emot dem.”

  Svar på ovan citat från inlägg den 2015/11/10 at 12:47 av Jakob:

  Nu har tittat lite ytligt på det hela med smältande Antarktis enligt Eric Rignot studier i sitt arbete på NASA. Kort och gott så innebär den avsmältning av glaciärernas väggar (inte underifrån) att havsytan kan öka med 1,200 meter. Denna höjning kan inträffa på 200 år eller 500 år om jag tolkade den estimeringen korrekt. Det innebär således att vi till dagens höjning av havsytan på 2 mm per år kan lägga till 2,4-6,0 mm.

  Med ovan sagt är att vi borde se ganska tydligt och inom en ganska snar framtid om denna avsmältning utgör ett problem eller inte.

  Detta borde innebära att vi inom några år borde se en dramatisk ökning i havsytans höjning.

 34. Det är märkligt att diskussionerna kring klimatet är så intensiva i vårt lilla land. Detta land som släpper ut 0,2% av det samlade utsläppen i världen. Detta lilla land som mångdubblat sin produktion sedan 50-talet då utsläppen var lika små som nu. Kan vi möjligtvis påverka övriga världen att drastiskt minska sina utsläpp? Förutsättningarna för detta verkar vara små och tror man att det går, så är man väldigt orealistisk.
  Om vi lyckas minska våra utsläpp till hälften av nuvarande, får detta något avtryck i det stora hela? Inte ett dugg!
  Varför är det då en så stor fråga här? Det beror säkert på att det är lönsamt från ett personligt perspektiv att ägna sig åt detta. Inte sagt att man skall avstå, det finns skäl att driva en politik som kritiserar de länder som hycklar i dessa sammanhang. Dock bör det ske på ett plan där enskilda “experter” och grupperingar inte har en ekonomisk vinning av att i tid och otid lämna sina fabricerade rapporter och osanningar.

  1. Hej Hans !

   Jag tror du missar en viktig aspekt: Människans inneboende drift att “vara god”, vilket för många depraveras till att i fariséiskt nit visa alla andra hur god man är. Med hypotesen om koldioxiden har de okunniga fått en lätt förståelig “Onde” att bekämpa. Sedan tillräckligt många börjat tro på hypotesen, vågar ingen politiker yttra tvivel av rädsla att förlora väljare. Nu har det gått så långt att stora företag tävlar om att “visa sig goda” för att inte förlora kunder.

   Domedagspredikanter har funnits i alla tider. Temat kittlar människans instinkter på något sätt. Läs mer på KU om Domedagsklockan.

   Idag används enorma belopp av skattepengar på att trumma fram den rädsla hos allmänheten, som håller intresset uppe. Alla riksmedia tävlar om att hitta skrämmande historier, betalda helt eller delvis av pengar från skatter och obligatoriska licenser. Myndigheterna sätter heltidsbetalda tjänstemän på att trumma in budskapet, koldioxid är farligt, i alla möjliga sammanhang. Bidrag i mångmiljonklassen går till “gräsrotsrörelser” som Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, samt till Greenpeace och WWF. De senare får hundratals miljoner från FN och EU. I Sverige får dessutom ett hundratal föreningar, aktionsgrupper och liknande bidrag för att propagera mot koldioxid.

   På samma sätt som prästerna en gång avlönades för att tillhålla allmogen ett kristligt och laglydigt leverne med respekt för kungen och hans fogdar, pågår nu ständiga predikningar om den inbillade faran med koldioxid och nödvändigheten att “visa sig god” genom att bekämpa den.

   I detta predikande finner du sedan många heltidsanställda, som förlorar jobbet, då det blir klart att allt var en bluff. De kämpar förstås för att upprätthålla myten vare sig de förstår bedrägeriet eller inte.

   Mot denna massiva kampanj står bara några bloggar och enskilda, som lyckas få in en insändare ibland. KLIMATSANS tycks vara den enda organisation, som aktivt försvara fakta, sans och vett i debatten, mest på insändarsidorna. Men på redaktionerna sitter frälsta redaktörer, som tar in tio manus av de heltidsbetalda “predikanterna” för varje manus vi kan få plats för. Vi som inte har en krona från andra än våra medlemmar.

   Riksmedia vill inte ens ta in våra påpekanden om direkt felaktiga uppgifter, som de ofta publicerar. Granskningsnämnden anser sig inte ha ansvar att ingripa om Public Service far med osanningar. Sveriges avstånd från fascism är inte längre så stort. . .

  2. Vi svenskar verkar vara specialister på att se problem, som nu klimatet och förstora upp dem. Det var säldöd på 80 talet som sades bero på miljögifter i havet men som sen visade sig bero på ett virus. Sen var det skogsdöd som troddes bero på kväveutsläpp. Det visade sig inte heller vara sant, skogarna växte som aldrig förr. Sen kom SARS som alla skulle vara rädda för, som nu är glömt och nu koldioxid.

 35. Den här insändaren fick jag in i tidningen Barometern onsdagen 9 november finns även på tidningens nätsida under ”reagera”

  Klimatet är föränderligt och har så alltid varit.

  Med tanke på det allt varmare klimatet i Sverige som miljörörelsen talar om och att det snart är sällsynt med snö söder om Dalälven så kan det vara intressant med några tillbakablickar i tiden.

  För 51 år sedan, i början på november 1965 kom säsongens första snö i Kalmar. Vi trodde alla att snön snabbt skulle försvinna för det kändes väldigt tidigt med snö redan i början på november.

  Om det var sällsynt med snö i början på november för 51 år sedan så borde vara näst intill omöjligt med snö nu, med tanke på uppvärmningen. Men nej nu kommer snön återigen lika tidigt och det rejält.

  Likaså borde väl ett och annat värmerekord som sattes för 55, 80 eller till och med för 125 år sedan rykt för länge sen, tycker man

  Men inte. Den 18 februari 1961 var det 18 grader varmt i Oskarshamn. Det värmerekordet står sig än. Fortfarande står sig även Sveriges värmerekord från 1933, +38 grader och Majrekordet +32,5 grader är satt redan 1892.

  Kalla perioder liksom varma, allt går i cykler och så har det alltid gjort , långt innan vi hade industrier och bilar. Det har funnits köldperioder som isbelagde Stora och Lilla Bält och Themsen på 1600 talet och ännu tidigare även Nildeltat. Vi hade varma somrar på 50 talet som följdes av kalla och regniga på 60 talet. Vi hade flera milda vintrar utan snö på 70 talet, decenniet efter var det extremt med snö och svinkalla vintrar 1985, 86 och 87. Perioden 1930-60 var varmare än nästkommande period 1960-1990.

  Vi svenskar verkar vara specialister på att se problem, som nu klimatet och förstora upp dem. Det var säldöd på 80 talet som sades bero på miljögifter i havet men som sen visade sig bero på ett virus. Sen var det skogsdöd som troddes bero på kväveutsläpp. Det visade sig inte heller vara sant, skogarna växte som aldrig förr. Sen kom SARS som alla skulle vara rädda för, som nu är glömt och nu koldioxid.

  Givetvis är det inte fel att vi människor minskar våra utsläpp, men det skadar inte att vi får lite proportion på våra utsläpp kontra andra länders.

  Bensinen är för billig i Sverige om vi skall rädda klimatet, säger infrastrukturminister Anna Johansson (s) Att USA:s 200 miljoner bilister har ett bensinpris som bara är hälften av vårt spelar tydligen ingen roll. Inte heller att Kina och Indien med 2 miljarder invånare knappt har någon koldioxidskatt alls medan vi i Sverige har världens högsta som ytterligare skall höjas.

  Uppenbart är att klimathotet blivit miljöpartiets livlina och en försörjningsbas för miljörörelsen och en växande byråkrati. Politiker drar ju också nytta av situationen och kan införa ytterligare skatter med ordet miljö före.

  Per-Arne Erlandsson

 36. SVT larmar om föroreningar i Paris som föranleder myndigheter att införa restriktioner i biltrafiken.Samtidigt ligger det en kraftig dimma över hela Frankrige orsakat av kall luft som sveper in över hela Frankrige från Alperna utan samband med föroreningar från biltrafik eller eldning.Dimma kan i detta fall vara helt naturligt och kan inte skyllas på förorening från biltrafiken. Samma sak skall ångan från kyltornen inte associeras med förorening

 37. Hej! Tänkte en gång för alla skaffa mig fakta om klimathotet och klimatförändringar med öppna ögon och hittade er sajt. Menar ni att tex det som står på wwf.se inte stämmer överhuvudtaget? tex http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-klimatforandringarna Där kan man läsa att bla “nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt..” Läser att jordens temperatur inte ökat alls på 18 år här på klimatsans?

  1. Välkommen Mattias !

   Du har hittat rätt. KLIMATSANS tycks vara den enda organisation i Sverige som aktivt försöker sprida fakta om klimatet. Vi har inga bidrag från andra än våra medlemmar och det handlar om några hundralappar då och då. Vi har ingen anledning att visa annat än sanningar.

   Nästa alla andra i mediabruset har offentliga bidrag, som motiveras av kampen mot koldioxid. Visas denna ofarlig, eller t.o.m. välgörande, är dom rädda för att förlora sina heltidsjobb.

   Sanningen är att klimatet inte är det minsta hotat av en farlig uppvärmning. Den globala temperaturen har varit stabil i 13, eller 15 eller 20 år beroende på det sätt man gör statistik av data.

   Det är mer troligt att de närmaste decennierna blir kallare.

   WWF startades av entusiaster på 70-talet och har nu blivit en global mångmiljardkoncern med kontor i 30-talet länder och verksamhet i över hundra. Som i de flesta stora organisationer har ledningen tagits över av karriärister, som utvecklat klickstyre. Ordförandena i USA och Kanada har större löner än ländernas presidenter. De visar sig inte mindre giriga än någon direktör i oljebolagen. Deras primära mål är att få in pengar, för att säkra deras löner och pensioner.

   De engagerar frivilliga entusiaster, som genomför vällovliga projekt, ofta tillsammans med någon kommun. Men ledningen jagar intäkter, d.v.s. bidrag, vilket blir lättare ju mera man kan skrämmas med katastrofer, ex.vis isbjörnarnas utrotning.

   Så sent som före jul annonserade WWF för att få “faddrar” till isbjörnar. De skulle betala en summa per månad. Men stammen av isbjörnar är stabil med 25 – 30 tusen individer, som har normalt antal ungar. De har visat att de kan klara sig utmärkt även utan is i sikte. Deras byte, sälarna, tvingas då också upp på land. Det finns således ingen fara för deras överlevnad.

   Inte nog med det. WWF har inget sätt att hjälpa dem, om det skulle behövas. För många år sedan, då deras antal var en fjärdedel av dagens, genomfördes ett program, där en grupp fick mat utlagd och en annan grupp fick ingen hjälp.

   Efter ett år hade den första gruppen nästan försvunnit, medan den andra levde i välmåga. Björnarna i den första gruppen hade blivit “bofasta” vid de platser där de matats, så att de förlorat förmågan att själva finna föda.

   För några år sedan försökte jag få reda på hur mycket pengar faddrarna betalade och hur de pengarna användes. Efter många telefonsamtal blev jag hänvisad till kontoret i London. Där blev jag hänvisad fram och tillbaka mellan olika funktionärer, men till slut blev beskedet att “den ansvarige” inte var tillgänglig.

   Detta ger mig intrycket att man inte gjorde något direkt för isbjörnarna. Kampanjen skulle bara dra in pengar. Jag betraktar den som medvetet bedrägeri.

  2. Hej Mattias!

   Påståended att temperaturen inte har stigit på 18 år hittar du också här: http://klimatsans.com/2017/01/03/1934-varmare-an-2016/

   Om vi räknar 18 år bakåt i tiden hamnar vi runt 1998. År 1998 var ett ovanligt varmt år, vilket framgår av grafen. Men om du väljer till exempel året två år tidigare, runt 1996, var temperaturen betydligt lägre och på samma sätt som Klimatsans hävdar att temperaturen inte har ökat på 18 år skulle man lika gärna kunna säga att “temperaturen har stigit med åtminstone 0.2 grader på 20 år”. Klimatsans utelämnar alltså avsiktligt alla övriga värden utom extremvärdet runt 1998 när man försöker få det till att temperaturen inte har ökat på 18 år. Om bara betraktar alla värden tillsammans kan du kanske urskilja en annan temperaturtrend…

   Detta är ett bra exempel på så kallad **cherry picking **, ett vanligt retoriskt fusk bland klimatförnekare, och förklaras här:

   [https://www.climaterealityproject.org/blog/three-ways-climate-deniers-cherry-pick-facts-about-climate-change]

   Så nej, om jag vore i dina kläder skulle jag ta det som skrivs på den här bloggen med en rejäl nypa salt! 😀 Det finns andra, bättre källor, som inte försöker lura dig.

   Lycka till!

   1. Hej igen Mattias !

    Notera att jag hänvisade till ett diagram, där du själv kan se hur temperaturen varit och jag påpekade att du får olika resultat om du ser på 13, 15 eller 20 år. Egentligen skall man inte söka räta linjer för utvecklingen utan en kurva för den långsiktiga utvecklingen.

    De du skall akta dig för är sådana debattörer som utnämner andra till “klimatförnekare” och andra nedsättande epitet. De försöker inte förstå utvecklingen utan gör sig till predikanter för den “enda sanna läran” från IPCC, som hittills nästan alltid haft fel, se posten “IPCC bluffar del 4, amatörer som experter“.

    Surfa runt på vår blogg, så finner du mängder av odiskutabla fakta: “Rena, observerade klimatfakta“.

    1. Problemet med är inte huruvida du modellerar utvecklingen som en rät linje, en andragradskurva eller någon differentialekvation. Ett fundamentalt kardinalfel i din analys är att du bara baserar den på två punkter (nutida temperatur och temperaturen för 18 år sedan) av hundratals mätvärden, varav du fullständigt ignorerar alla övriga temperaturer.

     Gällande valet av kurva bör man tvärtom välja en så enkel kurva som möjligt som kan förklara ens observationer. Jag antar att du är bekant med “Ockams rakkniv”. Så med tanke på att du inte förstår de underliggande orsakerna hos temperaturutvecklingen bör du alltså välja en så enkel modell som möjligt. För en så kort tidsperiod som i diagrammet kan en rät linje vara en ganska bra modell. Gör du antagandet att dina mätvärden är ungefär normalfördelade är det enklast att passa in linjen till alla mätvärden med minstakvadratmetoden på sluten form.

     1. Clas! “Så med tanke på att du inte förstår de underliggande orsakerna hos temperaturutvecklingen …”

      Jag vet inte vad du avser med den formuleringen, men det finns ingen som förtår de underliggande orsakerna hos temperaturutvecklingen. Det finns än så länge inte tillräckligt med kunskap för att förstå orsakerna till jordens klimat och temperaturutvecklingen.

   2. Clas! Jag tycker att det är bra att du tar upp sådan här saker och påtalar det. Men låt oss välja två andra år som exempel:

    1934: Temperaturen har inte stigit
    Romar-tiden: Temperaturen har sjunkit.

    Hoppar vi tillbaka till för 20 år sedan så är det en stigning, men den är mycket mindre än vad IPCC och Johan Rockström har hävdat att den skulle vara. Hade inte El niño haft sin verkan senaste åren hade nog de där +0,2 graderna varit minus i stället.

    Hoppar jag 400.000 år tillbaka i tiden då befinner sig dagens temperaturer i en fallande trend. Temperaturen stiger i tusentals år och sedan faller den i tusentals år och sedan stiger den i tusentals år och när den börjar falla igen då gör den det vid en max temperatur som är längre än den tidigare maxtemperaturen. Så ser det ut på lite längre sikt.

    Vi har i dagsläget en ökning som utgör i tid enligt ovan 0,025 % och du tycker att vi ska gripas av panik mer eller mindre över de senaste 100 årens utvecklingen.

    1. Människans påverkan på klimatet är uppenbar om du ser till helheten istället för att körsbärsplocka historiska temperaturmaxima.

     1. Nej, jag kan inte se att det är uppenbart. Tvärtom kan jag inte se att de pyttesmå utsläpp av CO2 som människan är upphovsman till kan påverkar klimatet. Det är helt orimligt. Tar man bort alla CO2-utsläpp i USA har det en påverkan som är att likna vid att spotta i havet.

      Lokalt kan människan påverka klimatet. T.ex. är temperaturen i Stockholms innerstad några grader högre än vad temperaturen är ute i de avlägsna förorterna till Stockholm. Jag tror nog inte någon kan påstå att det är skadligt för någon utan snarare tvärtom att folk är glada att det är lite varmare.

      Clas, var det inte du som började med att körsbärsplocka historiska data för att bevisa något, eller?

 38. Hej

  Mycket intressant sida, tack för ert engagemang, min åsikt är att hela klimatdebatten är otroligt onyanserad i media varför jag försöker hitta “riktig fakta” i den mån jag kan.

  Sprang på ett par intressanta inlägg i debatten som jag tänkte dela med mig.

  1. Breaking: Fatal Courtroom Act Ruins Michael ‘hockey stick’ Mann

  Länk: http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  2. New Video : Erasing The Satellite Data

  Länk: https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/07/02/new-video-erasing-the-satellite-data/

  Hoppas det kan tillföra något i debatten.

  Mvh Johan

 39. Hejsan. Jag läste Stures insändare i jönköping nu och jag undrar vart jag kan läsa artiklar i ämnen som stämmer samman med det du skrev? Jag vill läsa det på en annan sida och inte denna för allt jag sätt härpå hitintills har bara refererat till denna sidan eller till Google. Tack på förhand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *